Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ລັດຖະບານ ເລັ່ງຄວບຄຸມ! ການຫຼິ້ນເກມພະນັນອອນລາຍ.

ການຫຼິ້ນເກມພະນັນອອນເລີ່ມລະບາດໃນລາວ ເຫັນຫຼາຍຄົນໂຄສະນາລົງສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ ແລະ ຫຼິ້ນແບບຜິດກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງເຂົ້າ-ອອກເງິນຕາແຫ່ງໃຫຍ່ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຈົນເກີດການສໍ້ໂກງໃນທາງຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນອອກແຈ້ງການຄວບຄຸມ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ ການຫຼິ້ນເກມພະນັນອອນລາຍທຸກປະເພດ ແລະ ຫາກຖ້າພົບເຫັນຈະຖືກສືບສວນ ກ່າວຕື່ນ ແລະ ປັບໄໝ.

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍ້ອນສະພາບຂອງການພະນັນອອນລາຍ ຊຶ່ງການພະນັນອອນລາຍ ຫຼື ເກມອອນລາຍ ແມ່ນການຫຼິ້ນເກມ ໃນຮູບແບບການສ່ຽງໂຊກທາງອອນລາຍ ກຳລັງມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ຫັນມາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນລະບົບ, ຮອດປະຈຸບັນນີ້ການພະນັນອອນລາຍຢູ່ປະເທດເຮົາ ຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເສລີ ແລະ ມີແຫຼ່ງເງິນຕາເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຜູ້ໄດ້ລາຍຮັບແມ່ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບໍລິການບໍ່ຖຶກ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພາໃຫ້ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງມັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີປະກົດການຫຍໍ້ ທໍ້ຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ ມີການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ການສໍ້ໂກງ, ມີຂະບວນການຟອກເງິນ, ຄ້າໂສເພນີ, ແຮງງານເຖື່ອນ, ການກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນໄພມິດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເກມອອນລາຍ ສະບັບເລກທີ 948/ປກສ, ລົງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2023 ໃນການ ສະກັດກັ້ນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຕ້ານການກໍ່ອາຊະຍາກຳໃນທຸກຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການພະນັນອອນລາຍ ຫຼື ເກມ ອອນລາຍ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບປະກັນ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ແກ້ໄຂ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນນາມເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂໍຖືເປັນກຽດ ແຈ້ງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງນີ້:

  1. ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ວິສາຫະກິດ ກາຊີໂນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ນິຕິບຸກຄົນ ພາກລັດ ເອກະຊົນ ແລະ ພໍ່ ແມ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ເກມອອນລາຍ ຫຼື ການພະນັນອອນລາຍ ດ້ວຍການຕິດຕາມ ກວດກາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ ແລະ ແຈ້ງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຕາມລະບຽບການ.

ເຮັດການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ບັນດາລູກຫຼານ ທີ່ຢູ່ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີສະຕິຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນປະ ກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

  1. ໃຫ້ບັນດາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ວິສາຫະກິດ ກາຊີໂນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດ ຖະບານ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ (ການບໍລິການອິນເຕີເນັດຄາເຟ, ຜູ້ບໍລິການເກມທຸກປະເພດ, ສະໂມສອນເກມໄຟຟ້າ, ຜູ້ເປີດບໍລິການ ໂອນ-ຖອນເງິນໄວ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເຮັດບໍລິການ ການສ່ຽງໂຊກຜ່ານອິນເຕີ ເນັດ) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີການໃຫ້ບໍລິການເກມອອນລາຍ ຫຼື ການພະນັນອອນລາຍ ທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ້ໂຈະຢຸດເຊົາການໃຫ້ບໍລິການເກມອອນລາຍທີ່ເປັນການພະນັນແອບແຝງ ທຸກຮູບແບບ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ສໍາລັບ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ວິສາຫະກິດ ກາຊີໂນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດ ຖະບານ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການໃນປະຈຸບັນ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການເກມອອນລາຍ ນໍາອົງການຄຸ້ມຄອງເກມອອນລາຍ ຕາມລະບຽບການ ໂດຍຜ່ານ ສໍານັກງານບໍລິສັດບໍລິຫານຈັດການໄຊເບີລາວ ຈຳກັດ;

  1. ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ໃນດິນແດນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການເກມອອນລາຍ ຫຼື ການພະນັນອອນລາຍ ໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ທຸກຮູບແບບ ຢ່າງເດັດຂາດ;
  2. ກໍລະນີ ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ (ການບໍລິການອິນເຕີເນັດຕາເຟ, ຜູ້ບໍລິການເກມທຸກ ປະເພດ, ສະໂມສອນເກມໄຟຟ້າ, ຜູ້ເປີດບໍລິການ ໂອນ-ຖອນເງິນໄວ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເຮັດບໍລິການ ການສ່ຽງໂຊກຜ່ານ ອິນເຕີເນັດ), ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຍັງບໍ່ມີການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບເກມອອນລາຍ ຫຼື ການພະ ນັນອອນລາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຂໍ້ 2 ແລະ ຂໍ້ 3 ຂອງແຈ້ງການສະບັບນີ້ ຫາກສືບຕໍ່ຍັງມີການລະເມີດ ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດພົບເຫັນ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ່ ແລະ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນສະຖານ ເບົາ ຫຼື ໜັກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
  3. ມອບໃຫ້ ອົງການຄຸ້ມຄອງເກມອອນລາຍ, ກົມໃຫຍ່ 502, ກົມໃຫຍ່ 503, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດ ສະເພາະ ແລະ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເປັນເຈົ້າການໃນການ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ ຕິດຕາມ ກວດກາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ຕໍ່ກັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ມີການໃຫ້ບໍລິການ ເກມອອນລາຍ ຫຼື ການພະນັນອອນລາຍ ທີ່ຍັງມີການລະເມີດ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

ການຫຼິ້ນເກມພະນັນອອນເລີ່ມລະບາດໃນລາວ ເຫັນຫຼາຍຄົນໂຄສະນາລົງສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ ແລະ ຫຼິ້ນແບບຜິດກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງເຂົ້າ-ອອກເງິນຕາແຫ່ງໃຫຍ່ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຈົນເກີດການສໍ້ໂກງໃນທາງຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນອອກແຈ້ງການຄວບຄຸມ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ ການຫຼິ້ນເກມພະນັນອອນລາຍທຸກປະເພດ ແລະ ຫາກຖ້າພົບເຫັນຈະຖືກສືບສວນ ກ່າວຕື່ນ ແລະ ປັບໄໝ.

