Monday, May 20, 2024
Lenovo

ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ ຕົ້ນຕຳຫຼັບຄວາມແຊບທີ່ບໍ່ຄືໃຜ

ເວົ້າເຖິງອາຫານປະເພດ “ແໜມເນືອງ” ຫຼາຍທ່ານຄົງຈະນຶກເຖິງ ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ  ເພາະເປັນອ່ີກຮ້ານໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນຊື່ເລື່ອງອາຫານປະເພດນີ້ ດ້ວຍຄວາມແຊບທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ເປັນຕົ້ນຕຳຫຼັບຂອງແໜມເນືອງແທ້ໆ ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ທ່ານ ນາງ ມະໄລພອນ ເມິງຈະເລີນ, 35 ປີ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານແໜມເນືອງ ບົວສະຫວັນ 3 ກ່າວວ່າ: ແໜມເນືອງ ບົວສະຫວັນ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 1984 ຢູ່ທີ່ບ້ານ ໂພນທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໂດຍຜູ້ເປັນພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ທີ່ມີເຊື້ອສາຍຫວຽດນາມ ໄດ້ຖ່າຍທອດສູດແໜມເນືອງ ໃຫ້ກັບລູກຫຼານແຕ່ລະຄົນໄດ້ເຮັດສືບຕໍ່ກັນມາ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ,

ສຳລັບ ຮ້ານ ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ 3 ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍສາຂາອອກມາໄດ້ 3 ປີແລ້ວ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ດົງໂດກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນ ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ ມີສາຂາທັງໝົດ 4 ສາຂາຄື: ສາຂາບ້ານ ໂພນທັນ, ສາຂາບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ສາຂາບ້ານ ສີໄຄ ແລະ ສາຂາດົງໂດກ.

ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ ຈະມີເອກະລັກ ສະເພາະຕົວ ທັງແໜມເນືອງ ແລະ ນ້ຳແຈ່ວ ທີ່ມີສູດແບບດັ້ງເດີມ ລູກຄ້າຈະຮູ້ເລີຍ ເມື່ອໄດ້ຮັບປະທານ ແລະ ສິ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ບົ່ງບອກວ່າເປັນ ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ ແມ່ນ ໂລໂກ້ສາວນ້ອຍໃສ່ກຸບ ທີ່ປະສົມປະສານຄວາມເປັນຫວຽດນາມ ກັບ ຄວາມເປັນລາວ ໄດ້ຢ່າງລົງໂຕ ເຖິງວ່າໂລໂກ້ຈະເປັນຮູບ ສາວນ້ອຍຫວຽດນາມ ແຕ່ຣົດຊາດຈະມີຄວາມເປັນລາວແຝງຢູ່.

ນາງ ມະໄລພອນ ບອກວ່າ: ແໜມເນືອງ ໄດ້ສ້າງຫຼາຍໆຢ່າງໃຫ້ເຮົາເລີຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການສ້າງຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການເຮັດວຽກ, ເພາະແຕ່ກ່ອນ ກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ແບ່ງເວລາສ່ວນໜຶ່ງມາເຮັດທຸລະກິດ, ແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າ ເຮັດມັນບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ່ ເລີຍຫັນມາລຸຍທຸລະກິນສ່ວນຕົວໃຫ້ເຕັມທີ່ເພື່ອເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ອອກມາດີທີ່ສຸດ.

ນອກຈາກ ແໜມເນືອງ ຈະເປັນອາຫານທີ່ຊາວ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ນິຍົມ ຍັງສາມາດເປັນຂອງຝາກຂອງຕ້ອນ ໄດ້ນຳອີກ.

ເວົ້າເຖິງອາຫານປະເພດ “ແໜມເນືອງ” ຫຼາຍທ່ານຄົງຈະນຶກເຖິງ ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ  ເພາະເປັນອ່ີກຮ້ານໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນຊື່ເລື່ອງອາຫານປະເພດນີ້ ດ້ວຍຄວາມແຊບທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ເປັນຕົ້ນຕຳຫຼັບຂອງແໜມເນືອງແທ້ໆ ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ທ່ານ ນາງ ມະໄລພອນ ເມິງຈະເລີນ, 35 ປີ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານແໜມເນືອງ ບົວສະຫວັນ 3 ກ່າວວ່າ: ແໜມເນືອງ ບົວສະຫວັນ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 1984 ຢູ່ທີ່ບ້ານ ໂພນທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໂດຍຜູ້ເປັນພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ທີ່ມີເຊື້ອສາຍຫວຽດນາມ ໄດ້ຖ່າຍທອດສູດແໜມເນືອງ ໃຫ້ກັບລູກຫຼານແຕ່ລະຄົນໄດ້ເຮັດສືບຕໍ່ກັນມາ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ,

ສຳລັບ ຮ້ານ ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ 3 ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍສາຂາອອກມາໄດ້ 3 ປີແລ້ວ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ດົງໂດກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນ ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ ມີສາຂາທັງໝົດ 4 ສາຂາຄື: ສາຂາບ້ານ ໂພນທັນ, ສາຂາບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ສາຂາບ້ານ ສີໄຄ ແລະ ສາຂາດົງໂດກ.

ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ ຈະມີເອກະລັກ ສະເພາະຕົວ ທັງແໜມເນືອງ ແລະ ນ້ຳແຈ່ວ ທີ່ມີສູດແບບດັ້ງເດີມ ລູກຄ້າຈະຮູ້ເລີຍ ເມື່ອໄດ້ຮັບປະທານ ແລະ ສິ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ບົ່ງບອກວ່າເປັນ ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ ແມ່ນ ໂລໂກ້ສາວນ້ອຍໃສ່ກຸບ ທີ່ປະສົມປະສານຄວາມເປັນຫວຽດນາມ ກັບ ຄວາມເປັນລາວ ໄດ້ຢ່າງລົງໂຕ ເຖິງວ່າໂລໂກ້ຈະເປັນຮູບ ສາວນ້ອຍຫວຽດນາມ ແຕ່ຣົດຊາດຈະມີຄວາມເປັນລາວແຝງຢູ່.

ນາງ ມະໄລພອນ ບອກວ່າ: ແໜມເນືອງ ໄດ້ສ້າງຫຼາຍໆຢ່າງໃຫ້ເຮົາເລີຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການສ້າງຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການເຮັດວຽກ, ເພາະແຕ່ກ່ອນ ກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ແບ່ງເວລາສ່ວນໜຶ່ງມາເຮັດທຸລະກິດ, ແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າ ເຮັດມັນບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ່ ເລີຍຫັນມາລຸຍທຸລະກິນສ່ວນຕົວໃຫ້ເຕັມທີ່ເພື່ອເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ອອກມາດີທີ່ສຸດ.

ນອກຈາກ ແໜມເນືອງ ຈະເປັນອາຫານທີ່ຊາວ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ນິຍົມ ຍັງສາມາດເປັນຂອງຝາກຂອງຕ້ອນ ໄດ້ນຳອີກ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.