Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ການໃຊ້ຊີວິດຂອງນັກສຶກສາໃນຊ່ວງເສດຖະກິດແບບນີ້

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນ ຊ່ວງເສດຖະກິດທີ່ເຄື່ອງຂອງແພງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດກ່ອນຈ່າຍສະເໝີ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລາຄານ້ຳມັນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆກໍຂຶ້ນລາຄາສູງ, ການທີ່ຈະອອກເດີນທາງໄປໃສມາໃສ ຫຼື ຈະໃຊ້ເງິນຊື້ສິ່ງຂອງໃດໆ ກໍຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີກ່ອນ, ມື້ນີ້ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ໄປສອບຖາມ ນັກສຶກສາ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊີວິດ ວ່ານ້ອງໆ ມີວິທີການໃຊ້ຈ່າຍແນວໃດ ໃນຊ່ວງເສດຖະກິດແບບນີ້.

ນາງ ພອນວິໄລ ວຶ່ໃຈມົວ ອາຍຸ 19 ປີ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ປັດຈຸບັນຢູ່ ບ້ານໂຊກຄຳ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ສິ່ງທີ່ ນັກສຶກສາ ຄືພວກນ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນກໍຄື ຄ່າຄອງຊີບ ຫຼື ຄ່ານ້ຳມັນລົດ ທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງມາໂຮງຮຽນ ເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ເລີຍ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຈຳເປັນທັງນັ້ນ.

ໃນສ່ວນຂອງການໃຊ້ຊີວິດ ກໍໄດ້ມີການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ເກັບທ້ອນເງີນໄວ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ຊອກວິທີທາງການຫາລາຍໄດ້ເສີມ ເພື່ອເປັນການສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ຫຼຸດຜ່ອນການເລາະຫຼີ້ນກິນຟຸມເຟືອຍ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ທ້າວ ເຢັ້ງລໍ່ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ ສຸດສະກະ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ນ້ອງເປັນຄົນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ເຂົ້າມາເຊົ່າຫໍພັກຢູ່ ບ້ານຊ້າງຄູ້, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ໃນຊ່ວງເສດຖະກິດແບບນີ້ ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າທີ່ພັກ, ຄ່າກິນຄ່າຢູ່, ການໃຊ້ຊີວິດ, ການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ມີລາຄາທີ່ສູງ ແລະ ສິ່ງທີ່ນ້ອງເຮັດໄດ້ນັ້ນກໍຄືປະຍັດກິນປະຍັດຈ່າຍ, ໃຊ້ຈ່າຍໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ, ຈາກທີ່ເຄີຍສ້າງສັນກັບໝູ່ຕະຫຼອດ ກໍຫຼຸດຜ່ອນລົງເປັນດົນໆເທື່ອໜຶ່ງ ຖ້າບໍ່ໄປກໍຈະບໍ່ຮູ້ວ່າສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນເຂົາໄປຮອດໃສກັນແລ້ວ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກໍຖືເປັນການສ້າງສຳພັນກັບໝູ່ຄູ່ໄວ້ ເພື່ອບໍ່ເປັນການຫ່າງເຫີນຈົນເກີນໄປ.

ສ່ວນ ນາງ ທະນາພອນ ຊວ້ານສວນດາວ, ປັດຈຸບັນກຳລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ເວົ້າວ່າ: ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານການກິນ, ການໃຊ້ຊີວິດ, ການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍ, ຄຸນນະພາບການຮຽນທີ່ຫຼຸດລົງ, ສິ່ງດຽວທີ່ນ້ອງເຮັດໄດ້ ກໍຄືອົດທົນ, ໃຊ້ຈ່າຍໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ຈາກທີ່ເຄີຍກິນໝາກໄມ້ທຸກມື້ກໍຕັດສ່ວນນີ້ອອກ ກິນແຕ່ເຂົ້າໃຫ້ອີ່ມ, ຈາກທີ່ເຄີຍໃຊ້ສະກິນແຄບຳລຸງຜິວ 5 ຢ່າງ ກໍຕັດໃຫ້ເຫຼືອພຽງ 1 ຢ່າງ, ພະຍາຍາມຫາວຽກເລັກໆນ້ອຍເຮັດເສີມ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ ເຊິ່ງຈຸດນີ້ອາດຈະກະທົບກັບເວລາຮຽນໃນບາງຄັ້ງ.

ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຖືເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ ໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ເພາະທຸກມື້ນີ້ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄດ້ຈ່າຍ ແຕ່່ເຮົາກໍຄວນຈ່າຍສະເພາະສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອເປັນການປະຢັດລາຍຈ່າຍຊ່ວຍຄອບຄົວ.

