ລະວັງ! 5 ພະຍາດ ທີ່ມາກັບລະດູໜາວ

ເຖິງວ່າເດືອນພະຈິກ (ເດືອນ 11) ຈະເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວຢ່າງເຕັມໂຕ ແຕ່ບາງເຂດໃນປະເທດລາວກໍຍັງບໍ່ທັນມີອາກາດໜາວເຢັນຕາມຊື່ລະດູໜາວເລີຍ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ມັກຈະມາພ້ອມກັບລະດູໜາວນັ້ນແມ່ນພະຍາດ, ເຊື້ອໄວຣັສ ແລະ ແບັກທິເຣຍ; ເຊິ່ງມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວຈະພາມາຮູ້ຈັກກັບ 5 ພະຍາດທີ່ມັກມາພ້ອມກັບລະດູໜາວ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມື ເຊິ່ງມີພະຍາດຫຍັງແດ່ນັ້ນ ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

1. ໄຂ້ຫວັດ

ເກີດຈາກ ອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດ ເມື່ອຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ເຊື້ອໄວຣັສກໍເຂົ້າສູ່ດຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍ.
ອາການ ໄຂ້ບໍ່ສູງ, ມີນ້ຳມູກໄຫຼ, ຄັດດັງ ແລະ ມັກຈາມ.

ວິທີປິ່ນປົວ: ຖ້າເປັນໄຂ້ຫວັດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ກໍສາມາດເຊົາເອງໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກິນຢາ.

2. ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ເກີດຈາກ ເຊື້ອໄວຣັສ ອິນຟລູເອັນຊາ (influenza virus) ທີ່ມັກພົບຫຼາຍໃນລະດູໜາວ.
ອາການ ມີໄຂ້ປານກາງ ເຖິງ ໄຂ້ສູງ, ມີອາການອ່ອນເພຍ, ປວດຕາມກ້າມຊີ້ນຫຼາຍ, ເຈັບຫົວ, ໄອ ແລະ ມີນ້ຳມູກ.

ວິທີປິ່ນປົວ ຄວນໄປພົບແພດ ເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ປ້ອງກັນໂດນການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຣກ.

3. ປອດບວມ ຫຼື ປອດອັກເສບ

ເກີດຈາກ ປອດຂອງເຮົາມີເຊື້ອໄວຣັສ ຫຼື ແບັກທີ່ເຣຍ ເຂົ້າໄປຢູ່ຕາມຖົງລົມ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອປອດບໍລິເວນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຮັບອົກຊີໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
ອາການ ແໜ້ນໜ້າເອິກ ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ, ໄອ, ມີກະເທີ່, ມີໄຂ້ສູງ ມັກພົບໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂຣກລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນຕ່ຳລົງ.

ວິທີປິ່ນປົວ ຄວນໄປພົບແພດ ເພື່ອຮັບຢາປິ່ນປົວ ແລະ ຢາຫຼຸດໄຂ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງອາການ, ນອກຈາກນີ້ ການດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ ກໍຊ່ວຍຫຼຸດຂີ້ກະເທີ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

4. ໂຣກຖອກທ້ອງ ຈາກໄວຣັສໂຣຕ້າ

ເກີດຈາກ ໄວຣັສໂຣຕ້າ (Rota Virus) ທີ່ພົບໄດ້ງ່າຍໃນລະດູໜາວ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ.

ວິທີປ້ອງກັນ ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສນີ້ແລ້ວ ໂດຍໃຫ້ທາງປາກຂອງເດັກນ້ອຍ (ບໍ່ໄດ້ສັກຄືກັບວັກຊີນຊະນິດອື່ນໆ)

5. ໂຣກຫັດ

ເກີດຈາກ ໄວຣັສຣູບີໂອຣາ (Rubeola Virus) ມັກພົບໃນເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີພູມຄຸ້ມກັນ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຈາກການໄອ, ຈາມ, ນ້ຳລາຍຂອງຜູ້ປ່ວຍ, ມີໄລຍະຟັກຕົວປະມານ 10-14 ມື້.

ອາຫານ ມີໄຂ້, ໄອຫຼາຍ, ຕາແດງ, ນ້ຳຕາໄຫຼ, ມີຕຸ່ມນ້ອຍໆ ສີແດງກ່ຳ ຂຶ້ນຕາມຜິວໜັງ ແລະ ມັກຈະຫາຍໄປເອງພາຍໃນ 7 ມື້ ບາງຄົນຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງຫຼັງໃບຫູບວມ.
ວິທີປິ່ນປົວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໂຣກຫັດ ບໍ່ແມ່ນໂຣກຮ້າຍແຮງ ການປິ່ນປົວຈຶ່ງສາມາດປິ່ນປົວຕາມອາການຈົນກວ່າຈະເຊົາ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີວັກຊີນທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ.

