Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ສວນຊຽງຄວນ ປັບປຸງສະຖານທີ່ໃໝ່ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ສວນວັດທະນະທໍາຊຽງຄວນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປັນສະຖາທີ່ທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນະທໍາ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໄປຢ້ຽມຢາມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ໂດຍສວນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງພາຍໃນສວນ, ສ້າງສວນສາທາລະນະ, ຮ້ານອາຫານ, ບ່ອນຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍ, ຕູບພັກເຊົາ ແລະ ສະຖານທີ່ຈອດລົດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ທ່ານນາງ ສ້ອຍສຸດາ ອິນເມືອງໄຊ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ສວນວັດທະນະທໍາຊຽງຄວນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ກ່າວວ່າ: ສວນວັດທະນະທໍາຊຽງຄວນ ແຫ່ງນີ້ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີເອກະລັກພິເສດ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ມີພະພຸດທະຮູບປາງຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມເກົ່າແກ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ມີທັງພະພຸດທະຮູບນ້ອຍ ແລະ ໃຫ່ຍ ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຮູບປັ້ນຈຳລອງກ່ຽວກັບນະຣົກ, ສະຫວັນທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຂົ້າໄປທ່ຽວຊົມ ແລະ ຖ່າຍຮູບຢູ່ຊັ້ນສູງສຸດ.

ສິ່ງທີ່ພິເສດ ແລະ ໂດດເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນປະຕູໂຂງທາງເຂົ້າສວນທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ ສື່ໃຫ້ເຫັນເຖິງວັດທະນະທໍາທີ່ມີການປະສົມປະສານວັດທະນະທໍາຮ່ວມສະໄໝ ພ້ອມນັ້ນ ສວນແຫ່ງນີ້ຍັງໄດ້ມີການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະ ເສັ້ນທາງຍ່າງຊົມວິວ ປູກຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍສີສັນອ້ອມຮອບ, ມີຈຸດຊົມວິວ ມີຮ້ານອາຫານ ມີຕູບພັກເຊົາໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ສາມາດຮອງຮັບລູກຄ້າໄດ້ເຖິງ 300-400 ຄົນ.

ສວນວັດທະນະທໍາຊຽງຄວນ ນອກຈາກເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດແລ້ວ, ກໍຍັງເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຊາວເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ໃຫ້ການເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ສັກກາລະບູຊາຕະຫຼອດມາ ເຊິ່ງສວນແຫ່ງນີ້ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນທຸກໆວັນ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 8:30 – 16:00 ໂມງ ໂດຍປີ້ເຂົ້າຊົມສໍາລັບຄົນລາວ 15.000 ຕໍ່ຄົນ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ 40.000 ກີບຕໍ່ຄົນ.

ສວນວັດທະນະທໍາຊຽງຄວນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປັນສະຖາທີ່ທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນະທໍາ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໄປຢ້ຽມຢາມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ໂດຍສວນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງພາຍໃນສວນ, ສ້າງສວນສາທາລະນະ, ຮ້ານອາຫານ, ບ່ອນຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍ, ຕູບພັກເຊົາ ແລະ ສະຖານທີ່ຈອດລົດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ທ່ານນາງ ສ້ອຍສຸດາ ອິນເມືອງໄຊ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ສວນວັດທະນະທໍາຊຽງຄວນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ກ່າວວ່າ: ສວນວັດທະນະທໍາຊຽງຄວນ ແຫ່ງນີ້ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີເອກະລັກພິເສດ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ມີພະພຸດທະຮູບປາງຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມເກົ່າແກ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ມີທັງພະພຸດທະຮູບນ້ອຍ ແລະ ໃຫ່ຍ ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຮູບປັ້ນຈຳລອງກ່ຽວກັບນະຣົກ, ສະຫວັນທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຂົ້າໄປທ່ຽວຊົມ ແລະ ຖ່າຍຮູບຢູ່ຊັ້ນສູງສຸດ.

ສິ່ງທີ່ພິເສດ ແລະ ໂດດເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນປະຕູໂຂງທາງເຂົ້າສວນທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ ສື່ໃຫ້ເຫັນເຖິງວັດທະນະທໍາທີ່ມີການປະສົມປະສານວັດທະນະທໍາຮ່ວມສະໄໝ ພ້ອມນັ້ນ ສວນແຫ່ງນີ້ຍັງໄດ້ມີການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະ ເສັ້ນທາງຍ່າງຊົມວິວ ປູກຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍສີສັນອ້ອມຮອບ, ມີຈຸດຊົມວິວ ມີຮ້ານອາຫານ ມີຕູບພັກເຊົາໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ສາມາດຮອງຮັບລູກຄ້າໄດ້ເຖິງ 300-400 ຄົນ.

ສວນວັດທະນະທໍາຊຽງຄວນ ນອກຈາກເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດແລ້ວ, ກໍຍັງເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຊາວເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ໃຫ້ການເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ສັກກາລະບູຊາຕະຫຼອດມາ ເຊິ່ງສວນແຫ່ງນີ້ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນທຸກໆວັນ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 8:30 – 16:00 ໂມງ ໂດຍປີ້ເຂົ້າຊົມສໍາລັບຄົນລາວ 15.000 ຕໍ່ຄົນ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ 40.000 ກີບຕໍ່ຄົນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.