Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ເຈົ້າຢາກບອກຫຍັງກັບແມ່? ໃນວັນແມ່ປີນີ້

ວັນແມ່ກໍໝູນວຽນມາເຖິງອີກວາລະໜຶ່ງແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງມີອີກຫຼາຍໆຄົນທີ່ບໍ່ກ້າສະແດງຄວາມຮັກອອກໃຫ້ແມ່ຮັບຮູ້ ໃນວັນທົ່ວໆໄປ ແຕ່ການສະແດງຄວາມຮັກຂອງແຕ່ລະຄົນກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປວ່າຈະສະແດງໃນຮູບແບບໃດ ແລ້ວໃນວັນແມ່ປີນີ້ເດ່ ເຈົ້າຢາກບອກຫຍັງກັບແມ່ເຈົ້າ.

ມື້ນີ້ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ສອບຖາມ ນ້ອງ ຂັນໄຊ ແຖມພູຄຳ ແລະ ນ້ອງ ກັນຍາລັດ ແຊ່ຈ້າວ ວ່າເພີ່ນຢາກບອກຫຍັງກັບແມ່ໃນວັນແມ່ປີນີ້ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

ນາງ ກັນຍາລັດ ຫຼື ແປ້ງ ເວົ້າວ່າ: ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່ ແປ້ງເປັນຄົນໜື່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍບອກຮັກແມ່ເລີຍ ເພາະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຊ່າງສະແດງອອກ ໃນເລື່ອງພວກນີ້ປານໃດ ຈະຮູ້ສຶກເຂີນອາຍ ທຸກຄັ້ງທີ່ຄິດຢາກເວົ້າ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ອີກມູມມອງໜື່ງ ທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາມີບັນຫາ ຫຼື ບາງຄັ້ງເຖີງເຮົາບໍ່ສະບາຍເລັກໆນ້ອຍໆເຮົາຈະຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າຄົນທີ່ເປັນຫ່ວງເຮົາທີ່ສຸດເລີຍກໍຄື “ແມ່”, ຕອນຍັງນ້ອຍແມ່ມັກຈະບອກໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວນັ້ນ ແນວນີ້ມັນຈະດີ ບາງຄັ້ງເຮົາກາຖຽງເພາະຮູ້ສຶກວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງບອກເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກ ແຕ່ເມື່ອເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ອອກໄປໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໄກຈາກບ້ານ, ໄປຮຽນຕໍ່ ກໍຮູ້ສຶກຄິດຮອດແມ່ຫຼາຍ ຢາກໄດ້ຍິນສຽງແມ່ ແມ້ແຕ່ຄຳດ່າຈັກບາງຄຳກໍຍັງດີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເວລາກັບມາຫາແມ່ທຸກຄັ້ງ ຈຶ່ງພະຍາຍາມຟັງແມ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະເຂົ້າໃຈແລ້ວທຸກສິ່ງທີ່ເພິ່ນເວົ້າມາແມ່ນຄວາມຫວັງດີ ຢາກໃຫ້ລູກໄດດີທັ້ງນັ້ນ (ເຖີງບາງຄັ້ງຈະຍັງຖຽງແມ່ຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງກໍຕາມ).

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ປີນີ້ ກໍຢາກບອກແມ່ວ່າລູກຮັກແມ່ເດີ ເຖິງຈະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາ ແຕ່ທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມເຮັດ ຫຼື ປະສົບຄວາມສຳເລັດມາແລ້ວກໍຕາມ ເຮົາພຽງຢາກໃຫ້ແມ່ພູມໃຈໃນຕົວລູກຄົນນີ້.

ທ້າວ ຂັນໄຊ ເວົ້າວ່າ: ວັນແມ່ປີນີ້ກະຢາກບອກວ່າ ແມ່ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ, ໃຫ້ພະລັງບວກກັບເຮົາຕະຫລອດ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ສູ້ຕໍ່ໄປ ບໍ່ວ່າຈະໃນຍາມໃດ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງການປະກວດອອກແບບຊຸດຕ່າງໆ ເຖິງແມ່ຈະບໍ່ໄດ້ມີທຶນທີ່ຈະຊັບພອດເຮົາໄດ້ເຕັມທີ່ ແຕ່ແມ່ກໍຍັງຊ່ວຍເຮົາເຕັມທີ່ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຮັດຕາມຄວາມຝັນ ສຸດທ້າຍກໍຢາກບອກແມ່ວ່າຮັກແມ່ທີ່ສຸດ ຢາກໃຫ້ແມ່ໄດ້ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຢາກໃຫ້ແມ່ໄດ້ສະບາຍ ເປັນແມ່ທີ່ຄອຍຢູ່ນຳລູກຕະຫລອດໄປ.

