Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ມີມິດທີ່ຄິດຮ້າຍ (Frenemy) ຈະເກັບໄວ້ດີບໍ່?

ເມື່ອທ່ານມີໝູ່ຮັກ ແຕ່ເມື່ອຮູ້ວ່າ ໝູ່ຮັກຂອງທ່ານນັ້ນຄິດບໍ່ດີກັບທ່ານ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ? ແລະ ຍັງຈະຄົບເຂົາຕໍ່ໄປ ຫຼື ບໍ່? ຄວາມຈິງແລ້ວເລື່ອງລາວທີ່ຍິ່ງກວ່ານິຍາຍກາຕູນແບບນີ້ ມັກເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກໆ ແຫ່ງໃນໂລກ ແລະ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ການທີ່ມີມິດທີ່ຄິດຮ້າຍກັບເຮົາແບບນີ້ ກໍມີຂໍ້ດີຄືກັນ.

ບັນດາມິດທີ່ມັກຄິດຮ້າຍກັບເຮົານັ້ນ ພາຍນອກກໍເບິ່ງຄືໝູ່ເພື່ອນທົ່ວໄປ ແຕ່ພາຍໃນນັ້ນບໍ່ມີໃຜບອກໄດ້ວ່າ ຈະມີຄວາມຮ້າຍຢູ່ໃນລະດັບໃດ ເຊິ່ງຄົນທາງຕາເວັນຕົກເອີ້ນຄົນເຫຼົ່ານີ້ວ່າ: Frenemy ເປັນຄຳ  ໃໝ່ທີ່ມາຈາກ friend + enemy.

ໂດຍລັກສະນະຂອງມິດທີ່ຄິດຮ້າຍກັບເຮົານັ້ນອາດສັງເກດໄດ້ຈາກ:

 • ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈເມື່ອຢູ່ກັບເພື່ອນຄົນນີ້.
 • ບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຫຼື ຍິນດີ ເມື່ອທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ.
 • ເວົ້າເລື່ອງຮ້າຍຂອງທ່ານກັບເພື່ອນລັບຫຼັງ.
 • ແຂ່ງຂັນກັບທ່ານທຸກໆ ເລື່ອງ.
 • ມັກເວົ້າໃສ່ແບບປະຊົດ ຫຼື ບໍ່ຊື່ສັດ.

ຖ້າຫາກວ່າໝູ່ເພື່ອນຂອງເຮົາມີລັກສະນະແບບນີ້ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງລະວັງ ແລະ ພິຈາລະນາຢ່າງກົງໄປກົງມາວ່າ ໝູ່ຂອງທ່ານອາດຈະເປັນ Frenemy ແລ້ວເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດດີ?

ມີຫຼາຍວິທີ ທີ່ສາມາດຈັດການກັບມິດຄິດຮ້າຍແບບນີ້ໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕເຮົາ ແລະ ຄວາມສຳພັນທີ່ມີ ໂດຍອາດຈະລອງເຮັດສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງ:

 • ຫ່າງຈາກເພື່ອທີ່ເປັນ Frenemy ອອກໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບອກເຫດຜົນ ຫຼື ຕອບຂໍ້ຄວາມຂອງເຂົາຊ້າລົງ ຫຼື ຫາເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຫວ່າງໄປພົບ.
 • ເປີດເຜີຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານກັບ Frenemy ໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ: “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເສຍໃຈເມື່ອເຈົ້າເວົ້າວ່າ…” ຫຼື “ຂ້ອຍບໍ່ມັກເມື່ອເຈົ້າເຮັດແບບນີ້…”
 • ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈ ຫຼື ບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການກະທຳຂອງ Frenemy ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂົາ.
 • ເວົ້າຈາກັບໝູ່ເພື່ອນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ໄວ້ໃຈໄດ້ ເພື່ອຂໍຄຳປຶກສາ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ ຈາກການມີຄົນນີ້ຢູ່ໃນຊີວິດ ກໍຕັດສິນໃຈເລີກຄົບໄປເລີຍ ໂດຍຄວນຈະຈັດການຢ່າງໄວ ແລະ ໃຊ້ວິທີການທີ່ເໝາະສົມ.

ແຕ່ຢ່າຟ້າວກ່ອນ!!! ເຖິງແມ່ນວ່າ ການມີ Frenemy ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ແຕ່ການທີ່ມີ Frenemy ອາດຈະມີຂໍ້ດີໃນບາງເລື່ອງເຊັ່ນ:

 • ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດໄດ້ຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ເພີ່ມທັກສະທາງວຸດທິປັນຍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.
 • ສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດທັກສະໃນການສື່ສານ (ແບບບໍ່ຈິງໃຈ) ແລະ ການຢູ່ໃນສັງຄົມຈອມປອມ.
 • ດີຂຶ້ນມາໜ້ອຍໜຶ່ງກໍຄື ການມີ Frenemy ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກໂຕເອງ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄົນແຕ່ລະຄົນ.
 • ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີແຮງຈູງໃຈ ໃນການປັບປຸງໂຕເອງ ທັງດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບ, ການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນຮູ້.

ແນວໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ເສຍຂອງ Frenemy ນັ້ນ ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈໂດຍກົງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຖືກຫຼອກລວງ, ຖືກຢຽດຫຍາມ, ເສຍໃຈ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຄວນພິຈາລະນາວ່າ ຂໍ້ດີທີ່ໄດ້ມານັ້ນ ມັນຄຸ້ມກັບຂໍ້ເສຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ຫຼື ບໍ່.

