ຕ້ອງກິນຫຍັງ! ຈຶ່ງຊ່ວຍນອນຫຼັບງ່າຍຂຶ້ນ.

ພະນັກງານ ຫຼື ນັກສຶກສາ ທີ່ມັກພົບບັນຫານອນບໍ່ຫຼັບ ເຊິ່ງບັນຫາແບບນີ້ອາດເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ ເຮັດວຽກຫຼາຍ ຫຼື ອາຫານການກິນຂອງເຮົາໃນແຕ່ລະມື້ ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາແນະນຳ ອາຫານທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົານອນຫຼັບໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ນົມ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ

ເຮົາສາມາດດື່ມນົມອຸ່ນໆ 1 ຈອກກ່ອນນອນ ເພື່ອເພີ່ມກົດອະມິໂນທິບໂຕເຟນໄດ້ງ່າຍໆເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ສົ່ງເສີມໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍຕະຫຼອດຄືນ.

ນໍ້າເຜິ້ງ

ນໍ້າເຜິ້ງມີສານຟລາໂວນອຍ ທີ່ມີສ່ວນລົດຄວາມຄຽດ ແລະ ປັບສະພາວະອາລົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບດີຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຄວນກິນນໍ້າເຜິ້ງໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປຕໍ່ໜຶ່ງມື້.

ປາແຊວມອນ ແລະ ທູນາ

ເປັນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ກໄດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3 ເຊິ່ງມີການສຶກສາພົບວ່າ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງສານເຊໂຣໂທນິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສົມດຸນການນອນ ແລະ ພົບວ່າໃນກຸ່ມຄົນທີາກິນປາສາມາດຫຼັບໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ກິນເມນູຈາກປາຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 2 ຄັ້ງ ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຫົວໃຈແຂງແຮງ ແລະ ເພີ່ມຄຸນນະພາບການນອນຫຼັບໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການນອນຫຼັບຍາກ.

ເຂົ້າໂອ໊ດ

ຈາກການສຶກສາພົບວ່າການກິນອາຫານທີ່ມີຄາໂບໄຮເດດກ່ອນເວລານອນຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບໄດ້ດີຂຶ້ນ, ນອກນັ້ນ ເຂົ້າໂອ໊ດກໍເປັນແຫຼ່ງຂອງເມລາທານິນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການນອນດີຂຶ້ນ.

ຖົ່ວ Almonds

ເປັນຖົ່ວທີ່ຊ່ວຍປັບສົມດຖນການນອນ ແລະ ການສ້າງຮໍໂມນເມລາໂທນິນໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ, ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນແຫຼ່ງຂອງສານທິບໂຕເຟນທີາຈະຖືກປ່ຽນເປັນສານເຊໂຣໂທນິນ ແລະ ນໍາໄປສ້າງເປັນຮໍໂມນ ເມລານິນໃນທີ່ສຸດ ການທີ່ກິນຖົ່ວ 1 ກຳມື ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບງ່າຍ ຜ່ອນຄາຍຂຶ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໝາກໄມ້

ໂດນສະເພາະກ້ວຍ, ກີວີ ຈະມີສານສຳຄັນຕໍ່ການນອນ ເຊັ່ນ: ໂພແທສຊຽມ, ທິບໂຕເຟນ ແລພ ເຊໂຣໂທນິນ ທີ່ຈະເປັນສານຕັ້ງຕົ້ນໃນການສ້າງຮໍໂມນເມລາໂທນິນ ເຊິ່ງຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ການກິນໝາກໄມ້ ກີວີ 2 ລູກກ່ອນນອນ 1 ຊົ່ວໂມງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບງ່າຍ ຜ່ອນຄາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ພະນັກງານ ຫຼື ນັກສຶກສາ ທີ່ມັກພົບບັນຫານອນບໍ່ຫຼັບ ເຊິ່ງບັນຫາແບບນີ້ອາດເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ ເຮັດວຽກຫຼາຍ ຫຼື ອາຫານການກິນຂອງເຮົາໃນແຕ່ລະມື້ ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາແນະນຳ ອາຫານທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົານອນຫຼັບໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ນົມ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ

ເຮົາສາມາດດື່ມນົມອຸ່ນໆ 1 ຈອກກ່ອນນອນ ເພື່ອເພີ່ມກົດອະມິໂນທິບໂຕເຟນໄດ້ງ່າຍໆເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ສົ່ງເສີມໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍຕະຫຼອດຄືນ.

ນໍ້າເຜິ້ງ

ນໍ້າເຜິ້ງມີສານຟລາໂວນອຍ ທີ່ມີສ່ວນລົດຄວາມຄຽດ ແລະ ປັບສະພາວະອາລົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບດີຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຄວນກິນນໍ້າເຜິ້ງໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປຕໍ່ໜຶ່ງມື້.

ປາແຊວມອນ ແລະ ທູນາ

ເປັນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ກໄດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3 ເຊິ່ງມີການສຶກສາພົບວ່າ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງສານເຊໂຣໂທນິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສົມດຸນການນອນ ແລະ ພົບວ່າໃນກຸ່ມຄົນທີາກິນປາສາມາດຫຼັບໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ກິນເມນູຈາກປາຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 2 ຄັ້ງ ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຫົວໃຈແຂງແຮງ ແລະ ເພີ່ມຄຸນນະພາບການນອນຫຼັບໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການນອນຫຼັບຍາກ.

ເຂົ້າໂອ໊ດ

ຈາກການສຶກສາພົບວ່າການກິນອາຫານທີ່ມີຄາໂບໄຮເດດກ່ອນເວລານອນຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບໄດ້ດີຂຶ້ນ, ນອກນັ້ນ ເຂົ້າໂອ໊ດກໍເປັນແຫຼ່ງຂອງເມລາທານິນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການນອນດີຂຶ້ນ.

ຖົ່ວ Almonds

ເປັນຖົ່ວທີ່ຊ່ວຍປັບສົມດຖນການນອນ ແລະ ການສ້າງຮໍໂມນເມລາໂທນິນໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ, ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນແຫຼ່ງຂອງສານທິບໂຕເຟນທີາຈະຖືກປ່ຽນເປັນສານເຊໂຣໂທນິນ ແລະ ນໍາໄປສ້າງເປັນຮໍໂມນ ເມລານິນໃນທີ່ສຸດ ການທີ່ກິນຖົ່ວ 1 ກຳມື ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບງ່າຍ ຜ່ອນຄາຍຂຶ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໝາກໄມ້

ໂດນສະເພາະກ້ວຍ, ກີວີ ຈະມີສານສຳຄັນຕໍ່ການນອນ ເຊັ່ນ: ໂພແທສຊຽມ, ທິບໂຕເຟນ ແລພ ເຊໂຣໂທນິນ ທີ່ຈະເປັນສານຕັ້ງຕົ້ນໃນການສ້າງຮໍໂມນເມລາໂທນິນ ເຊິ່ງຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ການກິນໝາກໄມ້ ກີວີ 2 ລູກກ່ອນນອນ 1 ຊົ່ວໂມງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບງ່າຍ ຜ່ອນຄາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!