ຄວນເຮັດແນວໃດ ເມື່ອຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍຍາມຝົນ!

ຊ່ວງໜ້າຝົນແບບນີ້ ຄົນທີ່ມັກອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງເປັນປະຈຳ ອາດຈະປ່ຽນເປັນການອອກກຳລັງກາຍໃນຮົ່ມແທນ ແຕ່ບາງຄົນຍັງມັກອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ວິທີເລື່ອນເວລາໄປໃນຕອນທີ່ຝົນເຊົາຕົກ ຫຼື ຕອນທີ່ຝົນຕົກຄ່ອຍໆ ແຕ່ຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງມີສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງໃນການອອກກຳລັງກາຍ ທີ່ຕ່າງໄປຈາກສະພາບປົກກະຕິ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄຳແນະນຳງ່າຍໆ ໃນການອອກກຳລັງກາຍໃນຊ່ວງຝົນຕົກມາຝາກ:

 1. ໃນຂະນະທີ່ຝົກຕົກໜັກ ໃຫ້ຫຼີກຫຼ່ຽງການອອກກຳລັງກາຍໄປເລີຍ ເພາະມີໂອກາດສູງກວ່າປົກກະຕິ ທີ່ຈະຖືກຟ້າຜ່າ ຫຼື ລົມພັດສິ່ງຂອງເຂົ້າຕາ ແລະ ຂອງແຂັງຕົກໃສ່ຫົວ.
 2. ຂະນະທີ່ຝົນຕົກຄ່ອຍໆ ຫຼື ຫຼັງຝົນຕົກໃໝ່ໆ ພື້ນທີ່ຈະປຽກຈົນເຮັດໃຫ້ມື່ນລົ້ມໄດ້ງ່າຍ ສະນັ້ນ ຄວນອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 3. ຂະນະທີ່ຝົນຕົກ ຈົນຮອດຫຼັງຝົນຕົກໜ້ອຍໜຶ່ງ ອາກາດຈະຊຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈລຳບາກ ແລະ ເມື່ອຍງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ ລວມເຖິງການລະບາຍເຫື່ອບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາອຶດອັດ, ໜ້າມືດ, ເປັນລົມງ່າຍ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວນລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 4. ຖ້າທ່ານຖືກຝົນຈົນໂຕປຽກ ເມື່ອອອກກຳລັງກາຍຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຄວນຟ້າວອາບນ້ຳເຊັດໂຕໃຫ້ແຫ້ງ ເພາະຖ້າປ່ອຍໃຫ້ໂຕປຽກດົນໆ ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຈະຫຼຸດໄວເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເຮົາປ່ວຍໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ.
 5. ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເກີບ ທີ່ປຽກຊຸ່ມ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນໂຣກຜິວໜັງຈາກເຊື້ອຣາໄດ້ ຖ້າໃຊ້ງານແລ້ວໆ ຄວນປົດໄປຊັກ ແລະ ອາບນ້ຳທັນທີ ເຊັດໂຕໃຫ້ແຫ້ງຈຶ່ງປ່ຽນຊຸດໃໝ່.
  ນີ້ອາດຈະເປັນຄຳແນະນຳເລັກໜ້ອຍ ທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດສຳລັບທ່ານທີ່ມັກອອກກຳລັງກາຍໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.

ຊ່ວງໜ້າຝົນແບບນີ້ ຄົນທີ່ມັກອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງເປັນປະຈຳ ອາດຈະປ່ຽນເປັນການອອກກຳລັງກາຍໃນຮົ່ມແທນ ແຕ່ບາງຄົນຍັງມັກອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ວິທີເລື່ອນເວລາໄປໃນຕອນທີ່ຝົນເຊົາຕົກ ຫຼື ຕອນທີ່ຝົນຕົກຄ່ອຍໆ ແຕ່ຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງມີສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງໃນການອອກກຳລັງກາຍ ທີ່ຕ່າງໄປຈາກສະພາບປົກກະຕິ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄຳແນະນຳງ່າຍໆ ໃນການອອກກຳລັງກາຍໃນຊ່ວງຝົນຕົກມາຝາກ:

 1. ໃນຂະນະທີ່ຝົກຕົກໜັກ ໃຫ້ຫຼີກຫຼ່ຽງການອອກກຳລັງກາຍໄປເລີຍ ເພາະມີໂອກາດສູງກວ່າປົກກະຕິ ທີ່ຈະຖືກຟ້າຜ່າ ຫຼື ລົມພັດສິ່ງຂອງເຂົ້າຕາ ແລະ ຂອງແຂັງຕົກໃສ່ຫົວ.
 2. ຂະນະທີ່ຝົນຕົກຄ່ອຍໆ ຫຼື ຫຼັງຝົນຕົກໃໝ່ໆ ພື້ນທີ່ຈະປຽກຈົນເຮັດໃຫ້ມື່ນລົ້ມໄດ້ງ່າຍ ສະນັ້ນ ຄວນອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 3. ຂະນະທີ່ຝົນຕົກ ຈົນຮອດຫຼັງຝົນຕົກໜ້ອຍໜຶ່ງ ອາກາດຈະຊຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈລຳບາກ ແລະ ເມື່ອຍງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ ລວມເຖິງການລະບາຍເຫື່ອບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາອຶດອັດ, ໜ້າມືດ, ເປັນລົມງ່າຍ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວນລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 4. ຖ້າທ່ານຖືກຝົນຈົນໂຕປຽກ ເມື່ອອອກກຳລັງກາຍຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຄວນຟ້າວອາບນ້ຳເຊັດໂຕໃຫ້ແຫ້ງ ເພາະຖ້າປ່ອຍໃຫ້ໂຕປຽກດົນໆ ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຈະຫຼຸດໄວເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເຮົາປ່ວຍໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ.
 5. ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເກີບ ທີ່ປຽກຊຸ່ມ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນໂຣກຜິວໜັງຈາກເຊື້ອຣາໄດ້ ຖ້າໃຊ້ງານແລ້ວໆ ຄວນປົດໄປຊັກ ແລະ ອາບນ້ຳທັນທີ ເຊັດໂຕໃຫ້ແຫ້ງຈຶ່ງປ່ຽນຊຸດໃໝ່.
  ນີ້ອາດຈະເປັນຄຳແນະນຳເລັກໜ້ອຍ ທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດສຳລັບທ່ານທີ່ມັກອອກກຳລັງກາຍໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!