ອາຫານເປັນພິດ ເລື່ອງໃກ້ໂຕທີ່ຕ້ອງຄວນລະວັງ ກ່ອນອອກເດີນທາງຊ່ວງປີໃໝ່

ເຄີຍເປັນບໍ່ ເມື່ອເຮົາຈະໄປສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລ້ວມັກເຈັບທ້ອງຂຶ້ນມາຈົນເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງລຳບາກຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງທີ່ໃກ້ຈະຮອດປີໃໝ່ລາວແບບນີ້ ເຮົາຍິ່ງຕ້ອງລະວັງເປັນພິເສດກ່ອນຈະອອກເດີນທາງໄກບໍ່ຄວນກິນຫຍັງທີ່ຜິດແປກ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບທ້ອງ ລວມໄປເຖິງອາຫານທີ່ພາໃຫ້ເກີດ ພາວະອາຫານເປັນພິດ ຫຼື (Food Poisoning).

ອາຫານເປັນພິດເກີດຈາກການກິນ ຫຼື ດື່ມນໍ້າທີ່ປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຮາກ, ອາການປວດທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ຫຼື ເຈັບທ້ອງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ຮ້າຍແຮງ, ແຕ່ຖ້າອາການຮຸນແຮງມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍນໍ້າ ແລະ ເກືອແຮ່ຈົນເປັນອັນຕະລາຍ. ອາຫານເປັນພິດເປັນເລື່ອງທີ່ໃກ້ໂຕເຊິ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບທຸກເພດທຸກໄວ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດເຂດຮ້ອນຄືລາວ ບ່ອນທີ່ເຊື້ອພະຍາດສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງດີ ພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນລະມັດລະວັງເມື່ອກິນຢູ່ຕະຫຼອດ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດອາການນີ້.

ສ່ວນໃຫຍ່ອາຫານເປັນພິດເກີດຈາກການກິນອາຫານ ແລະ ດື່ມຂອງທີ່ເປິເປື້ອນຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ ເຊື້ອໄວຣັສ ຫຼື ແມ່ກາຝາກ (parasite) ເຊິ່ງເຊື້ອທີ່ມັກເປັນເຫດຂອງພາວະອາຫານເປັນພິດປະກອບມີ:

  • ເຊື້ອແຊລໂມເນລາ (Salmonella) ເປັນເຊື້ອທີ່ມັກພົບຫຼາຍໃນຊີ້ນສັດດິບ, ໄຂ່ດິບ, ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ ເຊື້ອນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖອກທ້ອງ ປວດຮາກອາຈຽນ ແລະ ມີໄຂ້.
  • ເຊື້ອເອສເຊີຣິເຊຍ ໂຄໄລ (Escherichia Coli) ເປັນເຊື້ອທີ່ຢູ່ໃນຊີ້ນດິບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖ່າຍແຫຼວເປັນນໍ້າ ປວດປຸ້ນທ້ອງ ແລະ ອາຈຽນ.
  • ເຊື້ອຄອສຕິດ້ຽມ ໂບຕູລິນັມ (Clostridium Botulinum) ເປັນເຊື້ອທີ່ຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອອກຊີເຈນໜ້ອຍ ຈຶ່ງມັກພົບໃນອາຫານທີ່ບັນຈຸໃນພາສະນະປິດ ໂດຍສະເພາະອາຫານກະປ໋ອງ ທີ່ຜ່ານການຜະລິດທີ່ບໍ່ຖູກສຸຂະລັກສະນະເຊັ່ນ: ໜໍ່ໄມ້ດອງ, ຜັກກາດດອງ ແລະ ຈຳພວກຊີ້ນແປຮູບ ມັກເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ ຖອກທ້ອງ ຕາມົວ ເບິ່ງເຫັນພາບຊ້ອນ ກ້າມເນື້ອອ່ອນແຮງ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດຮຸນແຮງເກີດພາວະຫາຍໃຈຫຼົ້ມເຫຼວ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.
  • ເຊື້ອຊິເກວລາ (Shigella) ເຊື້ອນີ້ພົບໃນອາຫານສົດ ນໍ້າດື່ມບໍ່ສະອາດ ລວມເຖິງອາຫານສົດທີ່ສຳພັດກັບຄົນທີ່ມທີເຊື້ອໂດຍກົງ ເພາະເຊື້ອຊະນິດນີ້ສາມາດແພ່ກະຈາຍຈາກຄົນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຮາກ ອາຈຽນ ແລະ ປຸ້ນທ້ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ກິນອາຫານທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອໂຕນີ້ຢູ່ພາຍໃນ.
  • ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ກໍ່ໂຕໃນກະເພາະອາຫານ (Enteric Viruses) ປະກອບໄປດ້ວບໄວຣັສຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ໂນໂລໄວຣັສ (Norovirus) ທີ່ມັກປົນຢູ່ນໍາອາຫານສົດ ສັດນໍ້າທີ່ມີເປືອກ ແລະ ນໍ້າດື່ມທີ່ບໍ່ສະອາດ ໂດຍຈະສະແດງອາການພາຍໃນເວລາ 1-2 ວັນ ຫຼື ເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ ເອ (Hepatitis A) ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ດ້ວຍການໄດ້ຮັບເຊື້ອຈາກອາຫານສົດທີ່ສຳພັດກບັບຸກຄົນອື່ນທີ່ມີ້ເຊື້ອໂດຍກົງ.

