Monday, May 20, 2024
Lenovo

4 ສະໝຸນໄພ “ແກ້ເຈັບຄໍ”

ອາການເຈັບຄໍ ມັກເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການທີ່ເຮົາກິນຂອງເຢັນຫຼາຍ, ມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍສະສົມຢູ່ໃນລຳຄໍ, ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ…ເຊິ່ງມັນອາດເປັນສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດອາການເຈັບຄໍໄດ້, ມື້ນີ້ ເຮົາມີ 4 ສະໝຸນໄພໃກ້ໂຕ ທີ່ສາມາດບັນເທົາອາການແກ້ເຈັບຄໍໄດ້ ຄື: ຂີງ, ກະທຽມ, ຂີ້ໝິ້ນ ແລະ ຫົວຜັກບົ່ວ.

  • ຂີງ: ມັນເປັນໂຕເລືອກຂອງຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ຮູ້ສຶກເຈັບຄໍ ເພາະມັນສາມາດຊ່ວຍຕ້ານການອັກເສບ  ລວມທັງຍັງສາມາດຊ່ວຍຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ທີ່ເປັນໂຕການຂອງອາການເຈັບຄໍໄດ້ອີກ. ວິທີໃຊ້ ແມ່ນນຳຂີງໄປຊອຍຕົ້ມກັບນ້ຳແລ້ວມາຈິບເປັນຊາ ຫຼື ຈະຫຍ້ຳຂີງສົດໆ ກໍໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ມີເວລາ ຫຼື ບໍ່ມັກກິນຂີງສົດ ກໍໃຫ້ນຳຂີງຜົງມາຊົງນ້ຳອຸ່ນດື່ມ ກໍຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບຄໍໄດ້ຄືກັນ.
  • ກະທຽມ: ກະທຽມເປັນສະໝຸນໄພໃນຄົວ ທີ່ມີລິດກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ຄືກັນກັບຢາຕ້ານຈຸລະຊີບ ທີ່ໃຊ້ໃນທາງການແພດ ແລະມີຄຸນປະໂຫຍດໃນການຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍໄດ້ອີກ. ທ່ານ Michael Finkelstein ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ກະທຽມເປັນສະໝຸນໄພທີ່ສາມາດປົວອາການເຈັບຄໍ ເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໄດ້ ທັງຍັງຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໂຣກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຄໍໄດ້ອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າມີສານອັນລິຊິນ (Allicin) ທີ່ຢູ່ໃນກະທຽມສົດນັ້ນເອງ. ລາວໄດ້ແນະນຳວ່າ ຖ້າຕ້ອງການໃຊ້ກະທຽມປິ່ນປົວອາການເຈັບຄໍ ແຕ່ບໍ່ມັກຄວາມຂິວຂອງມັນ ກໍໃຫ້ນຳເອົາກະທຽມໝົດຫົວ ໄປອຸ່ນໃນເຕົາໄມໂຄເວັບ 10-15 ວິນາທີ ຫຼື ຈະເຜົາໄຟກໍໄດ້ ແລ້ວຈຶ່ງນຳມາກິນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກິ່ນຂິວຂອງກະທຽມຫຼຸດລົງໄດ້.
  • ຂີ້ໝິ້ນ: ສ່ວນຫຼາຍນິຍົມມາແຕ່ງກິ່ນ ຫຼື ແຕ່ງສີອາຫານເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ສັບພະຄຸນຂອງຂີ້ໝິ້ນ ຖືວ່າດີຫຼາຍຢ່າງ ເພາະສານ ເຄີຄູມິນ (Curcumin) ທີ່ຢູ່ໃນຂີ້ໝິ້ນ ມີລິດໃນການຕ້ານການອັກເສບໄດ້ ເໝາະກັບການນຳໄປໃຊ້ກ່ຽວກັບອາການເຈັບຄໍທີ່ເກີດຈາກ ການອັກເສບຂອງເປືອກໜັງຄໍ ແຖມຍັງຊ່ວຍຫຼຸດອາການໄອໄດ້ອີກດ້ວຍ. ວິທີໃຊ້ ກໍພຽງແຕ່ນຳຂີ້ໝິ້ນຜົງມາຊົງກັບນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ເຕີມນ້ຳເຜິ້ງລົງໄປເລັກໜ້ອຍ, ຈິບຂະນະທີ່ອຸ່ນໆ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ ແລະ ເຊົາເຈັບຄໍໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
  • ຫົວຜັກບົ່ວ: ນອກຈາກກະທຽມແລ້ວ ຫົວຜັກບົ່ວກໍສາມາດປົວອາການເຈັບຄໍໄດ້ຄືກັນ ເພາະມັນມີສານຕ້ານອາການອັກເສບ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຄືກັນ ແຖມຍັງຊ່ວຍຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສ ແລະ ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ບາງຊະນິດໄດ້. ນອກນີ້ ຫົວຜັກບົ່ວ ຍັງຂຶ້ນຊື່ວ່າ ເປັນຢາຕ້ານເຊື້ອຈາກທຳມະຊາດທີ່ປອດໄພອີກ. ວິທີການໃຊ້ເພື່ອປົວອາການເຈັບຄໍ ກໍພຽງແຕ່ນຳເອົາຫົວຜັກບົ່ວ ມາສັບພໍມຸ່ນໆ ປະສົມກັບນ້ຳເຜິ້ງ 6 ອອນ (ປະມານ 177 ມີລີລິດ) ໜຶ້ງດ້ວຍໄຟອ່ອນໆ ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ ຈາກນັ້ນ ນຳມາຊົງນ້ຳອຸ່ນ ຈິບຕະຫຼອດ ໝົດມື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາການເຈັບຄໍບັນເທົາລົງໄດ້.

