Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ຄວນເຮັດແນວໃດ ເມື່ອຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍຍາມຝົນ!

ຊ່ວງໜ້າຝົນແບບນີ້ ຄົນທີ່ມັກອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງເປັນປະຈຳ ອາດຈະປ່ຽນເປັນການອອກກຳລັງກາຍໃນຮົ່ມແທນ ແຕ່ບາງຄົນຍັງມັກອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ວິທີເລື່ອນເວລາໄປໃນຕອນທີ່ຝົນເຊົາຕົກ ຫຼື ຕອນທີ່ຝົນຕົກຄ່ອຍໆ ແຕ່ຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງມີສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງໃນການອອກກຳລັງກາຍ ທີ່ຕ່າງໄປຈາກສະພາບປົກກະຕິ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄຳແນະນຳງ່າຍໆ ໃນການອອກກຳລັງກາຍໃນຊ່ວງຝົນຕົກມາຝາກ:

 1. ໃນຂະນະທີ່ຝົກຕົກໜັກ ໃຫ້ຫຼີກຫຼ່ຽງການອອກກຳລັງກາຍໄປເລີຍ ເພາະມີໂອກາດສູງກວ່າປົກກະຕິ ທີ່ຈະຖືກຟ້າຜ່າ ຫຼື ລົມພັດສິ່ງຂອງເຂົ້າຕາ ແລະ ຂອງແຂັງຕົກໃສ່ຫົວ.
 2. ຂະນະທີ່ຝົນຕົກຄ່ອຍໆ ຫຼື ຫຼັງຝົນຕົກໃໝ່ໆ ພື້ນທີ່ຈະປຽກຈົນເຮັດໃຫ້ມື່ນລົ້ມໄດ້ງ່າຍ ສະນັ້ນ ຄວນອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 3. ຂະນະທີ່ຝົນຕົກ ຈົນຮອດຫຼັງຝົນຕົກໜ້ອຍໜຶ່ງ ອາກາດຈະຊຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈລຳບາກ ແລະ ເມື່ອຍງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ ລວມເຖິງການລະບາຍເຫື່ອບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາອຶດອັດ, ໜ້າມືດ, ເປັນລົມງ່າຍ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວນລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 4. ຖ້າທ່ານຖືກຝົນຈົນໂຕປຽກ ເມື່ອອອກກຳລັງກາຍຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຄວນຟ້າວອາບນ້ຳເຊັດໂຕໃຫ້ແຫ້ງ ເພາະຖ້າປ່ອຍໃຫ້ໂຕປຽກດົນໆ ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຈະຫຼຸດໄວເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເຮົາປ່ວຍໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ.
 5. ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເກີບ ທີ່ປຽກຊຸ່ມ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນໂຣກຜິວໜັງຈາກເຊື້ອຣາໄດ້ ຖ້າໃຊ້ງານແລ້ວໆ ຄວນປົດໄປຊັກ ແລະ ອາບນ້ຳທັນທີ ເຊັດໂຕໃຫ້ແຫ້ງຈຶ່ງປ່ຽນຊຸດໃໝ່.
  ນີ້ອາດຈະເປັນຄຳແນະນຳເລັກໜ້ອຍ ທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດສຳລັບທ່ານທີ່ມັກອອກກຳລັງກາຍໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.

ຊ່ວງໜ້າຝົນແບບນີ້ ຄົນທີ່ມັກອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງເປັນປະຈຳ ອາດຈະປ່ຽນເປັນການອອກກຳລັງກາຍໃນຮົ່ມແທນ ແຕ່ບາງຄົນຍັງມັກອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ວິທີເລື່ອນເວລາໄປໃນຕອນທີ່ຝົນເຊົາຕົກ ຫຼື ຕອນທີ່ຝົນຕົກຄ່ອຍໆ ແຕ່ຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງມີສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງໃນການອອກກຳລັງກາຍ ທີ່ຕ່າງໄປຈາກສະພາບປົກກະຕິ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄຳແນະນຳງ່າຍໆ ໃນການອອກກຳລັງກາຍໃນຊ່ວງຝົນຕົກມາຝາກ:

 1. ໃນຂະນະທີ່ຝົກຕົກໜັກ ໃຫ້ຫຼີກຫຼ່ຽງການອອກກຳລັງກາຍໄປເລີຍ ເພາະມີໂອກາດສູງກວ່າປົກກະຕິ ທີ່ຈະຖືກຟ້າຜ່າ ຫຼື ລົມພັດສິ່ງຂອງເຂົ້າຕາ ແລະ ຂອງແຂັງຕົກໃສ່ຫົວ.
 2. ຂະນະທີ່ຝົນຕົກຄ່ອຍໆ ຫຼື ຫຼັງຝົນຕົກໃໝ່ໆ ພື້ນທີ່ຈະປຽກຈົນເຮັດໃຫ້ມື່ນລົ້ມໄດ້ງ່າຍ ສະນັ້ນ ຄວນອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 3. ຂະນະທີ່ຝົນຕົກ ຈົນຮອດຫຼັງຝົນຕົກໜ້ອຍໜຶ່ງ ອາກາດຈະຊຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈລຳບາກ ແລະ ເມື່ອຍງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ ລວມເຖິງການລະບາຍເຫື່ອບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາອຶດອັດ, ໜ້າມືດ, ເປັນລົມງ່າຍ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວນລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 4. ຖ້າທ່ານຖືກຝົນຈົນໂຕປຽກ ເມື່ອອອກກຳລັງກາຍຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຄວນຟ້າວອາບນ້ຳເຊັດໂຕໃຫ້ແຫ້ງ ເພາະຖ້າປ່ອຍໃຫ້ໂຕປຽກດົນໆ ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຈະຫຼຸດໄວເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເຮົາປ່ວຍໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ.
 5. ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເກີບ ທີ່ປຽກຊຸ່ມ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນໂຣກຜິວໜັງຈາກເຊື້ອຣາໄດ້ ຖ້າໃຊ້ງານແລ້ວໆ ຄວນປົດໄປຊັກ ແລະ ອາບນ້ຳທັນທີ ເຊັດໂຕໃຫ້ແຫ້ງຈຶ່ງປ່ຽນຊຸດໃໝ່.
  ນີ້ອາດຈະເປັນຄຳແນະນຳເລັກໜ້ອຍ ທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດສຳລັບທ່ານທີ່ມັກອອກກຳລັງກາຍໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.