Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ສູນ Samsung Innovation Campus ຢັ້ງຢືນນັກສຶກສາສຳເລັດ “Coding, programing & Data Science”

ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້: “Coding, programing & Data Science” ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຈໍານວນ 26 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກັບ ບໍລິສັດຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຼນິກປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂໍໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນທີ່ເປັນຜູ້ສືບທອດ, ນໍາເອົາບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມໄປນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອພັດທະນາວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ, ມີມາດຕະຖານທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ” ທ່ານສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ່າວ.

ການຝຶກອົບຮົມນັບແຕ່ວັນທີ 08 ເມສາ ຈົນເຖິງ 17 ພະຈິກ 2023 ໃນຕອນຕົ້ນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການປະກາດຜູ້ສະໝັກຝຶກອົບຮົມ, ມີນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມາສະໝັກເຂົ້າຝຶກອົບຮົມລວມທັງໝົດ 71 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ.

ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກໄດ້ ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງຈໍານວນ 30 ຄົນ, ຍິງ 07 ຄົນ; ໃນນັ້ນມີນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງສຶກສາ, ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມາຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ (ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ເອກະຊົນອື່ນໆ..) ສຳລັບຄູ-ອາຈານສອນຝຶກອົບຮົມລວມທັງໝົດ 06 ຄົນ, ຍິງ 01 ຄົນ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີເນື້ອໃນບົດຮຽນທັງໝົດ 40 ບົດ, ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໂມດູນ (Coding, Programming and Data Science); ຮຽນ 2 ວັນ/ອາທິດ, ໃຊ້ເວລາຮຽນ 120 ນາທີ (2 ຊົ່ວໂມງ)/ວັນ; (ໃຊ້ເວລາຮຽນທັງໝົດປະມານ 7 ເດືອນກວ່າ) Samsung Innovation Campus ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານອຸປະກອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ງົບປະມານແລະບົດຮຽນການຝຶກອົບຮົມຈາກບໍລິສັດຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຼນິກຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.

ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ແຫຼມທອງ ລັດດາວວົງ ຄະນະບໍດີຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດ້ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການວ່າ: “ຄູ-ອາຈານທີ່ສອນຝຶກອົບຮົມທຸກທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນໃນການສອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເອົາໃຈໃສ່ສິດສອນສຸດກົກ-ສຸດປາຍ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກທົດສອບທົດລອງກ່ອນການຂຶ້ນສິດສອນຕົວຈິງທຸກຄັ້ງ”.

ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ແຫຼມທອງ ໄດ້ລາຍງານຕື່ມ ອີກວ່າ: ນັກສຶກສາທຸກຄົນກໍໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ-ຮໍ່າຮຽນເຊິ່ງສະແດງອອກນັກສຶກສາມີກິລິຍາມາລະຍາດທີ່ດີ, ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນທັນເວລາທຸກຄັ້ງ, ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບອາຈານຢ່າງກົງໄປກົງມາ (ມີບັນຍາກາດທີ່ດີ).

“ອະນາຄົດຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ Machine Learning ເຊິ່ງທັງສອງເທັກໂນໂລຍີຕໍ່ໄປກໍາລັງປ່ຽນແປງໃຫມ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ Samsung, ພວກເຮົາກຳລັງກະກຽມສຳລັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ້ ໂດຍການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂັບເຄື່ອນໃຫ້ບຸກຄະລາກອນມີຄວາມຮູ້ ແລະໄດ້ກຽມພ້ອມເຄື່ອງມືໃຫ້ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງໃນອານາຄົດ” ກ່າວໂດຍທ່ານນາງວໍລະວັນ ຕັ້ງກົມສະຖາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກມືຖືຕາງໜ້າບໍລິສັດຊໍາຊຸງອີເລັກໂຕຣນິກສາຂາປະເທດໄທປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ສາມາດຕິດຕາມໂຄງການ Samsung Innovation Campus 2024 ໄດ້ທີ່ເພສ Facebook Samsung Laos.

