Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ຢາກໄດ້ວຽກ ຕ້ອງໄປງານນີ້! JOB FAIR 2022

ຖືວ່າເປັນໂອກາດດີສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງຫວ່າງວຽກ ເພາະໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 17-20 ພະຈິກ 2022 ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ກຽມຈັດງານ ນັດພົບແຮງງານ JOB FAIR 2022 ຂຶ້ນ ທີ່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ບ້ານ ໜອງໄຮ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ທ່ານ ສາລະພິດ ສູນວໍລະວົງ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ງານນັດພົບແຮງງານແມ່ນກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງການບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ເປັນອົງປະກອບໜື່ງທີ່ສຳຄັນຂອງວຽກງານແຮງງານ ແລະ ແມ່ນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ການດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານ, ຖ້າຫາກການສະໜອງແຮງງານໜ້ອຍກ່ວາຄວາມຕ້ອງການ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານ; ພ້ອມດຽວກັນຖ້າຫາກຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໜ້ອຍກ່ວາການສະໜອງ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການວ່າງງານ, ໃນເວລາໃດມີການວ່າງງານຫຼາຍ ແລະ ເກີດມີການຂາດແຄນແຮງງານ ຈະພາໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການລົງທືນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລວມເຖິງປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ.

ສະນັ້ນ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າສຸ່ມໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຖືເອົາການພັດທະນາຄົນເປັນໃຈກາງ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທຳເປັນບັນຫາສຳຄັນ, ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນ ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຕັ້ງຄັ້ງນີ້ແມ່ນ:

 1. ເພື່ອສ້າງໂອກາດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຜູ້ຊອກວຽດເຮັດງານທຳ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານໄດ້ມີທີ່ພົບປະກັນແລ້ວນຳໄປສູ່ການຈັດຫາງານ.
 2. ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານສາມາດເຂົ້າເຖິງສະຖາບັນການສືກສາຕ່າງໆໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບສີມືແຮງງານແທດເໝາະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
 3. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການວ່າງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ຖຶກຕ້ອງ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ປະກົດຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
 4. ເພື່ອສ້າງເງືອນໄຂ ແລະ ເອຶ້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໄດ້ພົບປະກັນ, ລູກຈ້າງໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ໂອ້ລົມກັບນາຍຈ້າງໂດຍກົງ ນຳໄປສູ່ການຮັບສະໝັກ ແລະ ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງງານວ່າງທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຊອກວຽກ.
 5. ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ(ນາຍຈ້າງ) ແລະ ຜູ້ຊອກວຽກເຮັດງານທຳມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ກົດລະບຽບ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຈ້າງງານ ພ້ອມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດຂອງວຽກງານແຮງງານຫຼາຍຂື້ນ.

ງານນັດພົບແຮງງານ ນອກຈາກຈະເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊອກວຽກເຮັດງານທຳມາພົບກັນແລ້ວ ຍັງເປັນເວທີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພຶ່ອຕອບສະໜອງສີມືແຮງງານ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ທັງຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ແລະ ນັກລົງທືນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຄືປະເທດ.

 • ພາຍໃນງານຈະມີກິດຈະກຳດັ່ງນີ້:
 • ລົງທະບຽນຮັບສະໝັກງານ ແລະ ກິດຈະກຳໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຊອກວຽກເຮັດງານທຳ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວການຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຂໍ້ມຸນກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
 • ກິດຈະກຳການວາງສະແດງຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກິດຈະກຳຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.
 • ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເວ໊ປໄຊ, ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳຜ່ານທາງລະບົບອິນເຕີເນັດ.
 • ກິດຈະກຳການຖາມ-ຕອບ ຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
 • ກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານຂອງນ້ອງນັກຮຽນຈາກສະຖາບັນ, ສູນວິຊາຊີບ (ໃນສາຍອາຊີບ ແກະສະ ຫຼັກໝາກໄມ້).
 • ສາທິດວິທີການພັບຜ້າເຊັດປາກ.
 • ເຜີຍແຜ່ການເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ.

