ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ຫຼັງເຮົາກິນອາຫານອິ່ມໆ

ເວລາກິນອີ່ມ ແລ້ວຢາກນອນ ຫຼາຍຄົນມີອາກນາແບບນີ້ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາຕອນສວາຍ ຫຼັງກິນເຂົ້າສວາຍແບບຈັດເຕັມແລ້ວ ຖ້າເປັນຢູ່ບ້ານເຮົາອາດຈະໄປນອນຫຼິ້ນໂທລະສັບພັກຜ່ອນຫຼັບເທິງຕຽງ ແຕ່ວ່າ! ເຮົາບໍ່ຄວນນອນເດັດຂາດຫຼັງກິນອາຫານ ແລະ ຍັງມີອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດ.

1. ເອນຫຼັງລົງນອນ

ນອກຈາກຄົນທີ່ມີອາການກົດໄຫຼຍ້ອນແລ້ວ ຈະສ່ຽງເກີດອາການອາຫານໄຫຼອອກທາງປາກ ການກົ້ມໂຕລົງນອນທັນທີທີ່ກິນອາຫານອີ່ມໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດລົມ ຫຼື ແກັສໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລໍາໄສ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ບໍສະດວກອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຫາກມີິບັນຫາຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ອາດຈະສ່ຽງເປັນກົົດໄຫຼຍ້ອນເປັນປະຈຳ.

2. ອອກກຳລັງກາຍ

ອາການທຳອິດເມື່ອເຈົ້າອອກກຳລັງກາຍຫຼັງກິນອາຫານທັນທີ ແມ່ນ ຈະເກີດອາການຈຸກທ້ອງ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ແລະ ລໍາໄສ້ດູດຊຶມສານອາຫານທີ່ດີໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ.

3. ກິນໝາກໄມ້

ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ຮູ້ວ່າ ການກິນໝາກໄມ້ຫຼັງອາຫານທັນທີ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຢ່າງທີ່ເຈົ້າອາກບໍ່ນຶກເຖິງ ເພາະນໍ້າຍ່ອຍໃນໝາກໄມ້ຈະໄປຍ່ອຍອາຫານຫຼັນຈົນສະພາບນໍ້າຍ່ອຍເປັນກົດ ແລະເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ຖືກຍ່ອຍແລະດູດຊຶມເຂົ້າລໍາໄສ້ໄດ້ຊ້າ ເຊິ່ງຫາກຍ່ອຍບໍ່ໝົດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບູດ ເກີດແກັສໃນກະເພາະອາຫານຈົນເກີດອາການທ້ອງອືດ ຈຸດ ແນ້ນທ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກຢາກກິນໝາກໄມ້ ຄວນລໍຖ້າຫຼັງມື້ອາຫານຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ຊົ່ງໂມງ.

4. ອາບນໍ້າ

ບໍ່ເຊື່ອກໍຕ້ອງເຊື່ອ ຫຼັງກິນເຂົ້າບໍ່ຄວນອາບນໍ້າທັນທີ ເພາະການອາບນໍ້າອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຈຸກ ແນ້ນທ້ອງ ທ້ອງອືດ ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີຄືເກົ່າ ດູດຊຶມສານອາຫານດີໆໄປໃຊ້ໄດ້ໜ້ອຍລົງອີກດ້ວຍ.

ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼັງກິນອາຫານ ແມ່ນນັ່ງຢູ່ຊື່ໆ ຫຼື ຍ່າງຊ້າໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກະເພາະອາຫານເຮັດການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຂຶ້ນ ບໍ່ຄວນເຮັດກິດຈະກຳໜັກໆ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນນອນທັນທີເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເວລາກິນອີ່ມ ແລ້ວຢາກນອນ ຫຼາຍຄົນມີອາກນາແບບນີ້ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາຕອນສວາຍ ຫຼັງກິນເຂົ້າສວາຍແບບຈັດເຕັມແລ້ວ ຖ້າເປັນຢູ່ບ້ານເຮົາອາດຈະໄປນອນຫຼິ້ນໂທລະສັບພັກຜ່ອນຫຼັບເທິງຕຽງ ແຕ່ວ່າ! ເຮົາບໍ່ຄວນນອນເດັດຂາດຫຼັງກິນອາຫານ ແລະ ຍັງມີອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດ.

1. ເອນຫຼັງລົງນອນ

ນອກຈາກຄົນທີ່ມີອາການກົດໄຫຼຍ້ອນແລ້ວ ຈະສ່ຽງເກີດອາການອາຫານໄຫຼອອກທາງປາກ ການກົ້ມໂຕລົງນອນທັນທີທີ່ກິນອາຫານອີ່ມໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດລົມ ຫຼື ແກັສໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລໍາໄສ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ບໍສະດວກອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຫາກມີິບັນຫາຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ອາດຈະສ່ຽງເປັນກົົດໄຫຼຍ້ອນເປັນປະຈຳ.

2. ອອກກຳລັງກາຍ

ອາການທຳອິດເມື່ອເຈົ້າອອກກຳລັງກາຍຫຼັງກິນອາຫານທັນທີ ແມ່ນ ຈະເກີດອາການຈຸກທ້ອງ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ແລະ ລໍາໄສ້ດູດຊຶມສານອາຫານທີ່ດີໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ.

3. ກິນໝາກໄມ້

ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ຮູ້ວ່າ ການກິນໝາກໄມ້ຫຼັງອາຫານທັນທີ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຢ່າງທີ່ເຈົ້າອາກບໍ່ນຶກເຖິງ ເພາະນໍ້າຍ່ອຍໃນໝາກໄມ້ຈະໄປຍ່ອຍອາຫານຫຼັນຈົນສະພາບນໍ້າຍ່ອຍເປັນກົດ ແລະເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ຖືກຍ່ອຍແລະດູດຊຶມເຂົ້າລໍາໄສ້ໄດ້ຊ້າ ເຊິ່ງຫາກຍ່ອຍບໍ່ໝົດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບູດ ເກີດແກັສໃນກະເພາະອາຫານຈົນເກີດອາການທ້ອງອືດ ຈຸດ ແນ້ນທ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກຢາກກິນໝາກໄມ້ ຄວນລໍຖ້າຫຼັງມື້ອາຫານຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ຊົ່ງໂມງ.

4. ອາບນໍ້າ

ບໍ່ເຊື່ອກໍຕ້ອງເຊື່ອ ຫຼັງກິນເຂົ້າບໍ່ຄວນອາບນໍ້າທັນທີ ເພາະການອາບນໍ້າອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຈຸກ ແນ້ນທ້ອງ ທ້ອງອືດ ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີຄືເກົ່າ ດູດຊຶມສານອາຫານດີໆໄປໃຊ້ໄດ້ໜ້ອຍລົງອີກດ້ວຍ.

ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼັງກິນອາຫານ ແມ່ນນັ່ງຢູ່ຊື່ໆ ຫຼື ຍ່າງຊ້າໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກະເພາະອາຫານເຮັດການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຂຶ້ນ ບໍ່ຄວນເຮັດກິດຈະກຳໜັກໆ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນນອນທັນທີເຊັ່ນດຽວກັນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!