ປີຊົງ 2023 ມີປີນັກສັດໃດແນ່? ພ້ອມວິທີການໄຫວ້ເທບພຣະເຈົ້າໄທ່ສ່ວຍເອ່ຍ ແກ້ປີຊົງ

ສຳລັບປະເທດລາວເຮົາ ທີ່ມີຄົນລາວເຊື້ອສາຍຈີນຢູ່ ເຮັດໃຫ້ບາງຄວາມຄິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ກໍຍັງໄດ້ຕ້ອງປະຕິດບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ ໂດຍສະເພາະຄວາມເຊື່ອເລື່ອງດວງຊະຕາ ເຊິ່ງຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຈີນໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ນຈະມີປີຊົງ ຈະເປັນປີທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່.

ຄຳວ່າ “ປີຊົງ” ໃນພາສາຈີນ ໝາຍເຖິງ “ການປະທະ” ເຊິ່ງເປັນປີທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ ທັງໃນເລື່ອງດີ ແລະ ເລື່ອງຮ້າຍ, ສຳລັບຄວາມເຊື່ອເລື່ອງ “ປີຊົງ” ສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ເທບພຣະເຈົ້າໄທ່ສ່ວຍເອ່ຍ” ຫຼື “ເທບພຣະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງດວງຊະຕາ” ເຊິ່ງຄົນຈີນເຊື່ອວ່າ ມີອິດທິພົນໃນການດຳເນີນຊີວິດ ຈຶ່ງເກີດມີການໄຫວ້ຂໍພອນເທບພຣະເຈົ້າອົງນີ້ ເພື່ອແກ້ປີຊົງ ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍປັດເປົ່າຄວາມທຸກ ບັນເທົາເຄາະກຳ.

ໃນປີ 2023 ເປັນ “ປີເຖາະ ຫຼື ປີກະຕ່າຍ” ຜູ້ໃດທີ່ເປັນປີຊົງ ແລະ ປີຊົງຮ່ວມ ສາມາດກວດເບິ່ງໄດ້ເລີຍວ່າເຮົາຖືກປີຊົງ ຫຼື ບໍ່.

ປີລະກາ (ໄກ່) ປີຊົງ 100%

ປີລະກາ ປະກອບມີຄົນທີ່ເກີດໃນປີ ຄ.ສ 1933, 1945, 1975, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

ປີເຖາະ (ກະຕ່າຍ) ປີຊົງຮ່ວມ 75%

ປີເຖາະ ປະກອບມີຄົນທີ່ເກີດໃນປີ ຄ.ສ 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

ປີຊວດ (ໜູ) ປີຊົງຮ່ວມ 50%

ປີຊວດ ປະກອບມີຄົນທີ່ເກີດໃນປີ ຄ.ສ 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

ປີມະເມຍ (ມ້າ) ປີຊົງຮ່ວມ 25%

ປີມະເມຍ ປະກອບມີຄົນທີ່ເກີດໃນປີ ຄ.ສ 1930, 1942, 1954,​ 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

ສຳລັບວິທີແກ້ປີຊົງ ແລະ ປີຊົງຮ່ວມ ແມ່ນໃຫ້ໄຫວ້ເທບພຣະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງດວງຊະຕາ “ໄທ່ສ່ວຍເອ່ຍ”, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ສະມາຄົມຈີນມູນນິທິວຽງຈັນ (ວັດຈີນ) ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີພິທີແກ້ປີຊົງແລ້ວຈົນຮອດວັນທີ 30 ມັງກອນ 2023 ໂດຍຂັ້ນຕອນທຳອິດເຮົາຕ້ອງໄດ້.

  1. (ໄຕ້ທູບສາມດອກ) ຕາມສະຖານທີ່ເພິ່ນມີທູບແຈກໃຫ້ມາໃຊ້.

2. ເກັບເອົາໃບແດງມາຂຽນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕບໍ່ວ່າຈະເປັນ ວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເພິ່ນມີຕົວຢ່າງວິທີຂຽນໃຫ້ເບິ່ງພ້ອມ.

3. ຈາກນັ້ນຂຶ້ນໄປໄຫວ້ທີ່ຫ້ອງຂອງເທບພຣະເຈົ້າ ໄທ່ສ່ວຍເອ່ຍ ນໍາເອົາເຈ້ຍເງິນຄຳປັດໂຕເອງ ຕັ້ງແຕ່ຫົວຈົນຮອດຂາ 13 ຄັ້ງ.

