Monday, May 20, 2024
Lenovo

“ໝູຢໍ່ປ້າລີ” ເປີດໂຮງງານໃໝ່ ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ກຽມຄວາມພ້ອມສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.

ເພື່ອເປັນການຂະຫຍາຍການຕະຫຼາດໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ “ໝູຢໍ່ປ້າລີ” ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ສ້າງໂຮງງານຂຶ້ນມາໃໝ່ ທີ່ທັງໃຫຍ່ສາມາດສ້າງຜະລິດຕະພັນອອກມາບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1-1,5 ໂຕນຕໍ່ມື້ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໄດ້ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມສະອາດ, ຖືກຫຼັກອານາໄມ ໂດຍໂຮງງານຜະລິດໝູຢໍ່ປ້າລີ ແຫ່ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເປີດເປັນທາງການໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2023 ຢູ່ທີ່ບ້ານ ດົງໝາກຄາຍ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ .

ທ່ານ ວັນນະລັກ ຈັນທະວົງ (ອັອດດີ້) ຜູ້ບໍລິຫານ ໂຮງງານໝູຢໍ່ປ້າລີ ກ່າວວ່າ: ເມື່ອກ່ອນການເຮັດທຸລະກິດຂອງ ໝູຢໍ່ປ້າລີ ຈະເຮັດໃນລັກສະນະແບບຄອບຄົວ ໂດຍໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນສາມາດຜະລິດໝູຢໍ່ອອກມາໄດ້ພຽງແຕ່ 10-20 ກິໂລ ເທົ່ານັ້ນ! ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ມີການພັດທະນາສູດຕ່າງໆ ຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ຖືກປາກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດອອກມາເລື້ອຍໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ກຳລັງການຜະລິດສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງກ່ອນໜ້າທີ່ຈະສ້າງໂຮງງານຂຶ້ນມາ ແມ່ນສາມາດຜະລິດໝູຢໍ່ໄດ້ 400-500 ກິໂລ ຕໍ່ມື້, ແຕ່ມັນກໍຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງໂຮງງານແຫ່ງນີ້ ຂຶ້ນມາ.

ນອກຈາກນີ້, ການສ້າງໂຮງງານ ຂຶ້ນມາແມ່ນເປັນການຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ທີ່ຢາກໃຫ້ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາຜະລິດໝູຢໍ່ພາຍໃຕ້ແບຣນຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ພາຍໃຕ້ແບຣນຂອງເຮົາເອງນຳ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້າທີ່ຈະເປີດໂຮງງານແຫ່ງນີ້ ກໍໄດ້ໄປປຶກສາກັບຫຼາຍໆບ່ອນໃນເລື່ອງການສ້າງໂຮງງານວ່າມີຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຍັງແດ່.

ໃນເມື່ອຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການຍົກມາດຕະຖານຂຶ້ນແລ້ວ ແມ່ນເຮົາຈະແນໃສ່ໃນເລື່ອງຂອງການສົ່ງອອກເປັນຫຼັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫຼາດໃນປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເຊິ່ງມາດຕະຖານທີ່ພວກເຮົາຈະໃຊ້ແມ່ນມາດຕະຖານ GMP ທີ່ກຳລັງກະກຽມສະໝັກໃນໄວໆ ນີ້.

ໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ໂຮງງານຜະລິດ “ໝູຢໍ່ປ້າລີ” ສາມາດຜະລິດໝູຢໍ່ໄດ້ 1-1,5 ໂຕນຕໍ່ມື້ ແລະ ເຮົາສາມາດຮັບຊື້ວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ຈາກຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງເຄື່ອງປຸງຕ່າງໆເຮົາກໍຈະພະຍາຍາມຊົມໃຊ້ຂອງຄົນລາວເຮົາເອງເກືອບທັງໝົດ, ນອກຈາກນີ້, ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຊ້ແຮງງານຄົນລາວ 100% ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມກົນໄກການຕະຫຼາດຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ ໝູຢໍ່ປ້າລີ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຈຳໜ່າຍຢູ່ຮ້ານເຈມາກ ແລະ ຮ້ານສະດວກຊື້ຕ່າງໆ, ແຕ່ພາຍຫຼັງໂຮງງານສຳເລັດ ແລະ ມີການຜະລິດແລ້ວ ເຮົາກໍຈະແນໃສ່ຮ້ານຄ້າທຸກໆ ຮ້ານຄ້າຢູ່ໃນບ້ານເຮົາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຮູ້ຈັກຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ.

ນອກຈາກນີ້, ໝູຢໍ່ປ້າລີ ຍັງກຽມຈົດທະບຽນລິຂະສິດສິນຄ້າ ເພື່ອປ້ອງການປອມແປງ ແລະ ລອກຮຽນແບບແບຣນສິນຄ້າ ເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ມີການກັອບປີ້ສະຕິກເກີ້ ໝູຢໍ່ປ້າລີ ໄປໃສ່ຜະລິດຕະພັນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາ. ໃນອະນາຄົດ ແມ່ນກຽມຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມອີກ 2-3 ສາຂາ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ.

