ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງ ໃນການອາບນ້ຳອຸ່ນຍາມໜາວ

ໃນຊ່ວງອາກາດໜາວ ຫຼາຍໆຄົນມັກຈະເລືອກອາບນ້ຳອຸ່ນ ເພາະຄວາມອຸ່ນຂອງນ້ຳ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມໜາວ ໃນຂະນະອາບນ້ຳລົງໄດ້ແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດຄວາມຜ່ອນຄາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າການອາບນ້ຳອຸ່ນກໍມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ, ການອາບນ້ຳອຸ່ນມີຂໍ້ດີຫຼາຍປະການ ໃນດ້ານການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຜີວພັນ ຫາກຮູ້ຈັກເລືອກໃຊ້ນ້ຳອຸ່ນໃນອຸຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ຈະສົ່ງຜົນດີ ແລະ ພາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ.

 1. ຂໍ້ດີຂອງການອາບນ້ຳອຸ່ນ
 • ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ

ການອາບນ້ຳອຸ່ນ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ, ການອາບນໍ້າອຸ່ນໃນອຸຫະພູມທີ່ເໝາະສົບ ບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ.

 • ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບກ້າມຊີ້ນ

ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບກ້າມຊີ້ນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວ ເກີດຄວາມຜ່ອນຄາຍຈາກອາການອ່ອນເພຍ ແລະ ຕຶງຄຽດ ທີ່ຖືກເກັບສະສົມ ໄວ້ຢູ່ຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງກ້າມຊິ້ນໃນຮ່າງກາຍ.

 • ຊ່ວຍຫຼຸດສິ່ງອຸດຕັນຮູຂຸມຂົນ

ການອາບນ້ຳອຸ່ນໃນອຸຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍໃນການເບິ່ງແຍງຜິວພັນ ກຳຈັດສິ່ງເປີເປື້ອນ ແລະ ໄຂມັນ ອັນເປັນຕົວການຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສີວ ເຮັດໃຫ້ຜີວຄ້ຳບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ.

 • ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ

ການອາບນ້ຳອຸ່ນ ຍັງເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກມີພະລັງ ໃນຕອນທີ່ກຳລັງອາບນ້ຳຢູ່ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈໄດ້ໂລ່ງຂຶ້ນ ຮູ້ສຶກປອດໂປ່ງຫຼັງຈາກອາບນ້ຳແລ້ວ.

2. ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການອາບນ້ຳອຸ່ນ

 • ອາບນ້ຳອຸ່ນອາດເຮັດໃຫ້ຜີວແຫ້ງແຕກ

ການອາບນ້ຳອຸ່ນໃນອຸຫະພູມທີ່ສູງຈົນເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຜີວແຫ້ງ, ຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ນຳໄປສູ່ອາການຜີວແຫ້ງແຕກ, ຮູຂຸມຂົນກວ້າງ ເພາະນ້ຳອຸ່ນເປັນຕົວການທຳລາຍນ້ຳມັນ ທີ່ຢູ່ໃນຜີວອອກ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດຫຼັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜີວແຫ້ງແຕກໄດ້ງ່າຍ.

 • ຄວນຫຼີກລ້ຽງສະບູທີ່ມີຟອງຫຼາຍ

ຫຼີກລ້ຽງການໃສ່ສະບູທີ່ມີຟອງຫຼາຍ ຫາກມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງອາບນ້ຳອຸ່ນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜີວໜັງສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ບໍ່ຄວນຂັດຖູຮ່າງກາຍແຮງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜີວຖືກທຳລາຍ ເຮັດໃຫ້ຜີວລອກ ແລະ ແຫ້ງຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

 • ບໍ່ຄວນແຊ່ນ້ຳອຸ່ນເກີນ 30 ນາທີ

ບໍ່ຄວນແຊ່ນ້ຳອຸ່ນເກີນ 30 ນາທີ, ການອາບນ້ຳອຸ່ນຢ່າງຖືກວິທີ ຄວນອາບນ້ຳອຸ່ນໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນເວລາ 15 ນາທີ, ການແຊ່ນໍ້າອຸ່ນດົນເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງບໍລິເວນຜີວໜັງຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງບໍ່ພໍ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການວີນຫົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນລົມໄດ້ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງລະວັງ.

 • ຫຼີກລ້ຽງການສະຜົມດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ

ຫຼີກລ້ຽງການສະຜົມດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜົມແຕກແຫ້ງ ຈົນເກີດບັນຫາ, ເຮັດໃຫ້ຜົມຟູ ຈັດຊົງຍາກ.

ສະເພາະໃຜທີ່ມັກອາບນ້ຳອຸ້ນຢູ່ເປັນປະຈຳ ໃນເວລາທີ່ກຳລັງຈະອາບແລ້ວ ຄວນອາບນ້ຳເຢັນສະຫຼັບ ເພື່ອປັບສະພາບຜີວໜັງໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ, ທາຄຣີມບຳລຸງຜີວຫຼັງຈາກທີ່ອາບນ້ຳແລ້ວທັນທີ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜີວໜັງເກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄວ້, ການອາບນ້ຳອຸ່ນມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ແຕ່ໃນຊ່ວງທີ່ອາກາດໜາວ ຄົງເປັນເລື່ອງຢາກທີ່ຈະບໍ່ອາບນ້ຳອຸ່ນ ແຕ່ຄວນຮຽນຮູ້ວິທີການອາບນ້ຳອຸ່ນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ຈຶ່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຜົນເສຍທີ່ຈະເກີດຈາກການອາບນ້ຳອຸ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ໃນຊ່ວງອາກາດໜາວ ຫຼາຍໆຄົນມັກຈະເລືອກອາບນ້ຳອຸ່ນ ເພາະຄວາມອຸ່ນຂອງນ້ຳ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມໜາວ ໃນຂະນະອາບນ້ຳລົງໄດ້ແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດຄວາມຜ່ອນຄາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າການອາບນ້ຳອຸ່ນກໍມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ, ການອາບນ້ຳອຸ່ນມີຂໍ້ດີຫຼາຍປະການ ໃນດ້ານການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຜີວພັນ ຫາກຮູ້ຈັກເລືອກໃຊ້ນ້ຳອຸ່ນໃນອຸຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ຈະສົ່ງຜົນດີ ແລະ ພາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ.

