Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ໃສ່ໃຈໃນການກິນ ອາການຍື່ງທ້ອງບໍ່ຖາມຫາ

ອາການຍື່ງທ້ອງ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກເພດທຸກໄວ ຊຶ່ງເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນເຊື້ອໂຣກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ໂດຍກົງ ແຕ່ອາການເລັກໆ ນ້ອຍໆ ນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໂຕ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດໄດ້.

ພາບປະກອບ

ປັດໄຈຕົ້ນໆ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອາການຍື່ງທ້ອງ ກໍຄື ການກິນອາຫານທີ່ມີໃຍອາຫານໜ້ອຍ ແລະ ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍກວ່າມື້ລະ 1,5 ລິດ ເພາະການທີ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບນ້ຳໜ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ອາຈົມແຂງ ແລະ ຖ່າຍຍາກ ບວກກັບນິດໄສທີ່ມັກກັ້ນຖ່າຍໜັກ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍໜັກທຸກມື້ ໂດຍສະເພາະ ຫຼັງອາຫານເຊົ້າ ຈຶ່ງມີການສະສົມອາຈົມໃນລຳໄສ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເກີດພາວະຍື່ງທ້ອງໄດ້.

ພາບປະກອບ

ແຕ່ເມື່ອເກີດພາວະຍື່ງທ້ອງແລ້ວ ກໍຕ້ອງແກ້ໄຂ ໂດຍການກິນອາຫານທີ່ມີໃຍອາຫານສູງ ເຊັ່ນ ຜັກ,  ໝາກໄມ້, ພືດຕະກູນຖົ່ວ ແລະທັນຍາພືດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເຂົ້າກ້ອງ, ເຂົ້າທີ່ຕຳດ້ວຍມື, ສາລີ ເພື່ອກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍ ໂດຍເພີ່ມເຂົ້າໃນຄາບທີ່ເຄີຍກິນເປັນປະຈຳ ຫຼື ກິນເປັນອາຫານຫວ່າງຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງຕໍ່ 1 ຄາບ ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງທີ່ມີຣົດສົ້ມຫວານ, ກ້ວຍນ້ຳ, ກ້ວຍຫອມ,​ ໝາກມ່ວງສຸກ, ແອັບເປິ້ນ ຢ່າງລະ 1 ໝາກ, ໝາກຫຸ່ງສຸກ 6-7 ບິ້ງ, ໝາກເງາະ, ມັງຄຸດ ຢ່າງລະ 3 -5 ໝາກ ຫຼື ໝາກກ້ຽງ 4 ໜ່ວຍ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກຊະນິດຂອງໝາກໄມ້ຈະຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບອື່ນໆ ເຊັ່ນ ບໍ່ມີບັນຫາໂຣກໄຂ່ຫຼັງ, ບໍ່ມີໂຣກລະບົບທາງເດີນອາຫານ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນຈະເພີ່ມອາຫານເສີມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳໂຕ ຄວນປຶກສາແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພື່ອຄວາມເໝາະສົມ.

ອາຫານທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນ ເມື່ອຍື່ງທ້ອງ ຄື ເຂົ້າໜົມຫວານ, ໝີ່ສຳເລັດຮູບ, ອາຫານຣົດຈັດ, ເຜັດຈັດ, ເຄັມຈັດ, ຫຼີກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມປະເພດຊາ, ກາເຟ, ນ້ຳເມົາ, ນ້ຳອັດລົມ. ສ່ວນການດື່ມນ້ຳດື່ມ ແມ່ນຄວນດື່ມຫຼັງຕື່ນນອນທັນທີ ຫຼື ກ່ອນອາຫານເຊົ້າຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ, ຈິບນ້ຳເປັນໄລຍະ ຫຼື ດື່ມນ້ຳທັນທີ ເມື່ອຮູ້ສຶກກະຫາຍ ລວມທັງດື່ມນ້ຳ-ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍ ເຊັ່ນ: ນ້ຳໝາກຂາມ ເຕີມນ້ຳເຜິ້ງສົດມື້ລະ 1-2 ຈອກ, ນົມສົ້ມ, ນ້ຳຫວ້ານຫາງແຂ້ ຊຶ່ງເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານີ້ ລ້ວນແຕ່ມີສັບພະຄຸນໃນທາງກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍອາຈົມໄດ້ດີ ແລະຊ່ວຍແກ້ໄຂອາການຍື່ງທ້ອງອີກດ້ວຍ.