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນ ຊ່ວງເສດຖະກິດທີ່ເຄື່ອງຂອງແພງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດກ່ອນຈ່າຍສະເໝີ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລາຄານ້ຳມັນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆກໍຂຶ້ນລາຄາສູງ, ການທີ່ຈະອອກເດີນທາງໄປໃສມາໃສ ຫຼື ຈະໃຊ້ເງິນຊື້ສິ່ງຂອງໃດໆ ກໍຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີກ່ອນ, ມື້ນີ້ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ໄປສອບຖາມ ນັກສຶກສາ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊີວິດ ວ່ານ້ອງໆ ມີວິທີການໃຊ້ຈ່າຍແນວໃດ ໃນຊ່ວງເສດຖະກິດແບບນີ້.

ນາງ ພອນວິໄລ ວຶ່ໃຈມົວ ອາຍຸ 19 ປີ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ປັດຈຸບັນຢູ່ ບ້ານໂຊກຄຳ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ສິ່ງທີ່ ນັກສຶກສາ ຄືພວກນ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນກໍຄື ຄ່າຄອງຊີບ ຫຼື ຄ່ານ້ຳມັນລົດ ທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງມາໂຮງຮຽນ ເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ເລີຍ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຈຳເປັນທັງນັ້ນ.

ໃນສ່ວນຂອງການໃຊ້ຊີວິດ ກໍໄດ້ມີການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ເກັບທ້ອນເງີນໄວ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ຊອກວິທີທາງການຫາລາຍໄດ້ເສີມ ເພື່ອເປັນການສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ຫຼຸດຜ່ອນການເລາະຫຼີ້ນກິນຟຸມເຟືອຍ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ທ້າວ ເຢັ້ງລໍ່ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ ສຸດສະກະ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ນ້ອງເປັນຄົນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ເຂົ້າມາເຊົ່າຫໍພັກຢູ່ ບ້ານຊ້າງຄູ້, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ໃນຊ່ວງເສດຖະກິດແບບນີ້ ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າທີ່ພັກ, ຄ່າກິນຄ່າຢູ່, ການໃຊ້ຊີວິດ, ການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ມີລາຄາທີ່ສູງ ແລະ ສິ່ງທີ່ນ້ອງເຮັດໄດ້ນັ້ນກໍຄືປະຍັດກິນປະຍັດຈ່າຍ, ໃຊ້ຈ່າຍໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ, ຈາກທີ່ເຄີຍສ້າງສັນກັບໝູ່ຕະຫຼອດ ກໍຫຼຸດຜ່ອນລົງເປັນດົນໆເທື່ອໜຶ່ງ ຖ້າບໍ່ໄປກໍຈະບໍ່ຮູ້ວ່າສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນເຂົາໄປຮອດໃສກັນແລ້ວ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກໍຖືເປັນການສ້າງສຳພັນກັບໝູ່ຄູ່ໄວ້ ເພື່ອບໍ່ເປັນການຫ່າງເຫີນຈົນເກີນໄປ.

ສ່ວນ ນາງ ທະນາພອນ ຊວ້ານສວນດາວ, ປັດຈຸບັນກຳລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ເວົ້າວ່າ: ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານການກິນ, ການໃຊ້ຊີວິດ, ການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍ, ຄຸນນະພາບການຮຽນທີ່ຫຼຸດລົງ, ສິ່ງດຽວທີ່ນ້ອງເຮັດໄດ້ ກໍຄືອົດທົນ, ໃຊ້ຈ່າຍໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ຈາກທີ່ເຄີຍກິນໝາກໄມ້ທຸກມື້ກໍຕັດສ່ວນນີ້ອອກ ກິນແຕ່ເຂົ້າໃຫ້ອີ່ມ, ຈາກທີ່ເຄີຍໃຊ້ສະກິນແຄບຳລຸງຜິວ 5 ຢ່າງ ກໍຕັດໃຫ້ເຫຼືອພຽງ 1 ຢ່າງ, ພະຍາຍາມຫາວຽກເລັກໆນ້ອຍເຮັດເສີມ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ ເຊິ່ງຈຸດນີ້ອາດຈະກະທົບກັບເວລາຮຽນໃນບາງຄັ້ງ.

ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຖືເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ ໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ເພາະທຸກມື້ນີ້ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄດ້ຈ່າຍ ແຕ່່ເຮົາກໍຄວນຈ່າຍສະເພາະສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອເປັນການປະຢັດລາຍຈ່າຍຊ່ວຍຄອບຄົວ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.