ຂຸນພິທັກ ຜູ້ຫຼົງໄຫຼໃນການປັກດິ້ງລາຍລາວ

ຂຸນພິທັກ ລາຕີສະຫວັດ, ໄວ 29 ປີ ເປັນອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ຫຼົງໄຫຼໃນວັດທະນະທຳລາວມາແຕ່ຍັງນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການອອກແບບປັກດິ້ງລວດລາຍລາວ ທີ່ສື່ໃຫ້ເຫັນເຖິງວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນລາວໃນອາດີດ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.

ຂຸນພິທັກ ກ່າວວ່າ: ຕົນເອງເລີ່ມຕົ້ນປັກດິ້ງ ຍ້ອນຄວາມມັກຮັກໃນງານສິລະປະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລວດລາຍລາວ ຈຶ່ງຊອກຮູ້ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ສຶກສາລາຍລະອຽດ ຂອງການປັກດິ້ງຈາກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ແລ້ວອອກແບບຕາມຈິນຕະນາການຂອງຕົນເອງ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳເອົາສິ່ງທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ ມາປະດິດເປັນລວດລາຍຕ່າງໆ.

ສຳລັບລວດລາຍ ທີ່ເຂົາປັກຂຶ້ນມາ ແມ່ນຕ້ອງການສື່ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວັດທະນະທຳລາວ ແຕ່ສະໄໝກ່ອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລວດລາຍແບບລາວ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັດສາວະສິ່ງ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວ ສະແດງເຖິງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຄົນລາວ ໄວ້ໃນລວດລາຍຂອງຜ້າທີ່ໄດ້ປັກ.

ຜົນງານທີ່ເຮັດຍາກ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າໝູ່ ແມ່ນການປັກຊຸດ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 3 ປີ ເພາະມັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ຄວາມປານີດ ການຈະປັກແຕ່ລະດອກອອກມາໃຫ້ງົດງາມ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມຊຳນານ.

ສຳລັບຜົນງານທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາແຕ່ລະອັນ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຂາຍແຕ່ຈະໃຫ້ເຊົ່າເທົ່ານັ້ນ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄົນຈ້າງໃຫ້ເຮັດພິເສດ ກໍຈະປຶກສາກັບເຈົ້າຂອງໂດຍກົງເລີຍ ແລ້ວອອກໃຫ້ແຕ່ລາຍດຽວ ມີໂຕດຽວສະເພາະເຈົ້າສາວຜູ້ນັ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ ຂຸນພິທັກ ຍັງໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຕົບແຕ່ງ ໝູ່ບ້ານເຮືອນລາວ ໃນງານບຸນນະມັດສະການ ພະທາດຫຼວງ ວຽງຈັນ ຜ່ານມານີ້ ໂດຍໄດ້ໃຊ້ໂຄມໄຟປະດັບປະດາເຖິງ  400 ໜ່ວຍ, ເຊິ່ງຈຸດເດັ່ນຂອງໂຄມໄຟແຕ່ລະໜ່ວຍ ແມ່ນມີລວດລາຍ ທີ່ສື່ເຖິງສິລະປະ, ວັດຖະນະທຳ ທີ່ຕິດພັນກັບຄົນລາວ ແຕ່ສະໄໝບູຮານ ເພື່ອໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່ໄດ້ເຫັນວ່າ ຊາດລາວເຮົາຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ແລະ ເພື່ອເຜີຍແພ່ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະສູນຫາຍໄປ ໃຫ້ໂດດເດັ່ນຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ເພາະທຸກລາຍລະອຽດແມ່ນເຮັດດ້ວຍມືທັງໝົດ ໂດຍການສອດແຊກ ວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຂົ້າມາໃຊ້, ເພື່ອຮັກສາສິລະປະລາວ ໃຫ້ຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບຄົນລາວຕະຫຼອດໄປ.

ຂຸນພິທັກ ລາຕີສະຫວັດ, ໄວ 29 ປີ ເປັນອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ຫຼົງໄຫຼໃນວັດທະນະທຳລາວມາແຕ່ຍັງນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການອອກແບບປັກດິ້ງລວດລາຍລາວ ທີ່ສື່ໃຫ້ເຫັນເຖິງວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນລາວໃນອາດີດ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.

ຂຸນພິທັກ ກ່າວວ່າ: ຕົນເອງເລີ່ມຕົ້ນປັກດິ້ງ ຍ້ອນຄວາມມັກຮັກໃນງານສິລະປະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລວດລາຍລາວ ຈຶ່ງຊອກຮູ້ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ສຶກສາລາຍລະອຽດ ຂອງການປັກດິ້ງຈາກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ແລ້ວອອກແບບຕາມຈິນຕະນາການຂອງຕົນເອງ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳເອົາສິ່ງທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ ມາປະດິດເປັນລວດລາຍຕ່າງໆ.

ສຳລັບລວດລາຍ ທີ່ເຂົາປັກຂຶ້ນມາ ແມ່ນຕ້ອງການສື່ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວັດທະນະທຳລາວ ແຕ່ສະໄໝກ່ອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລວດລາຍແບບລາວ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັດສາວະສິ່ງ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວ ສະແດງເຖິງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຄົນລາວ ໄວ້ໃນລວດລາຍຂອງຜ້າທີ່ໄດ້ປັກ.

ຜົນງານທີ່ເຮັດຍາກ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າໝູ່ ແມ່ນການປັກຊຸດ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 3 ປີ ເພາະມັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ຄວາມປານີດ ການຈະປັກແຕ່ລະດອກອອກມາໃຫ້ງົດງາມ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມຊຳນານ.

ສຳລັບຜົນງານທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາແຕ່ລະອັນ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຂາຍແຕ່ຈະໃຫ້ເຊົ່າເທົ່ານັ້ນ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄົນຈ້າງໃຫ້ເຮັດພິເສດ ກໍຈະປຶກສາກັບເຈົ້າຂອງໂດຍກົງເລີຍ ແລ້ວອອກໃຫ້ແຕ່ລາຍດຽວ ມີໂຕດຽວສະເພາະເຈົ້າສາວຜູ້ນັ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ ຂຸນພິທັກ ຍັງໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຕົບແຕ່ງ ໝູ່ບ້ານເຮືອນລາວ ໃນງານບຸນນະມັດສະການ ພະທາດຫຼວງ ວຽງຈັນ ຜ່ານມານີ້ ໂດຍໄດ້ໃຊ້ໂຄມໄຟປະດັບປະດາເຖິງ  400 ໜ່ວຍ, ເຊິ່ງຈຸດເດັ່ນຂອງໂຄມໄຟແຕ່ລະໜ່ວຍ ແມ່ນມີລວດລາຍ ທີ່ສື່ເຖິງສິລະປະ, ວັດຖະນະທຳ ທີ່ຕິດພັນກັບຄົນລາວ ແຕ່ສະໄໝບູຮານ ເພື່ອໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່ໄດ້ເຫັນວ່າ ຊາດລາວເຮົາຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ແລະ ເພື່ອເຜີຍແພ່ສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະສູນຫາຍໄປ ໃຫ້ໂດດເດັ່ນຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ເພາະທຸກລາຍລະອຽດແມ່ນເຮັດດ້ວຍມືທັງໝົດ ໂດຍການສອດແຊກ ວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຂົ້າມາໃຊ້, ເພື່ອຮັກສາສິລະປະລາວ ໃຫ້ຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບຄົນລາວຕະຫຼອດໄປ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!