Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ມາຮູ້ຈັກ ຕີມໍ ເລດເຕ! ປະເທດທີ 11 ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ.

ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການປະກາດຮັບເອົາ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເຂົ້າເປັນປະເທດສະມາຊິກຂອງອາຊຽນຢ່າງເປັນທາງການ, ຫຼັັງຈາກທີ່ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຢື່ນຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ ຄ.ສ 2011.

ນັບເປັນເວລາ 11 ປີທີ່ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສັກກະຍະພາບໃນການທີ່ຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນຢ່າງເຕັມຕົວ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກທີ່ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເປັນປະເທດນ້ອຍທີ່ມີປະຊາກອນພຽງແຕ່ 1,37 ລ້ານຄົນ ແຕ່ກໍຍັງມີລາຍໄດ້ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ (GDP) ຢູ່ທີ່ 1.400 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງສູງກວ່າສະມາຊິກອາຊຽນເຊັ່ນ: ມຽນມາ ໂດຍສາເຫດເກີດມາຈາກ ເສດຖະກິດ ມຽນມາ ຢຸດຂະຫາຍຕົວ ເພາະເກີດລັດທະປະຫານຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ມີເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວແຊງໜ້າໄປ.

ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຍອມຮັບຈາກອາຊຽນ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເຄີຍເປັນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ມີອັດຕາການຫວ່າງງານທີ່ສູງ ແລະ ເຄີຍພົບກັບບັນຫາທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນປີ ຄ.ສ 2002.

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນກັງວົນວ່າ, ຖ້າຮັບ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເປັນສະມາຊິກ ຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມອາຊຽນ ຊະລໍການພັດທະນາລົງ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເປັນປະເທດດຽວ ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກອາຊຽນໃນເວລານັ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປັດຈຸບັນ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ສຳຄັນອີກປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສະມາຄົມອາຊຽນ ພັດທະນາໄປໄດ້ໄກຕື່ມອີກ ເພາະວ່າ ຕີມໍເລດເຕ ມີລາຍໄດ້ຫຼັກມາຈາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຄື: ນໍ້າມັນ ແລະ ກ໊າສທຳມະຊາດ ເຊິ່ງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະມີມູນຄ່າສູງໃນອະນາຄົດ ແລະ ລາຍໄດ້ດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເປັນແຫຼ່ງເງິນທຶນທີ່ສຳຄັນຂອງອາຊຽນ.

ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການປະກາດຮັບເອົາ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເຂົ້າເປັນປະເທດສະມາຊິກຂອງອາຊຽນຢ່າງເປັນທາງການ, ຫຼັັງຈາກທີ່ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຢື່ນຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ ຄ.ສ 2011.

ນັບເປັນເວລາ 11 ປີທີ່ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສັກກະຍະພາບໃນການທີ່ຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນຢ່າງເຕັມຕົວ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກທີ່ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເປັນປະເທດນ້ອຍທີ່ມີປະຊາກອນພຽງແຕ່ 1,37 ລ້ານຄົນ ແຕ່ກໍຍັງມີລາຍໄດ້ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ (GDP) ຢູ່ທີ່ 1.400 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງສູງກວ່າສະມາຊິກອາຊຽນເຊັ່ນ: ມຽນມາ ໂດຍສາເຫດເກີດມາຈາກ ເສດຖະກິດ ມຽນມາ ຢຸດຂະຫາຍຕົວ ເພາະເກີດລັດທະປະຫານຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ມີເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວແຊງໜ້າໄປ.

ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຍອມຮັບຈາກອາຊຽນ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເຄີຍເປັນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ມີອັດຕາການຫວ່າງງານທີ່ສູງ ແລະ ເຄີຍພົບກັບບັນຫາທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນປີ ຄ.ສ 2002.

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນກັງວົນວ່າ, ຖ້າຮັບ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເປັນສະມາຊິກ ຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມອາຊຽນ ຊະລໍການພັດທະນາລົງ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເປັນປະເທດດຽວ ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກອາຊຽນໃນເວລານັ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປັດຈຸບັນ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ສຳຄັນອີກປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສະມາຄົມອາຊຽນ ພັດທະນາໄປໄດ້ໄກຕື່ມອີກ ເພາະວ່າ ຕີມໍເລດເຕ ມີລາຍໄດ້ຫຼັກມາຈາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຄື: ນໍ້າມັນ ແລະ ກ໊າສທຳມະຊາດ ເຊິ່ງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະມີມູນຄ່າສູງໃນອະນາຄົດ ແລະ ລາຍໄດ້ດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເປັນແຫຼ່ງເງິນທຶນທີ່ສຳຄັນຂອງອາຊຽນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.