ການອອກກຳລັງກາຍແບບງ່າຍໆ ບໍ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນໃດໆ

ເຖິງປາຍຝົນຕົ້ນໜາວແລ້ວ ການອອກກໍາລັງກາຍເປັນກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບສຸຂະພາບ ແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານ, ບໍ່ມີເວລາ, ຫຼືບໍ່ມີອຸປະກອນອອກກຳລັງກາຍ. ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີອອກກຳລັງກາຍແບບງ່າຍໆ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ເຮືອນ ມັນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ສອງສາມນາທີເທົ່ານັ້ນ.

ວິທີອອກກຳລັງກາຍແບບງ່າຍໆ ທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ເຮືອນ ມີດັ່ງນີ້:

ຂຶ້ນລົງຂັ້ນໄດ

ການຂຶ້ນລົງຂັ້ນໄດເປັນວິທີອອກກຳລັງກາຍທີ່ງ່າຍ ແຕ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະມັນຊ່ວຍອອກກຳລັງກາຍກ້າມຊີ້ນຂາ, ກົ້ນ, ແລະ ທ້ອງ, ທັງຍັງຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະເພີ່ມອົກຊີເຈນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ເຈົ້າສາມາດຂຶ້ນຂັ້ນໄດຢູ່ເຮືອນໄດ້ ຫຼືຢູ່ອາຄານຫ້ອງການ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ລິຟ.

ຍ່າງອ້ອມຫ້ອງ

ແມ່ນວິທີການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ບໍ່ໃຊ້ພື້ນທີ່ຫຼາຍ ແຕ່ມັນສາມາດເຜົາຜານແຄລໍລີ່ໄດ້ ທ່ານສາມາດຍ່າງໄປທົ່ວຫ້ອງໃນຂະນະທີ່ລົມໂທລະສັບ, ເບິ່ງໂທລະທັດ, ຫຼືຟັງເພງ ແລະ ພະຍາຍາມຮັກສາຈັງຫວະຂອງທ່ານ ຫຼືເພີ່ມສິ່ງທ້າທາຍໂດຍການຍ່າງຂຶ້ນ ແລະ ລົງຕັ່ງ.

ການເຕັ້ນ

ການເຕັ້ນເປັນກິດຈະກໍາທີ່ສ້າງຄວາມສຸກ ແລະ ຊ່ວຍອອກກໍາລັງກາຍທຸກໆສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ທ່ານສາມາດເລືອກເພງທີ່ທ່ານມັກ ຫຼືເພງທີ່ມີຈັງຫວະໄວ ຕາມວິດີໂອທີ່ມີຢູ່ໃນ YouTube. ມັນຂະຊ່ວຍໃຫ້ກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຮ່າງກາຍ.

ຍືດເສັ້ນຍືດສາຍເວລາເບິ່ງໂທລະທັດ

ເບິ່ງໂທລະທັດເປັນກິດຈະກຳທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເຮັດຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ນັ່ງເບິ່ງໂທລະທັດເປັນເວລາດົນນານ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫຼັງ ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນສິ່ງນີ້ໄດ້ໂດຍການອອກກໍາລັງກາຍຍືດເສັ້ນຍືດສາຍ ຫຼືອອກກໍາລັງກາຍພື້ນຖານເຊັ່ນ push-ups, planks, ໂຍຄະ ຫຼື ສັ່ນຮ່າງກາຍ.

ຈອດລົດໄກກວ່າປົກກະຕິ

ການຈອດລົດໄກກວ່າປົກກະຕິເປັນວິທີທີ່ງ່າຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຍ່າງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຜົາຜານແຄລໍລີ່ໄດ້ ເຮົາສາມາດຈອດໄດ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິເມື່ອເຮົາໄປຊື້ເຄື່ອງ, ໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ບ່ອນອື່ນ.

ເຖິງປາຍຝົນຕົ້ນໜາວແລ້ວ ການອອກກໍາລັງກາຍເປັນກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບສຸຂະພາບ ແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານ, ບໍ່ມີເວລາ, ຫຼືບໍ່ມີອຸປະກອນອອກກຳລັງກາຍ. ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີອອກກຳລັງກາຍແບບງ່າຍໆ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ເຮືອນ ມັນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ສອງສາມນາທີເທົ່ານັ້ນ.

ວິທີອອກກຳລັງກາຍແບບງ່າຍໆ ທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ເຮືອນ ມີດັ່ງນີ້:

ຂຶ້ນລົງຂັ້ນໄດ

ການຂຶ້ນລົງຂັ້ນໄດເປັນວິທີອອກກຳລັງກາຍທີ່ງ່າຍ ແຕ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະມັນຊ່ວຍອອກກຳລັງກາຍກ້າມຊີ້ນຂາ, ກົ້ນ, ແລະ ທ້ອງ, ທັງຍັງຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະເພີ່ມອົກຊີເຈນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ເຈົ້າສາມາດຂຶ້ນຂັ້ນໄດຢູ່ເຮືອນໄດ້ ຫຼືຢູ່ອາຄານຫ້ອງການ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ລິຟ.

ຍ່າງອ້ອມຫ້ອງ

ແມ່ນວິທີການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ບໍ່ໃຊ້ພື້ນທີ່ຫຼາຍ ແຕ່ມັນສາມາດເຜົາຜານແຄລໍລີ່ໄດ້ ທ່ານສາມາດຍ່າງໄປທົ່ວຫ້ອງໃນຂະນະທີ່ລົມໂທລະສັບ, ເບິ່ງໂທລະທັດ, ຫຼືຟັງເພງ ແລະ ພະຍາຍາມຮັກສາຈັງຫວະຂອງທ່ານ ຫຼືເພີ່ມສິ່ງທ້າທາຍໂດຍການຍ່າງຂຶ້ນ ແລະ ລົງຕັ່ງ.

ການເຕັ້ນ

ການເຕັ້ນເປັນກິດຈະກໍາທີ່ສ້າງຄວາມສຸກ ແລະ ຊ່ວຍອອກກໍາລັງກາຍທຸກໆສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ທ່ານສາມາດເລືອກເພງທີ່ທ່ານມັກ ຫຼືເພງທີ່ມີຈັງຫວະໄວ ຕາມວິດີໂອທີ່ມີຢູ່ໃນ YouTube. ມັນຂະຊ່ວຍໃຫ້ກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຮ່າງກາຍ.

ຍືດເສັ້ນຍືດສາຍເວລາເບິ່ງໂທລະທັດ

ເບິ່ງໂທລະທັດເປັນກິດຈະກຳທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເຮັດຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ນັ່ງເບິ່ງໂທລະທັດເປັນເວລາດົນນານ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫຼັງ ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນສິ່ງນີ້ໄດ້ໂດຍການອອກກໍາລັງກາຍຍືດເສັ້ນຍືດສາຍ ຫຼືອອກກໍາລັງກາຍພື້ນຖານເຊັ່ນ push-ups, planks, ໂຍຄະ ຫຼື ສັ່ນຮ່າງກາຍ.

ຈອດລົດໄກກວ່າປົກກະຕິ

ການຈອດລົດໄກກວ່າປົກກະຕິເປັນວິທີທີ່ງ່າຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຍ່າງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຜົາຜານແຄລໍລີ່ໄດ້ ເຮົາສາມາດຈອດໄດ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິເມື່ອເຮົາໄປຊື້ເຄື່ອງ, ໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ບ່ອນອື່ນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!