5 ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດໃນປີ 2024

ຕ້ອງບອກເລີຍວ່າ ການຕັ້ງເປົ້າວາງແຜນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມີແຕ່ສິ່ງທີ່ດີໆ ໃນມື້ໜ້າຢ່າງແນ່ນອນ ໄປເບິ່ງນຳກັນວ່າ ປີ 2024 ນີ້ເຮົາຄວນວາງແຜນຫຍັງໄວ້ແດ່.

1. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຊັດເຈນ.
ຄວນຈົດໃສ່ລິສໄວ້ເລີຍວ່າ ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນປີນີ້ ອາດຈະເປັນສິ່ງໃໝ່ໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ ຫຼື ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ໂຕເຮົາ ເປັນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາພັດທະນະາຂຶ້ນໃນແບບຂອງເຮົາເອງ ເລີ່ມຕົ້ນປີໃໝ່ ດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈຂອງຕົວເອງ ຄິດແຜນສຳຄັນໄວ້ໃນຫົວໃຫ້ຫຼາຍໆ.

2. ທົບທວນ ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ ແລ້ວປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ມີອັນໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດໂອກາດ ຫຼື ຮູ້ສຶກວ່າ ຫຼາຍໂອກາດທີ່ເສຍໄປ ເປັນເພາະອັນໃດ ລວມໄປເຖິງຄວາມສຳເລັດຕ່າງໆ ທີ່ຜ່ານມາ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເພາະຫຍັງ, ໃຫ້ເຮົາລອງທົບທວນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຖ້າເປັນຂໍ້ດີໃຫ້ເຮົາຕັ້ງໝັ້ນວ່າ ຈະຕ້ອງພັດທະນາຂຶ້ນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ສ່ວນທີ່ເປັນຂໍ້ເສຍ ເຮົາບໍ່ສາມາດກັບໄປແກ້ໄຂໄດ້ ກໍຕັ້ງເປົ້າໃໝ່ ປີນີ້ຕ້ອງດີກວ່າເກົ່າ ຕ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ.

3. ຫາຊ່ອງທາງສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຕົວເອງ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເກັບເງິນໄວ້ເພື່ອອະນາຄົດ ແລະ ໃຫ້ລາງວັນຊີວິດ.
ຊີວິດດີໆ ຕ້ອງຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເງິນໃນຍຸກນີ້ ການຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ມັກມາພ້ອມກັບການໄດ້ເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ອາດເປັນລາຍໄດ້ເສີມ ຫຼື ຊ່ອງທາງຈາກວຽກງານທີ່ເຮັດຢູ່, ໃຫ້ທ່ານຄິດສະເໝີວ່າ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໄດ້, ປີນີ້ເຮົາພະຍາຍາມໃຫ້ຫຼາຍໆ ຈະຕ້ອງເປັນຄົນເກັ່ງ ແລະ ປັງກວ່າເກົ່າ.

4. ຈົດສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ.
ຄວນຈົດບັນທຶກລາຍການສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກເຮັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໄວ້ ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍໃຫ້ກັບຕົວເອງໄດ້ເລີ່ມເຮັດສິ່ງ ໃໝ່ໆ ເຮັດສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ໂຕທ່ານເອງ ຄວບຄູ່ກັບຄວາມສຸກທີ່ເຮົາໄດ້ລົງມືເຮັດ ພ້ອມກັບໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົວເອງຢູ່ສະເໝີ, ພາຕົວເອງອອກໄປທ່ຽວແດ່, ຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົວເອງແດ່, ປະສົບຄວາມສຳເລັດຈັກຄັ້ງໃນປີນີ້ ເຖິງວ່າບາງຢ່າງອາດພົບພໍ້ກັບອຸປະສັກ ແຕ່ກໍກຸ້ມຄ່າທີ່ຊີວິດນີ້ໄດ້ເຮັດແລ້ວ.

5. ຕັ້ງເປົ້າພັດທະນາຕົວເອງໃນທຸກໆມື້.

  • ເປັນຄົນສະອາດຂຶ້ນ
  • ຮັກຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
  • ເປັນຄົນກົງຕໍ່ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ
  • ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ…

ຫວັງວ່າປີນີ້ ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບພະລັງບວກທີ່ດີຂຶ້ນ ມີຄວາມສຸກກັບທຸກໆ ມື້ໃນການອອກໄປໃຊ້ຊີວິດ, ປ່ຽນຕົວເອງໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່ໃນເວີຊັນທີ່ດີກວ່າເກົ່າໄດ້ ພຽງແຕ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍວາງແຜນໃຫ້ດີ ພຽງເທົ່ານີ້ບໍ່ວ່າຈະປີໃດ ເຮົາກໍມີຄວາມສຸກ ແລະ ມ່ວນກັບການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງແນ່ນອນ.

