ສູນ Samsung Innovation Campus ຢັ້ງຢືນນັກສຶກສາສຳເລັດ “Coding, programing & Data Science”

ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້: “Coding, programing & Data Science” ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຈໍານວນ 26 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກັບ ບໍລິສັດຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຼນິກປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂໍໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນທີ່ເປັນຜູ້ສືບທອດ, ນໍາເອົາບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມໄປນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອພັດທະນາວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ, ມີມາດຕະຖານທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ” ທ່ານສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ່າວ.

ການຝຶກອົບຮົມນັບແຕ່ວັນທີ 08 ເມສາ ຈົນເຖິງ 17 ພະຈິກ 2023 ໃນຕອນຕົ້ນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການປະກາດຜູ້ສະໝັກຝຶກອົບຮົມ, ມີນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມາສະໝັກເຂົ້າຝຶກອົບຮົມລວມທັງໝົດ 71 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ.

ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກໄດ້ ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງຈໍານວນ 30 ຄົນ, ຍິງ 07 ຄົນ; ໃນນັ້ນມີນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງສຶກສາ, ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມາຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ (ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ເອກະຊົນອື່ນໆ..) ສຳລັບຄູ-ອາຈານສອນຝຶກອົບຮົມລວມທັງໝົດ 06 ຄົນ, ຍິງ 01 ຄົນ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີເນື້ອໃນບົດຮຽນທັງໝົດ 40 ບົດ, ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໂມດູນ (Coding, Programming and Data Science); ຮຽນ 2 ວັນ/ອາທິດ, ໃຊ້ເວລາຮຽນ 120 ນາທີ (2 ຊົ່ວໂມງ)/ວັນ; (ໃຊ້ເວລາຮຽນທັງໝົດປະມານ 7 ເດືອນກວ່າ) Samsung Innovation Campus ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານອຸປະກອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ງົບປະມານແລະບົດຮຽນການຝຶກອົບຮົມຈາກບໍລິສັດຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຼນິກຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.

ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ແຫຼມທອງ ລັດດາວວົງ ຄະນະບໍດີຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດ້ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການວ່າ: “ຄູ-ອາຈານທີ່ສອນຝຶກອົບຮົມທຸກທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນໃນການສອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເອົາໃຈໃສ່ສິດສອນສຸດກົກ-ສຸດປາຍ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກທົດສອບທົດລອງກ່ອນການຂຶ້ນສິດສອນຕົວຈິງທຸກຄັ້ງ”.

ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ແຫຼມທອງ ໄດ້ລາຍງານຕື່ມ ອີກວ່າ: ນັກສຶກສາທຸກຄົນກໍໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ-ຮໍ່າຮຽນເຊິ່ງສະແດງອອກນັກສຶກສາມີກິລິຍາມາລະຍາດທີ່ດີ, ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນທັນເວລາທຸກຄັ້ງ, ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບອາຈານຢ່າງກົງໄປກົງມາ (ມີບັນຍາກາດທີ່ດີ).

“ອະນາຄົດຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ Machine Learning ເຊິ່ງທັງສອງເທັກໂນໂລຍີຕໍ່ໄປກໍາລັງປ່ຽນແປງໃຫມ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ Samsung, ພວກເຮົາກຳລັງກະກຽມສຳລັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ້ ໂດຍການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂັບເຄື່ອນໃຫ້ບຸກຄະລາກອນມີຄວາມຮູ້ ແລະໄດ້ກຽມພ້ອມເຄື່ອງມືໃຫ້ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງໃນອານາຄົດ” ກ່າວໂດຍທ່ານນາງວໍລະວັນ ຕັ້ງກົມສະຖາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກມືຖືຕາງໜ້າບໍລິສັດຊໍາຊຸງອີເລັກໂຕຣນິກສາຂາປະເທດໄທປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ສາມາດຕິດຕາມໂຄງການ Samsung Innovation Campus 2024 ໄດ້ທີ່ເພສ Facebook Samsung Laos.

