Monday, April 15, 2024
Lenovo

“ເສດແກ້ວກາງໃຈ” ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສົ່ງຜ່ານບົດກະວີ

ປຶ້ມ ໂຮມກະວີນິພົນ “ເສດແກ້ວກາງໃຈ” ຖືວ່າເປັນຜົນງານການຂຽນບົດກະວີເຫຼັ້ມທໍາອິດຂອງ ນາງ ສຸກສະດາ ສຸດທິໄຊ, ໄວ 28 ປີ ທີ່ມີນາມປາກກາ “ສາວເມີ້ຍ”  ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາອອກມາ ເປັນບົດກະວີ ໂດຍມີເນື້ອໃນທີ່ປຽບເປີຍຄ້າຍຄືກັບວ່າມີເສດແກ້ວສຽບແທງພາຍໃນເອິກ ໂດຍບໍ່ມີມື້ຫຼົງລືມໄດ້.

ປັດຈຸບັນ ນາງ ສຸກສະດາ ສຸດທິໄຊ, ເປັນຄູອາສາສະໝັກ ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ພາກວິຊາ ພາສາ-ວັດທະນະທໍາລາວ ແລະ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຄ້າຍພັກນັກຂຽນໜຸ່ມ ປີ 2016 ແລະ ເປັນສະມາຊິກ ນັກປະພັນລາວ ປີ 2020.

ສຸກສະດາ ກ່າວວ່າ:  ການຂຽນກະວີ ແມ່ນເລີ່ມຈາກຄວາມຮັກມັກ ໃນການອ່ານປຶ້ມປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປື້ມກະວີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງຢາກຂຽນຄວາມໃນໃຈ, ສິ່ງທີ່ຕົນໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ ໃຫ້ບັນຍາຍອອກມາເປັນຕົວໜັງສື ທີ່ຄ່ອງຈ່ອງກັນ ເປັນກາບກອນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີໂອກາດພົບປະນັກປາດ, ອາຈານຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ຫຼາຍທ່ານ ທີ່ໃຫ້ຄວາມເມດຕາຊ່ວຍເຫຼືອ ທັງຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ອັນລໍ້າຄ່າ ໃນການປະດິດແຕ່ງກາບກອນ, ກະວີ ແລະ ແນະນໍາປື້ມດີໆໃຫ້ອ່ານ.

ບັນດາບົດກອນໃນ ໂຮມກະວີ ເສດແກ້ວກາງໃຈ” ໄດ້ບັນຈຸປະສົບການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຄວາມຮັກລະຫວ່າງ ບ່າວ-ສາວ ມີທັງສຸກ, ສົດຊື່ນ, ເຈັບປວດທໍລະມານ ແລະ ຊີວິດຂອງຄູອາສາ ທີ່ຕ້ອງອົດທົນ ສູ້ເພື່ອຄວາມຫວັງ ທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອະນາຄົດ, ຄວາມຄິດຮອດບ້ານເກີດ, ຊີວິດຂອງນັກສຶກສາຍິງ ທີ່ຕໍ່ສູ້ດິ້ນຮົນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໃນສັງຄົມເມືອງໃຫຍ່, ຕະຫຼອດຮອດສະຖານທີ່ສຳຄັນທີ່ “ສາວເມີ້ຍ” ໄດ້ພົບພໍ້ມາ ດັ່ງບົດກອນທີ່ວ່າ:

* ຍາມເມື່ອເຮົາຢຽບແກ້ວ            ແສນປວດເປັນແຜ

ແກ່ແດ່ເຄືອງຄາຕີນ                  ຫາກເຮົາດຶງທື້ນ

ພຽງຂ້າມຄືນຫາຍໄດ້               ດີໄວປານປິດອອກ

ຊອກຢາປົວຕື່ມໃຫ້                   ເຊົາໄດ້ແມ້ນຢໍາ

*ແຕ່ວ່າເຮົາປວດຊໍ້າ                   ຄໍາຫຼອກລົມລວງ

ຄືດັ່ງດວງໃຈເຮົາ                       ສຽບແທງໂດຍແກ້ວ

ຄືມີແນວເຜົາໄໝ້                     ກາງໃຈນູນເນົ່າ

ປວດບໍ່ເຊົາງ່າຍໄດ້                    ໃຈຊໍ້າໂສກໝອງ.

ຄໍາກອນສອງບາດນີ້ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍາມເມື່ອຮ່າງກາຍ ຖືກສຽບແທງໂດຍເສດແກ້ວ ຫາກດຶງອອກແລ້ວ ເອົາຢາທາບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ບາດແຜກໍຫາຍເປັນປົກກະຕິ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກເຈັບຊໍ້າຈາກຄຳຄົນ ທີ່ສຽບແທງໃຈ ກໍເໝືອນດັ່ງວ່າ ໃນຫົວໃຈ ມີເສດແກ້ວ ສຽບຄ້າງຢູ່ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຈັບປວດ ຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ມີຢາຊະນິດໃດສາມາດປິ່ນປົວໄດ້.

