Friday, May 24, 2024
Lenovo

ອາຫານລາວທົ່ວທຸກພາກ ມາລວມກັນທີ່ ງານເທສະການອາຫານລາວ 2023 ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຫຼັກ

ທ່ານໄດ້ໄປເລາະ ງານເທສະການອາຫານລາວ ແລ້ວຫຼືຍັງ? ປີນີ້ເປັນປີທີ່ມີຄວາມຄຶກຄື້ນ ເປັນພິເສດ ແລະ ກໍ່ຍັງແມ່ນບໍລິສັດ ເບຍລາວ ທີ່ຮ່ວມສົ່ງເສີມອາຫານລາວ ກ້າວສູ່ສາກົນ ໂດຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ງານເທດສະການອາຫານລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີທຳອິດ ຈົນເຖີງ ປະຈຸບັນ ລວມໄລຍະເວລາ 19 ປີ !

ເທສະການອາຫານລາວ ຫຼື Lao Food Festival ຈັດຂື້ນໂດຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງ ໄດ້ເປີດງານເທດສະການອາຫານລາວ ປະຈໍາປີ 2023 ຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ: “ເທດສະການອາຫານລາວ ກ້າວສູ່ສາກົນ (Promoting Lao Food to International recognition)” ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ມັງກອນ 2023 ທີ່ສວນເຈົ້າອານຸວົງແຄມຂອງ.

ງານເທດສະການອາຫານລາວແມ່ນຈັດຂື້ນທຸກປີ ເພື່ອສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີກ່ຽວກັບ ອາຫານການກິນ,ວິຖີການກຳລົງຊີວິດ ແບບລາວ, ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ຈາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມາວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖີງກຸ້ມລູກຄ້າໄດ້ກວ້າງຂວາງຂື້ນ.

ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງໜຸ່ມທີ່ມີພອນສະຫວັນໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ມີເງື່ອນໄຂ ອອກມາວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍອາຫານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ສາມາດບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ.

ອາຫານລາວແມ່ນໜື່ງໃນຄວາມພູມໃຈຂອງຄົນລາວ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເບຍລາວ ທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄວາມນິຍົມ. ບໍລິສັດເບຍລາວ ຍາມໃດກໍ່ຕິດພັນກັບການໂຄສະນາສົ່ງເສີມເອກະລັກທາງດ້ານ ອາຫານ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນຄວາມພູມໃຈຂອງຄົນລາວ.

ແນ່ນອນ ອາຫານຈະແຊບ ຖືກໃຈຜູ້ຮັບປະທານ ອາດມີ ປັດໃຈອື່ນໆ ປະກອບຢູ່ນໍາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຄື່ອງດື່ມ. ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນເລື່ອງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນ ເບຍລາວ ທີ່ເປັນຄວາມພູມໃຈ ຂອງຄົນລາວ ແລະ ມີຊື່ສຽງໄປທົ່ວໂລກ. ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາທ່ຽວລາວ ຕ່າງກໍ່ໄດ້ດື່ມ ຜະລິດຕະພັນ ເບຍລາວ ຮ່ວມກັບ ອາຫານລາວ ຊຶ່ງເຂົ້າກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ບາງຄົນ ຍັງຊື້ຜະລິດຕະພັນອາຫານລາວ ແລະ ເບຍລາວ ກັບຄືນປະເທດຕົນນຳອີກ.

ຢ່າລືມ ແວ່ມາສະໜັບສະໜູນ ງານ ເທສະການ ອາຫານລາວ 2023, ພ້ອມຮ່ວມຈັບຈ່າຍ ຊື້ອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຈາກລາວ ໄປລອງຮັບປະທານ ກັນໄດ້ເດີ້.

Cr ຮູບ: Jipnoii ພາເລາະ

ທ່ານໄດ້ໄປເລາະ ງານເທສະການອາຫານລາວ ແລ້ວຫຼືຍັງ? ປີນີ້ເປັນປີທີ່ມີຄວາມຄຶກຄື້ນ ເປັນພິເສດ ແລະ ກໍ່ຍັງແມ່ນບໍລິສັດ ເບຍລາວ ທີ່ຮ່ວມສົ່ງເສີມອາຫານລາວ ກ້າວສູ່ສາກົນ ໂດຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ງານເທດສະການອາຫານລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີທຳອິດ ຈົນເຖີງ ປະຈຸບັນ ລວມໄລຍະເວລາ 19 ປີ !

ເທສະການອາຫານລາວ ຫຼື Lao Food Festival ຈັດຂື້ນໂດຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງ ໄດ້ເປີດງານເທດສະການອາຫານລາວ ປະຈໍາປີ 2023 ຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ: “ເທດສະການອາຫານລາວ ກ້າວສູ່ສາກົນ (Promoting Lao Food to International recognition)” ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ມັງກອນ 2023 ທີ່ສວນເຈົ້າອານຸວົງແຄມຂອງ.

ງານເທດສະການອາຫານລາວແມ່ນຈັດຂື້ນທຸກປີ ເພື່ອສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີກ່ຽວກັບ ອາຫານການກິນ,ວິຖີການກຳລົງຊີວິດ ແບບລາວ, ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ຈາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມາວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖີງກຸ້ມລູກຄ້າໄດ້ກວ້າງຂວາງຂື້ນ.

ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງໜຸ່ມທີ່ມີພອນສະຫວັນໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ມີເງື່ອນໄຂ ອອກມາວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍອາຫານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ສາມາດບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ.

ອາຫານລາວແມ່ນໜື່ງໃນຄວາມພູມໃຈຂອງຄົນລາວ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເບຍລາວ ທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄວາມນິຍົມ. ບໍລິສັດເບຍລາວ ຍາມໃດກໍ່ຕິດພັນກັບການໂຄສະນາສົ່ງເສີມເອກະລັກທາງດ້ານ ອາຫານ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນຄວາມພູມໃຈຂອງຄົນລາວ.

ແນ່ນອນ ອາຫານຈະແຊບ ຖືກໃຈຜູ້ຮັບປະທານ ອາດມີ ປັດໃຈອື່ນໆ ປະກອບຢູ່ນໍາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຄື່ອງດື່ມ. ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນເລື່ອງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນ ເບຍລາວ ທີ່ເປັນຄວາມພູມໃຈ ຂອງຄົນລາວ ແລະ ມີຊື່ສຽງໄປທົ່ວໂລກ. ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາທ່ຽວລາວ ຕ່າງກໍ່ໄດ້ດື່ມ ຜະລິດຕະພັນ ເບຍລາວ ຮ່ວມກັບ ອາຫານລາວ ຊຶ່ງເຂົ້າກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ບາງຄົນ ຍັງຊື້ຜະລິດຕະພັນອາຫານລາວ ແລະ ເບຍລາວ ກັບຄືນປະເທດຕົນນຳອີກ.

ຢ່າລືມ ແວ່ມາສະໜັບສະໜູນ ງານ ເທສະການ ອາຫານລາວ 2023, ພ້ອມຮ່ວມຈັບຈ່າຍ ຊື້ອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຈາກລາວ ໄປລອງຮັບປະທານ ກັນໄດ້ເດີ້.

Cr ຮູບ: Jipnoii ພາເລາະ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