ເຖິງວ່າເດືອນພະຈິກ (ເດືອນ 11) ຈະເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວຢ່າງເຕັມໂຕ ແຕ່ບາງເຂດໃນປະເທດລາວກໍຍັງບໍ່ທັນມີອາກາດໜາວເຢັນຕາມຊື່ລະດູໜາວເລີຍ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ມັກຈະມາພ້ອມກັບລະດູໜາວນັ້ນແມ່ນພະຍາດ, ເຊື້ອໄວຣັສ ແລະ ແບັກທິເຣຍ; ເຊິ່ງມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວຈະພາມາຮູ້ຈັກກັບ 5 ພະຍາດທີ່ມັກມາພ້ອມກັບລະດູໜາວ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມື ເຊິ່ງມີພະຍາດຫຍັງແດ່ນັ້ນ ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

1. ໄຂ້ຫວັດ

ເກີດຈາກ ອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດ ເມື່ອຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ເຊື້ອໄວຣັສກໍເຂົ້າສູ່ດຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍ.
ອາການ ໄຂ້ບໍ່ສູງ, ມີນ້ຳມູກໄຫຼ, ຄັດດັງ ແລະ ມັກຈາມ.

ວິທີປິ່ນປົວ: ຖ້າເປັນໄຂ້ຫວັດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ກໍສາມາດເຊົາເອງໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກິນຢາ.

2. ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ເກີດຈາກ ເຊື້ອໄວຣັສ ອິນຟລູເອັນຊາ (influenza virus) ທີ່ມັກພົບຫຼາຍໃນລະດູໜາວ.
ອາການ ມີໄຂ້ປານກາງ ເຖິງ ໄຂ້ສູງ, ມີອາການອ່ອນເພຍ, ປວດຕາມກ້າມຊີ້ນຫຼາຍ, ເຈັບຫົວ, ໄອ ແລະ ມີນ້ຳມູກ.

ວິທີປິ່ນປົວ ຄວນໄປພົບແພດ ເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ປ້ອງກັນໂດນການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຣກ.

3. ປອດບວມ ຫຼື ປອດອັກເສບ

ເກີດຈາກ ປອດຂອງເຮົາມີເຊື້ອໄວຣັສ ຫຼື ແບັກທີ່ເຣຍ ເຂົ້າໄປຢູ່ຕາມຖົງລົມ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອປອດບໍລິເວນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຮັບອົກຊີໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
ອາການ ແໜ້ນໜ້າເອິກ ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ, ໄອ, ມີກະເທີ່, ມີໄຂ້ສູງ ມັກພົບໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂຣກລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນຕ່ຳລົງ.

ວິທີປິ່ນປົວ ຄວນໄປພົບແພດ ເພື່ອຮັບຢາປິ່ນປົວ ແລະ ຢາຫຼຸດໄຂ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງອາການ, ນອກຈາກນີ້ ການດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ ກໍຊ່ວຍຫຼຸດຂີ້ກະເທີ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

4. ໂຣກຖອກທ້ອງ ຈາກໄວຣັສໂຣຕ້າ

ເກີດຈາກ ໄວຣັສໂຣຕ້າ (Rota Virus) ທີ່ພົບໄດ້ງ່າຍໃນລະດູໜາວ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ.

ວິທີປ້ອງກັນ ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສນີ້ແລ້ວ ໂດຍໃຫ້ທາງປາກຂອງເດັກນ້ອຍ (ບໍ່ໄດ້ສັກຄືກັບວັກຊີນຊະນິດອື່ນໆ)

5. ໂຣກຫັດ

ເກີດຈາກ ໄວຣັສຣູບີໂອຣາ (Rubeola Virus) ມັກພົບໃນເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີພູມຄຸ້ມກັນ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຈາກການໄອ, ຈາມ, ນ້ຳລາຍຂອງຜູ້ປ່ວຍ, ມີໄລຍະຟັກຕົວປະມານ 10-14 ມື້.

ອາຫານ ມີໄຂ້, ໄອຫຼາຍ, ຕາແດງ, ນ້ຳຕາໄຫຼ, ມີຕຸ່ມນ້ອຍໆ ສີແດງກ່ຳ ຂຶ້ນຕາມຜິວໜັງ ແລະ ມັກຈະຫາຍໄປເອງພາຍໃນ 7 ມື້ ບາງຄົນຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງຫຼັງໃບຫູບວມ.
ວິທີປິ່ນປົວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໂຣກຫັດ ບໍ່ແມ່ນໂຣກຮ້າຍແຮງ ການປິ່ນປົວຈຶ່ງສາມາດປິ່ນປົວຕາມອາການຈົນກວ່າຈະເຊົາ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີວັກຊີນທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!