ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອເປັນອັນຕະລາຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ກິ່ນ, ລັງສີຄວາມຮ້ອນ, ມົນລະຜິດ ຈົນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແກ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສໃນບໍລິເວນເຂດໃກ້ຄຽງ ແລະ ເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດທາງອາກາດນຳ.

ນອກຈາກເປັນມົນລະຜິດທາງອາກາດແລ້ວ ຍັງສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງ ຈາກການສອບຖາມ ທ້າວ ຈັນ ອາຍຸ 43 ປີ ຢູ່ບ້ານສີວິໄລ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າວ່າ: ບັນຫານີ້ຂ້ອຍເຈີມາຕະຫຼອດ ທັງທີ່ຂື້ເຫຍື້ອເຂົາເຈົ້າກໍມາເກັບທຸກທິດ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຂື້ເຫຍື້ອມາຈູດທຸກທິດ ຂ້ອຍກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ, ສົ່ງກິ່ນຂີວເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ ແລະ ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ.

ເຊິ່ງຜົນກະທົບຂອງການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງບໍ່ສະອາດງາມຕາແລ້ວ ຍັງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຫຼາຍປະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ


ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

  • ຂີ້ເຫຍື້ອເປັນແຫ່ງເພາະພັນຂອງແມງຕ່າງໆ ແລະ ເປັນພາຫະນະນຳໂຣກ: ເນື່ອງຈາກວ່າເຊື້ອຈຸລິນຊີ ທີ່ປົນເປື້ອນມາກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ມີໂອກາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍພັນເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ໄວ ເພາະຂີ້ເຫຍື້ອມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ສານທີ່ຈຸລິນຊີໃຊ້ເປັນອາຫານ ຂອງແມງໄມ້ ຈະເກີດການເນົ່າເປື່ອຍເປັນແຫ່ງເພາະພັນຂອງແມງວັນ ນອກຈາກນັ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ປ່ອຍຖີ້ມໄວ້ດົນ ຈະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງໜູ ໂດຍທີ່ໜູຈະເຂົ້າມາຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍ.
  • ເປັນບໍ່ເກີດຂອງໂຣກ: ເນື່ອງຈາກການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ດີ ຫຼື ປ່ອຍປະລະເລີຍເຮັດໃຫ້ມີຂີ້ເຫຍື້ອຄ້າງໄວ້ ຈົນເປັນບໍ່ເກີດຂອງເຊື້ອໂຣກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕັບອັກເສບ, ເຊື້ອໄທຟອຍ ເປັນແຫ່ງກຳເນີດ ແລະ ເປັນອາຫານຂອງສັດຕ່າງໆ ທີ່ເປັນພາຫະນະນຳໂຣກມາສູ່ຄົນເຊັ່ນ: ແມງວັນ, ແມງສາບ, ໜູເປັນຕົ້ນ.
  • ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລຳຄານ: ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ໝົດ ກໍຈະເກີດເປັນກິ່ນລົບກວນ ສົ່ງກິ່ນໄປທົ່ວ ນອກຈາກນັ້ນຝຸ່ນລະອອງທີ່ເກີດຈາກການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ກໍຍັງເປັນເຫດລຳຄານ ທີ່ມັກຈະໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຈາກປະຊາຊົນຢູ່ສະເໝີ.
  • ກໍໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ຂີ້ເຫຍື້ອເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ດິນ, ນ້ຳ ແລະ ອາກາດ ເນື້ອງຈາກວ່າຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຂາດການເກັບມ້ຽນ ຫຼື ບໍ່ນຳໄປກຳຈັດໃຫ້ຖືກວິທີ ຖ້າຫາກປ່ອຍຖີ້ມຄ້າງໄວ້ ເມື່ອຝົນຕົກມາຈະເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອເກີດຄວາມຊະຊາຍ ນຳຄວາມເປີເປື້ອນ ແລະ ເຊື້ອໂຣກ ສານພິດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ ໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ແຫ່ງນ້ຳເກີດເນົ່າເສຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍຄຸນນະພາບຂອງດິນ.
  • ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ: ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖີ້ມ ແລະ ເກັບມ້ຽນໂດຍຂາດປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍ ຖ້າຂາດການເກັບມ້ຽນທີ່ເໝາະສົມ ກໍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ງ່າຍ.
  • ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມງົດງາມຂອງສະຖານທີ່ນັ້ນ: ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເປັນຕາໜ້າຢູ່ຂຶ້ນ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສ່ອງແສງເຖິງຄວາມຈະເລີນ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊຸມຊົນ ສະນັ້ນ ຫາກເກັບມ້ຽນບໍ່ດີຍ້ອມກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໜ້າຢູ່, ຂາດຄວາມງົດງາມ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ອຸສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວນຳອີກ.

Hits: 11

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້