ກຸດຈີນ 2024 ວັນຈ່າຍ ວັນໄຫວ້ ວັນທ່ຽວ ຖືກວັນຫຍັງ ຫ້າມເຮັດຫຍັງແນ່

ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວກັບວັນກຸດຈີນ ເຊິ່ງຄົນລາວເຊື້ອສາຍຈີນ ເຊື້ອສາຍຫວຽດນາມ ຈະພາກັນໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວອອກໄປເຮັດບຸນ ແລະ ວາງແຜນພັກຜ່ອນ ເຊິ່ງປີນີ້ວັນຈ່າຍກົງກັບວັນທີ 8 ກຸມພາ, ວັນໄຫວ້ ວັນທີ 9 ກຸມພາ ແລະ ວັນພັກຜ່ອນຖືກ ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2024 ເຊິ່ງແຕ່ລະມື້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

ວັນຈ່າຍ ກົງກັບວັນທີ 8 ກຸມພາ 2024 ເປັນວັນທີ່ຕ້ອງອອກຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຊື່ເຄື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ ໝາກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງໄຫວ້ຕ່າງໆ ກ່ອນທີ່ຮ້ານຄ້າຈະປິດເພື່ອຢຸດພັກຜ່ອນ.

ວັນໄຫວ້ກຸດຈີນ ຫຼື ວັນໄຫວ້ພະເຈົ້າ ກົງກັບວັນທີ 9 ກຸມພາ 2024 ຕອນເຊົ້າມືດຈະເລີ່ມພິທີໄຫວ້ ປ້າຍເລົ່າເອ້ຍ ໂດຍການຫໄຫວ້ເທບພະເຈົ້າຕ່າງໆ ມີເຄື່ອງປະກອບການໄຫວ້ ຄື: ສັດສາມຢ່າງໄດ້ແກ່ ໝູ, ເປັດ ແລະ ໄກ່ ອາດຈະເພີ່ມຕັບ ແລະ ປາກໍຈະເປັນ 5 ຢ່າງຮ່ວມກັບເຫຼົ້າ ນໍ້າຊາ ແລະ ເຈ້ຍເງິນ ເຈ້ຍທອງ.

ຕອນເຊົ້າຈະເຮັດພິທີການໄຫວ້ປ້າຍແປ໋ບໍ້ ເປັນການໄຫວ້ບັນພະບູລຸດ ພໍ່ແມ່ ຫຼືຍາກຕິພີ່ນ້ອງທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ໂດຍການສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕາມຄວາມເຊື່ອ ແລະຈະຕິຂອງຈີນ ເຊິ່ງໃນການໄຫວ້ຄັ້ງນີ້ຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນຕອນສວາຍ ມີເຄື່ອງປະກອບການໄຫວ້ຄື ອາຫານຄາວຫວານ ລວມທັງມີການເຜົາເຈ້ຍເງິນເຈ້ຍທອງ ເສື້ອຜ້າທີ່ເປັນເຈ້ຍເພື່ອເປັນອຸທິດແກ່ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ. ຈາກນັ້ນ, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຮັບປະທານອາຫານທີ່ຖວາຍເພື່ອຄວາມເປັນສິລິມົງຄຸນ ແລະຖືວ່າເປັນເວລາຄອບຄົວ ຫຼືເຊື້ອສາຍທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ປິດທ້າຍດ້ວຍການແລກອັ່ງເປົ່າຊອງສີແດງຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ.

ຕອນສວາຍ ຈະເຮັດພິທີໄຫວ້ປ້າຍຮໍ້ເຮຍຕີ ເປັນການໄຫວ້ຜີພີ່ນ້ອງທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ເຄື່ອງປະກອບການໄຫວ້ຈະເປັນຈຳພວກຂະໜົມທຽນ ເຜືອກເຄືອບນໍ້າຕານ ພ້ອມກັບການຈູດກະໂພກເພື່ອໄລ່ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ເສີມສ້າງສິລິມົງຄຸນ.

ວັນທ່ຽວ ຫຼື ວັນກຸດຈີນ ກົງກັບວັນທີ 10 ກຸມພາ 2024 ເປັນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ໜຶ່ງ ເດືອນໜຶ່ງຂອງປີ ຕາມຄວາມເຊື່ອຈະເປັນວັນທີ່ໃຫ້ງົດເຮັດບາບ ເຊິ່ງຈະມີການຖືຄະຕິບາງຢ່າງທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ ງົດການເວົ້າຈາທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ກັນ ບໍ່ທວງໜີ້ກັນ ບໍ່ຈັດຟອຍ ແລະ ຈະແຕ່ງກາຍດ້ວຍເສື້ອຜ້າໃໝ່ອອກຢ້ຽມອວຍພອນ ແລະ ພັກຜ່ອນນອກບ້ານ.

ສຳລັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫ້າມເຮັດໃນວັນກຸດຈີນມີຫຍັງແນ່ນັ້ນ ຕາມຄວາມເຊື່ອສິ່ງທີ່ຫ້າມເຮັດໃນວັນກຸດຈີນ ຈະປະກອບມີ ຫ້າມສະຜົມຫຼືຕັດຜົມ, ຫ້າມເວົ້າຄຳຫຍາບແລະຜິດຖຽງກັນ, ຫ້າມກິນໂຈ໊ກຫຼືຊີ້ນສັດ, ຫ້າມຊັກຜ້າ, ຫ້າມໃສ່ຊຸດຂ່າວດຳ, ຫ້າມໃຫ້ຢືມເງິນ, ຫ້າມເຮັດຂອງວແຕກ, ຫ້າມຊື້ເກີບໃໝ່, ຫ້າມຮ້ອງໄຫ້, ຫ້າມໃຊ້ຂອງມີຄົມ ແລະ ຫ້າມເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນຄົນອື່ນ.

ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວກັບວັນກຸດຈີນ ເຊິ່ງຄົນລາວເຊື້ອສາຍຈີນ ເຊື້ອສາຍຫວຽດນາມ ຈະພາກັນໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວອອກໄປເຮັດບຸນ ແລະ ວາງແຜນພັກຜ່ອນ ເຊິ່ງປີນີ້ວັນຈ່າຍກົງກັບວັນທີ 8 ກຸມພາ, ວັນໄຫວ້ ວັນທີ 9 ກຸມພາ ແລະ ວັນພັກຜ່ອນຖືກ ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2024 ເຊິ່ງແຕ່ລະມື້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

ວັນຈ່າຍ ກົງກັບວັນທີ 8 ກຸມພາ 2024 ເປັນວັນທີ່ຕ້ອງອອກຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຊື່ເຄື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ ໝາກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງໄຫວ້ຕ່າງໆ ກ່ອນທີ່ຮ້ານຄ້າຈະປິດເພື່ອຢຸດພັກຜ່ອນ.

ວັນໄຫວ້ກຸດຈີນ ຫຼື ວັນໄຫວ້ພະເຈົ້າ ກົງກັບວັນທີ 9 ກຸມພາ 2024 ຕອນເຊົ້າມືດຈະເລີ່ມພິທີໄຫວ້ ປ້າຍເລົ່າເອ້ຍ ໂດຍການຫໄຫວ້ເທບພະເຈົ້າຕ່າງໆ ມີເຄື່ອງປະກອບການໄຫວ້ ຄື: ສັດສາມຢ່າງໄດ້ແກ່ ໝູ, ເປັດ ແລະ ໄກ່ ອາດຈະເພີ່ມຕັບ ແລະ ປາກໍຈະເປັນ 5 ຢ່າງຮ່ວມກັບເຫຼົ້າ ນໍ້າຊາ ແລະ ເຈ້ຍເງິນ ເຈ້ຍທອງ.

ຕອນເຊົ້າຈະເຮັດພິທີການໄຫວ້ປ້າຍແປ໋ບໍ້ ເປັນການໄຫວ້ບັນພະບູລຸດ ພໍ່ແມ່ ຫຼືຍາກຕິພີ່ນ້ອງທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ໂດຍການສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕາມຄວາມເຊື່ອ ແລະຈະຕິຂອງຈີນ ເຊິ່ງໃນການໄຫວ້ຄັ້ງນີ້ຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນຕອນສວາຍ ມີເຄື່ອງປະກອບການໄຫວ້ຄື ອາຫານຄາວຫວານ ລວມທັງມີການເຜົາເຈ້ຍເງິນເຈ້ຍທອງ ເສື້ອຜ້າທີ່ເປັນເຈ້ຍເພື່ອເປັນອຸທິດແກ່ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ. ຈາກນັ້ນ, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຮັບປະທານອາຫານທີ່ຖວາຍເພື່ອຄວາມເປັນສິລິມົງຄຸນ ແລະຖືວ່າເປັນເວລາຄອບຄົວ ຫຼືເຊື້ອສາຍທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ປິດທ້າຍດ້ວຍການແລກອັ່ງເປົ່າຊອງສີແດງຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ.

ຕອນສວາຍ ຈະເຮັດພິທີໄຫວ້ປ້າຍຮໍ້ເຮຍຕີ ເປັນການໄຫວ້ຜີພີ່ນ້ອງທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ເຄື່ອງປະກອບການໄຫວ້ຈະເປັນຈຳພວກຂະໜົມທຽນ ເຜືອກເຄືອບນໍ້າຕານ ພ້ອມກັບການຈູດກະໂພກເພື່ອໄລ່ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ເສີມສ້າງສິລິມົງຄຸນ.

ວັນທ່ຽວ ຫຼື ວັນກຸດຈີນ ກົງກັບວັນທີ 10 ກຸມພາ 2024 ເປັນມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ໜຶ່ງ ເດືອນໜຶ່ງຂອງປີ ຕາມຄວາມເຊື່ອຈະເປັນວັນທີ່ໃຫ້ງົດເຮັດບາບ ເຊິ່ງຈະມີການຖືຄະຕິບາງຢ່າງທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ ງົດການເວົ້າຈາທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ກັນ ບໍ່ທວງໜີ້ກັນ ບໍ່ຈັດຟອຍ ແລະ ຈະແຕ່ງກາຍດ້ວຍເສື້ອຜ້າໃໝ່ອອກຢ້ຽມອວຍພອນ ແລະ ພັກຜ່ອນນອກບ້ານ.

ສຳລັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫ້າມເຮັດໃນວັນກຸດຈີນມີຫຍັງແນ່ນັ້ນ ຕາມຄວາມເຊື່ອສິ່ງທີ່ຫ້າມເຮັດໃນວັນກຸດຈີນ ຈະປະກອບມີ ຫ້າມສະຜົມຫຼືຕັດຜົມ, ຫ້າມເວົ້າຄຳຫຍາບແລະຜິດຖຽງກັນ, ຫ້າມກິນໂຈ໊ກຫຼືຊີ້ນສັດ, ຫ້າມຊັກຜ້າ, ຫ້າມໃສ່ຊຸດຂ່າວດຳ, ຫ້າມໃຫ້ຢືມເງິນ, ຫ້າມເຮັດຂອງວແຕກ, ຫ້າມຊື້ເກີບໃໝ່, ຫ້າມຮ້ອງໄຫ້, ຫ້າມໃຊ້ຂອງມີຄົມ ແລະ ຫ້າມເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນຄົນອື່ນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!