Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ວິທີ​ທຳຄວາມສະອາດພະພຸດທະຮູບ

ປີໃໝ່ລາວປີນີ້ ໃຜທີ່ຕ້ອງການອະນາໄມເຮືອນ ຫຼື ທຳຄວາມສະອາດພຣະພຸດທະຮູບ ຕ້ອງເບິ່ງ! ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຖືກກັບຂັ້ນຕອນ ປິເພນີ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ ຕ້ອງປະຕິບັດແນວໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກວິທີໃນການທຳຄວາມສະອາດພະພຸດທະຮູບ ໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ເລີ່ມຕົ້ນ​ຈາກ​ການ​ປັດ​ຝຸ່ນ​ທຳຄວາມສະອາດພະພຸດທະຮູບ​ດ້ວຍ​ແປງ​ຂົນ​ນຸ້ມ (ສາມາດ​ຫາ​ຊື້​ໄດ້​ຈາກ​ຮ້ານ​ວັດສະ​ດຸ​ກໍ່​ສ້າງ). ຈາກ​ນັ້ນ​ປັດ​ຝຸ່ນ​ຕາມ​ມຸມ​ຕ່າງໆທີ່​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຍາກ ວິທີ​ນີ້​ເໝາະ​ສຳລັບ​ພຣະ​ທີ່​ປິດ​ທອງ​ ​ເພາະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທອງ​ບໍ່​ຫຼຸດ ຫຼື ຈະ​ໃຊ້​ຜ້າ ​ຫຼື ຟອງ​ນ້ຳ​ໃໝ່​ເຊັດ​ທຳຄວາມສະອາດອົງ​ພຣະ. ຫາກ​ມີຂອບ​ຮູບ​ພຣະ​ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້​ຟອງ​ນ້ຳ​ຈຸບ​ນ້ຳ​ບິດ​ໝາດ​ໆ ເຊັດ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ກໍ​ໄດ້.

ຖ້າ​ມີ​ພະ​ເຄື່ອງ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ໃຫ້​ເກັບ​ພະ​ເຄື່ອງ​ໄວ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບຽບ ສ່ວນ​ພະ​ເຄື່ອງ​ທີ່​ເກັບ​ໄວ້​ດົນ ​ອາດ​ມີ​ເຊື້ອ​ໂໝກ ຫຼື ຝ້າ​ບາງ​ໆຕາມ​ຊອກຕາມມຸມ.

ສຳລັບ​ການທຳຄວາມສະອາດນັ້ນ​ ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ໃຊ້​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນ​ໂດຍ​ຈີກ​ສະເພາະ​ສ່ວນ​ນຸ້ມ​ໆ ຂອງ​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນຕົບ​ເບົາ​ໆ ເທິງເນື້ອ​ພະ​ເຄື່ອງ. ເນື້ອ​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນຈະ​ຊ່ວຍ​ຈັບ​ເຊື້ອໂໝກ ​ແລະ ​ຝຸ່ນ​ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ກັບ​ເນື້ອ​ພະ​ເຄື່ອງ ຫຼື ຈະ​ນຳ​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນຫໍ່​ພະ​ເຄື່ອງ​ໄວ້​ ແລ້ວ​ໃຊ້​ຜ້າ​ຈຸບ​ນ້ຳ​ໝາດ​ໆ ຫໍ່​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນ​ນັ້ນ​ອີກ​ຊັ້ນ​ໜຶ່ງ​ຖິ້ມ​ໄວ້ 1-2 ຄືນ ກ່ອນ​ຈະ​ນຳ​ພະ​ອອກ​ມາ​ແລ້ວ​ປັດ​ເສດ​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນອອກ​ ດ້ວຍ​ແປງ ​ຫຼື ຄອດ​ຕອນ​ບັດ (ໄມ້ແຍ່ຫູແບບສຳລີ) ກ່ອນ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ຜຶ່ງໃຫ້​ແຫ້ງ.

