6 ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມກ່ຽວກັບມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ຈີນ

ຊ່ວງເທດສະການມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ຈີນ ຂອງຊາວຈີນ ແລະ ຊາວລາວເຊື້ອສາຍຈີນ ກໍຈະມີຂັ້ນຕອນ ຫຼື ພິທີກຳ ທີ່ປະຕິບັດຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງກໍແນ່ນອນວ່າ ຖ້າມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ກໍຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ຫ້າມ ປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນ, ຈາກການສອບຖາມ ແມ່ເຖົ້າ ອາໂຂ້ງຈື່ ອາຍຸ 75 ປີ ຊາວລາວເຊື້ອສາຍຈີນ ຢູ່ ບ້ານ ຊຳເກດ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບຄອບຄົວແມ່ເຖົ້າແລ້ວມີຢູ່ 6 ຢ່າງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ຈີນ ເຊິ່ງປີນີ້ກົງກັບວັນທີ່ 22 ມັງກອນ 2023.

1. ຫ້າມອະນະໄມ, ທໍາຄວາມສະອາດເຮືອນຊານ: ໃນມື້ທ່ຽວ ຫຼື ມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ເຊິ່ງກົງກັບວັນທີ 22 ມັງກອນ 2023 ເນື່ອງຈາກວ່າ ການອະນະໄມບ້ານເຮືອນໃນມື້ນີ້ ຈະຖືເປັນການປັດກວາດຂັບໄລ່ຄວາມໂຊກດີອອກໄປ.

2. ຫ້າມສະຜົມ: ຄົນຈີນຖືກັນວ່າການສະຜົມ ເປັນການສະລ້າງຄວາມໂຊກດີ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອະນະໄມບ້ານເຮືອນ ຈຶ່ງຈະບໍ່ສະຜົມໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່.

3. ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຂອງມີຄົມທຸກຊະນິດ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕັດເລັບ ເພາະເຊື່ອວ່າຈະເປັນການຕັດສິ່ງທີ່ດີ ຫຼື ອານະຄົດທີ່ດີອອກໄປ.

4. ຫຼີກລ້ຽງການຜິດຖຽງ ແລະ ຮ້າຍດ່າກັນ: ບໍ່ເວົ້າຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ ໃນເຊິງລົບ ເຊັ່ນ: ການເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ, ຫຼື ຄວາມເປັນຄວາມຕາຍ ເພາະຖືວ່າບໍ່ເປັນມຸງຄຸນ.

5. ຫ້າມເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໃຊ້ຕົກແຕກ: ເພາະຖືເປັນການ ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ວຽກງານມີການສະດຸດ ຫຼື ນໍາຄວາມໂຊກຮ້າຍມາໃຫ້ ໃນອານະຄົດ.

6. ຫ້າມນຸ່ງເຄື່ອງເກົ່າ ໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ຫຼື ມື້ທ່ຽວ: ຈະຕ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງໃໝ່ ໃຫ້ເບິ່ງສະອາດງາມຕາ ສ່ວນຫຼາຍຈະເລືອກເປັນສີແດງ ເພາະເປັນສີມຸງຄຸນ.

ໝາຍເຫດ: ນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອ ສະເພາະບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ.

ແລ້ວທ່ານເດ່ ມີຂໍ້ຫ້າມຫຍັງແດ່ ທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນຊ່ວງເທດສະການກຸດຈີນ ຫຼື ມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ສາມາດຄ່ອມເມັ້ນມາບອກກັນໄດ້ເດີ.

ຊ່ວງເທດສະການມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ຈີນ ຂອງຊາວຈີນ ແລະ ຊາວລາວເຊື້ອສາຍຈີນ ກໍຈະມີຂັ້ນຕອນ ຫຼື ພິທີກຳ ທີ່ປະຕິບັດຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງກໍແນ່ນອນວ່າ ຖ້າມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ກໍຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ຫ້າມ ປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນ, ຈາກການສອບຖາມ ແມ່ເຖົ້າ ອາໂຂ້ງຈື່ ອາຍຸ 75 ປີ ຊາວລາວເຊື້ອສາຍຈີນ ຢູ່ ບ້ານ ຊຳເກດ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບຄອບຄົວແມ່ເຖົ້າແລ້ວມີຢູ່ 6 ຢ່າງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ຈີນ ເຊິ່ງປີນີ້ກົງກັບວັນທີ່ 22 ມັງກອນ 2023.

1. ຫ້າມອະນະໄມ, ທໍາຄວາມສະອາດເຮືອນຊານ: ໃນມື້ທ່ຽວ ຫຼື ມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ເຊິ່ງກົງກັບວັນທີ 22 ມັງກອນ 2023 ເນື່ອງຈາກວ່າ ການອະນະໄມບ້ານເຮືອນໃນມື້ນີ້ ຈະຖືເປັນການປັດກວາດຂັບໄລ່ຄວາມໂຊກດີອອກໄປ.

2. ຫ້າມສະຜົມ: ຄົນຈີນຖືກັນວ່າການສະຜົມ ເປັນການສະລ້າງຄວາມໂຊກດີ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອະນະໄມບ້ານເຮືອນ ຈຶ່ງຈະບໍ່ສະຜົມໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່.

3. ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຂອງມີຄົມທຸກຊະນິດ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕັດເລັບ ເພາະເຊື່ອວ່າຈະເປັນການຕັດສິ່ງທີ່ດີ ຫຼື ອານະຄົດທີ່ດີອອກໄປ.

4. ຫຼີກລ້ຽງການຜິດຖຽງ ແລະ ຮ້າຍດ່າກັນ: ບໍ່ເວົ້າຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ ໃນເຊິງລົບ ເຊັ່ນ: ການເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ, ຫຼື ຄວາມເປັນຄວາມຕາຍ ເພາະຖືວ່າບໍ່ເປັນມຸງຄຸນ.

5. ຫ້າມເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໃຊ້ຕົກແຕກ: ເພາະຖືເປັນການ ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ວຽກງານມີການສະດຸດ ຫຼື ນໍາຄວາມໂຊກຮ້າຍມາໃຫ້ ໃນອານະຄົດ.

6. ຫ້າມນຸ່ງເຄື່ອງເກົ່າ ໃນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ຫຼື ມື້ທ່ຽວ: ຈະຕ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງໃໝ່ ໃຫ້ເບິ່ງສະອາດງາມຕາ ສ່ວນຫຼາຍຈະເລືອກເປັນສີແດງ ເພາະເປັນສີມຸງຄຸນ.

ໝາຍເຫດ: ນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອ ສະເພາະບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ.

ແລ້ວທ່ານເດ່ ມີຂໍ້ຫ້າມຫຍັງແດ່ ທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນຊ່ວງເທດສະການກຸດຈີນ ຫຼື ມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ສາມາດຄ່ອມເມັ້ນມາບອກກັນໄດ້ເດີ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!