ວັນແມ່ກໍໝູນວຽນມາເຖິງອີກວາລະໜຶ່ງແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງມີອີກຫຼາຍໆຄົນທີ່ບໍ່ກ້າສະແດງຄວາມຮັກອອກໃຫ້ແມ່ຮັບຮູ້ ໃນວັນທົ່ວໆໄປ ແຕ່ການສະແດງຄວາມຮັກຂອງແຕ່ລະຄົນກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປວ່າຈະສະແດງໃນຮູບແບບໃດ ແລ້ວໃນວັນແມ່ປີນີ້ເດ່ ເຈົ້າຢາກບອກຫຍັງກັບແມ່ເຈົ້າ.

ມື້ນີ້ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ສອບຖາມ ນ້ອງ ຂັນໄຊ ແຖມພູຄຳ ແລະ ນ້ອງ ກັນຍາລັດ ແຊ່ຈ້າວ ວ່າເພີ່ນຢາກບອກຫຍັງກັບແມ່ໃນວັນແມ່ປີນີ້ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

ນາງ ກັນຍາລັດ ຫຼື ແປ້ງ ເວົ້າວ່າ: ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່ ແປ້ງເປັນຄົນໜື່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍບອກຮັກແມ່ເລີຍ ເພາະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຊ່າງສະແດງອອກ ໃນເລື່ອງພວກນີ້ປານໃດ ຈະຮູ້ສຶກເຂີນອາຍ ທຸກຄັ້ງທີ່ຄິດຢາກເວົ້າ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ອີກມູມມອງໜື່ງ ທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາມີບັນຫາ ຫຼື ບາງຄັ້ງເຖີງເຮົາບໍ່ສະບາຍເລັກໆນ້ອຍໆເຮົາຈະຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າຄົນທີ່ເປັນຫ່ວງເຮົາທີ່ສຸດເລີຍກໍຄື “ແມ່”, ຕອນຍັງນ້ອຍແມ່ມັກຈະບອກໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວນັ້ນ ແນວນີ້ມັນຈະດີ ບາງຄັ້ງເຮົາກາຖຽງເພາະຮູ້ສຶກວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງບອກເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກ ແຕ່ເມື່ອເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ອອກໄປໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໄກຈາກບ້ານ, ໄປຮຽນຕໍ່ ກໍຮູ້ສຶກຄິດຮອດແມ່ຫຼາຍ ຢາກໄດ້ຍິນສຽງແມ່ ແມ້ແຕ່ຄຳດ່າຈັກບາງຄຳກໍຍັງດີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເວລາກັບມາຫາແມ່ທຸກຄັ້ງ ຈຶ່ງພະຍາຍາມຟັງແມ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະເຂົ້າໃຈແລ້ວທຸກສິ່ງທີ່ເພິ່ນເວົ້າມາແມ່ນຄວາມຫວັງດີ ຢາກໃຫ້ລູກໄດດີທັ້ງນັ້ນ (ເຖີງບາງຄັ້ງຈະຍັງຖຽງແມ່ຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງກໍຕາມ).

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ປີນີ້ ກໍຢາກບອກແມ່ວ່າລູກຮັກແມ່ເດີ ເຖິງຈະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາ ແຕ່ທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມເຮັດ ຫຼື ປະສົບຄວາມສຳເລັດມາແລ້ວກໍຕາມ ເຮົາພຽງຢາກໃຫ້ແມ່ພູມໃຈໃນຕົວລູກຄົນນີ້.

ທ້າວ ຂັນໄຊ ເວົ້າວ່າ: ວັນແມ່ປີນີ້ກະຢາກບອກວ່າ ແມ່ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ, ໃຫ້ພະລັງບວກກັບເຮົາຕະຫລອດ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ສູ້ຕໍ່ໄປ ບໍ່ວ່າຈະໃນຍາມໃດ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງການປະກວດອອກແບບຊຸດຕ່າງໆ ເຖິງແມ່ຈະບໍ່ໄດ້ມີທຶນທີ່ຈະຊັບພອດເຮົາໄດ້ເຕັມທີ່ ແຕ່ແມ່ກໍຍັງຊ່ວຍເຮົາເຕັມທີ່ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຮັດຕາມຄວາມຝັນ ສຸດທ້າຍກໍຢາກບອກແມ່ວ່າຮັກແມ່ທີ່ສຸດ ຢາກໃຫ້ແມ່ໄດ້ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຢາກໃຫ້ແມ່ໄດ້ສະບາຍ ເປັນແມ່ທີ່ຄອຍຢູ່ນຳລູກຕະຫລອດໄປ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.