ເຈົ້າຄິດແນວໃດເມື່ອຕ້ອງອອກຄ່າອາຫານກັບແຟນ?

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍຸກສະໄໝຈະປ່ຽນໄປແລ້ວ ແລະ ແມ່ຍິງກໍມີສິດສະເໝີພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງໃນແງ່ຂອງການເງິນ ແລະ ວຽກງານ, ແຕ່ພື້ນຖານແລ້ວແມ່ຍິງຍັງຄົງຄາດຫວັງ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງໃນເລື່ອງຂອງການເງິນ, ອີກຢ່າງກໍຢູ່ທີ່ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງຕົກລົງກັນເອງ, ຜູ້ຊາຍ ເມື່ອຕັດສິນໃຈພາແຟນໄປກິນເຂົ້ານອກບ້ານແລ້ວ ກໍຕ້ອງກະເປົ໋າໜັກແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະຕ້ອງໄດ້ເປັນສຸພາບບູລຸດ ອອກຄ່າອາຫານທຸກຄັ້ງທີ່ພາແຟນໄປ, ແຕ່ໃນສະພາບເສດຖະກິດແບບນີ້ ຈຳເປັນບໍ່ທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຊາຍອອກຄ່າອາຫານໃຫ້ທຸກຄັ້ງ ເຖິງວ່າເຂົາຈະເຕັມໃຈຈ່າຍກໍຕາມ.

ຈາກການສອບຖາມຄູ່ຮັກທີ່ເປັນແຟນກັນ 2 ຄູ່ ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອໄປກິນເຂົ້າກັບແຟນແລ້ວຕ້ອງອອກຄ່າອາຫານຊ່ວຍກັນ.

ນາງ ນູນູ່ ເວົ້າວ່າ: ແຟນຈະຈ່າຍສະເພາະໂອກາດພິເສດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວັນຄົບຮອບ, ວັນເກີດ ຫຼື ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນວັນອື່ນໆ ກໍຈະຊ່ວຍກັນຈ່າຍ ເຊັ່ນ ແຟນລ້ຽງເຂົ້າ ເຮົາກໍຈະລ້ຽງນ້ຳ ເພາະເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອງອອກຊ່ວຍກັນ ຖ້າໃຫ້ແຕ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຈ່າຍຕະຫຼອດ ມັນກໍຖືເປັນການເອົາປຽບຝ່າຍໜຶ່ງຈົນເກີນໄປ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ຊາຍກໍຈະເປັນຝ່າຍອອກຫຼາຍກວ່າສະເໝີ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະຊວນເຮົາ ຫຼື ວ່າເຮົາຊວນເຂົາກໍຕາມ.

ນາງ ກັນຍາ ເວົ້າວ່າ: ຈື່ໄດ້ວ່າການໄປກິນເຂົ້າກັບແຟນຜູ້ປັດຈຸບັນ ທຳອິດຄ່າອາຫານອອກມາກໍຄິດໃນໃຈຢູ່ວ່າຊີອອກຊ່ວຍ ຫຼື ຊີຈ່າຍເອງດີ ເພາະຢ້ານເຮົາອອກ ແລ້ວເຂົາຈະບໍ່ໃຫ້ເຮົາຊ່ວຍຈ່າຍ ແຕ່ມັນກໍແມ່ນຄວາມຈິງ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເຮົາຈ່າຍແທ້ ເຮົາຈຶ່ງເວົ້າວ່າໄວ້ເທື່ອໜ້າດຽວລ້ຽງຄືນ ເພື່ອເປັນມາລະຍາດ, ແຕ່ພໍໄດ້ຄົບກັນແທ້ ຂ້ອຍກໍບໍ່ຄິດຈະຈ່າຍອີກເລີຍ ແຮ່ແຮ່ ເວົ້າກວນ ແຕ່ພໍໄດ້ເປັນແຟນກັນແລ້ວກໍຊ່ວຍກັນຈ່າຍ ເພາະຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ທຸກຢ່າງແພງ ຈະໃຫ້ແຕ່ຜູ້ຊາຍເປັນຝ່າຍຈ່າຍໃຫ້ຕະຫຼອດ ກໍຄືວ່າເຫັນແກ່ຕົວເກີນໄປ ກໍຊ່ວຍກັນຈ່າຍຫັ້ນແຫຼະ.

