ແລ່ນອອກກຳລັງກາຍ ເປັນປະຈຳ ດີແນວໃດ?

ດ້ວຍວິຖີຊີວິດທີ່ເຮົາຕ້ອງນັ່ງເຮັດວຽກເປັນປະຈຳ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບດ້ວຍການອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ ຫາກຢູ່ແຕ່ບ້ານແລະບໍ່ມັກອອກກຳລັງກາຍອາດຈະເປັນບັນຫາໄດ້ ສະນັ້ນ ການອອກກຳລັງກາຍແບບເຕັ້ນແອໂລບິກ ຫຼືການແລ່ນເປັນປະຈຳຈຶ່ງມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກສາມາດຊ່ວຍຈັດການກັບຄວາມຄຽດ ຄວາມກັງວົນ ພາວະຊຶມເສົ້າ ແລະຍັງເພີ່ມຄຸນນະພາບໃນການນອນຫຼັບໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ບາງຄົນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມັກທີ່ຈະແລ່ນທຸກມື້ ຫຼືແລ່ນ 5 ກິໂລແມັດທຸກມື້ ເພາະການແລ່ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ຫຼາຍຄົນມັກເກີດຂໍ້ສົງໃສກ່ອນປະຕິບັດຕົວຈິງວ່າ ແລ່ນແລ້ວໄດ້ຫຍັງ? ຖ້າເຮົາແລ່ນທຸກໆມື້ 5 ກິໂລແມັດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ? ເຊິ່ງຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ສຸດທ້າຍແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຂີ້ຄ້ານຂຶ້ນມາ.

ສຳລັບຂໍ້ດີໃນການທີ່ເຮົາຕ້ອງແລ່ນອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ຄື ຊ່ວຍປັບປຸງກ້າມເນື້ອ, ເບິ່ງແຍງຂໍ້ຕໍ່ຕ່າງໆ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດນໍ້າໜັກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຫາຍໃຈມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມພູມຕ້ານທານ. ນອກນັ້ນ, ການແລ່ນຍັງມີຂໍ້ດີທາງໃຈອີກເຊັ່ນ ຊ່ວຍໃຫ້ອາລົມດີຂຶ້ນ, ສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບໃນການນອນ, ຫຼຸດຄວາມຄຽດ, ຮັກໂຕເອງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫາກຮ່າງກາຍເຮົາບໍ່ພ້ອມເຊັ່ນວ່າ ມີອາການບາດເຈັບ, ມີບັນຫາຂອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ຮ້ານແຮງ ອາດຈະບໍ່ຄວນແລ່ນເປັນປະຈຳທຸກມື້ ເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາເລື່ອງຂອງຂໍ້ຕໍ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເກີດການບາດເຈັບເພີ່ມ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ສົມດຸນ ຄວນອອກກຳລັງຢ່າງພໍດີ.ຫາກເຈົ້າຕ້ອງການເລີ່ມແລ່ນ ຄວນເລືອກເວລາ ສະຖານທີ່ ແລະ ໄລຍະທາງທີ່ເໝາະສົມກັບລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະຄວນມື້ັຜ່ອນເພື່ອຟູ້ນຟູຮ່າງກາຍ.

ດ້ວຍວິຖີຊີວິດທີ່ເຮົາຕ້ອງນັ່ງເຮັດວຽກເປັນປະຈຳ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບດ້ວຍການອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ ຫາກຢູ່ແຕ່ບ້ານແລະບໍ່ມັກອອກກຳລັງກາຍອາດຈະເປັນບັນຫາໄດ້ ສະນັ້ນ ການອອກກຳລັງກາຍແບບເຕັ້ນແອໂລບິກ ຫຼືການແລ່ນເປັນປະຈຳຈຶ່ງມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກສາມາດຊ່ວຍຈັດການກັບຄວາມຄຽດ ຄວາມກັງວົນ ພາວະຊຶມເສົ້າ ແລະຍັງເພີ່ມຄຸນນະພາບໃນການນອນຫຼັບໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ບາງຄົນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມັກທີ່ຈະແລ່ນທຸກມື້ ຫຼືແລ່ນ 5 ກິໂລແມັດທຸກມື້ ເພາະການແລ່ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ຫຼາຍຄົນມັກເກີດຂໍ້ສົງໃສກ່ອນປະຕິບັດຕົວຈິງວ່າ ແລ່ນແລ້ວໄດ້ຫຍັງ? ຖ້າເຮົາແລ່ນທຸກໆມື້ 5 ກິໂລແມັດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ? ເຊິ່ງຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ສຸດທ້າຍແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຂີ້ຄ້ານຂຶ້ນມາ.

ສຳລັບຂໍ້ດີໃນການທີ່ເຮົາຕ້ອງແລ່ນອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ຄື ຊ່ວຍປັບປຸງກ້າມເນື້ອ, ເບິ່ງແຍງຂໍ້ຕໍ່ຕ່າງໆ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດນໍ້າໜັກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຫາຍໃຈມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມພູມຕ້ານທານ. ນອກນັ້ນ, ການແລ່ນຍັງມີຂໍ້ດີທາງໃຈອີກເຊັ່ນ ຊ່ວຍໃຫ້ອາລົມດີຂຶ້ນ, ສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບໃນການນອນ, ຫຼຸດຄວາມຄຽດ, ຮັກໂຕເອງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫາກຮ່າງກາຍເຮົາບໍ່ພ້ອມເຊັ່ນວ່າ ມີອາການບາດເຈັບ, ມີບັນຫາຂອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ຮ້ານແຮງ ອາດຈະບໍ່ຄວນແລ່ນເປັນປະຈຳທຸກມື້ ເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາເລື່ອງຂອງຂໍ້ຕໍ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເກີດການບາດເຈັບເພີ່ມ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ສົມດຸນ ຄວນອອກກຳລັງຢ່າງພໍດີ.ຫາກເຈົ້າຕ້ອງການເລີ່ມແລ່ນ ຄວນເລືອກເວລາ ສະຖານທີ່ ແລະ ໄລຍະທາງທີ່ເໝາະສົມກັບລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະຄວນມື້ັຜ່ອນເພື່ອຟູ້ນຟູຮ່າງກາຍ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!