Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ຫົວພັນ ຮັບຮອງເອົາ! ຂັບຊຳເໜືອ ແລະ ການຕໍ່າສິ້ນ ຜ້າໄໝມ້ອນ ເປັນມໍຣະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ປະກາດຮັບຮອງເອົາ ຂັບຊຳເໜືອ ແລະ ພູມປັນຍາການຕໍ່າສິ້ນ, ຜ້າໄໝມ້ອນ ເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງ ທີ່ເມືອງຊຳເໜຶອ ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ແຂວງ ຫົວພັນ ມີມໍລະດົກທີ່ໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນບັນຊີທັງໝົດ 4 ລາຍການ.

ຂັບຊຳເໜືອ ແມ່ນສຽງຂັບໜື່ງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຫົວພັນມາແຕ່ດົນນານ ຊຶ່ງປະຫວັດຕົ້ນກຳເນີດ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຂື້ນມານັ້ນ ກໍບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ຊັດເຈນ, ຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າຂັບຊຳເໜືອ ໄດ້ຮັບການສືບທອດຈາກຮຸ່ນສູ່ຮຸ່ນຈົນມາເຖີງປະຈຸບັນ ແລະ ການຕໍ່າສິ້ນ, ຜ້າໄໝມ້ອນ ເປັນພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນດັ່ງເດີມທີ່ມີມາແຕ່ບູຮານນະການຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງຊາວແຂວງຫົວພັນ, ຊຶ່ງແມ່ນຫັດຖະກໍາການຕໍ່າສິ້ນ, ຜ້າໄໝ ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ມີຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານສີສັນ, ຄວາມງາມຂອງລວດລາຍ ແລະ ຮູບແບບການປະດິດຄິດແຕ່ງຈາກແນວຄວາມຄິດ ແລະ ສີມືຂອງຜູ້ຕໍ່າ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ ແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ມີມໍລະດົກທີ່ໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນບັນຊີ ແລະ ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ມີທັງໝົດ 4 ລາຍການຄື: ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ ຄື (ຖໍ້າທ່ານຜູ້ນຳເມືອງວຽງໄຊ), ມໍລະດົກລະດັບທ້ອງຖິ່ນ 3 ລາຍການ ໃນນັ້ນມໍລະດົກທີ່ເປັນວັດຖຸ 1 ລາຍການ ຄື (ພຣະເຈົ້າອົງຕື້ ວັດສີບຸນເຮືອງ ໄຊຍາຣາມ) ແລະ ມໍລະດົກທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸ 2 ລາຍການຄື (ຂັບຊຳເໜືອ ແລະ ພູມປັນຍາການຕ່ຳສິ້ນ, ຜ້າໄໝມ້ອນຫົວພັນ).

ຖໍ້າທ່ານຜູ້ນຳເມືອງວຽງໄຊ
ພຣະເຈົ້າອົງຕື້ ວັດສີບຸນເຮືອງ ໄຊຍາຣາມ

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ປະກາດຮັບຮອງເອົາ ຂັບຊຳເໜືອ ແລະ ພູມປັນຍາການຕໍ່າສິ້ນ, ຜ້າໄໝມ້ອນ ເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງ ທີ່ເມືອງຊຳເໜຶອ ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ແຂວງ ຫົວພັນ ມີມໍລະດົກທີ່ໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນບັນຊີທັງໝົດ 4 ລາຍການ.

ຂັບຊຳເໜືອ ແມ່ນສຽງຂັບໜື່ງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຫົວພັນມາແຕ່ດົນນານ ຊຶ່ງປະຫວັດຕົ້ນກຳເນີດ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຂື້ນມານັ້ນ ກໍບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ຊັດເຈນ, ຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າຂັບຊຳເໜືອ ໄດ້ຮັບການສືບທອດຈາກຮຸ່ນສູ່ຮຸ່ນຈົນມາເຖີງປະຈຸບັນ ແລະ ການຕໍ່າສິ້ນ, ຜ້າໄໝມ້ອນ ເປັນພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນດັ່ງເດີມທີ່ມີມາແຕ່ບູຮານນະການຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງຊາວແຂວງຫົວພັນ, ຊຶ່ງແມ່ນຫັດຖະກໍາການຕໍ່າສິ້ນ, ຜ້າໄໝ ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ມີຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານສີສັນ, ຄວາມງາມຂອງລວດລາຍ ແລະ ຮູບແບບການປະດິດຄິດແຕ່ງຈາກແນວຄວາມຄິດ ແລະ ສີມືຂອງຜູ້ຕໍ່າ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ ແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ມີມໍລະດົກທີ່ໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນບັນຊີ ແລະ ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ມີທັງໝົດ 4 ລາຍການຄື: ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ ຄື (ຖໍ້າທ່ານຜູ້ນຳເມືອງວຽງໄຊ), ມໍລະດົກລະດັບທ້ອງຖິ່ນ 3 ລາຍການ ໃນນັ້ນມໍລະດົກທີ່ເປັນວັດຖຸ 1 ລາຍການ ຄື (ພຣະເຈົ້າອົງຕື້ ວັດສີບຸນເຮືອງ ໄຊຍາຣາມ) ແລະ ມໍລະດົກທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸ 2 ລາຍການຄື (ຂັບຊຳເໜືອ ແລະ ພູມປັນຍາການຕ່ຳສິ້ນ, ຜ້າໄໝມ້ອນຫົວພັນ).

ຖໍ້າທ່ານຜູ້ນຳເມືອງວຽງໄຊ
ພຣະເຈົ້າອົງຕື້ ວັດສີບຸນເຮືອງ ໄຊຍາຣາມ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.