Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ຄູ່ຮັກທີ່ແຕ່ງດອງກັນແລ້ວການໃຫ້ຂອງຂວັນໃນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຍັງຈຳເປັນຢູ່ບໍ່?

ການໃຫ້ຂອງຂວັນເລັກໆ ນ້ອຍໆ ໃນມື້ທີ່ສຳຄັນກັບຄົນທີ່ຮັກ ອາດເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ກັບຄູ່ຮັກຫຼາຍໆທ່ານ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຫວານຊື່ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຖິງວ່າເວລາຈະຜ່ານໄປຫຼາຍປີກໍຕາມ ແຕ່ຄວາມຮັກນັ້ນກໍຍັງຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ.

ມື້ນື້ ອິນໄຊລາວ ໄດ້ມີໂອກາດຖາມຄວາມຮູ້ສຶກຈາກຄູ່ຮັກ 2 ຄູ່ທີ່ແຕ່ງດອງແລ້ວວ່າ: ການໃຫ້ຂອງຂັວນໃນມື້ສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ “ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ” ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ສຳຄັນແນວໃດກັບພວກເຂົາ.

ທ້າວ ຫຼ້າ ກັບ ນາງ ກິ່ງມາລາ ເປັນຄູ່ຮັກທີ່ຫາກໍແຕ່ງດອງຊ່ວງຕົ້ນປີ 2022 ເວົ້າວ່າ: ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຂອງຂວັນຈາກແຟນ ຫຼື ສາມີ ໃນປັດຈຸບັນເລີຍ ກໍບໍ່ແປກໃຈເພາະຕອນເປັນແຟນກັນ ກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຫຍັງໃນຊ່ວງວັນທີ່ 14 ກຸມພາ ຢູ່ແລ້ວ ເລີຍບໍ່ຄາດຫວັງວ່າປີນີ້ຈະໄດ້ ແຕ່ໃນນາມທີ່ເຮົາເປັນແມ່ຍິງແລ້ວ ໃນມື້ທີ່ສຳຄັນ ຂອງຂວັນເລັກໆ ນ້ອຍໆຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ມັນກໍພຽງພໍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຮົາຊຸ່ມຊື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແມ່ນຂອງຂັວນທີ່ຫຼູຫຼາ ແຕ່ຖ້າປີນີ້ເຂົາໃຫ້ ກໍຮູ້ສຶກດີໃຈ ທີ່ສາມີຂອງຕົນກໍຮູ້ເຮັດເຊີຟອກເຊີໄພຄືກັບຄົນອື່ນເຂົາ ເຖິງຈະຄິດວ່າເຂົາເຊື່ອງເງິນຈາກເຮົາໄປຊື້ກໍຍັງຮູ້ສຶກດີໃຈຢູ່ດີ.

ສ່ວນຄອບຄົວທ້າວ ຈ໋າຍ ກັບ ນາງ ຫຼ້າ ຄູ່ຮັກທີ່ແຕ່ງດອງກັນໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2021 ເວົ້າວ່າ: ແຕ່ກ່ອນທີ່ເປັນແຟນກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນມື້ສຳຄັນ ຫຼື ເທດສະການໃດໆກໍມັກຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນຈາກອີກຝ່າຍສະເໝີ ແຕ່ພໍມາເປັນສາມີພັນລະຍາກັນແລ້ວ ກໍຄິດວ່າບໍ່ຈຳເປັນອີກຕໍໄປກັບການໃຫ້ຂອງຂວັນ ໃນມື້ສຳຄັນ ເພາະການທີ່ເຮົາ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ນັ່ງກິນເຂົ້າພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນໃນມື້ທີ່ສຳຄັນ ເຖິງຈະບໍ່ມີຂອງຂັວນ ເຮົາກໍມີຄວາມສຸກແລ້ວ.

ການໃຫ້ຂອງຂວັນເປັນ “ສິ່ງເລັກນ້ອຍ” ສຳລັບຄູ່ຮັກທີ່ແຕ່ງດອງກັນໄປແລ້ວ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຂອງຂວັນແຕ່ເຮົາ ກໍຍັງມີກັນ ແລະ ກັນ ທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ເປັນຄູ່ສ້າງຄູ່ສົມກັນສະເໝີມາ, ບໍ່ໄດ້ຂອງຂວັນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ຖ້າໄດ້ກໍດີໃຈ, ແນວໃດກໍຕາມ ໃນເດືອນແຫ່ງຄວາມຮັກ ທັງຄົນທີ່ແຕ່ງດອງແລ້ວ, ຄົນທີ່ຍັງເປັນແຟນກັນຢູ່ ແລະ ຄົນໂສດ ຢ່າລືມມອບຄວາມສຸກໃຫ້ກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກນຳເດີ.