4. ແລ້ວເອົາເຈ້ຍວາງໄວ້ເທິງໂຕະ.

ສຳລັບປະເທດລາວເຮົາ ທີ່ມີຄົນລາວເຊື້ອສາຍຈີນຢູ່ ເຮັດໃຫ້ບາງຄວາມຄິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ກໍຍັງໄດ້ຕ້ອງປະຕິດບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ ໂດຍສະເພາະຄວາມເຊື່ອເລື່ອງດວງຊະຕາ ເຊິ່ງຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຈີນໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ນຈະມີປີຊົງ ຈະເປັນປີທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່.

ຄຳວ່າ “ປີຊົງ” ໃນພາສາຈີນ ໝາຍເຖິງ “ການປະທະ” ເຊິ່ງເປັນປີທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ ທັງໃນເລື່ອງດີ ແລະ ເລື່ອງຮ້າຍ, ສຳລັບຄວາມເຊື່ອເລື່ອງ “ປີຊົງ” ສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ເທບພຣະເຈົ້າໄທ່ສ່ວຍເອ່ຍ” ຫຼື “ເທບພຣະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງດວງຊະຕາ” ເຊິ່ງຄົນຈີນເຊື່ອວ່າ ມີອິດທິພົນໃນການດຳເນີນຊີວິດ ຈຶ່ງເກີດມີການໄຫວ້ຂໍພອນເທບພຣະເຈົ້າອົງນີ້ ເພື່ອແກ້ປີຊົງ ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍປັດເປົ່າຄວາມທຸກ ບັນເທົາເຄາະກຳ.

ໃນປີ 2023 ເປັນ “ປີເຖາະ ຫຼື ປີກະຕ່າຍ” ຜູ້ໃດທີ່ເປັນປີຊົງ ແລະ ປີຊົງຮ່ວມ ສາມາດກວດເບິ່ງໄດ້ເລີຍວ່າເຮົາຖືກປີຊົງ ຫຼື ບໍ່.

ປີລະກາ (ໄກ່) ປີຊົງ 100%

ປີລະກາ ປະກອບມີຄົນທີ່ເກີດໃນປີ ຄ.ສ 1933, 1945, 1975, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

ປີເຖາະ (ກະຕ່າຍ) ປີຊົງຮ່ວມ 75%

ປີເຖາະ ປະກອບມີຄົນທີ່ເກີດໃນປີ ຄ.ສ 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

ປີຊວດ (ໜູ) ປີຊົງຮ່ວມ 50%

ປີຊວດ ປະກອບມີຄົນທີ່ເກີດໃນປີ ຄ.ສ 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

ປີມະເມຍ (ມ້າ) ປີຊົງຮ່ວມ 25%

ປີມະເມຍ ປະກອບມີຄົນທີ່ເກີດໃນປີ ຄ.ສ 1930, 1942, 1954,​ 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

ສຳລັບວິທີແກ້ປີຊົງ ແລະ ປີຊົງຮ່ວມ ແມ່ນໃຫ້ໄຫວ້ເທບພຣະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງດວງຊະຕາ “ໄທ່ສ່ວຍເອ່ຍ”, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ສະມາຄົມຈີນມູນນິທິວຽງຈັນ (ວັດຈີນ) ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີພິທີແກ້ປີຊົງແລ້ວຈົນຮອດວັນທີ 30 ມັງກອນ 2023 ໂດຍຂັ້ນຕອນທຳອິດເຮົາຕ້ອງໄດ້.

  1. (ໄຕ້ທູບສາມດອກ) ຕາມສະຖານທີ່ເພິ່ນມີທູບແຈກໃຫ້ມາໃຊ້.

2. ເກັບເອົາໃບແດງມາຂຽນຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕບໍ່ວ່າຈະເປັນ ວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເພິ່ນມີຕົວຢ່າງວິທີຂຽນໃຫ້ເບິ່ງພ້ອມ.

3. ຈາກນັ້ນຂຶ້ນໄປໄຫວ້ທີ່ຫ້ອງຂອງເທບພຣະເຈົ້າ ໄທ່ສ່ວຍເອ່ຍ ນໍາເອົາເຈ້ຍເງິນຄຳປັດໂຕເອງ ຕັ້ງແຕ່ຫົວຈົນຮອດຂາ 13 ຄັ້ງ.

4. ແລ້ວເອົາເຈ້ຍວາງໄວ້ເທິງໂຕະ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!