ປຶ້ມ ໂຮມກະວີນິພົນ “ເສດແກ້ວກາງໃຈ” ຖືວ່າເປັນຜົນງານການຂຽນບົດກະວີເຫຼັ້ມທໍາອິດຂອງ ນາງ ສຸກສະດາ ສຸດທິໄຊ, ໄວ 28 ປີ ທີ່ມີນາມປາກກາ “ສາວເມີ້ຍ”  ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາອອກມາ ເປັນບົດກະວີ ໂດຍມີເນື້ອໃນທີ່ປຽບເປີຍຄ້າຍຄືກັບວ່າມີເສດແກ້ວສຽບແທງພາຍໃນເອິກ ໂດຍບໍ່ມີມື້ຫຼົງລືມໄດ້.

ປັດຈຸບັນ ນາງ ສຸກສະດາ ສຸດທິໄຊ, ເປັນຄູອາສາສະໝັກ ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ພາກວິຊາ ພາສາ-ວັດທະນະທໍາລາວ ແລະ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຄ້າຍພັກນັກຂຽນໜຸ່ມ ປີ 2016 ແລະ ເປັນສະມາຊິກ ນັກປະພັນລາວ ປີ 2020.

ສຸກສະດາ ກ່າວວ່າ:  ການຂຽນກະວີ ແມ່ນເລີ່ມຈາກຄວາມຮັກມັກ ໃນການອ່ານປຶ້ມປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປື້ມກະວີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງຢາກຂຽນຄວາມໃນໃຈ, ສິ່ງທີ່ຕົນໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ ໃຫ້ບັນຍາຍອອກມາເປັນຕົວໜັງສື ທີ່ຄ່ອງຈ່ອງກັນ ເປັນກາບກອນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີໂອກາດພົບປະນັກປາດ, ອາຈານຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ຫຼາຍທ່ານ ທີ່ໃຫ້ຄວາມເມດຕາຊ່ວຍເຫຼືອ ທັງຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ອັນລໍ້າຄ່າ ໃນການປະດິດແຕ່ງກາບກອນ, ກະວີ ແລະ ແນະນໍາປື້ມດີໆໃຫ້ອ່ານ.

ບັນດາບົດກອນໃນ ໂຮມກະວີ ເສດແກ້ວກາງໃຈ” ໄດ້ບັນຈຸປະສົບການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຄວາມຮັກລະຫວ່າງ ບ່າວ-ສາວ ມີທັງສຸກ, ສົດຊື່ນ, ເຈັບປວດທໍລະມານ ແລະ ຊີວິດຂອງຄູອາສາ ທີ່ຕ້ອງອົດທົນ ສູ້ເພື່ອຄວາມຫວັງ ທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອະນາຄົດ, ຄວາມຄິດຮອດບ້ານເກີດ, ຊີວິດຂອງນັກສຶກສາຍິງ ທີ່ຕໍ່ສູ້ດິ້ນຮົນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໃນສັງຄົມເມືອງໃຫຍ່, ຕະຫຼອດຮອດສະຖານທີ່ສຳຄັນທີ່ “ສາວເມີ້ຍ” ໄດ້ພົບພໍ້ມາ ດັ່ງບົດກອນທີ່ວ່າ:

* ຍາມເມື່ອເຮົາຢຽບແກ້ວ            ແສນປວດເປັນແຜ

ແກ່ແດ່ເຄືອງຄາຕີນ                  ຫາກເຮົາດຶງທື້ນ

ພຽງຂ້າມຄືນຫາຍໄດ້               ດີໄວປານປິດອອກ

ຊອກຢາປົວຕື່ມໃຫ້                   ເຊົາໄດ້ແມ້ນຢໍາ

*ແຕ່ວ່າເຮົາປວດຊໍ້າ                   ຄໍາຫຼອກລົມລວງ

ຄືດັ່ງດວງໃຈເຮົາ                       ສຽບແທງໂດຍແກ້ວ

ຄືມີແນວເຜົາໄໝ້                     ກາງໃຈນູນເນົ່າ

ປວດບໍ່ເຊົາງ່າຍໄດ້                    ໃຈຊໍ້າໂສກໝອງ.

ຄໍາກອນສອງບາດນີ້ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍາມເມື່ອຮ່າງກາຍ ຖືກສຽບແທງໂດຍເສດແກ້ວ ຫາກດຶງອອກແລ້ວ ເອົາຢາທາບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ບາດແຜກໍຫາຍເປັນປົກກະຕິ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກເຈັບຊໍ້າຈາກຄຳຄົນ ທີ່ສຽບແທງໃຈ ກໍເໝືອນດັ່ງວ່າ ໃນຫົວໃຈ ມີເສດແກ້ວ ສຽບຄ້າງຢູ່ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຈັບປວດ ຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ມີຢາຊະນິດໃດສາມາດປິ່ນປົວໄດ້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·