#SamsungLaos #SamsungInnovationCampus #TogetherforTomorrow #Enablingpeople

ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້: “Coding, programing & Data Science” ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຈໍານວນ 26 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກັບ ບໍລິສັດຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຼນິກປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂໍໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນທີ່ເປັນຜູ້ສືບທອດ, ນໍາເອົາບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມໄປນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອພັດທະນາວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ, ມີມາດຕະຖານທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ” ທ່ານສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ່າວ.

ການຝຶກອົບຮົມນັບແຕ່ວັນທີ 08 ເມສາ ຈົນເຖິງ 17 ພະຈິກ 2023 ໃນຕອນຕົ້ນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການປະກາດຜູ້ສະໝັກຝຶກອົບຮົມ, ມີນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມາສະໝັກເຂົ້າຝຶກອົບຮົມລວມທັງໝົດ 71 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ.

ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກໄດ້ ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງຈໍານວນ 30 ຄົນ, ຍິງ 07 ຄົນ; ໃນນັ້ນມີນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງສຶກສາ, ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມາຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ (ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ເອກະຊົນອື່ນໆ..) ສຳລັບຄູ-ອາຈານສອນຝຶກອົບຮົມລວມທັງໝົດ 06 ຄົນ, ຍິງ 01 ຄົນ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີເນື້ອໃນບົດຮຽນທັງໝົດ 40 ບົດ, ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໂມດູນ (Coding, Programming and Data Science); ຮຽນ 2 ວັນ/ອາທິດ, ໃຊ້ເວລາຮຽນ 120 ນາທີ (2 ຊົ່ວໂມງ)/ວັນ; (ໃຊ້ເວລາຮຽນທັງໝົດປະມານ 7 ເດືອນກວ່າ) Samsung Innovation Campus ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານອຸປະກອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ງົບປະມານແລະບົດຮຽນການຝຶກອົບຮົມຈາກບໍລິສັດຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຼນິກຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.

ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ແຫຼມທອງ ລັດດາວວົງ ຄະນະບໍດີຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດ້ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການວ່າ: “ຄູ-ອາຈານທີ່ສອນຝຶກອົບຮົມທຸກທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນໃນການສອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເອົາໃຈໃສ່ສິດສອນສຸດກົກ-ສຸດປາຍ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກທົດສອບທົດລອງກ່ອນການຂຶ້ນສິດສອນຕົວຈິງທຸກຄັ້ງ”.

ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານປະລິນຍາເອກ ແຫຼມທອງ ໄດ້ລາຍງານຕື່ມ ອີກວ່າ: ນັກສຶກສາທຸກຄົນກໍໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ-ຮໍ່າຮຽນເຊິ່ງສະແດງອອກນັກສຶກສາມີກິລິຍາມາລະຍາດທີ່ດີ, ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນທັນເວລາທຸກຄັ້ງ, ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບອາຈານຢ່າງກົງໄປກົງມາ (ມີບັນຍາກາດທີ່ດີ).

“ອະນາຄົດຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ Machine Learning ເຊິ່ງທັງສອງເທັກໂນໂລຍີຕໍ່ໄປກໍາລັງປ່ຽນແປງໃຫມ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ Samsung, ພວກເຮົາກຳລັງກະກຽມສຳລັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ້ ໂດຍການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂັບເຄື່ອນໃຫ້ບຸກຄະລາກອນມີຄວາມຮູ້ ແລະໄດ້ກຽມພ້ອມເຄື່ອງມືໃຫ້ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງໃນອານາຄົດ” ກ່າວໂດຍທ່ານນາງວໍລະວັນ ຕັ້ງກົມສະຖາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກມືຖືຕາງໜ້າບໍລິສັດຊໍາຊຸງອີເລັກໂຕຣນິກສາຂາປະເທດໄທປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ສາມາດຕິດຕາມໂຄງການ Samsung Innovation Campus 2024 ໄດ້ທີ່ເພສ Facebook Samsung Laos.

#SamsungLaos #SamsungInnovationCampus #TogetherforTomorrow #Enablingpeople

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.