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍ້ອນສະພາບຂອງການພະນັນອອນລາຍ ຊຶ່ງການພະນັນອອນລາຍ ຫຼື ເກມອອນລາຍ ແມ່ນການຫຼິ້ນເກມ ໃນຮູບແບບການສ່ຽງໂຊກທາງອອນລາຍ ກຳລັງມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ຫັນມາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນລະບົບ, ຮອດປະຈຸບັນນີ້ການພະນັນອອນລາຍຢູ່ປະເທດເຮົາ ຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເສລີ ແລະ ມີແຫຼ່ງເງິນຕາເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຜູ້ໄດ້ລາຍຮັບແມ່ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບໍລິການບໍ່ຖຶກ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພາໃຫ້ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງມັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີປະກົດການຫຍໍ້ ທໍ້ຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ ມີການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ການສໍ້ໂກງ, ມີຂະບວນການຟອກເງິນ, ຄ້າໂສເພນີ, ແຮງງານເຖື່ອນ, ການກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນໄພມິດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເກມອອນລາຍ ສະບັບເລກທີ 948/ປກສ, ລົງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2023 ໃນການ ສະກັດກັ້ນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຕ້ານການກໍ່ອາຊະຍາກຳໃນທຸກຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການພະນັນອອນລາຍ ຫຼື ເກມ ອອນລາຍ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບປະກັນ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ແກ້ໄຂ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນນາມເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂໍຖືເປັນກຽດ ແຈ້ງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງນີ້:

  1. ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ວິສາຫະກິດ ກາຊີໂນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ນິຕິບຸກຄົນ ພາກລັດ ເອກະຊົນ ແລະ ພໍ່ ແມ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ເກມອອນລາຍ ຫຼື ການພະນັນອອນລາຍ ດ້ວຍການຕິດຕາມ ກວດກາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ ແລະ ແຈ້ງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຕາມລະບຽບການ.

ເຮັດການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ບັນດາລູກຫຼານ ທີ່ຢູ່ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີສະຕິຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນປະ ກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

  1. ໃຫ້ບັນດາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ວິສາຫະກິດ ກາຊີໂນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດ ຖະບານ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ (ການບໍລິການອິນເຕີເນັດຄາເຟ, ຜູ້ບໍລິການເກມທຸກປະເພດ, ສະໂມສອນເກມໄຟຟ້າ, ຜູ້ເປີດບໍລິການ ໂອນ-ຖອນເງິນໄວ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເຮັດບໍລິການ ການສ່ຽງໂຊກຜ່ານອິນເຕີ ເນັດ) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີການໃຫ້ບໍລິການເກມອອນລາຍ ຫຼື ການພະນັນອອນລາຍ ທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ້ໂຈະຢຸດເຊົາການໃຫ້ບໍລິການເກມອອນລາຍທີ່ເປັນການພະນັນແອບແຝງ ທຸກຮູບແບບ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ສໍາລັບ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ວິສາຫະກິດ ກາຊີໂນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດ ຖະບານ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການໃນປະຈຸບັນ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການເກມອອນລາຍ ນໍາອົງການຄຸ້ມຄອງເກມອອນລາຍ ຕາມລະບຽບການ ໂດຍຜ່ານ ສໍານັກງານບໍລິສັດບໍລິຫານຈັດການໄຊເບີລາວ ຈຳກັດ;

  1. ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ໃນດິນແດນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການເກມອອນລາຍ ຫຼື ການພະນັນອອນລາຍ ໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ທຸກຮູບແບບ ຢ່າງເດັດຂາດ;
  2. ກໍລະນີ ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ (ການບໍລິການອິນເຕີເນັດຕາເຟ, ຜູ້ບໍລິການເກມທຸກ ປະເພດ, ສະໂມສອນເກມໄຟຟ້າ, ຜູ້ເປີດບໍລິການ ໂອນ-ຖອນເງິນໄວ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເຮັດບໍລິການ ການສ່ຽງໂຊກຜ່ານ ອິນເຕີເນັດ), ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຍັງບໍ່ມີການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບເກມອອນລາຍ ຫຼື ການພະ ນັນອອນລາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຂໍ້ 2 ແລະ ຂໍ້ 3 ຂອງແຈ້ງການສະບັບນີ້ ຫາກສືບຕໍ່ຍັງມີການລະເມີດ ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດພົບເຫັນ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ່ ແລະ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນສະຖານ ເບົາ ຫຼື ໜັກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
  3. ມອບໃຫ້ ອົງການຄຸ້ມຄອງເກມອອນລາຍ, ກົມໃຫຍ່ 502, ກົມໃຫຍ່ 503, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດ ສະເພາະ ແລະ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເປັນເຈົ້າການໃນການ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ ຕິດຕາມ ກວດກາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ຕໍ່ກັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ມີການໃຫ້ບໍລິການ ເກມອອນລາຍ ຫຼື ການພະນັນອອນລາຍ ທີ່ຍັງມີການລະເມີດ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.