ການໃຫ້ຂອງຂວັນເລັກໆ ນ້ອຍໆ ໃນມື້ທີ່ສຳຄັນກັບຄົນທີ່ຮັກ ອາດເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ກັບຄູ່ຮັກຫຼາຍໆທ່ານ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຫວານຊື່ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຖິງວ່າເວລາຈະຜ່ານໄປຫຼາຍປີກໍຕາມ ແຕ່ຄວາມຮັກນັ້ນກໍຍັງຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ.

ມື້ນື້ ອິນໄຊລາວ ໄດ້ມີໂອກາດຖາມຄວາມຮູ້ສຶກຈາກຄູ່ຮັກ 2 ຄູ່ທີ່ແຕ່ງດອງແລ້ວວ່າ: ການໃຫ້ຂອງຂັວນໃນມື້ສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ “ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ” ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ສຳຄັນແນວໃດກັບພວກເຂົາ.

ທ້າວ ຫຼ້າ ກັບ ນາງ ກິ່ງມາລາ ເປັນຄູ່ຮັກທີ່ຫາກໍແຕ່ງດອງຊ່ວງຕົ້ນປີ 2022 ເວົ້າວ່າ: ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຂອງຂວັນຈາກແຟນ ຫຼື ສາມີ ໃນປັດຈຸບັນເລີຍ ກໍບໍ່ແປກໃຈເພາະຕອນເປັນແຟນກັນ ກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຫຍັງໃນຊ່ວງວັນທີ່ 14 ກຸມພາ ຢູ່ແລ້ວ ເລີຍບໍ່ຄາດຫວັງວ່າປີນີ້ຈະໄດ້ ແຕ່ໃນນາມທີ່ເຮົາເປັນແມ່ຍິງແລ້ວ ໃນມື້ທີ່ສຳຄັນ ຂອງຂວັນເລັກໆ ນ້ອຍໆຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ມັນກໍພຽງພໍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຮົາຊຸ່ມຊື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແມ່ນຂອງຂັວນທີ່ຫຼູຫຼາ ແຕ່ຖ້າປີນີ້ເຂົາໃຫ້ ກໍຮູ້ສຶກດີໃຈ ທີ່ສາມີຂອງຕົນກໍຮູ້ເຮັດເຊີຟອກເຊີໄພຄືກັບຄົນອື່ນເຂົາ ເຖິງຈະຄິດວ່າເຂົາເຊື່ອງເງິນຈາກເຮົາໄປຊື້ກໍຍັງຮູ້ສຶກດີໃຈຢູ່ດີ.

ສ່ວນຄອບຄົວທ້າວ ຈ໋າຍ ກັບ ນາງ ຫຼ້າ ຄູ່ຮັກທີ່ແຕ່ງດອງກັນໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2021 ເວົ້າວ່າ: ແຕ່ກ່ອນທີ່ເປັນແຟນກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນມື້ສຳຄັນ ຫຼື ເທດສະການໃດໆກໍມັກຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນຈາກອີກຝ່າຍສະເໝີ ແຕ່ພໍມາເປັນສາມີພັນລະຍາກັນແລ້ວ ກໍຄິດວ່າບໍ່ຈຳເປັນອີກຕໍໄປກັບການໃຫ້ຂອງຂວັນ ໃນມື້ສຳຄັນ ເພາະການທີ່ເຮົາ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ນັ່ງກິນເຂົ້າພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນໃນມື້ທີ່ສຳຄັນ ເຖິງຈະບໍ່ມີຂອງຂັວນ ເຮົາກໍມີຄວາມສຸກແລ້ວ.

ການໃຫ້ຂອງຂວັນເປັນ “ສິ່ງເລັກນ້ອຍ” ສຳລັບຄູ່ຮັກທີ່ແຕ່ງດອງກັນໄປແລ້ວ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຂອງຂວັນແຕ່ເຮົາ ກໍຍັງມີກັນ ແລະ ກັນ ທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ເປັນຄູ່ສ້າງຄູ່ສົມກັນສະເໝີມາ, ບໍ່ໄດ້ຂອງຂວັນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ຖ້າໄດ້ກໍດີໃຈ, ແນວໃດກໍຕາມ ໃນເດືອນແຫ່ງຄວາມຮັກ ທັງຄົນທີ່ແຕ່ງດອງແລ້ວ, ຄົນທີ່ຍັງເປັນແຟນກັນຢູ່ ແລະ ຄົນໂສດ ຢ່າລືມມອບຄວາມສຸກໃຫ້ກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກນຳເດີ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.