ອາການຍື່ງທ້ອງ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກເພດທຸກໄວ ຊຶ່ງເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນເຊື້ອໂຣກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ໂດຍກົງ ແຕ່ອາການເລັກໆ ນ້ອຍໆ ນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໂຕ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດໄດ້.

ພາບປະກອບ

ປັດໄຈຕົ້ນໆ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອາການຍື່ງທ້ອງ ກໍຄື ການກິນອາຫານທີ່ມີໃຍອາຫານໜ້ອຍ ແລະ ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍກວ່າມື້ລະ 1,5 ລິດ ເພາະການທີ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບນ້ຳໜ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ອາຈົມແຂງ ແລະ ຖ່າຍຍາກ ບວກກັບນິດໄສທີ່ມັກກັ້ນຖ່າຍໜັກ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍໜັກທຸກມື້ ໂດຍສະເພາະ ຫຼັງອາຫານເຊົ້າ ຈຶ່ງມີການສະສົມອາຈົມໃນລຳໄສ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເກີດພາວະຍື່ງທ້ອງໄດ້.

ພາບປະກອບ

ແຕ່ເມື່ອເກີດພາວະຍື່ງທ້ອງແລ້ວ ກໍຕ້ອງແກ້ໄຂ ໂດຍການກິນອາຫານທີ່ມີໃຍອາຫານສູງ ເຊັ່ນ ຜັກ,  ໝາກໄມ້, ພືດຕະກູນຖົ່ວ ແລະທັນຍາພືດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເຂົ້າກ້ອງ, ເຂົ້າທີ່ຕຳດ້ວຍມື, ສາລີ ເພື່ອກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍ ໂດຍເພີ່ມເຂົ້າໃນຄາບທີ່ເຄີຍກິນເປັນປະຈຳ ຫຼື ກິນເປັນອາຫານຫວ່າງຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງຕໍ່ 1 ຄາບ ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງທີ່ມີຣົດສົ້ມຫວານ, ກ້ວຍນ້ຳ, ກ້ວຍຫອມ,​ ໝາກມ່ວງສຸກ, ແອັບເປິ້ນ ຢ່າງລະ 1 ໝາກ, ໝາກຫຸ່ງສຸກ 6-7 ບິ້ງ, ໝາກເງາະ, ມັງຄຸດ ຢ່າງລະ 3 -5 ໝາກ ຫຼື ໝາກກ້ຽງ 4 ໜ່ວຍ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກຊະນິດຂອງໝາກໄມ້ຈະຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບອື່ນໆ ເຊັ່ນ ບໍ່ມີບັນຫາໂຣກໄຂ່ຫຼັງ, ບໍ່ມີໂຣກລະບົບທາງເດີນອາຫານ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນຈະເພີ່ມອາຫານເສີມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳໂຕ ຄວນປຶກສາແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພື່ອຄວາມເໝາະສົມ.

ອາຫານທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນ ເມື່ອຍື່ງທ້ອງ ຄື ເຂົ້າໜົມຫວານ, ໝີ່ສຳເລັດຮູບ, ອາຫານຣົດຈັດ, ເຜັດຈັດ, ເຄັມຈັດ, ຫຼີກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມປະເພດຊາ, ກາເຟ, ນ້ຳເມົາ, ນ້ຳອັດລົມ. ສ່ວນການດື່ມນ້ຳດື່ມ ແມ່ນຄວນດື່ມຫຼັງຕື່ນນອນທັນທີ ຫຼື ກ່ອນອາຫານເຊົ້າຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ, ຈິບນ້ຳເປັນໄລຍະ ຫຼື ດື່ມນ້ຳທັນທີ ເມື່ອຮູ້ສຶກກະຫາຍ ລວມທັງດື່ມນ້ຳ-ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍ ເຊັ່ນ: ນ້ຳໝາກຂາມ ເຕີມນ້ຳເຜິ້ງສົດມື້ລະ 1-2 ຈອກ, ນົມສົ້ມ, ນ້ຳຫວ້ານຫາງແຂ້ ຊຶ່ງເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານີ້ ລ້ວນແຕ່ມີສັບພະຄຸນໃນທາງກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍອາຈົມໄດ້ດີ ແລະຊ່ວຍແກ້ໄຂອາການຍື່ງທ້ອງອີກດ້ວຍ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.