Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ວິທີການປັກໝຸດເສັ້ນທາງ ໃນ Google Map ເພື່ອບໍ່ຕ້ອງຄົ້ນຫາໃຫ້ຍາກ

ເຄີນເປັນບໍ່ ໄປທ່ຽວ ຫຼືໄປໃສມາໃສດຽວນີ້ຕ້ອງໄດ້ເປີດ Google Map ເພາະບໍ່ເນັ້ນຈື່ທາງ! ໃນຍາມທີ່ເຮົາໄປທ່ຽວຖ້າເຮົາມີອິນເຕີເນັດກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຫາທາງງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນມື້ທີ່ເຮົາຟ້າວ ແລະ ບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ ຈະເປັນແນວໃດ ເຮົາຈະມົ້ວເສັ້ນທາງໜ້າງານເລີຍແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້.ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາແນະນຳວິທີປັກໝຸດເສັ້ນທາງເກັບໄວ້ໃນ Google Map ເອົາໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມທີ່ເຮົາບໍໍ່ມີອິນເຕີເນັດ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຊອກ ຫຼືຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃຫ້ວຸ້ນວາຍອີກ.

ການປັກໝຸດໃນຄອມ ກັບ ໂທລະສັບມືຖືແມ່ນທັງສອງຈະຊິງຂໍ້ມູນກັນກັບແອັບພິເຄຊັນ Google Map ຜ່ານແອັກເຄົ້າຂອງ Google ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈະແນະນຳແບບໂທລະສັບມືຖືແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການນໍາໃຊ້ຂອງທຸກຄົນ ໄປເລີ່ມປະຕິບັດນໍາກັນເລີຍ.

ວິທີການການປັກໝຸດການເດີນທາງຈາກເສັ້ນທາງຂອງເຮົາ:

 • ເປີດແອັບ Google Maps ໃນອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ.
 • ເລືອກຟັງຊັນ “ໄປ” ທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.
 • ເບິ່ງລາຍການທີ່ແນະນຳແມ່ນໃຫ້ເລື່ອນຂຶ້ນຈາກແຖບດ້ານລຸ່ມ.
 • ຈາກນັ້ນຄົ້ນຫາປາຍທາງທີ່ເຮົາຕ້ອງການປັກໝຸດ ກົດຄ້າງທີ່ສະຖານທີ່ແລ້ວເລືອກ “ເສັ້ນທາງ” ແລ້ວເລືອກປັກໝຸດເກັບໄວ້.

ສຳລັບວິທີການໃຊ້ງານໂຕທີ່ເຮົາປັກໝຸດໄວ້:

 • ເປີດແອັບ Google Maps ໃນອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ.
 • ເລືອກຟັງຊັນ “ໄປ” ທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.
 • ເບິ່ງລາຍການທີ່ແນະນຳແມ່ນໃຫ້ເລື່ອນຂຶ້ນຈາກແຖບດ້ານລຸ່ມ.
 • ຈາກນັ້ນຄົ້ນຫາການເດີນທາງທີ່ເຮົາປັກໝຸດໄວ້ດ້ານລຸ່ມ ແລ້ວເລືອກເອົາເສັ້ນທາງໄດ້ເລີຍ (ຖ້າບໍ່ມີອິນເຕີເນັດກໍສາມາດເບິ່ງເສັ້ນທາງທີ່ທີ່ເຮົາປັກໝຸດໄວ້ໄດ້).

ເຄີນເປັນບໍ່ ໄປທ່ຽວ ຫຼືໄປໃສມາໃສດຽວນີ້ຕ້ອງໄດ້ເປີດ Google Map ເພາະບໍ່ເນັ້ນຈື່ທາງ! ໃນຍາມທີ່ເຮົາໄປທ່ຽວຖ້າເຮົາມີອິນເຕີເນັດກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຫາທາງງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນມື້ທີ່ເຮົາຟ້າວ ແລະ ບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ ຈະເປັນແນວໃດ ເຮົາຈະມົ້ວເສັ້ນທາງໜ້າງານເລີຍແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້.ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາແນະນຳວິທີປັກໝຸດເສັ້ນທາງເກັບໄວ້ໃນ Google Map ເອົາໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມທີ່ເຮົາບໍໍ່ມີອິນເຕີເນັດ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຊອກ ຫຼືຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃຫ້ວຸ້ນວາຍອີກ.

ການປັກໝຸດໃນຄອມ ກັບ ໂທລະສັບມືຖືແມ່ນທັງສອງຈະຊິງຂໍ້ມູນກັນກັບແອັບພິເຄຊັນ Google Map ຜ່ານແອັກເຄົ້າຂອງ Google ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈະແນະນຳແບບໂທລະສັບມືຖືແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການນໍາໃຊ້ຂອງທຸກຄົນ ໄປເລີ່ມປະຕິບັດນໍາກັນເລີຍ.

ວິທີການການປັກໝຸດການເດີນທາງຈາກເສັ້ນທາງຂອງເຮົາ:

 • ເປີດແອັບ Google Maps ໃນອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ.
 • ເລືອກຟັງຊັນ “ໄປ” ທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.
 • ເບິ່ງລາຍການທີ່ແນະນຳແມ່ນໃຫ້ເລື່ອນຂຶ້ນຈາກແຖບດ້ານລຸ່ມ.
 • ຈາກນັ້ນຄົ້ນຫາປາຍທາງທີ່ເຮົາຕ້ອງການປັກໝຸດ ກົດຄ້າງທີ່ສະຖານທີ່ແລ້ວເລືອກ “ເສັ້ນທາງ” ແລ້ວເລືອກປັກໝຸດເກັບໄວ້.

ສຳລັບວິທີການໃຊ້ງານໂຕທີ່ເຮົາປັກໝຸດໄວ້:

 • ເປີດແອັບ Google Maps ໃນອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ.
 • ເລືອກຟັງຊັນ “ໄປ” ທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.
 • ເບິ່ງລາຍການທີ່ແນະນຳແມ່ນໃຫ້ເລື່ອນຂຶ້ນຈາກແຖບດ້ານລຸ່ມ.
 • ຈາກນັ້ນຄົ້ນຫາການເດີນທາງທີ່ເຮົາປັກໝຸດໄວ້ດ້ານລຸ່ມ ແລ້ວເລືອກເອົາເສັ້ນທາງໄດ້ເລີຍ (ຖ້າບໍ່ມີອິນເຕີເນັດກໍສາມາດເບິ່ງເສັ້ນທາງທີ່ທີ່ເຮົາປັກໝຸດໄວ້ໄດ້).

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.