#SamsungLaos #SamsungInnovationCampus #TogetherforTomorrow #Enablingpeople

ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້: “Coding, programing & Data Science” ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຈໍານວນ 26 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກັບ ບໍລິສັດຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຼນິກປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂໍໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນທີ່ເປັນຜູ້ສືບທອດ, ນໍາເອົາບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມໄປນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອພັດທະນາວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ, ມີມາດຕະຖານທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ” ທ່ານສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ່າວ.

ການຝຶກອົບຮົມນັບແຕ່ວັນທີ 08 ເມສາ ຈົນເຖິງ 17 ພະຈິກ 2023 ໃນຕອນຕົ້ນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການປະກາດຜູ້ສະໝັກຝຶກອົບຮົມ, ມີນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມາສະໝັກເຂົ້າຝຶກອົບຮົມລວມທັງໝົດ 71 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ.

ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກໄດ້ ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງຈໍານວນ 30 ຄົນ, ຍິງ 07 ຄົນ; ໃນນັ້ນມີນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງສຶກສາ, ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມາຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ (ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ເອກະຊົນອື່ນໆ..) ສຳລັບຄູ-ອາຈານສອນຝຶກອົບຮົມລວມທັງໝົດ 06 ຄົນ, ຍິງ 01 ຄົນ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີເນື້ອໃນບົດຮຽນທັງໝົດ 40 ບົດ, ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໂມດູນ (Coding, Programming and Data Science); ຮຽນ 2 ວັນ/ອາທິດ, ໃຊ້ເວລາຮຽນ 120 ນາທີ (2 ຊົ່ວໂມງ)/ວັນ; (ໃຊ້ເວລາຮຽນທັງໝົດປະມານ 7 ເດືອນກວ່າ) Samsung Innovation Campus ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານອຸປະກອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ງົບປະມານແລະບົດຮຽນການຝຶກອົບຮົມຈາກບໍລິສັດຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຼນິກຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.

ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ແຫຼມທອງ ລັດດາວວົງ ຄະນະບໍດີຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດ້ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການວ່າ: “ຄູ-ອາຈານທີ່ສອນຝຶກອົບຮົມທຸກທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນໃນການສອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເອົາໃຈໃສ່ສິດສອນສຸດກົກ-ສຸດປາຍ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກທົດສອບທົດລອງກ່ອນການຂຶ້ນສິດສອນຕົວຈິງທຸກຄັ້ງ”.

ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ແຫຼມທອງ ໄດ້ລາຍງານຕື່ມ ອີກວ່າ: ນັກສຶກສາທຸກຄົນກໍໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ-ຮໍ່າຮຽນເຊິ່ງສະແດງອອກນັກສຶກສາມີກິລິຍາມາລະຍາດທີ່ດີ, ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນທັນເວລາທຸກຄັ້ງ, ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບອາຈານຢ່າງກົງໄປກົງມາ (ມີບັນຍາກາດທີ່ດີ).

“ອະນາຄົດຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ Machine Learning ເຊິ່ງທັງສອງເທັກໂນໂລຍີຕໍ່ໄປກໍາລັງປ່ຽນແປງໃຫມ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ Samsung, ພວກເຮົາກຳລັງກະກຽມສຳລັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ້ ໂດຍການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂັບເຄື່ອນໃຫ້ບຸກຄະລາກອນມີຄວາມຮູ້ ແລະໄດ້ກຽມພ້ອມເຄື່ອງມືໃຫ້ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງໃນອານາຄົດ” ກ່າວໂດຍທ່ານນາງວໍລະວັນ ຕັ້ງກົມສະຖາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກມືຖືຕາງໜ້າບໍລິສັດຊໍາຊຸງອີເລັກໂຕຣນິກສາຂາປະເທດໄທປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ສາມາດຕິດຕາມໂຄງການ Samsung Innovation Campus 2024 ໄດ້ທີ່ເພສ Facebook Samsung Laos.

#SamsungLaos #SamsungInnovationCampus #TogetherforTomorrow #Enablingpeople

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!