Friday, April 12, 2024
Lenovo

ScamTok ການຫຼອກລວງໃນ TikTok ທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້

TikTok ເປັນແອັບທີ່ຂະຫຍາຍໂຕໄວທີ່ສຸດໃນຍຸກນີ້ ເຊິ່ງບາງຄົນຈັບໂທລະສັບມາກໍເຂົ້າ TikTok ຕອນຕື່ນນອນ ແລະ ຫຼິ້ນກ່ອນນອນ, ແຕ່ຮຸ້ບໍ່ວ່າ TikTok ກໍມີິມິດສາຊີບເກີດຂຶ້ນມາເຊັ່ນກັນ ບາງຄັ້ງກໍອາດຈະເຂົ້າມາຫຼອກເຮົແລ້ວ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ໂຕ.

ScamTok ຫຼື TikTok Scam ມິດສາຊີບທີ່ແຝງໂຕຢູ່ໃນ TikTok ມີຫຼາຍຮູບແບບ ແລະໃຊ້ຫຼາຍວິທີ ເພື່ອຫຼອກລວງເຮົາ ເຊິ່ງຈະມີວິທີໃດແນ່ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍເພື່ອຮູ້ໄວ້ ຈະໄດ້ປ້ອງກັນໄວ້ທັນ:

 1. ຊ່ອງທາງລວຍທັນໃຈ: ມິດສາຊີບປອມໂຕເປັນຄົນດັງ ກູລູເລື່ອງຄວາມຮັກ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼືແມ່ຄ້າຂາຍສິນຄ້າ ລົງຄິບວີດີໂອແຜນການຊ່ອງທາງລວຍທັນໃຈ ຊ່ອງທາງອາຊີບໃໝ່ລວຍໄວ ເຊິ່ງເປັນພຽງການຫຼອກລວງຜູ້ຄົນໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມສຳເລັດຜົນຕອບແທນທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີຈິງ.
 2. ບັນຊີທຸລະກິດປອມ: ເນື່ອງຈາກແອວກໍລິດທືມຂອງ TikTok ເຮັດໃຫ້ບັນຊີໃໝ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ໜ້າຫຼັກຍອດນິຍົມໄດ້ແບບກ້າວກະໂດດ ພຽງແຕ່ຕາມເທນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ໃຊ້ເພງພື້ນຫຼັງຍອດນິຍົມ ແລ້ວສ້າງທຸລະກິດປອມໃຫ້ລົງທຶນ ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ຫຼອກໃຫ້ເຮົາຄິກລິ້ງ.
 3. ບັນຊີໄວຣັສ TikTok Bot: ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນບັນຊີບັອດທີ່ມີເນື້ອຫາກ່ຽວກັບລົງທຶນ ເຊິ່ງບັອດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຂຶ້ນສູ່ໜ້າຫຼັກຂອງຜູ້ໃຊ້ງານຫຼາຍຄົນໄດ້ ຫຼືແຈກຍາຍລິ້ງທີ່ຕິດໄວຣັສ ຫາກຫຼົງກົດລິ້ງກໍອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງ Malwere.
 4. ແອັບ TikTok ປອມ: ມິດສາຊີບຈະແຈກຍາຍ TikTok ເວີຊັນປອມ ລົງຊື່ອອນລາຍ ຫຼື ເປັນລິ້ງໃຫ້ກົດດາວໂຫຼດ ນອກລະບົບ Store ຂອງໂທລະສັບ ເມື່ອດາວໂຫຼດແອັບເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກດູດຂໍ້ມູນ ສ່ຽງທີ່ຈະຖືກດູດເງິນໃນບັນຊີໄດ້.
 5. ຊື້ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕາມ TikTok: ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນຢາກໃຫ້ບັນຊີໂຕເອງ ມີຄົນຖືກໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ກົດຕິດຕາມຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ມີຄົນເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ມິດສາຊີບຈຶ່ງໃຊ້ແນວທາງນີ້ຫຼອກລວງເຍື່ອ ບາງຄົນຈ່າຍເງິນໄປແລ້ວຫາຍໜີ ບາງຄົນຜູ້ຕິດຕາມເພີ່ມ ແຕ່ບັນຊີທີ່ມາຕິດຕາມເປັນບັນຊີບັອດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບັນຊີເຮົາສ່ຽງຖືກປິດ.
 6. ບັນຊີແອບອ້າງ: ມິດສາຊີບຈະແອບອ້າງເປັນບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນສັງຄົມ ລວມໄປເຖິງກູລູດ້ານຕ່າງໆ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມລໍ້ໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍສົ່ງເງິນໃຫ້ເພື່ອແລກກັບໂອກາດມີກຳໄລເຊັ່ນ: ຫຼັກສູດການອອນລາຍ ຫຼື ຫຼັກສູດການລົງທຶນດ້ານຕ່າງໆ.

ປັດຈຸບັນ, ເດັກນ້ອຍຍຸກໃໝ່ກໍເລີ່ມຫັນມາຫຼິ້ນ TikTok ຫຼາຍເປັນໃຫຍ່ ພໍ່ແມ່ຄວນເບິ່ງ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຄວາມຮູ້ກັບລູກ ໃນການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນຍຸກທີ່ມີການຫຼອກລວງຫຼາຍວິທີແບບນີ້.