ບໍ່ວ່າຈະມີວິທີໃດ ຫາກທັງສອງຄົນມີຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກັນແທ້ ເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ທັງສອງຄົນຄວນລົມກັນ ເພື່ອຕົກລົງກັນກ່ອນຈະຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຍາດກັນຈ່າຍເງິນ ເວລາເຊັກບິນຄ່າອາຫານໃຫ້ອາຍເດັກເສີບ ຫຼື ເກັບໄປຄິດເລັກຄິດນ້ອຍໃນໃຈ ຈົນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ຜິດໃຈກັນພາຍຫຼັງ ເພາະການໄປກິນເຂົ້າກັບແຟນທັງທີກໍຢາກມີຄວາມສຸກແມ່ນບໍ່.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍຸກສະໄໝຈະປ່ຽນໄປແລ້ວ ແລະ ແມ່ຍິງກໍມີສິດສະເໝີພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງໃນແງ່ຂອງການເງິນ ແລະ ວຽກງານ, ແຕ່ພື້ນຖານແລ້ວແມ່ຍິງຍັງຄົງຄາດຫວັງ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງໃນເລື່ອງຂອງການເງິນ, ອີກຢ່າງກໍຢູ່ທີ່ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງຕົກລົງກັນເອງ, ຜູ້ຊາຍ ເມື່ອຕັດສິນໃຈພາແຟນໄປກິນເຂົ້ານອກບ້ານແລ້ວ ກໍຕ້ອງກະເປົ໋າໜັກແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະຕ້ອງໄດ້ເປັນສຸພາບບູລຸດ ອອກຄ່າອາຫານທຸກຄັ້ງທີ່ພາແຟນໄປ, ແຕ່ໃນສະພາບເສດຖະກິດແບບນີ້ ຈຳເປັນບໍ່ທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຊາຍອອກຄ່າອາຫານໃຫ້ທຸກຄັ້ງ ເຖິງວ່າເຂົາຈະເຕັມໃຈຈ່າຍກໍຕາມ.

ຈາກການສອບຖາມຄູ່ຮັກທີ່ເປັນແຟນກັນ 2 ຄູ່ ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອໄປກິນເຂົ້າກັບແຟນແລ້ວຕ້ອງອອກຄ່າອາຫານຊ່ວຍກັນ.

ນາງ ນູນູ່ ເວົ້າວ່າ: ແຟນຈະຈ່າຍສະເພາະໂອກາດພິເສດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວັນຄົບຮອບ, ວັນເກີດ ຫຼື ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນວັນອື່ນໆ ກໍຈະຊ່ວຍກັນຈ່າຍ ເຊັ່ນ ແຟນລ້ຽງເຂົ້າ ເຮົາກໍຈະລ້ຽງນ້ຳ ເພາະເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອງອອກຊ່ວຍກັນ ຖ້າໃຫ້ແຕ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຈ່າຍຕະຫຼອດ ມັນກໍຖືເປັນການເອົາປຽບຝ່າຍໜຶ່ງຈົນເກີນໄປ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ຊາຍກໍຈະເປັນຝ່າຍອອກຫຼາຍກວ່າສະເໝີ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະຊວນເຮົາ ຫຼື ວ່າເຮົາຊວນເຂົາກໍຕາມ.

ນາງ ກັນຍາ ເວົ້າວ່າ: ຈື່ໄດ້ວ່າການໄປກິນເຂົ້າກັບແຟນຜູ້ປັດຈຸບັນ ທຳອິດຄ່າອາຫານອອກມາກໍຄິດໃນໃຈຢູ່ວ່າຊີອອກຊ່ວຍ ຫຼື ຊີຈ່າຍເອງດີ ເພາະຢ້ານເຮົາອອກ ແລ້ວເຂົາຈະບໍ່ໃຫ້ເຮົາຊ່ວຍຈ່າຍ ແຕ່ມັນກໍແມ່ນຄວາມຈິງ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເຮົາຈ່າຍແທ້ ເຮົາຈຶ່ງເວົ້າວ່າໄວ້ເທື່ອໜ້າດຽວລ້ຽງຄືນ ເພື່ອເປັນມາລະຍາດ, ແຕ່ພໍໄດ້ຄົບກັນແທ້ ຂ້ອຍກໍບໍ່ຄິດຈະຈ່າຍອີກເລີຍ ແຮ່ແຮ່ ເວົ້າກວນ ແຕ່ພໍໄດ້ເປັນແຟນກັນແລ້ວກໍຊ່ວຍກັນຈ່າຍ ເພາະຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ທຸກຢ່າງແພງ ຈະໃຫ້ແຕ່ຜູ້ຊາຍເປັນຝ່າຍຈ່າຍໃຫ້ຕະຫຼອດ ກໍຄືວ່າເຫັນແກ່ຕົວເກີນໄປ ກໍຊ່ວຍກັນຈ່າຍຫັ້ນແຫຼະ.

ບໍ່ວ່າຈະມີວິທີໃດ ຫາກທັງສອງຄົນມີຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກັນແທ້ ເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ທັງສອງຄົນຄວນລົມກັນ ເພື່ອຕົກລົງກັນກ່ອນຈະຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຍາດກັນຈ່າຍເງິນ ເວລາເຊັກບິນຄ່າອາຫານໃຫ້ອາຍເດັກເສີບ ຫຼື ເກັບໄປຄິດເລັກຄິດນ້ອຍໃນໃຈ ຈົນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ຜິດໃຈກັນພາຍຫຼັງ ເພາະການໄປກິນເຂົ້າກັບແຟນທັງທີກໍຢາກມີຄວາມສຸກແມ່ນບໍ່.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!