Sunday, May 19, 2024
Lenovo

6 ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມກ່ຽວກັບມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ຈີນ

ຊ່ວງເທດສະການມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ຈີນ ຂອງຊາວຈີນ ແລະ ຊາວລາວເຊື້ອສາຍຈີນ ກໍຈະມີຂັ້ນຕອນ ຫຼື ພິທີກຳ ທີ່ປະຕິບັດຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງກໍແນ່ນອນວ່າ ຖ້າມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ກໍຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ຫ້າມ ປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນ, ຈາກການສອບຖາມ ແມ່ເຖົ້າ ອາໂຂ້ງຈື່ ອາຍຸ 75 ປີ ຊາວລາວເຊື້ອສາຍຈີນ ຢູ່ ບ້ານ ຊຳເກດ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບຄອບຄົວແມ່ເຖົ້າແລ້ວມີຢູ່ 6 ຢ່າງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ຈີນ ເຊິ່ງປີນີ້ກົງກັບວັນທີ່ 22 ມັງກອນ 2023.

1. ຫ້າມອະນະໄມ, ທໍາຄວາມສະອາດເຮືອນຊານ: ໃນມື້ທ່ຽວ ຫຼື ມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ເຊິ່ງກົງກັບວັນທີ 22 ມັງກອນ 2023 ເນື່ອງຈາກວ່າ ການອະນະໄມບ້ານເຮືອນໃນມື້ນີ້ ຈະຖືເປັນການປັດກວາດຂັບໄລ່ຄວາມໂຊກດີອອກໄປ.

2. ຫ້າມສະຜົມ: ຄົນຈີນຖືກັນວ່າການສະຜົມ ເປັນການສະລ້າງຄວາມໂຊກດີ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອະນະໄມບ້ານເຮືອນ ຈຶ່ງຈະບໍ່ສະຜົມໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່.

3. ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຂອງມີຄົມທຸກຊະນິດ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕັດເລັບ ເພາະເຊື່ອວ່າຈະເປັນການຕັດສິ່ງທີ່ດີ ຫຼື ອານະຄົດທີ່ດີອອກໄປ.

4. ຫຼີກລ້ຽງການຜິດຖຽງ ແລະ ຮ້າຍດ່າກັນ: ບໍ່ເວົ້າຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ ໃນເຊິງລົບ ເຊັ່ນ: ການເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ, ຫຼື ຄວາມເປັນຄວາມຕາຍ ເພາະຖືວ່າບໍ່ເປັນມຸງຄຸນ.

5. ຫ້າມເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໃຊ້ຕົກແຕກ: ເພາະຖືເປັນການ ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ວຽກງານມີການສະດຸດ ຫຼື ນໍາຄວາມໂຊກຮ້າຍມາໃຫ້ ໃນອານະຄົດ.

6. ຫ້າມນຸ່ງເຄື່ອງເກົ່າ ໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ຫຼື ມື້ທ່ຽວ: ຈະຕ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງໃໝ່ ໃຫ້ເບິ່ງສະອາດງາມຕາ ສ່ວນຫຼາຍຈະເລືອກເປັນສີແດງ ເພາະເປັນສີມຸງຄຸນ.

ໝາຍເຫດ: ນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອ ສະເພາະບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ.

ແລ້ວທ່ານເດ່ ມີຂໍ້ຫ້າມຫຍັງແດ່ ທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນຊ່ວງເທດສະການກຸດຈີນ ຫຼື ມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ສາມາດຄ່ອມເມັ້ນມາບອກກັນໄດ້ເດີ.

ຊ່ວງເທດສະການມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ຈີນ ຂອງຊາວຈີນ ແລະ ຊາວລາວເຊື້ອສາຍຈີນ ກໍຈະມີຂັ້ນຕອນ ຫຼື ພິທີກຳ ທີ່ປະຕິບັດຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງກໍແນ່ນອນວ່າ ຖ້າມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ກໍຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ຫ້າມ ປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນ, ຈາກການສອບຖາມ ແມ່ເຖົ້າ ອາໂຂ້ງຈື່ ອາຍຸ 75 ປີ ຊາວລາວເຊື້ອສາຍຈີນ ຢູ່ ບ້ານ ຊຳເກດ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບຄອບຄົວແມ່ເຖົ້າແລ້ວມີຢູ່ 6 ຢ່າງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ຈີນ ເຊິ່ງປີນີ້ກົງກັບວັນທີ່ 22 ມັງກອນ 2023.

1. ຫ້າມອະນະໄມ, ທໍາຄວາມສະອາດເຮືອນຊານ: ໃນມື້ທ່ຽວ ຫຼື ມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ເຊິ່ງກົງກັບວັນທີ 22 ມັງກອນ 2023 ເນື່ອງຈາກວ່າ ການອະນະໄມບ້ານເຮືອນໃນມື້ນີ້ ຈະຖືເປັນການປັດກວາດຂັບໄລ່ຄວາມໂຊກດີອອກໄປ.

2. ຫ້າມສະຜົມ: ຄົນຈີນຖືກັນວ່າການສະຜົມ ເປັນການສະລ້າງຄວາມໂຊກດີ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອະນະໄມບ້ານເຮືອນ ຈຶ່ງຈະບໍ່ສະຜົມໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່.

3. ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຂອງມີຄົມທຸກຊະນິດ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕັດເລັບ ເພາະເຊື່ອວ່າຈະເປັນການຕັດສິ່ງທີ່ດີ ຫຼື ອານະຄົດທີ່ດີອອກໄປ.

4. ຫຼີກລ້ຽງການຜິດຖຽງ ແລະ ຮ້າຍດ່າກັນ: ບໍ່ເວົ້າຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ ໃນເຊິງລົບ ເຊັ່ນ: ການເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ, ຫຼື ຄວາມເປັນຄວາມຕາຍ ເພາະຖືວ່າບໍ່ເປັນມຸງຄຸນ.

5. ຫ້າມເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໃຊ້ຕົກແຕກ: ເພາະຖືເປັນການ ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ວຽກງານມີການສະດຸດ ຫຼື ນໍາຄວາມໂຊກຮ້າຍມາໃຫ້ ໃນອານະຄົດ.

6. ຫ້າມນຸ່ງເຄື່ອງເກົ່າ ໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ຫຼື ມື້ທ່ຽວ: ຈະຕ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງໃໝ່ ໃຫ້ເບິ່ງສະອາດງາມຕາ ສ່ວນຫຼາຍຈະເລືອກເປັນສີແດງ ເພາະເປັນສີມຸງຄຸນ.

ໝາຍເຫດ: ນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອ ສະເພາະບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ.

ແລ້ວທ່ານເດ່ ມີຂໍ້ຫ້າມຫຍັງແດ່ ທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນຊ່ວງເທດສະການກຸດຈີນ ຫຼື ມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ສາມາດຄ່ອມເມັ້ນມາບອກກັນໄດ້ເດີ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.