Tuesday, May 21, 2024
Lenovo

ອາກາດຮ້ອນ! ກັບວິທີຫຼຸດອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ເຢັນຂຶ້ນ.

ເມື່ອຮ່າງກາຍມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກອາກາດທີ່ຮ້ອນເອົ້າ ຮ່າງກາຍຈະຂັບເຫື່ອອອກມາເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຕ່ຳລົງ ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ”.

ແຕ່ເມື່ອອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍສູງຂຶ້ນ ຮ່າງກາຍຈະໃຊ້ເວລາໄລຍະໜຶ່ງໃນການປັບໂຕ ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານອາດມີເຫື່ອອອກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ  ເພາະຮ່າງກາຍຈະເຮັດວຽກໜັກກວ່າເກົ່າໃນການຫຼຸດອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຕ່ຳລົງ.

ແຕ່ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກຮ້ອນ ແລະ ຢ່າງຫຼຸດຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍລົງ ລອງເຮັດຕາມວິທີຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງ:

 • ຕື່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ: ຫາກຮ່າງກາຍມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພຽງພໍ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ ທ່ານຄວນດື່ມນ້ຳສະອາດໃຫ້ຫຼາຍໆ ແລະ ຫຼີກຫຼ່ຽງການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳໄດ້.
 • ຮັກສາອຸນຫະພູມຄວາມເຢັນຂອງຮ່າງກາຍຂະນະທີ່ອອກກຳລັງກາຍ: ໂດຍຫຼີກຫຼ່ຽງ ການອອກກຳລັງໃນຊ່ວງເວລາກາງເວັນ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງ ທ່ານຄວນເຮັດໃນຕອນເຊົ້າ ທີ່ມີອຸນຫະພູມບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍ.
 • ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ມີເນື້ອຜ້າບາງເບົາ ແລະ ມີສີອ່ອນ ທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ຜ້າຝ້າຍ ເພາະຈະຊ່ວຍໃນການລະບາຍອາກາດອອກຈາກຜິວໜັງໄດ້ດີ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຕ່ຳລົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເຢັນຂຶ້ນ.
 • “ເຫື່ອ” ສາມາດອອກໄດ້ເຖິງເຄິ່ງລິດຕໍ່ມື້ ຈາກຕີນທັງສອງຂ້າງ: ທ່ານສາມາດໃສ່ເກີບແຕະ ເພື່ອໃຫ້ເຫື່ອໄດ້ລະບາຍອອກ ຫຼື ຫາວິທີແກ້ບັນຫາເຫື່ອອອກຕີນໄດ້.
 • ໃຊ້ພັດລົມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທ ແລະ ໝຸນວຽນ ຈາກປ່ອງຢ້ຽມໄດ້ສະດວກ ແລະ ປິດຜ້າກັ້ງໃນຊ່ວງເວລາກາງເວັນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານບໍ່ຢູ່ບ້ານ.
 • ອາຫານທີ່ມີຣົດຊາດເຜັດຈັດ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມຮ້ອນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມີເຫື່ອອອກຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ນີ້ອາດເປັນວິທີທີ່ດີ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຮ່າງກາຍຈະຂັບເຫື່ອອອກມາຫຼາຍຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍນັ້ນຫຼຸດລົງ, ແຕ່ຄວນລະວັງເລື່ອງການດື່ມຊາ ແລະ ກາເຟ.
 • ຄວນດື່ມນ້ຳສະອາດໃຫ້ຫຼາຍໆ ຖ້າທ່ານດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີ ເຄເຟອີນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ.
 • ອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ສາມາດຫຼຸດຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ໄວແມ່ນ: ການເປີດນ້ຳເຢັນລ້າງຂໍ້ມື ຫຼື ໃສ່ຂວດນ້ຳສະເປໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ເພື່ອນ້ຳມາສີດຕາມຮ່າງກາຍ ແລະ ໃບໜ້າ ໃຫ້ສົດຊື່ນຂຶ້ນ.
 • ຄວນນຳເຈ້ຍທິດຊູປຽກຕິດກະເປົາໄວ້ຕະຫຼອດ ເພື່ອເຊັດມື, ໜ້າ ແລະ ຄໍ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກຮ້ອນຕາມໃບໜ້າ ແລະ ຕົນໂຕ.
 • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍເຢັນຂຶ້ນໃນເວລາກາງຄືນ ທ່ານຄວນລ້າງຕີນດ້ວຍນ້ຳເຢັນ ຫຼື ອາບນ້ຳດ້ວຍນ້ຳເຢັນກ່ອນເຂົ້ານອນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກຮ້ອນ ແລະ ມີເຫື່ອອອກຕອນກາງຄືນຢູ່ເປັນປະຈຳ.

