Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ລາຄາປີ້ເຂົ້າຊົມບານໂລກ 2022 ນັດຊິງຊະນະເລີດ ສູງເຖິງ 26 ລ້ານກວ່າກີບ.

ການແຂ່ງຂັນບານໂລກປີນີ້ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 20 ພະຈິກ ຫາ 18 ທັນວາ 2022 ທີ່ປະເທດ ກາຕາ (Qatar). ມື້ນີ້ ຈະພາທ່ານມາເບິ່ງ ລາຄາປີ້ເຂົ້າຊົມການແຂ່ງຂັນໃນແຕ່ລະນັດ.

ໝາຍເຫດ: QAR ຄືສະກຸນເງິນຂອງປະເທດ ກາຕາ 1 QAR (Qatari riyal) = 0.27 ດອນລາສະຫະລັດ = 4,600 ກີບ

ລຳດັບ 4 ຄືລາຄາປີ້ສໍາລັບຄົນພິການທີ່ອາໄສຢູ່ ກາຕາ ແລະ ຄົນພິການໃນເກມນັດເປີດສະໜາມ.

ນັດເປີດສະໜາມ (ກາຕາ ພົບ ເອກວາດໍ)

 • ລະດັບ 1: QAR 2,250 = 10,350,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 1,600 = 7,360,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 1,100 = 5,060,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 200 = 920,000 ກີບ

ຮອບແບ່ງກຸ່ມທັງໝົດ (32 ທີມ)

 • ລະດັບ 1: QAR 800 = 3,680,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 600 = 2,760,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 250 = 1,150,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 40 = 184,000 ກີບ

ຮອບ 16 ທີມສຸດທ້າຍ

 • ລະດັບ 1: QAR 1,000 = 4,600,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 750 = 3,450,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 350 = 1,610,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 70 = 322,000 ກີບ

ຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ

 • ລະດັບ 1: QAR 1,550 = 7,130,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 1,050 = 4,830,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 750 = 3,450,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 300 = 1,380,000 ກີບ

ຮອບ 4 ທີມສຸດທ້າຍ

 • ລະດັບ 1: QAR 3,480 = 16,008,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 2,400 = 11,040,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 1,200 = 5,520,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 500 = 2,300,000 ກີບ

ຮອບຊີງລຳດັບທີ 3

 • ລະດັບ 1: QAR 1,500 = 6,900,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 1,100 = 5,060,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 750 = 3,450,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 300 = 1,380,000 ກີບ

ຮອບຊີງຊະນະເລີດ

 • ລະດັບ 1: QAR 5,850 = 26,910,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 3,650 = 16,790,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 2,200 = 10,120,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 750 = 3,450,000 ກີບ

ການແຂ່ງຂັນບານໂລກ (FIFA World Cup) ເປັນການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍມີທີມຊາດ (32 ທີມ) ເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມສະມາຊິກ ສະຫະພັນບານເຕະລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື ຟີຟາ (FIFA). ການແຂ່ງຂັນຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 4 ປີ, ຄັ້ງທຳອິດ ຈັດຂຶ້ນເມື່ອປີ 1930, ແຕ່ມາຍົກເວັ້ນລະຫວ່າງປີ 1942 ແລະ 1946 ຍ້ອນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2. ທີມທີ່ເປັນແຊ້ມຄັ້ງຫຼ້າສຸດແມ່ນ ທີມຊາດຝຣັ່ງ ໃນປີ 2018.

ການແຂ່ງຂັນບານໂລກປີນີ້ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 20 ພະຈິກ ຫາ 18 ທັນວາ 2022 ທີ່ປະເທດ ກາຕາ (Qatar). ມື້ນີ້ ຈະພາທ່ານມາເບິ່ງ ລາຄາປີ້ເຂົ້າຊົມການແຂ່ງຂັນໃນແຕ່ລະນັດ.

ໝາຍເຫດ: QAR ຄືສະກຸນເງິນຂອງປະເທດ ກາຕາ 1 QAR (Qatari riyal) = 0.27 ດອນລາສະຫະລັດ = 4,600 ກີບ

ລຳດັບ 4 ຄືລາຄາປີ້ສໍາລັບຄົນພິການທີ່ອາໄສຢູ່ ກາຕາ ແລະ ຄົນພິການໃນເກມນັດເປີດສະໜາມ.

ນັດເປີດສະໜາມ (ກາຕາ ພົບ ເອກວາດໍ)

 • ລະດັບ 1: QAR 2,250 = 10,350,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 1,600 = 7,360,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 1,100 = 5,060,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 200 = 920,000 ກີບ

ຮອບແບ່ງກຸ່ມທັງໝົດ (32 ທີມ)

 • ລະດັບ 1: QAR 800 = 3,680,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 600 = 2,760,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 250 = 1,150,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 40 = 184,000 ກີບ

ຮອບ 16 ທີມສຸດທ້າຍ

 • ລະດັບ 1: QAR 1,000 = 4,600,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 750 = 3,450,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 350 = 1,610,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 70 = 322,000 ກີບ

ຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ

 • ລະດັບ 1: QAR 1,550 = 7,130,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 1,050 = 4,830,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 750 = 3,450,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 300 = 1,380,000 ກີບ

ຮອບ 4 ທີມສຸດທ້າຍ

 • ລະດັບ 1: QAR 3,480 = 16,008,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 2,400 = 11,040,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 1,200 = 5,520,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 500 = 2,300,000 ກີບ

ຮອບຊີງລຳດັບທີ 3

 • ລະດັບ 1: QAR 1,500 = 6,900,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 1,100 = 5,060,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 750 = 3,450,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 300 = 1,380,000 ກີບ

ຮອບຊີງຊະນະເລີດ

 • ລະດັບ 1: QAR 5,850 = 26,910,000 ກີບ
 • ລະດັບ 2: QAR 3,650 = 16,790,000 ກີບ
 • ລະດັບ 3: QAR 2,200 = 10,120,000 ກີບ
 • ລະດັບ 4: QAR 750 = 3,450,000 ກີບ

ການແຂ່ງຂັນບານໂລກ (FIFA World Cup) ເປັນການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍມີທີມຊາດ (32 ທີມ) ເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມສະມາຊິກ ສະຫະພັນບານເຕະລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື ຟີຟາ (FIFA). ການແຂ່ງຂັນຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 4 ປີ, ຄັ້ງທຳອິດ ຈັດຂຶ້ນເມື່ອປີ 1930, ແຕ່ມາຍົກເວັ້ນລະຫວ່າງປີ 1942 ແລະ 1946 ຍ້ອນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2. ທີມທີ່ເປັນແຊ້ມຄັ້ງຫຼ້າສຸດແມ່ນ ທີມຊາດຝຣັ່ງ ໃນປີ 2018.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.