ປີໃໝ່ລາວປີນີ້ ໃຜທີ່ຕ້ອງການອະນາໄມເຮືອນ ຫຼື ທຳຄວາມສະອາດພຣະພຸດທະຮູບ ຕ້ອງເບິ່ງ! ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຖືກກັບຂັ້ນຕອນ ປິເພນີ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ ຕ້ອງປະຕິບັດແນວໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກວິທີໃນການທຳຄວາມສະອາດພະພຸດທະຮູບ ໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ເລີ່ມຕົ້ນ​ຈາກ​ການ​ປັດ​ຝຸ່ນ​ທຳຄວາມສະອາດພະພຸດທະຮູບ​ດ້ວຍ​ແປງ​ຂົນ​ນຸ້ມ (ສາມາດ​ຫາ​ຊື້​ໄດ້​ຈາກ​ຮ້ານ​ວັດສະ​ດຸ​ກໍ່​ສ້າງ). ຈາກ​ນັ້ນ​ປັດ​ຝຸ່ນ​ຕາມ​ມຸມ​ຕ່າງໆທີ່​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຍາກ ວິທີ​ນີ້​ເໝາະ​ສຳລັບ​ພຣະ​ທີ່​ປິດ​ທອງ​ ​ເພາະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທອງ​ບໍ່​ຫຼຸດ ຫຼື ຈະ​ໃຊ້​ຜ້າ ​ຫຼື ຟອງ​ນ້ຳ​ໃໝ່​ເຊັດ​ທຳຄວາມສະອາດອົງ​ພຣະ. ຫາກ​ມີຂອບ​ຮູບ​ພຣະ​ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້​ຟອງ​ນ້ຳ​ຈຸບ​ນ້ຳ​ບິດ​ໝາດ​ໆ ເຊັດ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ກໍ​ໄດ້.

ຖ້າ​ມີ​ພະ​ເຄື່ອງ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ໃຫ້​ເກັບ​ພະ​ເຄື່ອງ​ໄວ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບຽບ ສ່ວນ​ພະ​ເຄື່ອງ​ທີ່​ເກັບ​ໄວ້​ດົນ ​ອາດ​ມີ​ເຊື້ອ​ໂໝກ ຫຼື ຝ້າ​ບາງ​ໆຕາມ​ຊອກຕາມມຸມ.

ສຳລັບ​ການທຳຄວາມສະອາດນັ້ນ​ ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ໃຊ້​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນ​ໂດຍ​ຈີກ​ສະເພາະ​ສ່ວນ​ນຸ້ມ​ໆ ຂອງ​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນຕົບ​ເບົາ​ໆ ເທິງເນື້ອ​ພະ​ເຄື່ອງ. ເນື້ອ​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນຈະ​ຊ່ວຍ​ຈັບ​ເຊື້ອໂໝກ ​ແລະ ​ຝຸ່ນ​ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ກັບ​ເນື້ອ​ພະ​ເຄື່ອງ ຫຼື ຈະ​ນຳ​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນຫໍ່​ພະ​ເຄື່ອງ​ໄວ້​ ແລ້ວ​ໃຊ້​ຜ້າ​ຈຸບ​ນ້ຳ​ໝາດ​ໆ ຫໍ່​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນ​ນັ້ນ​ອີກ​ຊັ້ນ​ໜຶ່ງ​ຖິ້ມ​ໄວ້ 1-2 ຄືນ ກ່ອນ​ຈະ​ນຳ​ພະ​ອອກ​ມາ​ແລ້ວ​ປັດ​ເສດ​ເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນອອກ​ ດ້ວຍ​ແປງ ​ຫຼື ຄອດ​ຕອນ​ບັດ (ໄມ້ແຍ່ຫູແບບສຳລີ) ກ່ອນ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ຜຶ່ງໃຫ້​ແຫ້ງ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.