ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການອາບນໍ້າອຸ່ນ ແລະ ນໍ້າເຢັນ ແບບໃດດີກວ່າກັນ?

ເຊື່ອວ່າອາກາດໜາວແບບນີ້ຫຼາຍຄົນກັບບ້ານແລ້ວ ລັງເລທີ່ຈະອາບນໍ້າ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າການອາບນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ນ້ຳເຢັນ ມີຄຸນປະໂຫຍດແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຜິວພັນ, ສໍາລັບບາງຄົນ ກໍ່ມັກອາບນໍ້າອຸ່ນ ແລະ ບາງຄົນກໍ່ມັກອາບນ້ຳເຢັນ.

ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳອຸ່ນທີ່ເໝາະສົມຢູ່ທີ່ 27-37 ອົງສາ, ສ່ວນອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າເຢັນ ຈະຢູ່ທີ່ 27 ອົງສາ ເຊິ່ງເປັນອຸນຫະພູມທີ່ພໍດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວນອາບນ້ຳ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້. ສະນັ້ນ, ເຮົາມາຮູ້ວິທີອາບນ້ຳທີ່ເໝາະສົມກັບຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງເພື່ອປະໂຫຍດທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບນໍາກັນ.

ປະໂຫຍດຂອງການອາບນໍ້າອຸ່ນ

  • ຂໍ້ດີຂອງການອາບນໍ້າອຸ່ນ: ຊ່ວຍໃຫ້ການນອນຫຼັບສະບາຍໃນຕອນກາງຄືນ, ບັນເທົາຄວາມຄຽດໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້ດີ, ເປີດຮູຂຸມຂົນ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດຜິວ, ຖ້າໃຜມີອາການປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ ນ້ຳອຸ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອ, ມີປະໂຫຍດໃນການບັນເທົາອາການເປັນຫວັດເພາະນ້ຳອຸ່ນມີອາຍນ້ຳທີ່ຊ່ວຍໃນການ ບັນເທົາ ເຊື້ອພະຍາດໃນດັງ ແລະ ລໍາຄໍ, ສໍາລັບຜູ້ຍິງ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີປະຈໍາເດືອນ ຖ້າອາບນ້ຳອຸ່ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນດີ, ຫຼຸດຜ່ອນ ອາການປວດປະຈຳເດືອນໄດ້ດີ.
  • ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການອາບນໍ້າອຸ່ນ: ເຮົາບໍ່ຄວນອາບນໍ້າອຸ່ນທຸກໆມື້ເພາະເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ, ບໍ່ຄວນໃຊ້ສະບູທີ່ມີຟອງຫຼາຍເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ຄວນແຊ່ນໍ້າອຸ່ນເກີນ 30 ນາທີ ອາດເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງບໍ່ພຽງພໍ, ຫຼີກລ່ຽງການສະຫົວດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ ເພາະເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂີ້ໄຄຫົວ, ຜົມເສຍຫາຍໄດ້ງ່າຍ.

ປະໂຫຍດຂອງການອາບນ້ຳເຢັນ

  • ຂໍ້ດີຂອງການອາບນໍ້າເຢັນ: ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຕື່ນໂຕເພາະ ການອາບນ້ຳເຢັນ ຊ່ວຍໄປກະຕຸ້ນປະສາດໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຍັງເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມທີ່ ໃຫ້ກັບມາເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ, ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາສຳຜັດກັບຄວາມເຢັນ ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນທີ່ສະສົມໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນ, ນອກຈາກນີ້, ງານວິໄຈໃນຕ່າງປະເທດພົບວ່ານ້ຳເຢັນ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການສຶມເສົ້າໄດ້.
  • ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການອາບນ້ຳເຢັນ: ຫ້າມອາບນ້ຳເຢັນໃນສະພາບຮ່າງກາຍທີ່ອ່ອນແອ ຫຼື ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີສະພາບອາກາດໜາວຫຼາຍ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບໝຸນວຽນເລືອດນັ້ນເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໝົດສະຕິໄດ້.

