Monday, April 15, 2024
Lenovo

ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຜູ້ຮ່ວມມືທາງການ ງານມະຫະກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ XI ແຂວງຊຽງຂວາງ

ພາຍຫຼັງທີ່ ງານມະຫະກໍາ ກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ XI ຖືກເລື່ອນການແຂ່ງຂັນ ມາຫຼາຍຄັ້ງ ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດ ແລະ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ງານມະຫະກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ ວ່າຈະເປີດສາກຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງວັນທີ 13-22 ທັນວາ 2022 ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍຈະມີ ນັກກິລາທັງໝົດ 3.003 ຄົນ ຈາກ 1 ນະຄອນຫຼວງ 17 ແຂວງ ແລະ 4 ກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມຊິງໄຊໃນທັງໝົດ 25 ປະເພດກິລາ.

ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຫຼັກ ໃນງານແຂ່ງຂັນ ມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ໃນປີນີ້, ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໂດຍຜ່ານຜະລິດຕະພັນ ນໍ້າດື່ມ ກາຫົວເສືອ, ເປບຊີ ແລະ ສະຕິງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຊຸກຍູ້ ທຶນຮອນ ໃນການຈັດການແຂ່ງຂັນ ຫຼາຍກ່ວາ 1.5 ຕື້ກີບ ໃນນາມ ຄູ່ຮວມທາງການ ຂອງງານມະຫະກໍາ ກິລາແຫ່ງຊາດ.

ຖ້າກັບຄືນໄປເບິ່ງ ການແຂ່ງຂັນ ມະຫະກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຈັດຂື້ນໃນທຸກໆ ສີ່ປີ ຕັ້ງແຕ່ຄັ້ງທີ່ I ມາຮອດ ຄັ້ງທີ XI ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ຍາມໃດ ກໍ່ເຫັນໄດ້ ຄວາມສໍາຄັນ ໃນວຽກງານຂອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ກິລາລາວ ໃຫ້ກ້າວໄກ ແລະ ທຽບເທົ່າກັບສາກົນ ໂດຍປະກອບສວນທຶນຮອນ ສະໜັບສະໜູນ ງານມະຫະກໍາ ກິລາແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍດີ ຕະຫຼອດມາ.

ນອກຈາກງານ ມະຫະກໍາ ກິລາແຫ່ງຊາດແລ້ວ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ຍັງເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ມອບພັນທະເຂົ້າ ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ເປັນອັນດັບ #1 ໃນແຕ່ລະປີ ຫຼາຍກ່ວາ 2.000 ຕື້ກີບ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນ ໃນທຸກໆງານໃຫຍ່ ລະດັບຊາດ ເຊັ່ນ: ງານປະເພນີ ບຸນທາດຫຼວງ, ບຸນອອກພັນສາ ຊ່ວງເຮືອປະເພນີ ແລະ ໄຫຼເຮືອໄຟ, ວຽກງານທາງດ້ານ ສາທາລະນະສຸກ ການຕ້ານ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອ ໂຄວິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ນັກຮຽນດີນັກຮຽນເກັ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນ.

ເພື່ອໃຫ້ງານແຂ່ງຂັນກິລາແຫ່ງຊາດ ໃນປີນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ຂໍຮຽນເຊີນຊວນ ປວງຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດ ຫຼື ຮັບຊົມງານມະຫະກຳ ກິລາແຫ່ງຊາດທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2022 ຢູ່ທີ່ເດີນກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຊົມພິທີເປີດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ທຸກປະເພດກິລາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

ພາຍຫຼັງທີ່ ງານມະຫະກໍາ ກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ XI ຖືກເລື່ອນການແຂ່ງຂັນ ມາຫຼາຍຄັ້ງ ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດ ແລະ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ງານມະຫະກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ ວ່າຈະເປີດສາກຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງວັນທີ 13-22 ທັນວາ 2022 ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍຈະມີ ນັກກິລາທັງໝົດ 3.003 ຄົນ ຈາກ 1 ນະຄອນຫຼວງ 17 ແຂວງ ແລະ 4 ກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມຊິງໄຊໃນທັງໝົດ 25 ປະເພດກິລາ.

ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຫຼັກ ໃນງານແຂ່ງຂັນ ມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ໃນປີນີ້, ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໂດຍຜ່ານຜະລິດຕະພັນ ນໍ້າດື່ມ ກາຫົວເສືອ, ເປບຊີ ແລະ ສະຕິງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຊຸກຍູ້ ທຶນຮອນ ໃນການຈັດການແຂ່ງຂັນ ຫຼາຍກ່ວາ 1.5 ຕື້ກີບ ໃນນາມ ຄູ່ຮວມທາງການ ຂອງງານມະຫະກໍາ ກິລາແຫ່ງຊາດ.

ຖ້າກັບຄືນໄປເບິ່ງ ການແຂ່ງຂັນ ມະຫະກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຈັດຂື້ນໃນທຸກໆ ສີ່ປີ ຕັ້ງແຕ່ຄັ້ງທີ່ I ມາຮອດ ຄັ້ງທີ XI ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ຍາມໃດ ກໍ່ເຫັນໄດ້ ຄວາມສໍາຄັນ ໃນວຽກງານຂອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ກິລາລາວ ໃຫ້ກ້າວໄກ ແລະ ທຽບເທົ່າກັບສາກົນ ໂດຍປະກອບສວນທຶນຮອນ ສະໜັບສະໜູນ ງານມະຫະກໍາ ກິລາແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍດີ ຕະຫຼອດມາ.

ນອກຈາກງານ ມະຫະກໍາ ກິລາແຫ່ງຊາດແລ້ວ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ຍັງເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ມອບພັນທະເຂົ້າ ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ເປັນອັນດັບ #1 ໃນແຕ່ລະປີ ຫຼາຍກ່ວາ 2.000 ຕື້ກີບ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນ ໃນທຸກໆງານໃຫຍ່ ລະດັບຊາດ ເຊັ່ນ: ງານປະເພນີ ບຸນທາດຫຼວງ, ບຸນອອກພັນສາ ຊ່ວງເຮືອປະເພນີ ແລະ ໄຫຼເຮືອໄຟ, ວຽກງານທາງດ້ານ ສາທາລະນະສຸກ ການຕ້ານ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອ ໂຄວິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ນັກຮຽນດີນັກຮຽນເກັ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນ.

ເພື່ອໃຫ້ງານແຂ່ງຂັນກິລາແຫ່ງຊາດ ໃນປີນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ຂໍຮຽນເຊີນຊວນ ປວງຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດ ຫຼື ຮັບຊົມງານມະຫະກຳ ກິລາແຫ່ງຊາດທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2022 ຢູ່ທີ່ເດີນກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຊົມພິທີເປີດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ທຸກປະເພດກິລາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·