ແນະນຳຊ່ອງ YouTube ສາຍເລົ່າເລື່ອງ ຟັງຊິວໆ ພ້ອມໄດ້ຄວາມຮູ້

ໃຜມັກຟັງເລື່ອງເລົ່າແນ່! ເວລານອນບໍ່ຫຼັບ ຖ້າເຮົາເປີດຢູທູບມາຟັງເລື່ອງເລົ່າຕ່າງໆ ກໍຈະເຄີ້ມຫຼັບໄວກວ່າປົກກະຕິ, ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍລວມເອົາ ຊ່ອງຢູ່ທູບສາຍເລົ່າເລື່ອງຂອງລາວເຮົາມາໃຫ້ຟັງນໍາກັນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຊ່ອງຈະມີການເລົ່າເລື່ອງທີ່ອາດຈະແຕກຕ່າງ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນ ບໍວ່າຈະເປັນ ເລື່ອງເລົ່າຄວາມເຊື່ອ, ປະຫວັດສາດ, ຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ໃຜທີ່ມັກແນວໃດໄປຟັງນໍາກັນເລີຍ.

Bounlaiy Thakhek

ຊ່ອງນີ້ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນສາຍ ນິຍາຍ ເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ຫາຂໍ້ພິສູດຕ່່າງໆຕ້ອງຊ່ອງນີ້ເລີຍ ມີແຕ່ລະເລື່ອງທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີນຮູ້ມາກ່ອນ ຫຼື ເລື່ອງລາວໃນອາດີີດ ແມ່ນສາມາດຫາຄງາມຮູ້ໄດ້ຈາກຊ່ອງນີ້ເລີຍ.

ຕຳນານ Laos

ກໍຕາມຊື່ຊ່ອງເລີຍ ເປັນຊ່ອງທີ່ເວົ່າເຖິງກ່ຽວກັບຕໍານານຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລາວ ຫຼື່ ເປັນຕໍານານທີ່ເຮົາເລົ່າຕໍ່ໆກັນມາໃນສະໄໝແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ ເຊັ່ນ: ຕຳນານເລື່ອງທາດດຳ, ພູທ້າວ ແລະ ພູນາງ, ພຣະທາດອີງຮັງ ແລະ ອື່ນໆ.

Lao Tales – ເລື່ອງເລົ່າລາວ

ຊ່ອງນີ້ເປັນຊ່ອງທີ່ເລົ່າເລື່ອງລາວ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນເລື່ອງລີ້ລັບ, ການເບິ່ງດວງສະຕາຕ່າງໆ ແລະ ຍັງລວມໄປເຖິງຕຳນານເລື່ອງເລົ່າຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ທີີ່ບໍ່ໃຫ້ປະຕິບັດກັນມາຕັ້ງແຕ່ອາດີດ.

ຢາກເລົ່າ – Want To Tell

ຊ່ອງ ຢາກເລົ່າ ເປັນຊ່ອງທີ່ເລົ່າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລາວເຮົາ ເອົາມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນໆ ຫຼືວ່າ ມີເຫດການສຳຄັນຫຍັງເກີດຂຶ້ນທີ່ກ່ຽວກັບລາວ.

ລຸງດີ Loung D

ລຸງດີ ເປັນຊ່ອງທີ່ເລົ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງລາວເຮົາ, ວິລະກຳຂອງຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະໃນສະໄໝສົງຄາມ ແລະ ການເມືອງການປົກຄອງ ໃນແຕ່ລະສະໄໝຕັ້ງແຕ່ອາດີີດ ຈົນເຖິງ ປັດຈຸບັນ.

TOUR dharm ທ່ຽວທັມ

ທ່ຽວທັມ ເປັນຊ່ອງທີ່ເລົ່າສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບທຸກຕຳນານເລື່ອງເລົ່າ ປະຫວັດສິ່ງລີ້ລັບນິທານພື້ນບ້ານຕ່າງໆຂອງລາວເຮົາ.

Top Laos Story ເລື່ອງພັນລາວ

ສຳລັບຊ່ອງນີ້ຖືວ່າເປັນຊ່ອງຂ່າວສານເລີຍກໍວ່າໄດ້ ເນື່ອງຈາກແຕ່ລະວີດີໂອທີ່ລົງແມ່ນກ່ຽວກັບປະເດັນສັງຄົມ ແລະ ຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປຟັງ ຳ້ອມກັບຮູ້ທັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມໄດ້.

