Saturday, April 13, 2024
Lenovo

4 ເຄັດລັບ ອອກແບບບົດພີເຊັ້ນ ສຳລັບມືໃໝ່ໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ

ຫຼາຍຄົນອາດພົບບັນຫາໃນການເຮີັດ Presentation ແຕ່ຄິດໄອເດຍບໍ່ອອກ ບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນເລີ່່ມຈາກຈຸດໃດ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ປັງ ອິນໄຊລາວ ເລີຍຈະລວມເອົາເຄັດລັບງ່າຍໆໃນການເຮັດ Presentation ມາໃຫ້ລອງເອົາໄປໃຊ້ນໍາກັນ ໂດຍຈະມີຢູ່ 4 ຫົວຂໍ້ຫຼັກໆທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່.

1. ໃຊ້ຮູບພາບຫຼາຍກວ່າຕົວອັກສອນ

ເພາະຖ້າມີແຕ່ໂຕອັກສອນຈະເຮັດໃຫ້ບົດເຮົາໜ້າເບື່ອ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຮູບພາບໃນການເລົ່າເລື່ອງແທນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໜ້າສົນໃຈຂຶ້ນ ແຕ່ພະຍາຍາມຢ່າໃສ່ແຕ່ຮູບພາບລ້ວນໆເກີນໄປ ຢ່າລືມແຊກຊ້ອນໂຕໜັງສືເພື່ອໃຫ້ຄົນໄດ້ຢຸດອ່ານ ແລະ ໂຟກັດກັບໜ້ານັ້ນດົນຂຶ້ນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຢາກຕິດຕາມຕໍ່ໄປ.

2. ໃຊ້ສີທີ່ເປັນເອກະລັກ

ໃຫ້ວາງກອບ Layout ແລະ ສີທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ ໂດຍເລືອກສີໃຫ້ເຂົ້າກັບຫົວຂໍ້ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ສີພື້ນຫຼັງທີ່ເຂັ້ມກວ່າຕົວອັກສອນ ເນື່ອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫົັນຕົວອັກສອນ

ພະຍາຍາມບໍ່ໃຊ້ສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການອ່ານ ແລະ ຈັບໃຈຄວາມແບບໄວໆໄດ້ ຫຼື ລອງແບ່ງສີທີ່ຈະໃຊ້ເປັນເປີເຊັນເບິ່ງ ແຍກສີຫຼັກ ສີຮອງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ບົດພີເຊັ້ນເຮົາເບິ່ງຄືມີອາຊີບຂຶ້ນ.

3. ເລືອກ Template ໃຫ້ດີ

ຫາກເບື່ອຮູບແບບເກົ່າໆ ເຮົາສາມາດດາວໂຫລດ Template ໄດ້ຈາກເວັບໄຊຕ່າງໆ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໂດດເດັ່ນ ຫຼື ເປັນໄອເດຍໃຫ້ເຮີົາໄປຕໍ່ຍອດໄດ້ ເພາະດຽວນີ້ Template ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍ ເໝາະກັບຮູບແບບງານທີ່ຕ້ອງການ ທັງຮູບແບບງານນໍາສະເໜີ Resume ແລະ ງານໂຊຊຽວມີເດຍ. ນອກນັ້ນ ໃຜທີ່ຄ້ານຊອກຫາ Template ກໍສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ ລວມເວັບດາວໂຫລດ TEMPLATE ຟຣີ

4. ຫົວໃຈຫຼັກຢູ່ທີ່ Font

ເລືອກໃຊ້ Font ໃຫ້ເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ ຫາກເປັນທາງການໃຫ້ໃຊ້ແບບລຽບໆ ອ່ານງ່າຍ ຖ້າເປັນງານທົ່ວໄປໃຫ້ໃຊ້ Font ທີ່ໜ້າດຶງດູດ ຄົນເຫັນແລ້ວຢາກອ່ານຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງດຽວນີ້ເຮົາສາມາດຫາ Font ຟຣີທີ່ບໍ່ມີລິຂະສິດໄດ້ງ່າຍໆ.

