Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ຍັງບໍ່ແລ້ວ 12 ຫຼັງ! ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຢູ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນຈໍານວນ 700 ຫຼັງ ມູນຄ່າ 24 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາສະຫະລັດ ດ້ວຍທຶນຊົດເຊີຍບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ມາຮອດປະຈຸບັນປະຕິບັດສໍາເລັດໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 99% ເຂົ້າຢູ່ທັງໝົດແລ້ວ 688 ຫຼັງ ແລະ ຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 12 ຫຼັງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍັງກໍ່ສ້າງບໍ່ທັນສໍາເລັດ.

ຕາມການລາຍງານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື ປະຈໍາງວດ III ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ມອບບ້ານໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າອາໄສ ມີຈຳນວນດັ່ງນີ້:

  • ບ້ານດົງບາກໃໝ່ຫີນຄຳ ມີທັງໝົດຈໍານວນ 335 ຫຼັງ, ສໍາເລັດມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ແລ້ວ 333 ຫຼັງ, ຍັງຄ້າງ 2 ຫຼັງ, ຍັງຄ້າງວຽກສຸຂະພັນ,ບານປະຕູ-ປ່ອງຢ້ຽມ,ໄຟຟ້າ,ຝາ ແລະ ອະນາໄມ.
  • ບ້ານຫີນລາດມີທັງໝົດ 197 ຫຼັງ, ສໍາເລັດມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ແລ້ວ 187 ຫຼັງ, ຍັງຄ້າງ 10 ຫຼັງ,ຍັງຄ້າງວຽກພະນັກ,ເພດານ,ໄຟຟ້າ,ສີ,ສຸຂະພັນ ແລະ ບານປະຕູ-ປ່ອງຢ້ຽມ,ບ້ານດອນບົກໃໝ່ແສງຈັນ ມີທັງໝົດ 70 ຫຼັງ,ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ແລ້ວ 70 ຫຼັງ.
  • ບ້ານສະໝອງໃໝ່ປີນດົງມີທັງໝົດ 98 ຫຼັງ,ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນແລ້ວ 98 ຫຼັງ, ສ່ວນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 18 ເອ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 96 ຕື້ກວ່າກີບ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ສຳເລັດ ເຊິ່ງມີໂຄງການກໍ່ສ້າງວັດ 2 ແຫ່ງ ມູນຄ່າລວມ 9 ຕື້ກວ່າກີບ ຢູ່ບ້ານດົງບາກໃໝ່ຫີນຄໍາ ແລະ ບ້ານຫີນລາດ ປະຕິບັດ ສໍາເລັດ 100%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການບ້ານ 4 ບ້ານ ມູນຄ່າລວມ 5 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ອາຄານຫ້ອງການປະສານງານ ບ້ານດົງບາກໃໝ່ຫີນຄໍາມູນຄ່າ 3 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 100%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດ 3 ຈຸດ ມູນຄ່າທັງໝົດ 3 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 100%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມຂີ້ເຫຍື່ອ ບ້ານດົງບາກໃໝ່ຫີນຄໍາ ມູນຄ່າ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 100%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ຳປະປາ 3 ພື້ນທີ່ ມູນຄ່າລວມ 22 ຕື້ກວ່າກີບປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 90% ,ວຽກງານກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ 4 ແຫ່ງ ມູນຄ່າ 59 ຕື້ກວ່າກີບ ມີ 5 ສັນຍາສໍາເລັດແລ້ວ 100% ແລ້ວ.

ຂ່າວ: ວັດທະນາ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນຈໍານວນ 700 ຫຼັງ ມູນຄ່າ 24 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາສະຫະລັດ ດ້ວຍທຶນຊົດເຊີຍບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ມາຮອດປະຈຸບັນປະຕິບັດສໍາເລັດໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 99% ເຂົ້າຢູ່ທັງໝົດແລ້ວ 688 ຫຼັງ ແລະ ຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 12 ຫຼັງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍັງກໍ່ສ້າງບໍ່ທັນສໍາເລັດ.

ຕາມການລາຍງານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື ປະຈໍາງວດ III ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ມອບບ້ານໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າອາໄສ ມີຈຳນວນດັ່ງນີ້:

  • ບ້ານດົງບາກໃໝ່ຫີນຄຳ ມີທັງໝົດຈໍານວນ 335 ຫຼັງ, ສໍາເລັດມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ແລ້ວ 333 ຫຼັງ, ຍັງຄ້າງ 2 ຫຼັງ, ຍັງຄ້າງວຽກສຸຂະພັນ,ບານປະຕູ-ປ່ອງຢ້ຽມ,ໄຟຟ້າ,ຝາ ແລະ ອະນາໄມ.
  • ບ້ານຫີນລາດມີທັງໝົດ 197 ຫຼັງ, ສໍາເລັດມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ແລ້ວ 187 ຫຼັງ, ຍັງຄ້າງ 10 ຫຼັງ,ຍັງຄ້າງວຽກພະນັກ,ເພດານ,ໄຟຟ້າ,ສີ,ສຸຂະພັນ ແລະ ບານປະຕູ-ປ່ອງຢ້ຽມ,ບ້ານດອນບົກໃໝ່ແສງຈັນ ມີທັງໝົດ 70 ຫຼັງ,ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ແລ້ວ 70 ຫຼັງ.
  • ບ້ານສະໝອງໃໝ່ປີນດົງມີທັງໝົດ 98 ຫຼັງ,ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນແລ້ວ 98 ຫຼັງ, ສ່ວນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 18 ເອ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 96 ຕື້ກວ່າກີບ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ສຳເລັດ ເຊິ່ງມີໂຄງການກໍ່ສ້າງວັດ 2 ແຫ່ງ ມູນຄ່າລວມ 9 ຕື້ກວ່າກີບ ຢູ່ບ້ານດົງບາກໃໝ່ຫີນຄໍາ ແລະ ບ້ານຫີນລາດ ປະຕິບັດ ສໍາເລັດ 100%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການບ້ານ 4 ບ້ານ ມູນຄ່າລວມ 5 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດສໍາເລັດ 100%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ອາຄານຫ້ອງການປະສານງານ ບ້ານດົງບາກໃໝ່ຫີນຄໍາມູນຄ່າ 3 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 100%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດ 3 ຈຸດ ມູນຄ່າທັງໝົດ 3 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 100%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມຂີ້ເຫຍື່ອ ບ້ານດົງບາກໃໝ່ຫີນຄໍາ ມູນຄ່າ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 100%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ຳປະປາ 3 ພື້ນທີ່ ມູນຄ່າລວມ 22 ຕື້ກວ່າກີບປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 90% ,ວຽກງານກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ 4 ແຫ່ງ ມູນຄ່າ 59 ຕື້ກວ່າກີບ ມີ 5 ສັນຍາສໍາເລັດແລ້ວ 100% ແລ້ວ.

ຂ່າວ: ວັດທະນາ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.