ໃຜເປັນແນ່! ພຶດຕິກຳທີ່ຕິດມາຈາກການທີ່ຫຼິ້ນໂຊຊ້ຽວມີເດຍຫຼາຍ

ທຸກມື້ນີ້ ໂຊຊ້ຽວມີເດຍ (social media) ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທັງໂລກເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບບໍ່ມີຂອບເຂດ ຈົນເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າທຸກຄົນໜ້າຈະມີບັນຊີໂຊຊ້ຽວມີເດຍຂອງຕົນເອງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງບັນຊີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແພັດຟອມໃດກໍຕາມ.

ການໃຊ້ຊີວິດໃນໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ຖືວ່າເປັນອີກຕົວຕົນໜຶ່ງຂອງເຮົາເລີຍກໍວ່າໄດ້ ລວມໄປເຖິງການທີ່ເຮົາອາດເປັນໃຜກໍໄດ້ທີ່ບໍ່ມີໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ເຊິ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນດາບສອງຄົມ ເພາະເຮົາອາດຈະຫຼົງເອົາພຶດຕິກຳທີ່ໃຊ້ໃນໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ມາໃຊ້ໃນຊີວິດຈິງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໄດ້, ມາເບິ່ງນໍາກັນວ່າ ທ່ານມີພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ຫຼືບໍ່.

1. ໃຊ້ສະຕິກເກີ້ເກີນຄວາມຈຳເປັນ

ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າການໃຊ້ສະຕິກເກີ້ແທນຄຳເວົ້ານັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການສົນທະນາເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເບິ່ງເປັນກັນເອງ ຖ້າມີແຕ່ໜັງສືອາດຈະຄຽດເກີນໄປ ເລຍສົ່ງສະຕິກເກີ້ແທນຄວາມຮູ້ສຶກ, ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າໃນການສົນທະນາທີ່ເປັນທາງການ ເຊັ່ນ ໃນຮູບແບບຂອງທຸລະກິດເຮົາຄວນຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ສະຕິກເກີ້ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ບົດສົນທະນານັ້ນເບົາລົງຈົນບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເບິ່ງບໍ່ເປັນມືອາຊີບ ໃນເມື່ອເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຄູ່ສົນທະນາເຮົາມີທັດສະນະຄະຕິແນວໃດ ເຮົາກໍຄວນລະວັງໄວ້ກ່ອນ.

2. ໃຊ້ພາສາແບບຜິດໆ ຖືກໆ

ການໃຊ້ພາສາຜິດ ລວມໄປເຖິງການໃຊ້ຄຳຜິດຄວາມໝາຍ ຫາກລົມກັນໃນສະຖານະການທີ່ເປັນທາງການ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການຂຽນສະກົດຄຳງ່າຍໆ ແບບທີ່ບໍ່ຖືກຫຼັກໄວຍາກອນ ຂຽນຄຳໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຖິງວ່າເຮົາຈະອ່ານແລ້ວພໍເຂົ້າໃຈ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ຖືກກາລະເທສະ ແລະ ຄົນອື່ນອາດເຂົ້າໃຈເຮົາຜິດໄດ້.

3. ແຊຮ໌ຂ່າວກັນແບບງ່າຍໆ

ການຕິດຕໍ່ສື່ສານພາຍໃນ ມັກຈະມີກຸ່ມແຊັດພາຍໃນສຳລັບເວົ້າເລື່ອງງານ ລວມໄປເຖິງເລື່ອງສ່ວນຕົວ ບາງຄັ້ງທີ່ເຮົາອາດຈະເຫັນຂ່າວທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮູ້ນໍາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກວດສອບເລີຍວ່າ ຂ່າວນັ້ນຈະເປັນຂ່າວປອມ ຫຼື ຂ່າວແທ້ ແຕ່ຫາກເປັນຂ່າວປອມອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປອີກໃນເວລາອັນສັ້ນ ສະນັ້ນຄວນກວດສອບກ່ອນແຊຮ໌.