ນອກຈາກນີ້ ພາວະອາຫານເປັນພິດໃນບາງຄົນ ກໍອາດຈະເກີດຈາກສານພິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເຊື້ອໂຣກ ພືດທີ່ມີພິດ ຫຼື ສານເຄມີເຊັ່ນ: ຢາຂ້າແມງໄມ້, ເຫັດພິດ, ສານໜູ ຫຼື ສານປາຣອດ ເປັນຕົ້ນ, ສະນັ້ນ ຫານເກີດວ່າເປັນພາວະອາຫານເປັນພິດ ແນະນຳໃຫ້ພົບໝໍ ເພື່ອກວດເບິ່ງອາການ ແລະ ປິ່ນປົວ.

ສຳລັບ ວິທີເບິ່ງອາການເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ວິທີເບິ່ງແຍງໂຕເອງ ເມື່ອມີອາການ ອາຫານເປັນພິດ ກົດເຂົ້າອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ລິ້ງນີ້ໄດ້ເລີຍ: ອາຫານເປັນພິດ! ໂຮກອັນຕະລາຍ ທີ່ມາກັບລະດູຮ້ອນ

ເຄີຍເປັນບໍ່ ເມື່ອເຮົາຈະໄປສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລ້ວມັກເຈັບທ້ອງຂຶ້ນມາຈົນເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງລຳບາກຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງທີ່ໃກ້ຈະຮອດປີໃໝ່ລາວແບບນີ້ ເຮົາຍິ່ງຕ້ອງລະວັງເປັນພິເສດກ່ອນຈະອອກເດີນທາງໄກບໍ່ຄວນກິນຫຍັງທີ່ຜິດແປກ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບທ້ອງ ລວມໄປເຖິງອາຫານທີ່ພາໃຫ້ເກີດ ພາວະອາຫານເປັນພິດ ຫຼື (Food Poisoning).

ອາຫານເປັນພິດເກີດຈາກການກິນ ຫຼື ດື່ມນໍ້າທີ່ປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຮາກ, ອາການປວດທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ຫຼື ເຈັບທ້ອງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ຮ້າຍແຮງ, ແຕ່ຖ້າອາການຮຸນແຮງມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍນໍ້າ ແລະ ເກືອແຮ່ຈົນເປັນອັນຕະລາຍ. ອາຫານເປັນພິດເປັນເລື່ອງທີ່ໃກ້ໂຕເຊິ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບທຸກເພດທຸກໄວ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດເຂດຮ້ອນຄືລາວ ບ່ອນທີ່ເຊື້ອພະຍາດສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງດີ ພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນລະມັດລະວັງເມື່ອກິນຢູ່ຕະຫຼອດ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດອາການນີ້.