ເຊື່ອວ່າອາກາດໜາວແບບນີ້ຫຼາຍຄົນກັບບ້ານແລ້ວ ລັງເລທີ່ຈະອາບນໍ້າ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າການອາບນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ນ້ຳເຢັນ ມີຄຸນປະໂຫຍດແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຜິວພັນ, ສໍາລັບບາງຄົນ ກໍ່ມັກອາບນໍ້າອຸ່ນ ແລະ ບາງຄົນກໍ່ມັກອາບນ້ຳເຢັນ.

ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳອຸ່ນທີ່ເໝາະສົມຢູ່ທີ່ 27-37 ອົງສາ, ສ່ວນອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າເຢັນ ຈະຢູ່ທີ່ 27 ອົງສາ ເຊິ່ງເປັນອຸນຫະພູມທີ່ພໍດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວນອາບນ້ຳ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້. ສະນັ້ນ, ເຮົາມາຮູ້ວິທີອາບນ້ຳທີ່ເໝາະສົມກັບຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງເພື່ອປະໂຫຍດທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບນໍາກັນ.

ປະໂຫຍດຂອງການອາບນໍ້າອຸ່ນ

  • ຂໍ້ດີຂອງການອາບນໍ້າອຸ່ນ: ຊ່ວຍໃຫ້ການນອນຫຼັບສະບາຍໃນຕອນກາງຄືນ, ບັນເທົາຄວາມຄຽດໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້ດີ, ເປີດຮູຂຸມຂົນ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດຜິວ, ຖ້າໃຜມີອາການປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ ນ້ຳອຸ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອ, ມີປະໂຫຍດໃນການບັນເທົາອາການເປັນຫວັດເພາະນ້ຳອຸ່ນມີອາຍນ້ຳທີ່ຊ່ວຍໃນການ ບັນເທົາ ເຊື້ອພະຍາດໃນດັງ ແລະ ລໍາຄໍ, ສໍາລັບຜູ້ຍິງ ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີປະຈໍາເດືອນ ຖ້າອາບນ້ຳອຸ່ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນດີ, ຫຼຸດຜ່ອນ ອາການປວດປະຈຳເດືອນໄດ້ດີ.
  • ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການອາບນໍ້າອຸ່ນ: ເຮົາບໍ່ຄວນອາບນໍ້າອຸ່ນທຸກໆມື້ເພາະເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ, ບໍ່ຄວນໃຊ້ສະບູທີ່ມີຟອງຫຼາຍເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ຄວນແຊ່ນໍ້າອຸ່ນເກີນ 30 ນາທີ ອາດເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງບໍ່ພຽງພໍ, ຫຼີກລ່ຽງການສະຫົວດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ ເພາະເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂີ້ໄຄຫົວ, ຜົມເສຍຫາຍໄດ້ງ່າຍ.

ປະໂຫຍດຂອງການອາບນ້ຳເຢັນ

  • ຂໍ້ດີຂອງການອາບນໍ້າເຢັນ: ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຕື່ນໂຕເພາະ ການອາບນ້ຳເຢັນ ຊ່ວຍໄປກະຕຸ້ນປະສາດໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຍັງເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມທີ່ ໃຫ້ກັບມາເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ, ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາສຳຜັດກັບຄວາມເຢັນ ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນທີ່ສະສົມໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນ, ນອກຈາກນີ້, ງານວິໄຈໃນຕ່າງປະເທດພົບວ່ານ້ຳເຢັນ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການສຶມເສົ້າໄດ້.
  • ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການອາບນ້ຳເຢັນ: ຫ້າມອາບນ້ຳເຢັນໃນສະພາບຮ່າງກາຍທີ່ອ່ອນແອ ຫຼື ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີສະພາບອາກາດໜາວຫຼາຍ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບໝຸນວຽນເລືອດນັ້ນເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໝົດສະຕິໄດ້.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!