Monday, May 20, 2024
Lenovo

ລວມ 10 ເວັບໄຊທ໌! ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກງ່າຍຂຶ້ນ ແຊຣ໌ເກັບໄວ້ໄດ້ໃຊ້ແນ່ນອນ

ຊ່ວງນີ້ ເອໄອ ກຳລັງມາແຮງ! ເອໄອບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເທັກໂນໂລຢີ ມັນເປັນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ລວມໄປເຖິງໃນປະເທດລາວເອງ ຫຼາຍອົງກອນກໍເລີ່ມໃຊ້ AI ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ມັນສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ສາມາດນຳມາປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ວຽກງານໃຫ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.

1. Pixlr

ເຄື່ອງມືແກ້ໄຂຮູບພາບອອນໄລນ໌ທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ AI ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ປັບແຕ່ງຮູບພາບ.

2. Calendly

ເຄື່ອງມືການຈັດການນັດໝາຍທີ່ໃຊ້ AI ເພື່ອຊ່ວຍປະສານງານ ແລະ ຕັດສິນໃຈເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

3. Texti

Chatbots, ຄ້າຍຄື ChatGPT, ສ້າງເນື້ອຫາໃຫມ່ຈາກຊຸດຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໂດຍບໍ່ມີການຊ້ໍາກັນ ສາມາດຕອບຄໍາຖາມແລະຂຽນຄອນເທັ້ນ ແລະ chatbot ສາມາດຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍກົງໃສ່ບາວເຊີ້ໄດ້.

4. Craftly

ຊ່ວຍໃນການຂຽນຄອນເທັ້ນລວມທັງອີເມວ, ບົດຄວາມແລະການຂາຍ. ພຽງແຕ່ໃສ່ຊື່ແບນ , ຫົວຂໍ້ແລະຜູ້ຊົມເປົ້າໝາຍ

5. Synthesia

ໂປຣແກຣມປ່ຽນຕົວອັກສອນໃຫ້ກາຍວິດີໂອ ມີຮູບແທນຕົວສະເໝືອນເປັນຜູ້ບັນຍາຍ ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ເອົາ​ທັງ​ໃບ​ຫນ້າ​, ໂທນ​ສຽງ​, ແລະ​ສໍາ​ນ​ຽງ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ເວົ້າ​.

6. Lucidchart


ເຄື່ອງມືສ້າງແຜນພາບ ແລະການສະແດງພາບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງແຜນພາບ ແລະການອອກແບບງານ.

7. Sembly

ຕົວຊ່ວຍຖອດຂໍ້ຄວາມ ບັນທຶກກອງປະຊຸມອອນໄລນ໌ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ

8. Trello

ເຄື່ອງມືການຈັດການໂຄງງານທີ່ໃຊ້ປະສົບການ AI ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດການວຽກງານແລະການວາງແຜນ.

9. Grammarly

ເຄື່ອງກວດສອບຄຳຜິດ ແລະ ການຂຽນເປັນພາສາອັງກິດທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ AI ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເນື້ອຫາ.

10. StockAI

ຊ່ວຍສ້າງຮູບພາບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂດຍການໃສ່ keyword.

ນອກຈາກເວັບໄຊທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງມີອີກຫຼາຍໆເວັບໄຊ ແລະ ຫຼາຍໂປແກຣມ ທີ່ນໍາໃຊ້ AI ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການໃຊ້ງານ ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດ ເຮົາອາດຈະເຫັນ AI ພັດທະນາໄປໄກກວ່ານີ້ໃນອີກລະດັບໜຶ່ງ.

ຂຽນໂດຍ: ທິດພະຈັນ ໄຊຍະເສນ

ຊ່ວງນີ້ ເອໄອ ກຳລັງມາແຮງ! ເອໄອບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເທັກໂນໂລຢີ ມັນເປັນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ລວມໄປເຖິງໃນປະເທດລາວເອງ ຫຼາຍອົງກອນກໍເລີ່ມໃຊ້ AI ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ມັນສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ສາມາດນຳມາປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ວຽກງານໃຫ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.

1. Pixlr

ເຄື່ອງມືແກ້ໄຂຮູບພາບອອນໄລນ໌ທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ AI ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ປັບແຕ່ງຮູບພາບ.

2. Calendly

ເຄື່ອງມືການຈັດການນັດໝາຍທີ່ໃຊ້ AI ເພື່ອຊ່ວຍປະສານງານ ແລະ ຕັດສິນໃຈເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

3. Texti

Chatbots, ຄ້າຍຄື ChatGPT, ສ້າງເນື້ອຫາໃຫມ່ຈາກຊຸດຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໂດຍບໍ່ມີການຊ້ໍາກັນ ສາມາດຕອບຄໍາຖາມແລະຂຽນຄອນເທັ້ນ ແລະ chatbot ສາມາດຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍກົງໃສ່ບາວເຊີ້ໄດ້.

4. Craftly

ຊ່ວຍໃນການຂຽນຄອນເທັ້ນລວມທັງອີເມວ, ບົດຄວາມແລະການຂາຍ. ພຽງແຕ່ໃສ່ຊື່ແບນ , ຫົວຂໍ້ແລະຜູ້ຊົມເປົ້າໝາຍ

5. Synthesia

ໂປຣແກຣມປ່ຽນຕົວອັກສອນໃຫ້ກາຍວິດີໂອ ມີຮູບແທນຕົວສະເໝືອນເປັນຜູ້ບັນຍາຍ ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ເອົາ​ທັງ​ໃບ​ຫນ້າ​, ໂທນ​ສຽງ​, ແລະ​ສໍາ​ນ​ຽງ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ເວົ້າ​.

6. Lucidchart


ເຄື່ອງມືສ້າງແຜນພາບ ແລະການສະແດງພາບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງແຜນພາບ ແລະການອອກແບບງານ.

7. Sembly

ຕົວຊ່ວຍຖອດຂໍ້ຄວາມ ບັນທຶກກອງປະຊຸມອອນໄລນ໌ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ

8. Trello

ເຄື່ອງມືການຈັດການໂຄງງານທີ່ໃຊ້ປະສົບການ AI ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດການວຽກງານແລະການວາງແຜນ.

9. Grammarly

ເຄື່ອງກວດສອບຄຳຜິດ ແລະ ການຂຽນເປັນພາສາອັງກິດທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ AI ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເນື້ອຫາ.

10. StockAI

ຊ່ວຍສ້າງຮູບພາບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂດຍການໃສ່ keyword.

ນອກຈາກເວັບໄຊທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງມີອີກຫຼາຍໆເວັບໄຊ ແລະ ຫຼາຍໂປແກຣມ ທີ່ນໍາໃຊ້ AI ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການໃຊ້ງານ ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດ ເຮົາອາດຈະເຫັນ AI ພັດທະນາໄປໄກກວ່ານີ້ໃນອີກລະດັບໜຶ່ງ.

ຂຽນໂດຍ: ທິດພະຈັນ ໄຊຍະເສນ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.