ຖືວ່າເປັນໂອກາດດີສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງຫວ່າງວຽກ ເພາະໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 17-20 ພະຈິກ 2022 ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ກຽມຈັດງານ ນັດພົບແຮງງານ JOB FAIR 2022 ຂຶ້ນ ທີ່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ບ້ານ ໜອງໄຮ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ທ່ານ ສາລະພິດ ສູນວໍລະວົງ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ງານນັດພົບແຮງງານແມ່ນກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງການບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ເປັນອົງປະກອບໜື່ງທີ່ສຳຄັນຂອງວຽກງານແຮງງານ ແລະ ແມ່ນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ການດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານ, ຖ້າຫາກການສະໜອງແຮງງານໜ້ອຍກ່ວາຄວາມຕ້ອງການ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານ; ພ້ອມດຽວກັນຖ້າຫາກຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໜ້ອຍກ່ວາການສະໜອງ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການວ່າງງານ, ໃນເວລາໃດມີການວ່າງງານຫຼາຍ ແລະ ເກີດມີການຂາດແຄນແຮງງານ ຈະພາໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການລົງທືນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລວມເຖິງປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ.

ສະນັ້ນ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າສຸ່ມໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຖືເອົາການພັດທະນາຄົນເປັນໃຈກາງ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທຳເປັນບັນຫາສຳຄັນ, ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນ ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຕັ້ງຄັ້ງນີ້ແມ່ນ:

 1. ເພື່ອສ້າງໂອກາດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຜູ້ຊອກວຽດເຮັດງານທຳ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານໄດ້ມີທີ່ພົບປະກັນແລ້ວນຳໄປສູ່ການຈັດຫາງານ.
 2. ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານສາມາດເຂົ້າເຖິງສະຖາບັນການສືກສາຕ່າງໆໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບສີມືແຮງງານແທດເໝາະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
 3. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການວ່າງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ຖຶກຕ້ອງ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ປະກົດຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
 4. ເພື່ອສ້າງເງືອນໄຂ ແລະ ເອຶ້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໄດ້ພົບປະກັນ, ລູກຈ້າງໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ໂອ້ລົມກັບນາຍຈ້າງໂດຍກົງ ນຳໄປສູ່ການຮັບສະໝັກ ແລະ ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງງານວ່າງທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຊອກວຽກ.
 5. ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ(ນາຍຈ້າງ) ແລະ ຜູ້ຊອກວຽກເຮັດງານທຳມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ກົດລະບຽບ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຈ້າງງານ ພ້ອມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດຂອງວຽກງານແຮງງານຫຼາຍຂື້ນ.

ງານນັດພົບແຮງງານ ນອກຈາກຈະເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊອກວຽກເຮັດງານທຳມາພົບກັນແລ້ວ ຍັງເປັນເວທີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພຶ່ອຕອບສະໜອງສີມືແຮງງານ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ທັງຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ແລະ ນັກລົງທືນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຄືປະເທດ.

 • ພາຍໃນງານຈະມີກິດຈະກຳດັ່ງນີ້:
 • ລົງທະບຽນຮັບສະໝັກງານ ແລະ ກິດຈະກຳໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຊອກວຽກເຮັດງານທຳ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວການຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຂໍ້ມຸນກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
 • ກິດຈະກຳການວາງສະແດງຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກິດຈະກຳຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.
 • ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເວ໊ປໄຊ, ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳຜ່ານທາງລະບົບອິນເຕີເນັດ.
 • ກິດຈະກຳການຖາມ-ຕອບ ຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
 • ກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານຂອງນ້ອງນັກຮຽນຈາກສະຖາບັນ, ສູນວິຊາຊີບ (ໃນສາຍອາຊີບ ແກະສະ ຫຼັກໝາກໄມ້).
 • ສາທິດວິທີການພັບຜ້າເຊັດປາກ.
 • ເຜີຍແຜ່ການເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.