ອາການເຈັບຄໍ ມັກເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການທີ່ເຮົາກິນຂອງເຢັນຫຼາຍ, ມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍສະສົມຢູ່ໃນລຳຄໍ, ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ…ເຊິ່ງມັນອາດເປັນສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດອາການເຈັບຄໍໄດ້, ມື້ນີ້ ເຮົາມີ 4 ສະໝຸນໄພໃກ້ໂຕ ທີ່ສາມາດບັນເທົາອາການແກ້ເຈັບຄໍໄດ້ ຄື: ຂີງ, ກະທຽມ, ຂີ້ໝິ້ນ ແລະ ຫົວຜັກບົ່ວ.

  • ຂີງ: ມັນເປັນໂຕເລືອກຂອງຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ຮູ້ສຶກເຈັບຄໍ ເພາະມັນສາມາດຊ່ວຍຕ້ານການອັກເສບ  ລວມທັງຍັງສາມາດຊ່ວຍຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ທີ່ເປັນໂຕການຂອງອາການເຈັບຄໍໄດ້ອີກ. ວິທີໃຊ້ ແມ່ນນຳຂີງໄປຊອຍຕົ້ມກັບນ້ຳແລ້ວມາຈິບເປັນຊາ ຫຼື ຈະຫຍ້ຳຂີງສົດໆ ກໍໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ມີເວລາ ຫຼື ບໍ່ມັກກິນຂີງສົດ ກໍໃຫ້ນຳຂີງຜົງມາຊົງນ້ຳອຸ່ນດື່ມ ກໍຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບຄໍໄດ້ຄືກັນ.
  • ກະທຽມ: ກະທຽມເປັນສະໝຸນໄພໃນຄົວ ທີ່ມີລິດກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ຄືກັນກັບຢາຕ້ານຈຸລະຊີບ ທີ່ໃຊ້ໃນທາງການແພດ ແລະມີຄຸນປະໂຫຍດໃນການຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍໄດ້ອີກ. ທ່ານ Michael Finkelstein ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ກະທຽມເປັນສະໝຸນໄພທີ່ສາມາດປົວອາການເຈັບຄໍ ເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອໄດ້ ທັງຍັງຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໂຣກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຄໍໄດ້ອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າມີສານອັນລິຊິນ (Allicin) ທີ່ຢູ່ໃນກະທຽມສົດນັ້ນເອງ. ລາວໄດ້ແນະນຳວ່າ ຖ້າຕ້ອງການໃຊ້ກະທຽມປິ່ນປົວອາການເຈັບຄໍ ແຕ່ບໍ່ມັກຄວາມຂິວຂອງມັນ ກໍໃຫ້ນຳເອົາກະທຽມໝົດຫົວ ໄປອຸ່ນໃນເຕົາໄມໂຄເວັບ 10-15 ວິນາທີ ຫຼື ຈະເຜົາໄຟກໍໄດ້ ແລ້ວຈຶ່ງນຳມາກິນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກິ່ນຂິວຂອງກະທຽມຫຼຸດລົງໄດ້.
  • ຂີ້ໝິ້ນ: ສ່ວນຫຼາຍນິຍົມມາແຕ່ງກິ່ນ ຫຼື ແຕ່ງສີອາຫານເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ສັບພະຄຸນຂອງຂີ້ໝິ້ນ ຖືວ່າດີຫຼາຍຢ່າງ ເພາະສານ ເຄີຄູມິນ (Curcumin) ທີ່ຢູ່ໃນຂີ້ໝິ້ນ ມີລິດໃນການຕ້ານການອັກເສບໄດ້ ເໝາະກັບການນຳໄປໃຊ້ກ່ຽວກັບອາການເຈັບຄໍທີ່ເກີດຈາກ ການອັກເສບຂອງເປືອກໜັງຄໍ ແຖມຍັງຊ່ວຍຫຼຸດອາການໄອໄດ້ອີກດ້ວຍ. ວິທີໃຊ້ ກໍພຽງແຕ່ນຳຂີ້ໝິ້ນຜົງມາຊົງກັບນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ເຕີມນ້ຳເຜິ້ງລົງໄປເລັກໜ້ອຍ, ຈິບຂະນະທີ່ອຸ່ນໆ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ ແລະ ເຊົາເຈັບຄໍໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
  • ຫົວຜັກບົ່ວ: ນອກຈາກກະທຽມແລ້ວ ຫົວຜັກບົ່ວກໍສາມາດປົວອາການເຈັບຄໍໄດ້ຄືກັນ ເພາະມັນມີສານຕ້ານອາການອັກເສບ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຄືກັນ ແຖມຍັງຊ່ວຍຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສ ແລະ ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ບາງຊະນິດໄດ້. ນອກນີ້ ຫົວຜັກບົ່ວ ຍັງຂຶ້ນຊື່ວ່າ ເປັນຢາຕ້ານເຊື້ອຈາກທຳມະຊາດທີ່ປອດໄພອີກ. ວິທີການໃຊ້ເພື່ອປົວອາການເຈັບຄໍ ກໍພຽງແຕ່ນຳເອົາຫົວຜັກບົ່ວ ມາສັບພໍມຸ່ນໆ ປະສົມກັບນ້ຳເຜິ້ງ 6 ອອນ (ປະມານ 177 ມີລີລິດ) ໜຶ້ງດ້ວຍໄຟອ່ອນໆ ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ ຈາກນັ້ນ ນຳມາຊົງນ້ຳອຸ່ນ ຈິບຕະຫຼອດ ໝົດມື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາການເຈັບຄໍບັນເທົາລົງໄດ້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.