 1. ຂໍ້ດີຂອງການອາບນ້ຳອຸ່ນ
 • ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ

ການອາບນ້ຳອຸ່ນ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ, ການອາບນໍ້າອຸ່ນໃນອຸຫະພູມທີ່ເໝາະສົບ ບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ.

 • ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບກ້າມຊີ້ນ

ຊ່ວຍສ້າງຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບກ້າມຊີ້ນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວ ເກີດຄວາມຜ່ອນຄາຍຈາກອາການອ່ອນເພຍ ແລະ ຕຶງຄຽດ ທີ່ຖືກເກັບສະສົມ ໄວ້ຢູ່ຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງກ້າມຊິ້ນໃນຮ່າງກາຍ.

 • ຊ່ວຍຫຼຸດສິ່ງອຸດຕັນຮູຂຸມຂົນ

ການອາບນ້ຳອຸ່ນໃນອຸຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍໃນການເບິ່ງແຍງຜິວພັນ ກຳຈັດສິ່ງເປີເປື້ອນ ແລະ ໄຂມັນ ອັນເປັນຕົວການຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສີວ ເຮັດໃຫ້ຜີວຄ້ຳບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ.

 • ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ

ການອາບນ້ຳອຸ່ນ ຍັງເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກມີພະລັງ ໃນຕອນທີ່ກຳລັງອາບນ້ຳຢູ່ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈໄດ້ໂລ່ງຂຶ້ນ ຮູ້ສຶກປອດໂປ່ງຫຼັງຈາກອາບນ້ຳແລ້ວ.

2. ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການອາບນ້ຳອຸ່ນ

 • ອາບນ້ຳອຸ່ນອາດເຮັດໃຫ້ຜີວແຫ້ງແຕກ

ການອາບນ້ຳອຸ່ນໃນອຸຫະພູມທີ່ສູງຈົນເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຜີວແຫ້ງ, ຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ນຳໄປສູ່ອາການຜີວແຫ້ງແຕກ, ຮູຂຸມຂົນກວ້າງ ເພາະນ້ຳອຸ່ນເປັນຕົວການທຳລາຍນ້ຳມັນ ທີ່ຢູ່ໃນຜີວອອກ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດຫຼັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜີວແຫ້ງແຕກໄດ້ງ່າຍ.

 • ຄວນຫຼີກລ້ຽງສະບູທີ່ມີຟອງຫຼາຍ

ຫຼີກລ້ຽງການໃສ່ສະບູທີ່ມີຟອງຫຼາຍ ຫາກມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງອາບນ້ຳອຸ່ນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜີວໜັງສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ບໍ່ຄວນຂັດຖູຮ່າງກາຍແຮງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜີວຖືກທຳລາຍ ເຮັດໃຫ້ຜີວລອກ ແລະ ແຫ້ງຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

 • ບໍ່ຄວນແຊ່ນ້ຳອຸ່ນເກີນ 30 ນາທີ

ບໍ່ຄວນແຊ່ນ້ຳອຸ່ນເກີນ 30 ນາທີ, ການອາບນ້ຳອຸ່ນຢ່າງຖືກວິທີ ຄວນອາບນ້ຳອຸ່ນໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນເວລາ 15 ນາທີ, ການແຊ່ນໍ້າອຸ່ນດົນເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງບໍລິເວນຜີວໜັງຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງບໍ່ພໍ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການວີນຫົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນລົມໄດ້ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງລະວັງ.

 • ຫຼີກລ້ຽງການສະຜົມດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ

ຫຼີກລ້ຽງການສະຜົມດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜົມແຕກແຫ້ງ ຈົນເກີດບັນຫາ, ເຮັດໃຫ້ຜົມຟູ ຈັດຊົງຍາກ.

ສະເພາະໃຜທີ່ມັກອາບນ້ຳອຸ້ນຢູ່ເປັນປະຈຳ ໃນເວລາທີ່ກຳລັງຈະອາບແລ້ວ ຄວນອາບນ້ຳເຢັນສະຫຼັບ ເພື່ອປັບສະພາບຜີວໜັງໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ, ທາຄຣີມບຳລຸງຜີວຫຼັງຈາກທີ່ອາບນ້ຳແລ້ວທັນທີ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜີວໜັງເກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄວ້, ການອາບນ້ຳອຸ່ນມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ແຕ່ໃນຊ່ວງທີ່ອາກາດໜາວ ຄົງເປັນເລື່ອງຢາກທີ່ຈະບໍ່ອາບນ້ຳອຸ່ນ ແຕ່ຄວນຮຽນຮູ້ວິທີການອາບນ້ຳອຸ່ນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ຈຶ່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຜົນເສຍທີ່ຈະເກີດຈາກການອາບນ້ຳອຸ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!