ລວມເຄື່ອງມື! ໃນໂທລະສັບທີ່ຕ້ອງມີຕິດໄວ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກງ່ານຂຶ້ນ

ເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງມີໃນໂທລະສັບ ສາມາດເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີໄດ້ ເມື່ອເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນສະເພາະທາງ ກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຈັດລະບຽບ ປະຫຍັດເວລາ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ ໃນການເຮັດວຽກໄດ້.

ໂດຍມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ຈະມາແນະນຳ ຕົວຊ່ວຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງປະກອບມີດັ່ງນີ້.

Picarts

ແອັບແຕ່ງຮູບຟັງຊັນຄົບຊຸດ ສຳລັບສາຍອອກແບບ ຫຼື ຕັດຕໍ່ຮູບພາບ ມັນຈະເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີສຳລັບເຄື່ອງມືແບບພົກພາງ່າຍໃນໂທລະສັບ ບໍ່ຈຳເປນັຕ້ອງອອກແບບຜ່ານຄອມພິວເຕີໜັກໆກໍໄດ້ ເຊິ່ງມີເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາຍຫຼາຍໃນດານໃຊ້ງານ.

WPS

WPS Office ເປັນແອັບພິເຄຊັນແບບຄົບວົງຈອນ ມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ພ້ອມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ເລືອກໃຊ້ ເຊັ່ນ: ການແປງໄຟລ໌ PDF ໃຫ້ເປັນ Word ຫຼື ຈະແປງຈາກ Word, text, excel, Powerpoit, doc ເປັນ PDF ດໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ຍັງມີການສະແກນເອກະສານໂດຍການຖ່າຍຮູບພາບ ພ້ອມກັບມີ Office ໃຫ້ໃຊ້ງານໃນໂຕ GoogleDocs, Google Sheets, Microsoft Office Word, PowerPoint ແລະ Excel.

pinterest

ສຳລັບແອັບພິເຄຊັນ Pinterest ທາງຜູ້ພັດທະນາແອັບ ໄດ້ແຈກຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດນໍາໄປໃຊ້ຟຣີແບບບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງນັ້ນ ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດຄອນເທັ້ນຕ່າງໆ.

Business suite

ແອັບນີ້ໄດ້ລວມເອົາຟີດຈີເດັ່ນໆຂອງ Facebook ທີ່ເປັນທີ່ນະຍົມຈສກຜູ້ໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: Facebook Pages Managers, Facebook Analytics ແລະ Facebook Ads Manager ໄວ້ໃນບ່ອນດຽວກັນ ເຊິ່ງ Facebook Business Suit ເຮັດວຽດໄດ້ຫຼາຍຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການສ້າງໂພສ, ການຕັ້ງເວລາໂພສລ່ວງໜ້າ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານ Messenger, ຕອບຄອມເມັ້ນ ແລະ ຍິງໂຄສະນາ.

Capcut

CapCut ເປັນແອັບຕັດຕໍ່ວີດີໂອ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເນື້ອຫາວີດີໂອໂດດເດັ່ນ ແລະ ຕັດຕໍ່ງ່າຍຂຶ້ນ ແອັບນີ້ມີຟີເຈີເດັ່ນໆທີ່ຄົນມັກນິຍົມໃຊ້ຕັດຕໍ່ໃນຄອມມາໄວ້ໃນແອັບໆດຽວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຕັດ, ການໃສ່ສຽງ, ການໃສ່ Transation, ໂຕໜັງສື, ຮູບພາບ, ເລັ່ງຄວາມໄວ, Overlay ຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍໆ.

ເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງມີໃນໂທລະສັບ ສາມາດເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີໄດ້ ເມື່ອເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນສະເພາະທາງ ກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຈັດລະບຽບ ປະຫຍັດເວລາ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ ໃນການເຮັດວຽກໄດ້.

ໂດຍມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ຈະມາແນະນຳ ຕົວຊ່ວຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງປະກອບມີດັ່ງນີ້.

Picarts

ແອັບແຕ່ງຮູບຟັງຊັນຄົບຊຸດ ສຳລັບສາຍອອກແບບ ຫຼື ຕັດຕໍ່ຮູບພາບ ມັນຈະເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີສຳລັບເຄື່ອງມືແບບພົກພາງ່າຍໃນໂທລະສັບ ບໍ່ຈຳເປນັຕ້ອງອອກແບບຜ່ານຄອມພິວເຕີໜັກໆກໍໄດ້ ເຊິ່ງມີເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາຍຫຼາຍໃນດານໃຊ້ງານ.

WPS

WPS Office ເປັນແອັບພິເຄຊັນແບບຄົບວົງຈອນ ມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ພ້ອມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ເລືອກໃຊ້ ເຊັ່ນ: ການແປງໄຟລ໌ PDF ໃຫ້ເປັນ Word ຫຼື ຈະແປງຈາກ Word, text, excel, Powerpoit, doc ເປັນ PDF ດໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ຍັງມີການສະແກນເອກະສານໂດຍການຖ່າຍຮູບພາບ ພ້ອມກັບມີ Office ໃຫ້ໃຊ້ງານໃນໂຕ GoogleDocs, Google Sheets, Microsoft Office Word, PowerPoint ແລະ Excel.

pinterest

ສຳລັບແອັບພິເຄຊັນ Pinterest ທາງຜູ້ພັດທະນາແອັບ ໄດ້ແຈກຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດນໍາໄປໃຊ້ຟຣີແບບບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງນັ້ນ ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດຄອນເທັ້ນຕ່າງໆ.

Business suite

ແອັບນີ້ໄດ້ລວມເອົາຟີດຈີເດັ່ນໆຂອງ Facebook ທີ່ເປັນທີ່ນະຍົມຈສກຜູ້ໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: Facebook Pages Managers, Facebook Analytics ແລະ Facebook Ads Manager ໄວ້ໃນບ່ອນດຽວກັນ ເຊິ່ງ Facebook Business Suit ເຮັດວຽດໄດ້ຫຼາຍຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການສ້າງໂພສ, ການຕັ້ງເວລາໂພສລ່ວງໜ້າ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານ Messenger, ຕອບຄອມເມັ້ນ ແລະ ຍິງໂຄສະນາ.

Capcut

CapCut ເປັນແອັບຕັດຕໍ່ວີດີໂອ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເນື້ອຫາວີດີໂອໂດດເດັ່ນ ແລະ ຕັດຕໍ່ງ່າຍຂຶ້ນ ແອັບນີ້ມີຟີເຈີເດັ່ນໆທີ່ຄົນມັກນິຍົມໃຊ້ຕັດຕໍ່ໃນຄອມມາໄວ້ໃນແອັບໆດຽວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຕັດ, ການໃສ່ສຽງ, ການໃສ່ Transation, ໂຕໜັງສື, ຮູບພາບ, ເລັ່ງຄວາມໄວ, Overlay ຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍໆ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!