ເຮືອນ Education & Sports ມາຮູ້ຈັກ ຕີມໍ ເລດເຕ! ປະເທດທີ 11 ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ.

ມາຮູ້ຈັກ ຕີມໍ ເລດເຕ! ປະເທດທີ 11 ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ.

0
ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການປະກາດຮັບເອົາ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເຂົ້າເປັນປະເທດສະມາຊິກຂອງອາຊຽນຢ່າງເປັນທາງການ, ຫຼັັງຈາກທີ່ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຢື່ນຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ ຄ.ສ 2011.

ນັບເປັນເວລາ 11 ປີທີ່ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສັກກະຍະພາບໃນການທີ່ຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນຢ່າງເຕັມຕົວ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກທີ່ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເປັນປະເທດນ້ອຍທີ່ມີປະຊາກອນພຽງແຕ່ 1,37 ລ້ານຄົນ ແຕ່ກໍຍັງມີລາຍໄດ້ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ (GDP) ຢູ່ທີ່ 1.400 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງສູງກວ່າສະມາຊິກອາຊຽນເຊັ່ນ: ມຽນມາ ໂດຍສາເຫດເກີດມາຈາກ ເສດຖະກິດ ມຽນມາ ຢຸດຂະຫາຍຕົວ ເພາະເກີດລັດທະປະຫານຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ມີເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວແຊງໜ້າໄປ.

ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຍອມຮັບຈາກອາຊຽນ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເຄີຍເປັນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ມີອັດຕາການຫວ່າງງານທີ່ສູງ ແລະ ເຄີຍພົບກັບບັນຫາທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນປີ ຄ.ສ 2002.

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນກັງວົນວ່າ, ຖ້າຮັບ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເປັນສະມາຊິກ ຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມອາຊຽນ ຊະລໍການພັດທະນາລົງ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ເປັນປະເທດດຽວ ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກອາຊຽນໃນເວລານັ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປັດຈຸບັນ ປະເທດຕີມໍເລດເຕ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ສຳຄັນອີກປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສະມາຄົມອາຊຽນ ພັດທະນາໄປໄດ້ໄກຕື່ມອີກ ເພາະວ່າ ຕີມໍເລດເຕ ມີລາຍໄດ້ຫຼັກມາຈາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຄື: ນໍ້າມັນ ແລະ ກ໊າສທຳມະຊາດ ເຊິ່ງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະມີມູນຄ່າສູງໃນອະນາຄົດ ແລະ ລາຍໄດ້ດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເປັນແຫຼ່ງເງິນທຶນທີ່ສຳຄັນຂອງອາຊຽນ.

ບໍ່​ມີ​ຄໍາ​ເຫັນ

Exit mobile version