ເມື່ອທ່ານມີໝູ່ຮັກ ແຕ່ເມື່ອຮູ້ວ່າ ໝູ່ຮັກຂອງທ່ານນັ້ນຄິດບໍ່ດີກັບທ່ານ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ? ແລະ ຍັງຈະຄົບເຂົາຕໍ່ໄປ ຫຼື ບໍ່? ຄວາມຈິງແລ້ວເລື່ອງລາວທີ່ຍິ່ງກວ່ານິຍາຍກາຕູນແບບນີ້ ມັກເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກໆ ແຫ່ງໃນໂລກ ແລະ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ການທີ່ມີມິດທີ່ຄິດຮ້າຍກັບເຮົາແບບນີ້ ກໍມີຂໍ້ດີຄືກັນ.

ບັນດາມິດທີ່ມັກຄິດຮ້າຍກັບເຮົານັ້ນ ພາຍນອກກໍເບິ່ງຄືໝູ່ເພື່ອນທົ່ວໄປ ແຕ່ພາຍໃນນັ້ນບໍ່ມີໃຜບອກໄດ້ວ່າ ຈະມີຄວາມຮ້າຍຢູ່ໃນລະດັບໃດ ເຊິ່ງຄົນທາງຕາເວັນຕົກເອີ້ນຄົນເຫຼົ່ານີ້ວ່າ: Frenemy ເປັນຄຳ  ໃໝ່ທີ່ມາຈາກ friend + enemy.

ໂດຍລັກສະນະຂອງມິດທີ່ຄິດຮ້າຍກັບເຮົານັ້ນອາດສັງເກດໄດ້ຈາກ:

 • ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈເມື່ອຢູ່ກັບເພື່ອນຄົນນີ້.
 • ບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຫຼື ຍິນດີ ເມື່ອທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ.
 • ເວົ້າເລື່ອງຮ້າຍຂອງທ່ານກັບເພື່ອນລັບຫຼັງ.
 • ແຂ່ງຂັນກັບທ່ານທຸກໆ ເລື່ອງ.
 • ມັກເວົ້າໃສ່ແບບປະຊົດ ຫຼື ບໍ່ຊື່ສັດ.

ຖ້າຫາກວ່າໝູ່ເພື່ອນຂອງເຮົາມີລັກສະນະແບບນີ້ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງລະວັງ ແລະ ພິຈາລະນາຢ່າງກົງໄປກົງມາວ່າ ໝູ່ຂອງທ່ານອາດຈະເປັນ Frenemy ແລ້ວເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດດີ?

ມີຫຼາຍວິທີ ທີ່ສາມາດຈັດການກັບມິດຄິດຮ້າຍແບບນີ້ໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕເຮົາ ແລະ ຄວາມສຳພັນທີ່ມີ ໂດຍອາດຈະລອງເຮັດສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງ:

 • ຫ່າງຈາກເພື່ອທີ່ເປັນ Frenemy ອອກໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບອກເຫດຜົນ ຫຼື ຕອບຂໍ້ຄວາມຂອງເຂົາຊ້າລົງ ຫຼື ຫາເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຫວ່າງໄປພົບ.
 • ເປີດເຜີຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານກັບ Frenemy ໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ: “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເສຍໃຈເມື່ອເຈົ້າເວົ້າວ່າ…” ຫຼື “ຂ້ອຍບໍ່ມັກເມື່ອເຈົ້າເຮັດແບບນີ້…”
 • ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈ ຫຼື ບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການກະທຳຂອງ Frenemy ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂົາ.
 • ເວົ້າຈາກັບໝູ່ເພື່ອນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ໄວ້ໃຈໄດ້ ເພື່ອຂໍຄຳປຶກສາ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ ຈາກການມີຄົນນີ້ຢູ່ໃນຊີວິດ ກໍຕັດສິນໃຈເລີກຄົບໄປເລີຍ ໂດຍຄວນຈະຈັດການຢ່າງໄວ ແລະ ໃຊ້ວິທີການທີ່ເໝາະສົມ.

ແຕ່ຢ່າຟ້າວກ່ອນ!!! ເຖິງແມ່ນວ່າ ການມີ Frenemy ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ແຕ່ການທີ່ມີ Frenemy ອາດຈະມີຂໍ້ດີໃນບາງເລື່ອງເຊັ່ນ:

 • ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດໄດ້ຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ເພີ່ມທັກສະທາງວຸດທິປັນຍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.
 • ສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດທັກສະໃນການສື່ສານ (ແບບບໍ່ຈິງໃຈ) ແລະ ການຢູ່ໃນສັງຄົມຈອມປອມ.
 • ດີຂຶ້ນມາໜ້ອຍໜຶ່ງກໍຄື ການມີ Frenemy ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກໂຕເອງ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄົນແຕ່ລະຄົນ.
 • ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີແຮງຈູງໃຈ ໃນການປັບປຸງໂຕເອງ ທັງດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບ, ການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນຮູ້.

ແນວໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ເສຍຂອງ Frenemy ນັ້ນ ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈໂດຍກົງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຖືກຫຼອກລວງ, ຖືກຢຽດຫຍາມ, ເສຍໃຈ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຄວນພິຈາລະນາວ່າ ຂໍ້ດີທີ່ໄດ້ມານັ້ນ ມັນຄຸ້ມກັບຂໍ້ເສຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ຫຼື ບໍ່.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.