Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ລວມເຄື່ອງມື! ໃນໂທລະສັບທີ່ຕ້ອງມີຕິດໄວ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກງ່ານຂຶ້ນ

ເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງມີໃນໂທລະສັບ ສາມາດເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີໄດ້ ເມື່ອເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນສະເພາະທາງ ກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຈັດລະບຽບ ປະຫຍັດເວລາ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ ໃນການເຮັດວຽກໄດ້.

ໂດຍມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ຈະມາແນະນຳ ຕົວຊ່ວຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງປະກອບມີດັ່ງນີ້.

Picarts

ແອັບແຕ່ງຮູບຟັງຊັນຄົບຊຸດ ສຳລັບສາຍອອກແບບ ຫຼື ຕັດຕໍ່ຮູບພາບ ມັນຈະເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີສຳລັບເຄື່ອງມືແບບພົກພາງ່າຍໃນໂທລະສັບ ບໍ່ຈຳເປນັຕ້ອງອອກແບບຜ່ານຄອມພິວເຕີໜັກໆກໍໄດ້ ເຊິ່ງມີເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາຍຫຼາຍໃນດານໃຊ້ງານ.

WPS

WPS Office ເປັນແອັບພິເຄຊັນແບບຄົບວົງຈອນ ມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ພ້ອມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ເລືອກໃຊ້ ເຊັ່ນ: ການແປງໄຟລ໌ PDF ໃຫ້ເປັນ Word ຫຼື ຈະແປງຈາກ Word, text, excel, Powerpoit, doc ເປັນ PDF ດໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ຍັງມີການສະແກນເອກະສານໂດຍການຖ່າຍຮູບພາບ ພ້ອມກັບມີ Office ໃຫ້ໃຊ້ງານໃນໂຕ GoogleDocs, Google Sheets, Microsoft Office Word, PowerPoint ແລະ Excel.

pinterest

ສຳລັບແອັບພິເຄຊັນ Pinterest ທາງຜູ້ພັດທະນາແອັບ ໄດ້ແຈກຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດນໍາໄປໃຊ້ຟຣີແບບບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງນັ້ນ ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດຄອນເທັ້ນຕ່າງໆ.

Business suite

ແອັບນີ້ໄດ້ລວມເອົາຟີດຈີເດັ່ນໆຂອງ Facebook ທີ່ເປັນທີ່ນະຍົມຈສກຜູ້ໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: Facebook Pages Managers, Facebook Analytics ແລະ Facebook Ads Manager ໄວ້ໃນບ່ອນດຽວກັນ ເຊິ່ງ Facebook Business Suit ເຮັດວຽດໄດ້ຫຼາຍຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການສ້າງໂພສ, ການຕັ້ງເວລາໂພສລ່ວງໜ້າ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານ Messenger, ຕອບຄອມເມັ້ນ ແລະ ຍິງໂຄສະນາ.

Capcut

CapCut ເປັນແອັບຕັດຕໍ່ວີດີໂອ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເນື້ອຫາວີດີໂອໂດດເດັ່ນ ແລະ ຕັດຕໍ່ງ່າຍຂຶ້ນ ແອັບນີ້ມີຟີເຈີເດັ່ນໆທີ່ຄົນມັກນິຍົມໃຊ້ຕັດຕໍ່ໃນຄອມມາໄວ້ໃນແອັບໆດຽວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຕັດ, ການໃສ່ສຽງ, ການໃສ່ Transation, ໂຕໜັງສື, ຮູບພາບ, ເລັ່ງຄວາມໄວ, Overlay ຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍໆ.

ເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງມີໃນໂທລະສັບ ສາມາດເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີໄດ້ ເມື່ອເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນສະເພາະທາງ ກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຈັດລະບຽບ ປະຫຍັດເວລາ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ ໃນການເຮັດວຽກໄດ້.

ໂດຍມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ຈະມາແນະນຳ ຕົວຊ່ວຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງປະກອບມີດັ່ງນີ້.

Picarts

ແອັບແຕ່ງຮູບຟັງຊັນຄົບຊຸດ ສຳລັບສາຍອອກແບບ ຫຼື ຕັດຕໍ່ຮູບພາບ ມັນຈະເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີສຳລັບເຄື່ອງມືແບບພົກພາງ່າຍໃນໂທລະສັບ ບໍ່ຈຳເປນັຕ້ອງອອກແບບຜ່ານຄອມພິວເຕີໜັກໆກໍໄດ້ ເຊິ່ງມີເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາຍຫຼາຍໃນດານໃຊ້ງານ.

WPS

WPS Office ເປັນແອັບພິເຄຊັນແບບຄົບວົງຈອນ ມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ພ້ອມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ເລືອກໃຊ້ ເຊັ່ນ: ການແປງໄຟລ໌ PDF ໃຫ້ເປັນ Word ຫຼື ຈະແປງຈາກ Word, text, excel, Powerpoit, doc ເປັນ PDF ດໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ຍັງມີການສະແກນເອກະສານໂດຍການຖ່າຍຮູບພາບ ພ້ອມກັບມີ Office ໃຫ້ໃຊ້ງານໃນໂຕ GoogleDocs, Google Sheets, Microsoft Office Word, PowerPoint ແລະ Excel.

pinterest

ສຳລັບແອັບພິເຄຊັນ Pinterest ທາງຜູ້ພັດທະນາແອັບ ໄດ້ແຈກຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດນໍາໄປໃຊ້ຟຣີແບບບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງນັ້ນ ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດຄອນເທັ້ນຕ່າງໆ.

Business suite

ແອັບນີ້ໄດ້ລວມເອົາຟີດຈີເດັ່ນໆຂອງ Facebook ທີ່ເປັນທີ່ນະຍົມຈສກຜູ້ໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: Facebook Pages Managers, Facebook Analytics ແລະ Facebook Ads Manager ໄວ້ໃນບ່ອນດຽວກັນ ເຊິ່ງ Facebook Business Suit ເຮັດວຽດໄດ້ຫຼາຍຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການສ້າງໂພສ, ການຕັ້ງເວລາໂພສລ່ວງໜ້າ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານ Messenger, ຕອບຄອມເມັ້ນ ແລະ ຍິງໂຄສະນາ.

Capcut

CapCut ເປັນແອັບຕັດຕໍ່ວີດີໂອ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເນື້ອຫາວີດີໂອໂດດເດັ່ນ ແລະ ຕັດຕໍ່ງ່າຍຂຶ້ນ ແອັບນີ້ມີຟີເຈີເດັ່ນໆທີ່ຄົນມັກນິຍົມໃຊ້ຕັດຕໍ່ໃນຄອມມາໄວ້ໃນແອັບໆດຽວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຕັດ, ການໃສ່ສຽງ, ການໃສ່ Transation, ໂຕໜັງສື, ຮູບພາບ, ເລັ່ງຄວາມໄວ, Overlay ຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍໆ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.