Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ຂະບວນທຳອິດ! ສິນຄ້າກະສິກຳຈາກຈີນ ຖືກຂົນສົ່ງຜ່ານລົດໄຟ ຈີນ-ລາວ-ໄທ

ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ ສະຖານີລົດໄຟ ທ່ານາແລ້ງ ໄດ້ມີສິນຄ້າກະສິກຳປະເພດພືດຜັກຈາກ ສປ ຈີນ ຈຳນວນ 19 ຕູ້ຄອນເທັນເນີ ຖືກຂົນສົ່ງຈາກ ຄຸນມິງ, ປະເທດຈີນ ໂດຍຜ່ານລົດໄຟ ຈີນ-ລາວ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ການຂົນສົ່ງຜ່ານລົດໄຟ ລາວ-ໄທ ເຊິ່ງມີປາຍທາງ ກະຈາຍສິນຄ້າກະສິກຳເຫຼົ່ານີ້ສູ່ຕະຫຼາດຕ່າງໆໃນປະເທດໄທ.

ທ່ານ ສຸດໃຈ ຫຼວງໂຄດ, ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ເກົ້າຈະເລີນລາວ

ທ່ານ ສຸດໃຈ ຫຼວງໂຄດ, ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ເກົ້າຈະເລີນລາວ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນຄັ້ງນີ້, ຖືວ່າເປັນຂະບວນລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າກະສິກໍາຈາກ ປະເທດຈີນ ຂະບວນທຳອິດ ຜ່ານປະເທດລາວ ໄປ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງເປັນຜົນງານການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ເກົ້າຈະເລີນ ເທຣນທຣານສະປອດ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ໂກບອລ ມັລຕິໂມດັລ ໂລຈິດສຕິກ ຈຳກັດ (GML) ທີ່ເປັນບໍລິສັດລູກຂອງ ປຕທ.

ເຊິ່ງກໍຖືວ່າເປັນຜົນງານການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບການຂົນສົ່ງ ພັນທະມິດໃນປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ ທີ່ທ່ານ ຊານສັກ ຊື່ນຊົມ, ຮອງກຳມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ວິສະວະກຳ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານບໍລິສັດ ປຕທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ແລະ ທ່ານ ປັນຍາ ປະພຸດສະໂຣ, ປະທານບໍລິສັດ ເກົ້າຈະເລີນ ເທຣນ ທຣານສະປອດ ຕ້ອງການສົ່ງເສີມ. ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ທັງສອງບໍລິສັດ ຍັງຈະມີແຜນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເປັນປະຈໍາຜ່ານທາງລົດໄຟ ຈີນ-ລາວ-ໄທ ໄປຍັງປະເທດຣັດເຊຍ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການໄປເຖິງ ຢູໂຣບ.

ສຳລັບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ຈີນ-ລາວ ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຂອງສອງປະເທດ ລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຂອງສອງປະເທດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນທ້າຍປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ. ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ສອງປະເທດ ແລະ ບັນດາເທດອ້ອມຂ້າງຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົ່ງເສີມການແລກປຽນສິນຄ້າເຊິ່ງກັນແລະ ກັນ ຢ່າງເຊັນ: ການໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງ ບໍລິສັດ ເກົ້າຈະເລີນ ເທຣນທຣານສະປອດ ຈຳກັດ ຍ້ອນທາງລົດໄຟໄດ້ຫຼຸດໄລຍະເວລາໃນການຂົນສົ່ງ, ຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງຖືກລົງ ແລະ ເພີ່ມຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍເຂົ້າໃນການເຊື່ອມຈອດຍຸດທະສາດ ຫັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບທະເລ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ ສະຖານີລົດໄຟ ທ່ານາແລ້ງ ໄດ້ມີສິນຄ້າກະສິກຳປະເພດພືດຜັກຈາກ ສປ ຈີນ ຈຳນວນ 19 ຕູ້ຄອນເທັນເນີ ຖືກຂົນສົ່ງຈາກ ຄຸນມິງ, ປະເທດຈີນ ໂດຍຜ່ານລົດໄຟ ຈີນ-ລາວ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ການຂົນສົ່ງຜ່ານລົດໄຟ ລາວ-ໄທ ເຊິ່ງມີປາຍທາງ ກະຈາຍສິນຄ້າກະສິກຳເຫຼົ່ານີ້ສູ່ຕະຫຼາດຕ່າງໆໃນປະເທດໄທ.

ທ່ານ ສຸດໃຈ ຫຼວງໂຄດ, ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ເກົ້າຈະເລີນລາວ

ທ່ານ ສຸດໃຈ ຫຼວງໂຄດ, ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ເກົ້າຈະເລີນລາວ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນຄັ້ງນີ້, ຖືວ່າເປັນຂະບວນລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າກະສິກໍາຈາກ ປະເທດຈີນ ຂະບວນທຳອິດ ຜ່ານປະເທດລາວ ໄປ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງເປັນຜົນງານການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ເກົ້າຈະເລີນ ເທຣນທຣານສະປອດ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ໂກບອລ ມັລຕິໂມດັລ ໂລຈິດສຕິກ ຈຳກັດ (GML) ທີ່ເປັນບໍລິສັດລູກຂອງ ປຕທ.

ເຊິ່ງກໍຖືວ່າເປັນຜົນງານການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບການຂົນສົ່ງ ພັນທະມິດໃນປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ ທີ່ທ່ານ ຊານສັກ ຊື່ນຊົມ, ຮອງກຳມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ວິສະວະກຳ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານບໍລິສັດ ປຕທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ແລະ ທ່ານ ປັນຍາ ປະພຸດສະໂຣ, ປະທານບໍລິສັດ ເກົ້າຈະເລີນ ເທຣນ ທຣານສະປອດ ຕ້ອງການສົ່ງເສີມ. ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ທັງສອງບໍລິສັດ ຍັງຈະມີແຜນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເປັນປະຈໍາຜ່ານທາງລົດໄຟ ຈີນ-ລາວ-ໄທ ໄປຍັງປະເທດຣັດເຊຍ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການໄປເຖິງ ຢູໂຣບ.

ສຳລັບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ຈີນ-ລາວ ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຂອງສອງປະເທດ ລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຂອງສອງປະເທດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນທ້າຍປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ. ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ສອງປະເທດ ແລະ ບັນດາເທດອ້ອມຂ້າງຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົ່ງເສີມການແລກປຽນສິນຄ້າເຊິ່ງກັນແລະ ກັນ ຢ່າງເຊັນ: ການໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງ ບໍລິສັດ ເກົ້າຈະເລີນ ເທຣນທຣານສະປອດ ຈຳກັດ ຍ້ອນທາງລົດໄຟໄດ້ຫຼຸດໄລຍະເວລາໃນການຂົນສົ່ງ, ຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງຖືກລົງ ແລະ ເພີ່ມຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍເຂົ້າໃນການເຊື່ອມຈອດຍຸດທະສາດ ຫັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບທະເລ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.