4. ໂພສທຸກຢ່າງທີ່ຄິດໃນຫົວ

ເມື່ອທຸກຢ່າງເຂົ້າສູ່ໂລກອອນລາຍແລ້ວ ເຖິງຈະລົງບໍ່ດົນແລ້ວລົບຖິ້ມ ກໍຈະມີຄົນທີ່ແຄັບໄວ້ທັນ ຫາກວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງຖືກພົບເຫັນອາດກະທົບຕໍ່ຊີວິດໄດ້ ເພາະມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ບໍ່ມັກຄິກກັ່ນຕອງໃຫ້ດີກ່ອນໂພສ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນເສຍຫານທີ່ຈະຕາມມາໃນພາຍຫຼັງ ເຊັ່ນ ໂພສດ່າຄົນນັ້ນຄົນນີ້ ຫຼື ໂພສຄຳບໍ່ສຸພາບ ແລ້ວຫາກກະທົບມາສ່ວນຫຼາຍກໍຈະບອກຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ.

5. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃນການສື່ສານ

ການສື່ສານຜ່ານໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນການຊື່ສານຜ່ານຕົວອັກສອນ ບາງຄັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈການສົນທະນາຄາດເຄື່ອນໄດ້ ເພາະເຮົາບໍ່ມີທາງຮູ້ອາລົມ ນໍ້າສຽງ ສີໜ້າ ແລະ ປະຕິກິລິຍາ ໃນຕອນນັ້ນຂອງເຂົາໄດ້ ເຮັໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈເຂົາເຈົ້າຜິດໃນກາສົນທພນາໃນຄັ້ງນັ່ນ.

6. ເກີດສະພາວະເສບຕິດໂຊຊ້ຽວມີເດຍ

ການໃຊ້ເວລາໃນໂລກອອນລາຍຫຼາຍເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດອາການພາວະເສບຕິດໂຊຊ້ຽວມີເດຍໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບກັບສຸຂະພາບຈິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະອາດເກີດອາການ FOMO (Fear of Missing Out) ຫຼື ຢ້ານຕົກກະແສ ຂາດໂທລະສັບບໍ່ໄດ້ (No Mobile Phone Phobia).

ທຸກມື້ນີ້ ໂຊຊ້ຽວມີເດຍ (social media) ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທັງໂລກເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບບໍ່ມີຂອບເຂດ ຈົນເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າທຸກຄົນໜ້າຈະມີບັນຊີໂຊຊ້ຽວມີເດຍຂອງຕົນເອງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງບັນຊີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແພັດຟອມໃດກໍຕາມ.

ການໃຊ້ຊີວິດໃນໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ຖືວ່າເປັນອີກຕົວຕົນໜຶ່ງຂອງເຮົາເລີຍກໍວ່າໄດ້ ລວມໄປເຖິງການທີ່ເຮົາອາດເປັນໃຜກໍໄດ້ທີ່ບໍ່ມີໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ເຊິ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນດາບສອງຄົມ ເພາະເຮົາອາດຈະຫຼົງເອົາພຶດຕິກຳທີ່ໃຊ້ໃນໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ມາໃຊ້ໃນຊີວິດຈິງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໄດ້, ມາເບິ່ງນໍາກັນວ່າ ທ່ານມີພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ຫຼືບໍ່.

1. ໃຊ້ສະຕິກເກີ້ເກີນຄວາມຈຳເປັນ

ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າການໃຊ້ສະຕິກເກີ້ແທນຄຳເວົ້ານັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການສົນທະນາເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເບິ່ງເປັນກັນເອງ ຖ້າມີແຕ່ໜັງສືອາດຈະຄຽດເກີນໄປ ເລຍສົ່ງສະຕິກເກີ້ແທນຄວາມຮູ້ສຶກ, ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າໃນການສົນທະນາທີ່ເປັນທາງການ ເຊັ່ນ ໃນຮູບແບບຂອງທຸລະກິດເຮົາຄວນຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ສະຕິກເກີ້ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ບົດສົນທະນານັ້ນເບົາລົງຈົນບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເບິ່ງບໍ່ເປັນມືອາຊີບ ໃນເມື່ອເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຄູ່ສົນທະນາເຮົາມີທັດສະນະຄະຕິແນວໃດ ເຮົາກໍຄວນລະວັງໄວ້ກ່ອນ.