TikTok ເປັນແອັບທີ່ຂະຫຍາຍໂຕໄວທີ່ສຸດໃນຍຸກນີ້ ເຊິ່ງບາງຄົນຈັບໂທລະສັບມາກໍເຂົ້າ TikTok ຕອນຕື່ນນອນ ແລະ ຫຼິ້ນກ່ອນນອນ, ແຕ່ຮຸ້ບໍ່ວ່າ TikTok ກໍມີິມິດສາຊີບເກີດຂຶ້ນມາເຊັ່ນກັນ ບາງຄັ້ງກໍອາດຈະເຂົ້າມາຫຼອກເຮົແລ້ວ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ໂຕ.

ScamTok ຫຼື TikTok Scam ມິດສາຊີບທີ່ແຝງໂຕຢູ່ໃນ TikTok ມີຫຼາຍຮູບແບບ ແລະໃຊ້ຫຼາຍວິທີ ເພື່ອຫຼອກລວງເຮົາ ເຊິ່ງຈະມີວິທີໃດແນ່ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍເພື່ອຮູ້ໄວ້ ຈະໄດ້ປ້ອງກັນໄວ້ທັນ:

 1. ຊ່ອງທາງລວຍທັນໃຈ: ມິດສາຊີບປອມໂຕເປັນຄົນດັງ ກູລູເລື່ອງຄວາມຮັກ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼືແມ່ຄ້າຂາຍສິນຄ້າ ລົງຄິບວີດີໂອແຜນການຊ່ອງທາງລວຍທັນໃຈ ຊ່ອງທາງອາຊີບໃໝ່ລວຍໄວ ເຊິ່ງເປັນພຽງການຫຼອກລວງຜູ້ຄົນໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມສຳເລັດຜົນຕອບແທນທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີຈິງ.
 2. ບັນຊີທຸລະກິດປອມ: ເນື່ອງຈາກແອວກໍລິດທືມຂອງ TikTok ເຮັດໃຫ້ບັນຊີໃໝ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ໜ້າຫຼັກຍອດນິຍົມໄດ້ແບບກ້າວກະໂດດ ພຽງແຕ່ຕາມເທນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ໃຊ້ເພງພື້ນຫຼັງຍອດນິຍົມ ແລ້ວສ້າງທຸລະກິດປອມໃຫ້ລົງທຶນ ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ຫຼອກໃຫ້ເຮົາຄິກລິ້ງ.
 3. ບັນຊີໄວຣັສ TikTok Bot: ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນບັນຊີບັອດທີ່ມີເນື້ອຫາກ່ຽວກັບລົງທຶນ ເຊິ່ງບັອດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຂຶ້ນສູ່ໜ້າຫຼັກຂອງຜູ້ໃຊ້ງານຫຼາຍຄົນໄດ້ ຫຼືແຈກຍາຍລິ້ງທີ່ຕິດໄວຣັສ ຫາກຫຼົງກົດລິ້ງກໍອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງ Malwere.
 4. ແອັບ TikTok ປອມ: ມິດສາຊີບຈະແຈກຍາຍ TikTok ເວີຊັນປອມ ລົງຊື່ອອນລາຍ ຫຼື ເປັນລິ້ງໃຫ້ກົດດາວໂຫຼດ ນອກລະບົບ Store ຂອງໂທລະສັບ ເມື່ອດາວໂຫຼດແອັບເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກດູດຂໍ້ມູນ ສ່ຽງທີ່ຈະຖືກດູດເງິນໃນບັນຊີໄດ້.
 5. ຊື້ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕາມ TikTok: ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນຢາກໃຫ້ບັນຊີໂຕເອງ ມີຄົນຖືກໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ກົດຕິດຕາມຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ມີຄົນເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ມິດສາຊີບຈຶ່ງໃຊ້ແນວທາງນີ້ຫຼອກລວງເຍື່ອ ບາງຄົນຈ່າຍເງິນໄປແລ້ວຫາຍໜີ ບາງຄົນຜູ້ຕິດຕາມເພີ່ມ ແຕ່ບັນຊີທີ່ມາຕິດຕາມເປັນບັນຊີບັອດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບັນຊີເຮົາສ່ຽງຖືກປິດ.
 6. ບັນຊີແອບອ້າງ: ມິດສາຊີບຈະແອບອ້າງເປັນບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນສັງຄົມ ລວມໄປເຖິງກູລູດ້ານຕ່າງໆ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມລໍ້ໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍສົ່ງເງິນໃຫ້ເພື່ອແລກກັບໂອກາດມີກຳໄລເຊັ່ນ: ຫຼັກສູດການອອນລາຍ ຫຼື ຫຼັກສູດການລົງທຶນດ້ານຕ່າງໆ.

ປັດຈຸບັນ, ເດັກນ້ອຍຍຸກໃໝ່ກໍເລີ່ມຫັນມາຫຼິ້ນ TikTok ຫຼາຍເປັນໃຫຍ່ ພໍ່ແມ່ຄວນເບິ່ງ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຄວາມຮູ້ກັບລູກ ໃນການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນຍຸກທີ່ມີການຫຼອກລວງຫຼາຍວິທີແບບນີ້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.

Vietjet ເພີ່ມການບໍລິການໃໝ່ໃນ ປະເທດຈີນ ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ກັບ ຊີອານ.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ເມສາ, 2024) – ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເທື່ອໃໝ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ເພາະວ່າ Vietjet ໄດ້ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍການບິນລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນເພີ່ມເຕີມອີກ, ຫຼັງຈາກການເປີດໂຕບໍລິການຖ້ຽວບິນ Shanghai ແລະ Chengdu ໃນຕົ້ນປີນີ້.