ໃຜມັກຟັງເລື່ອງເລົ່າແນ່! ເວລານອນບໍ່ຫຼັບ ຖ້າເຮົາເປີດຢູທູບມາຟັງເລື່ອງເລົ່າຕ່າງໆ ກໍຈະເຄີ້ມຫຼັບໄວກວ່າປົກກະຕິ, ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍລວມເອົາ ຊ່ອງຢູ່ທູບສາຍເລົ່າເລື່ອງຂອງລາວເຮົາມາໃຫ້ຟັງນໍາກັນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຊ່ອງຈະມີການເລົ່າເລື່ອງທີ່ອາດຈະແຕກຕ່າງ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນ ບໍວ່າຈະເປັນ ເລື່ອງເລົ່າຄວາມເຊື່ອ, ປະຫວັດສາດ, ຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ໃຜທີ່ມັກແນວໃດໄປຟັງນໍາກັນເລີຍ.

Bounlaiy Thakhek

ຊ່ອງນີ້ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນສາຍ ນິຍາຍ ເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ຫາຂໍ້ພິສູດຕ່່າງໆຕ້ອງຊ່ອງນີ້ເລີຍ ມີແຕ່ລະເລື່ອງທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີນຮູ້ມາກ່ອນ ຫຼື ເລື່ອງລາວໃນອາດີີດ ແມ່ນສາມາດຫາຄງາມຮູ້ໄດ້ຈາກຊ່ອງນີ້ເລີຍ.

ຕຳນານ Laos

ກໍຕາມຊື່ຊ່ອງເລີຍ ເປັນຊ່ອງທີ່ເວົ່າເຖິງກ່ຽວກັບຕໍານານຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລາວ ຫຼື່ ເປັນຕໍານານທີ່ເຮົາເລົ່າຕໍ່ໆກັນມາໃນສະໄໝແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ ເຊັ່ນ: ຕຳນານເລື່ອງທາດດຳ, ພູທ້າວ ແລະ ພູນາງ, ພຣະທາດອີງຮັງ ແລະ ອື່ນໆ.

Lao Tales – ເລື່ອງເລົ່າລາວ

ຊ່ອງນີ້ເປັນຊ່ອງທີ່ເລົ່າເລື່ອງລາວ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນເລື່ອງລີ້ລັບ, ການເບິ່ງດວງສະຕາຕ່າງໆ ແລະ ຍັງລວມໄປເຖິງຕຳນານເລື່ອງເລົ່າຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ທີີ່ບໍ່ໃຫ້ປະຕິບັດກັນມາຕັ້ງແຕ່ອາດີດ.

ຢາກເລົ່າ – Want To Tell

ຊ່ອງ ຢາກເລົ່າ ເປັນຊ່ອງທີ່ເລົ່າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລາວເຮົາ ເອົາມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນໆ ຫຼືວ່າ ມີເຫດການສຳຄັນຫຍັງເກີດຂຶ້ນທີ່ກ່ຽວກັບລາວ.

ລຸງດີ Loung D

ລຸງດີ ເປັນຊ່ອງທີ່ເລົ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງລາວເຮົາ, ວິລະກຳຂອງຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະໃນສະໄໝສົງຄາມ ແລະ ການເມືອງການປົກຄອງ ໃນແຕ່ລະສະໄໝຕັ້ງແຕ່ອາດີີດ ຈົນເຖິງ ປັດຈຸບັນ.

TOUR dharm ທ່ຽວທັມ

ທ່ຽວທັມ ເປັນຊ່ອງທີ່ເລົ່າສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບທຸກຕຳນານເລື່ອງເລົ່າ ປະຫວັດສິ່ງລີ້ລັບນິທານພື້ນບ້ານຕ່າງໆຂອງລາວເຮົາ.

Top Laos Story ເລື່ອງພັນລາວ

ສຳລັບຊ່ອງນີ້ຖືວ່າເປັນຊ່ອງຂ່າວສານເລີຍກໍວ່າໄດ້ ເນື່ອງຈາກແຕ່ລະວີດີໂອທີ່ລົງແມ່ນກ່ຽວກັບປະເດັນສັງຄົມ ແລະ ຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປຟັງ ຳ້ອມກັບຮູ້ທັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມໄດ້.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!