2. ໃຊ້ພາສາແບບຜິດໆ ຖືກໆ

ການໃຊ້ພາສາຜິດ ລວມໄປເຖິງການໃຊ້ຄຳຜິດຄວາມໝາຍ ຫາກລົມກັນໃນສະຖານະການທີ່ເປັນທາງການ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການຂຽນສະກົດຄຳງ່າຍໆ ແບບທີ່ບໍ່ຖືກຫຼັກໄວຍາກອນ ຂຽນຄຳໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຖິງວ່າເຮົາຈະອ່ານແລ້ວພໍເຂົ້າໃຈ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ຖືກກາລະເທສະ ແລະ ຄົນອື່ນອາດເຂົ້າໃຈເຮົາຜິດໄດ້.

3. ແຊຮ໌ຂ່າວກັນແບບງ່າຍໆ

ການຕິດຕໍ່ສື່ສານພາຍໃນ ມັກຈະມີກຸ່ມແຊັດພາຍໃນສຳລັບເວົ້າເລື່ອງງານ ລວມໄປເຖິງເລື່ອງສ່ວນຕົວ ບາງຄັ້ງທີ່ເຮົາອາດຈະເຫັນຂ່າວທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮູ້ນໍາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກວດສອບເລີຍວ່າ ຂ່າວນັ້ນຈະເປັນຂ່າວປອມ ຫຼື ຂ່າວແທ້ ແຕ່ຫາກເປັນຂ່າວປອມອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປອີກໃນເວລາອັນສັ້ນ ສະນັ້ນຄວນກວດສອບກ່ອນແຊຮ໌.

4. ໂພສທຸກຢ່າງທີ່ຄິດໃນຫົວ

ເມື່ອທຸກຢ່າງເຂົ້າສູ່ໂລກອອນລາຍແລ້ວ ເຖິງຈະລົງບໍ່ດົນແລ້ວລົບຖິ້ມ ກໍຈະມີຄົນທີ່ແຄັບໄວ້ທັນ ຫາກວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງຖືກພົບເຫັນອາດກະທົບຕໍ່ຊີວິດໄດ້ ເພາະມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ບໍ່ມັກຄິກກັ່ນຕອງໃຫ້ດີກ່ອນໂພສ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນເສຍຫານທີ່ຈະຕາມມາໃນພາຍຫຼັງ ເຊັ່ນ ໂພສດ່າຄົນນັ້ນຄົນນີ້ ຫຼື ໂພສຄຳບໍ່ສຸພາບ ແລ້ວຫາກກະທົບມາສ່ວນຫຼາຍກໍຈະບອກຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ.

5. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃນການສື່ສານ

ການສື່ສານຜ່ານໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນການຊື່ສານຜ່ານຕົວອັກສອນ ບາງຄັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈການສົນທະນາຄາດເຄື່ອນໄດ້ ເພາະເຮົາບໍ່ມີທາງຮູ້ອາລົມ ນໍ້າສຽງ ສີໜ້າ ແລະ ປະຕິກິລິຍາ ໃນຕອນນັ້ນຂອງເຂົາໄດ້ ເຮັໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈເຂົາເຈົ້າຜິດໃນກາສົນທພນາໃນຄັ້ງນັ່ນ.

6. ເກີດສະພາວະເສບຕິດໂຊຊ້ຽວມີເດຍ

ການໃຊ້ເວລາໃນໂລກອອນລາຍຫຼາຍເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດອາການພາວະເສບຕິດໂຊຊ້ຽວມີເດຍໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບກັບສຸຂະພາບຈິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະອາດເກີດອາການ FOMO (Fear of Missing Out) ຫຼື ຢ້ານຕົກກະແສ ຂາດໂທລະສັບບໍ່ໄດ້ (No Mobile Phone Phobia).

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!