ສ່ວນໃຫຍ່ອາຫານເປັນພິດເກີດຈາກການກິນອາຫານ ແລະ ດື່ມຂອງທີ່ເປິເປື້ອນຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ ເຊື້ອໄວຣັສ ຫຼື ແມ່ກາຝາກ (parasite) ເຊິ່ງເຊື້ອທີ່ມັກເປັນເຫດຂອງພາວະອາຫານເປັນພິດປະກອບມີ:

  • ເຊື້ອແຊລໂມເນລາ (Salmonella) ເປັນເຊື້ອທີ່ມັກພົບຫຼາຍໃນຊີ້ນສັດດິບ, ໄຂ່ດິບ, ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ ເຊື້ອນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖອກທ້ອງ ປວດຮາກອາຈຽນ ແລະ ມີໄຂ້.
  • ເຊື້ອເອສເຊີຣິເຊຍ ໂຄໄລ (Escherichia Coli) ເປັນເຊື້ອທີ່ຢູ່ໃນຊີ້ນດິບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖ່າຍແຫຼວເປັນນໍ້າ ປວດປຸ້ນທ້ອງ ແລະ ອາຈຽນ.
  • ເຊື້ອຄອສຕິດ້ຽມ ໂບຕູລິນັມ (Clostridium Botulinum) ເປັນເຊື້ອທີ່ຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອອກຊີເຈນໜ້ອຍ ຈຶ່ງມັກພົບໃນອາຫານທີ່ບັນຈຸໃນພາສະນະປິດ ໂດຍສະເພາະອາຫານກະປ໋ອງ ທີ່ຜ່ານການຜະລິດທີ່ບໍ່ຖູກສຸຂະລັກສະນະເຊັ່ນ: ໜໍ່ໄມ້ດອງ, ຜັກກາດດອງ ແລະ ຈຳພວກຊີ້ນແປຮູບ ມັກເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ ຖອກທ້ອງ ຕາມົວ ເບິ່ງເຫັນພາບຊ້ອນ ກ້າມເນື້ອອ່ອນແຮງ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດຮຸນແຮງເກີດພາວະຫາຍໃຈຫຼົ້ມເຫຼວ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.
  • ເຊື້ອຊິເກວລາ (Shigella) ເຊື້ອນີ້ພົບໃນອາຫານສົດ ນໍ້າດື່ມບໍ່ສະອາດ ລວມເຖິງອາຫານສົດທີ່ສຳພັດກັບຄົນທີ່ມທີເຊື້ອໂດຍກົງ ເພາະເຊື້ອຊະນິດນີ້ສາມາດແພ່ກະຈາຍຈາກຄົນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຮາກ ອາຈຽນ ແລະ ປຸ້ນທ້ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ກິນອາຫານທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອໂຕນີ້ຢູ່ພາຍໃນ.
  • ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ກໍ່ໂຕໃນກະເພາະອາຫານ (Enteric Viruses) ປະກອບໄປດ້ວບໄວຣັສຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ໂນໂລໄວຣັສ (Norovirus) ທີ່ມັກປົນຢູ່ນໍາອາຫານສົດ ສັດນໍ້າທີ່ມີເປືອກ ແລະ ນໍ້າດື່ມທີ່ບໍ່ສະອາດ ໂດຍຈະສະແດງອາການພາຍໃນເວລາ 1-2 ວັນ ຫຼື ເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ ເອ (Hepatitis A) ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ດ້ວຍການໄດ້ຮັບເຊື້ອຈາກອາຫານສົດທີ່ສຳພັດກບັບຸກຄົນອື່ນທີ່ມີ້ເຊື້ອໂດຍກົງ.

ນອກຈາກນີ້ ພາວະອາຫານເປັນພິດໃນບາງຄົນ ກໍອາດຈະເກີດຈາກສານພິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເຊື້ອໂຣກ ພືດທີ່ມີພິດ ຫຼື ສານເຄມີເຊັ່ນ: ຢາຂ້າແມງໄມ້, ເຫັດພິດ, ສານໜູ ຫຼື ສານປາຣອດ ເປັນຕົ້ນ, ສະນັ້ນ ຫານເກີດວ່າເປັນພາວະອາຫານເປັນພິດ ແນະນຳໃຫ້ພົບໝໍ ເພື່ອກວດເບິ່ງອາການ ແລະ ປິ່ນປົວ.

ສຳລັບ ວິທີເບິ່ງອາການເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ວິທີເບິ່ງແຍງໂຕເອງ ເມື່ອມີອາການ ອາຫານເປັນພິດ ກົດເຂົ້າອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ລິ້ງນີ້ໄດ້ເລີຍ: ອາຫານເປັນພິດ! ໂຮກອັນຕະລາຍ ທີ່ມາກັບລະດູຮ້ອນ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!