ຫຼາຍຄົນອາດພົບບັນຫາໃນການເຮີັດ Presentation ແຕ່ຄິດໄອເດຍບໍ່ອອກ ບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນເລີ່່ມຈາກຈຸດໃດ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ປັງ ອິນໄຊລາວ ເລີຍຈະລວມເອົາເຄັດລັບງ່າຍໆໃນການເຮັດ Presentation ມາໃຫ້ລອງເອົາໄປໃຊ້ນໍາກັນ ໂດຍຈະມີຢູ່ 4 ຫົວຂໍ້ຫຼັກໆທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່.

1. ໃຊ້ຮູບພາບຫຼາຍກວ່າຕົວອັກສອນ

ເພາະຖ້າມີແຕ່ໂຕອັກສອນຈະເຮັດໃຫ້ບົດເຮົາໜ້າເບື່ອ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຮູບພາບໃນການເລົ່າເລື່ອງແທນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໜ້າສົນໃຈຂຶ້ນ ແຕ່ພະຍາຍາມຢ່າໃສ່ແຕ່ຮູບພາບລ້ວນໆເກີນໄປ ຢ່າລືມແຊກຊ້ອນໂຕໜັງສືເພື່ອໃຫ້ຄົນໄດ້ຢຸດອ່ານ ແລະ ໂຟກັດກັບໜ້ານັ້ນດົນຂຶ້ນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຢາກຕິດຕາມຕໍ່ໄປ.

2. ໃຊ້ສີທີ່ເປັນເອກະລັກ

ໃຫ້ວາງກອບ Layout ແລະ ສີທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ ໂດຍເລືອກສີໃຫ້ເຂົ້າກັບຫົວຂໍ້ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ສີພື້ນຫຼັງທີ່ເຂັ້ມກວ່າຕົວອັກສອນ ເນື່ອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫົັນຕົວອັກສອນ

ພະຍາຍາມບໍ່ໃຊ້ສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການອ່ານ ແລະ ຈັບໃຈຄວາມແບບໄວໆໄດ້ ຫຼື ລອງແບ່ງສີທີ່ຈະໃຊ້ເປັນເປີເຊັນເບິ່ງ ແຍກສີຫຼັກ ສີຮອງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ບົດພີເຊັ້ນເຮົາເບິ່ງຄືມີອາຊີບຂຶ້ນ.

3. ເລືອກ Template ໃຫ້ດີ

ຫາກເບື່ອຮູບແບບເກົ່າໆ ເຮົາສາມາດດາວໂຫລດ Template ໄດ້ຈາກເວັບໄຊຕ່າງໆ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໂດດເດັ່ນ ຫຼື ເປັນໄອເດຍໃຫ້ເຮີົາໄປຕໍ່ຍອດໄດ້ ເພາະດຽວນີ້ Template ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍ ເໝາະກັບຮູບແບບງານທີ່ຕ້ອງການ ທັງຮູບແບບງານນໍາສະເໜີ Resume ແລະ ງານໂຊຊຽວມີເດຍ. ນອກນັ້ນ ໃຜທີ່ຄ້ານຊອກຫາ Template ກໍສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ ລວມເວັບດາວໂຫລດ TEMPLATE ຟຣີ

4. ຫົວໃຈຫຼັກຢູ່ທີ່ Font

ເລືອກໃຊ້ Font ໃຫ້ເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ ຫາກເປັນທາງການໃຫ້ໃຊ້ແບບລຽບໆ ອ່ານງ່າຍ ຖ້າເປັນງານທົ່ວໄປໃຫ້ໃຊ້ Font ທີ່ໜ້າດຶງດູດ ຄົນເຫັນແລ້ວຢາກອ່ານຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງດຽວນີ້ເຮົາສາມາດຫາ Font ຟຣີທີ່ບໍ່ມີລິຂະສິດໄດ້ງ່າຍໆ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.