ຕິດຕໍ່ເພຈ ໝູຢໍ່ປ້າລີ ໄດ້ທີ່: https://www.facebook.com/MouyooParly.Donnoun?mibextid=LQQJ4d

ເພື່ອເປັນການຂະຫຍາຍການຕະຫຼາດໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ “ໝູຢໍ່ປ້າລີ” ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ສ້າງໂຮງງານຂຶ້ນມາໃໝ່ ທີ່ທັງໃຫຍ່ສາມາດສ້າງຜະລິດຕະພັນອອກມາບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1-1,5 ໂຕນຕໍ່ມື້ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໄດ້ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມສະອາດ, ຖືກຫຼັກອານາໄມ ໂດຍໂຮງງານຜະລິດໝູຢໍ່ປ້າລີ ແຫ່ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເປີດເປັນທາງການໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2023 ຢູ່ທີ່ບ້ານ ດົງໝາກຄາຍ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ .

ທ່ານ ວັນນະລັກ ຈັນທະວົງ (ອັອດດີ້) ຜູ້ບໍລິຫານ ໂຮງງານໝູຢໍ່ປ້າລີ ກ່າວວ່າ: ເມື່ອກ່ອນການເຮັດທຸລະກິດຂອງ ໝູຢໍ່ປ້າລີ ຈະເຮັດໃນລັກສະນະແບບຄອບຄົວ ໂດຍໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນສາມາດຜະລິດໝູຢໍ່ອອກມາໄດ້ພຽງແຕ່ 10-20 ກິໂລ ເທົ່ານັ້ນ! ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ມີການພັດທະນາສູດຕ່າງໆ ຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ຖືກປາກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດອອກມາເລື້ອຍໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ກຳລັງການຜະລິດສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງກ່ອນໜ້າທີ່ຈະສ້າງໂຮງງານຂຶ້ນມາ ແມ່ນສາມາດຜະລິດໝູຢໍ່ໄດ້ 400-500 ກິໂລ ຕໍ່ມື້, ແຕ່ມັນກໍຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງໂຮງງານແຫ່ງນີ້ ຂຶ້ນມາ.

ນອກຈາກນີ້, ການສ້າງໂຮງງານ ຂຶ້ນມາແມ່ນເປັນການຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ທີ່ຢາກໃຫ້ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາຜະລິດໝູຢໍ່ພາຍໃຕ້ແບຣນຂອງລູກຄ້າເອງ ແລະ ພາຍໃຕ້ແບຣນຂອງເຮົາເອງນຳ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້າທີ່ຈະເປີດໂຮງງານແຫ່ງນີ້ ກໍໄດ້ໄປປຶກສາກັບຫຼາຍໆບ່ອນໃນເລື່ອງການສ້າງໂຮງງານວ່າມີຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຍັງແດ່.

ໃນເມື່ອຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການຍົກມາດຕະຖານຂຶ້ນແລ້ວ ແມ່ນເຮົາຈະແນໃສ່ໃນເລື່ອງຂອງການສົ່ງອອກເປັນຫຼັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫຼາດໃນປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເຊິ່ງມາດຕະຖານທີ່ພວກເຮົາຈະໃຊ້ແມ່ນມາດຕະຖານ GMP ທີ່ກຳລັງກະກຽມສະໝັກໃນໄວໆ ນີ້.

ໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ໂຮງງານຜະລິດ “ໝູຢໍ່ປ້າລີ” ສາມາດຜະລິດໝູຢໍ່ໄດ້ 1-1,5 ໂຕນຕໍ່ມື້ ແລະ ເຮົາສາມາດຮັບຊື້ວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ຈາກຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງເຄື່ອງປຸງຕ່າງໆເຮົາກໍຈະພະຍາຍາມຊົມໃຊ້ຂອງຄົນລາວເຮົາເອງເກືອບທັງໝົດ, ນອກຈາກນີ້, ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຊ້ແຮງງານຄົນລາວ 100% ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມກົນໄກການຕະຫຼາດຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ ໝູຢໍ່ປ້າລີ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຈຳໜ່າຍຢູ່ຮ້ານເຈມາກ ແລະ ຮ້ານສະດວກຊື້ຕ່າງໆ, ແຕ່ພາຍຫຼັງໂຮງງານສຳເລັດ ແລະ ມີການຜະລິດແລ້ວ ເຮົາກໍຈະແນໃສ່ຮ້ານຄ້າທຸກໆ ຮ້ານຄ້າຢູ່ໃນບ້ານເຮົາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຮູ້ຈັກຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ.

ນອກຈາກນີ້, ໝູຢໍ່ປ້າລີ ຍັງກຽມຈົດທະບຽນລິຂະສິດສິນຄ້າ ເພື່ອປ້ອງການປອມແປງ ແລະ ລອກຮຽນແບບແບຣນສິນຄ້າ ເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ມີການກັອບປີ້ສະຕິກເກີ້ ໝູຢໍ່ປ້າລີ ໄປໃສ່ຜະລິດຕະພັນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາ. ໃນອະນາຄົດ ແມ່ນກຽມຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມອີກ 2-3 ສາຂາ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ.

ຕິດຕໍ່ເພຈ ໝູຢໍ່ປ້າລີ ໄດ້ທີ່: https://www.facebook.com/MouyooParly.Donnoun?mibextid=LQQJ4d

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.