Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ກິນ ຜັກ+ໝາກໄມ້ 10 ຊະນິດຕໍ່ມື້ ຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸຍືນ

ລາຍງານໃນ ວາລະສານ ລະບາດວິທະຍານານາຊາດ ອ້າງອີງຜົນວິໄຈຂອງ ດຣ. ດາຟິນ ແອນເນ ນັກວິໄຈ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລອນດອນ ກ່ຽວກັບລະບົບເຜົາຜານອາຫານໃນຮ່າງກາຍໃນກຸ່ມໂຕຢ່າງ 95 ຄົນ ທີ່ມັກກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ເປັນປະຈຳ ເປີດເຜີຍວ່າ: “ພວກເຂົາຈະເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໜ້ອຍລົງ ຄິດເປັນຈຳນວນປະມານ 7,8 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ຖ້າຫາກກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ຊະນິດຕໍ່ມື້.”

ຈາກການວິໄຈລັກສະນະຂອງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ກວ່າ 10 ຊະນິດ ໂດຍສະເພາະ ທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຈຳນວນ 800 ກຣາມຕໍ່ມື້ ພົບວ່າ ແອັບເປິ້ນໜ່ວຍກາງຈະໃຫ້ພະລັງງານ 182 ກຣາມ.

ນອກນີ້ ນັກວິໄຈຍັງຄາດວ່າ ຕ້ອງກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 10 ຊະນິດຕໍ່ມື້ ຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກຫົວໃຈລົງໄດ້ 24%, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກຫຼອດເລືອດສະໝອງຫຼຸດລົງ 33%, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໂຣກຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຫຼຸດລົງ 28%, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໂຣກມະເຮັງຫຼຸດລົງ 13% ໂດຍລວມແລ້ວການກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທຸກໂຣກທີ່ກ່າວມາລົງໄດ້ເຖິງ 31% ຖ້າທຽບກັບການບໍ່ກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ຊະນິດໃດເລີຍ.

ສຳລັບຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການເກີດໂຣກຫົວໃຈຖ້າຫາກກິນໝາກໄມ້ເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ ແອັບເປິ້ນ, ໝາກກ້ຽງ ແລະຜັກຫົມ. ສ່ວນຜັກຕະກູນກະລ່ຳເຊັ່ນ ບັອກໂຄລີ, ກະລ່ຳປີ, ພິກໄທ ແລະ ຖົ່ວຂຽວ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໂຣກມະເຮັງ ຊຶ່ງນັກວິໄຈລະບຸວ່າ ຜັກ ແລະໝາກໄມ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບ ຄໍເລດສະເຕີຣອນ,​ ຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ, ເສີມສ້າງຫຼອດເລືອດໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ ປະກອບກັບຜັກ ແລະໝາກໄມ້ທີ່ມີກາກໃຍ ແລະ ສານອາຫານທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ກຸ່ມອາຫານດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຈຶ່ງຊ່ວຍຊ້ອມແຊມ DNA ໃນຮ່າງກາຍທີ່ເສື່ອມລົງ ຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ອາຍຸທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ກັບມາແຂງແຮງໄດ້.

ລາຍງານໃນ ວາລະສານ ລະບາດວິທະຍານານາຊາດ ອ້າງອີງຜົນວິໄຈຂອງ ດຣ. ດາຟິນ ແອນເນ ນັກວິໄຈ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລອນດອນ ກ່ຽວກັບລະບົບເຜົາຜານອາຫານໃນຮ່າງກາຍໃນກຸ່ມໂຕຢ່າງ 95 ຄົນ ທີ່ມັກກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ເປັນປະຈຳ ເປີດເຜີຍວ່າ: “ພວກເຂົາຈະເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໜ້ອຍລົງ ຄິດເປັນຈຳນວນປະມານ 7,8 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ຖ້າຫາກກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ຊະນິດຕໍ່ມື້.”

ຈາກການວິໄຈລັກສະນະຂອງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ກວ່າ 10 ຊະນິດ ໂດຍສະເພາະ ທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຈຳນວນ 800 ກຣາມຕໍ່ມື້ ພົບວ່າ ແອັບເປິ້ນໜ່ວຍກາງຈະໃຫ້ພະລັງງານ 182 ກຣາມ.

ນອກນີ້ ນັກວິໄຈຍັງຄາດວ່າ ຕ້ອງກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 10 ຊະນິດຕໍ່ມື້ ຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກຫົວໃຈລົງໄດ້ 24%, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກຫຼອດເລືອດສະໝອງຫຼຸດລົງ 33%, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໂຣກຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຫຼຸດລົງ 28%, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໂຣກມະເຮັງຫຼຸດລົງ 13% ໂດຍລວມແລ້ວການກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທຸກໂຣກທີ່ກ່າວມາລົງໄດ້ເຖິງ 31% ຖ້າທຽບກັບການບໍ່ກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ຊະນິດໃດເລີຍ.

ສຳລັບຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການເກີດໂຣກຫົວໃຈຖ້າຫາກກິນໝາກໄມ້ເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ ແອັບເປິ້ນ, ໝາກກ້ຽງ ແລະຜັກຫົມ. ສ່ວນຜັກຕະກູນກະລ່ຳເຊັ່ນ ບັອກໂຄລີ, ກະລ່ຳປີ, ພິກໄທ ແລະ ຖົ່ວຂຽວ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໂຣກມະເຮັງ ຊຶ່ງນັກວິໄຈລະບຸວ່າ ຜັກ ແລະໝາກໄມ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບ ຄໍເລດສະເຕີຣອນ,​ ຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ, ເສີມສ້າງຫຼອດເລືອດໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ ປະກອບກັບຜັກ ແລະໝາກໄມ້ທີ່ມີກາກໃຍ ແລະ ສານອາຫານທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ກຸ່ມອາຫານດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຈຶ່ງຊ່ວຍຊ້ອມແຊມ DNA ໃນຮ່າງກາຍທີ່ເສື່ອມລົງ ຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ອາຍຸທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ກັບມາແຂງແຮງໄດ້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.