ຕ້ອງບອກເລີຍວ່າ ການຕັ້ງເປົ້າວາງແຜນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມີແຕ່ສິ່ງທີ່ດີໆ ໃນມື້ໜ້າຢ່າງແນ່ນອນ ໄປເບິ່ງນຳກັນວ່າ ປີ 2024 ນີ້ເຮົາຄວນວາງແຜນຫຍັງໄວ້ແດ່.

1. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຊັດເຈນ.
ຄວນຈົດໃສ່ລິສໄວ້ເລີຍວ່າ ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນປີນີ້ ອາດຈະເປັນສິ່ງໃໝ່ໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ ຫຼື ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ໂຕເຮົາ ເປັນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາພັດທະນະາຂຶ້ນໃນແບບຂອງເຮົາເອງ ເລີ່ມຕົ້ນປີໃໝ່ ດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈຂອງຕົວເອງ ຄິດແຜນສຳຄັນໄວ້ໃນຫົວໃຫ້ຫຼາຍໆ.

2. ທົບທວນ ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ ແລ້ວປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ມີອັນໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດໂອກາດ ຫຼື ຮູ້ສຶກວ່າ ຫຼາຍໂອກາດທີ່ເສຍໄປ ເປັນເພາະອັນໃດ ລວມໄປເຖິງຄວາມສຳເລັດຕ່າງໆ ທີ່ຜ່ານມາ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເພາະຫຍັງ, ໃຫ້ເຮົາລອງທົບທວນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຖ້າເປັນຂໍ້ດີໃຫ້ເຮົາຕັ້ງໝັ້ນວ່າ ຈະຕ້ອງພັດທະນາຂຶ້ນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ສ່ວນທີ່ເປັນຂໍ້ເສຍ ເຮົາບໍ່ສາມາດກັບໄປແກ້ໄຂໄດ້ ກໍຕັ້ງເປົ້າໃໝ່ ປີນີ້ຕ້ອງດີກວ່າເກົ່າ ຕ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ.

3. ຫາຊ່ອງທາງສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຕົວເອງ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເກັບເງິນໄວ້ເພື່ອອະນາຄົດ ແລະ ໃຫ້ລາງວັນຊີວິດ.
ຊີວິດດີໆ ຕ້ອງຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເງິນໃນຍຸກນີ້ ການຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ມັກມາພ້ອມກັບການໄດ້ເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ອາດເປັນລາຍໄດ້ເສີມ ຫຼື ຊ່ອງທາງຈາກວຽກງານທີ່ເຮັດຢູ່, ໃຫ້ທ່ານຄິດສະເໝີວ່າ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໄດ້, ປີນີ້ເຮົາພະຍາຍາມໃຫ້ຫຼາຍໆ ຈະຕ້ອງເປັນຄົນເກັ່ງ ແລະ ປັງກວ່າເກົ່າ.

4. ຈົດສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ.
ຄວນຈົດບັນທຶກລາຍການສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກເຮັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໄວ້ ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍໃຫ້ກັບຕົວເອງໄດ້ເລີ່ມເຮັດສິ່ງ ໃໝ່ໆ ເຮັດສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ໂຕທ່ານເອງ ຄວບຄູ່ກັບຄວາມສຸກທີ່ເຮົາໄດ້ລົງມືເຮັດ ພ້ອມກັບໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົວເອງຢູ່ສະເໝີ, ພາຕົວເອງອອກໄປທ່ຽວແດ່, ຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົວເອງແດ່, ປະສົບຄວາມສຳເລັດຈັກຄັ້ງໃນປີນີ້ ເຖິງວ່າບາງຢ່າງອາດພົບພໍ້ກັບອຸປະສັກ ແຕ່ກໍກຸ້ມຄ່າທີ່ຊີວິດນີ້ໄດ້ເຮັດແລ້ວ.

5. ຕັ້ງເປົ້າພັດທະນາຕົວເອງໃນທຸກໆມື້.

  • ເປັນຄົນສະອາດຂຶ້ນ
  • ຮັກຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
  • ເປັນຄົນກົງຕໍ່ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ
  • ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ…

ຫວັງວ່າປີນີ້ ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບພະລັງບວກທີ່ດີຂຶ້ນ ມີຄວາມສຸກກັບທຸກໆ ມື້ໃນການອອກໄປໃຊ້ຊີວິດ, ປ່ຽນຕົວເອງໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່ໃນເວີຊັນທີ່ດີກວ່າເກົ່າໄດ້ ພຽງແຕ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍວາງແຜນໃຫ້ດີ ພຽງເທົ່ານີ້ບໍ່ວ່າຈະປີໃດ ເຮົາກໍມີຄວາມສຸກ ແລະ ມ່ວນກັບການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງແນ່ນອນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!