ເມື່ອຮ່າງກາຍມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກອາກາດທີ່ຮ້ອນເອົ້າ ຮ່າງກາຍຈະຂັບເຫື່ອອອກມາເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຕ່ຳລົງ ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ”.

ແຕ່ເມື່ອອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍສູງຂຶ້ນ ຮ່າງກາຍຈະໃຊ້ເວລາໄລຍະໜຶ່ງໃນການປັບໂຕ ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານອາດມີເຫື່ອອອກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ  ເພາະຮ່າງກາຍຈະເຮັດວຽກໜັກກວ່າເກົ່າໃນການຫຼຸດອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຕ່ຳລົງ.

ແຕ່ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກຮ້ອນ ແລະ ຢ່າງຫຼຸດຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍລົງ ລອງເຮັດຕາມວິທີຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງ:

 • ຕື່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ: ຫາກຮ່າງກາຍມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພຽງພໍ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ ທ່ານຄວນດື່ມນ້ຳສະອາດໃຫ້ຫຼາຍໆ ແລະ ຫຼີກຫຼ່ຽງການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳໄດ້.
 • ຮັກສາອຸນຫະພູມຄວາມເຢັນຂອງຮ່າງກາຍຂະນະທີ່ອອກກຳລັງກາຍ: ໂດຍຫຼີກຫຼ່ຽງ ການອອກກຳລັງໃນຊ່ວງເວລາກາງເວັນ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງ ທ່ານຄວນເຮັດໃນຕອນເຊົ້າ ທີ່ມີອຸນຫະພູມບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍ.
 • ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ມີເນື້ອຜ້າບາງເບົາ ແລະ ມີສີອ່ອນ ທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ຜ້າຝ້າຍ ເພາະຈະຊ່ວຍໃນການລະບາຍອາກາດອອກຈາກຜິວໜັງໄດ້ດີ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຕ່ຳລົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເຢັນຂຶ້ນ.
 • “ເຫື່ອ” ສາມາດອອກໄດ້ເຖິງເຄິ່ງລິດຕໍ່ມື້ ຈາກຕີນທັງສອງຂ້າງ: ທ່ານສາມາດໃສ່ເກີບແຕະ ເພື່ອໃຫ້ເຫື່ອໄດ້ລະບາຍອອກ ຫຼື ຫາວິທີແກ້ບັນຫາເຫື່ອອອກຕີນໄດ້.
 • ໃຊ້ພັດລົມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທ ແລະ ໝຸນວຽນ ຈາກປ່ອງຢ້ຽມໄດ້ສະດວກ ແລະ ປິດຜ້າກັ້ງໃນຊ່ວງເວລາກາງເວັນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານບໍ່ຢູ່ບ້ານ.
 • ອາຫານທີ່ມີຣົດຊາດເຜັດຈັດ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມຮ້ອນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມີເຫື່ອອອກຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ນີ້ອາດເປັນວິທີທີ່ດີ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຮ່າງກາຍຈະຂັບເຫື່ອອອກມາຫຼາຍຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍນັ້ນຫຼຸດລົງ, ແຕ່ຄວນລະວັງເລື່ອງການດື່ມຊາ ແລະ ກາເຟ.
 • ຄວນດື່ມນ້ຳສະອາດໃຫ້ຫຼາຍໆ ຖ້າທ່ານດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີ ເຄເຟອີນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ.
 • ອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ສາມາດຫຼຸດຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ໄວແມ່ນ: ການເປີດນ້ຳເຢັນລ້າງຂໍ້ມື ຫຼື ໃສ່ຂວດນ້ຳສະເປໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ເພື່ອນ້ຳມາສີດຕາມຮ່າງກາຍ ແລະ ໃບໜ້າ ໃຫ້ສົດຊື່ນຂຶ້ນ.
 • ຄວນນຳເຈ້ຍທິດຊູປຽກຕິດກະເປົາໄວ້ຕະຫຼອດ ເພື່ອເຊັດມື, ໜ້າ ແລະ ຄໍ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກຮ້ອນຕາມໃບໜ້າ ແລະ ຕົນໂຕ.
 • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍເຢັນຂຶ້ນໃນເວລາກາງຄືນ ທ່ານຄວນລ້າງຕີນດ້ວຍນ້ຳເຢັນ ຫຼື ອາບນ້ຳດ້ວຍນ້ຳເຢັນກ່ອນເຂົ້ານອນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກຮ້ອນ ແລະ ມີເຫື່ອອອກຕອນກາງຄືນຢູ່ເປັນປະຈຳ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.