ຊົນເຜົ່າລື້! ກັບວັດທະນະທໍາການນຸ່ງຖື

ຊົນເຜົ່າລື້ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 50 ຊົນເຜົ່າຂອງ ລາວ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນ 8 ຊົນເຜົ່າ ທີ່ໃຊ້ ພາສາລາວ-ໄຕ ເຊິ່ງມີຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວ, ມີຂະນົບທໍານຽມ ແລະ ແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ໃກ້ຄຽງກັບ ຊົນເຜົ່າລາວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການນຸ່ງຖືທີ່ມີລວດລາຍ ແລະ ສີສັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ.

ການນຸ່ງຖືຂອງ “ຜູ້ຊາຍເຜົ່າລື້”

ແມ່ນຈະນຸ່ງຖືຄ້າຍຄືກັບ ເຜົ່າໄຕດໍາ ຈະນຸ່ງໂສ້ງສີດໍານໍ້ານິນ ໃຊ້ແພຂາວຄຽນຫົວ, ສໍາລັບໂສ້ງ-ເສື້ອ ທີ່ນຸ່ງໃນຍາມບຸນ ຫຼື ມີງານ ຂາໂສ້ງແຕ່ຫົວເຂົ່າລົງມາຈະມີແຂບ ແລະ ລາຍຖັກແສ່ວໃສ່, ໃນເມື່ອກ່ອນຜູ້ຊາຍ ເຜົ່າລື້ ມີຮີດເກົ້າຜົມ ແລະ ສັກເມິກໃສ່ແຂນ, ຂາ, ແອວ, ບ່ອງຫູ ແລະ ຍ້ອມແຂ້ວ ຊຶ່ງໃນ ປັດຈຸບັນ ນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຫ້ເຫັນແລ້ວ.

ການນຸ່ງຖືຂອງ ແມ່ຍິງເຜົ່າລື້

ໃນມື້ທໍາມະດາຈະມັກໃສ່ສິ້ນ ເເລະ ເສື້ອສີດໍາ, ສ່ວນໃນມື້ມີບຸນສິນກິນທານ ແມ່ນຈະນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ເປັນແພໄໝສີແດງ, ສີອິດ (ສີຄ້າຍໆດິນຈີ່)… ຊຶ່ງຜູ້ຍິງຊົນເຜົ່າລື້ ແມ່ນນິຍົມກັນນຸ່ງເສື້ອສັ້ນ (ເສື້ອກ້ອມ) ປົກເທິງຫົວສິ້ນເທົ່ານັ້ນ! ໂດຍສິ້ນຈະມີສອງປະເພດຄື ສິ້ນທົ່ວໄປ ແມ່ນສິ້ນທີ່ມີຕີນສີດໍາ ໂດຍນັບແຕ່ຫົວເຂົ່າຂຶ້ນໄປເຖິງແອວແມ່ນຈະມີລວດລາຍສະຫຼັບສີສັນ ປະປົນກັນໄປ, ສ່ວນສິ້ນທີ່ນຸ່ງໃນຍາມບຸນ ແມ່ນສິ້ນທີ່ມີສີສັນລວດລາຍ ເຊິ່ງເຄິ່ງກາງຂອງສິ້ນແມ່ນຈະມີສີຂາວ, ສີອິດ ແລະ ຫົວສິ້ນແມ່ນຈະຕໍ່າແພສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີແດງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສິ້ນຂອງ ເຜົ່າລື້ ຈະມີສາມຕ່ອນ ຊຶ່ງຈະມີລວດລາຍ, ສີສັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ.

ນອກຈາກເສື້ອ, ສິ້ນແລ້ວ ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍຂອງແມ່ຍິງເຜົ່າລື້ ຍັງມີແຜຄຽນຫົວສີຂາວອີກດ້ວຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງນິຍົມພາກັນໃສ່ປອກແຂນ, ປອກຄໍ, ເຂັມປັກເກົ້າ, ຕຸ້ມຫູ…ໃນເມື່ອກ່ອນ ຍິງ-ຊາຍ ຈະນິຍົມກັນຍ້ອມແຂ້ວ ຊຶ່ງຄູ່ຮັກບ່າວ-ສາວ ທີ່ມີຄວາມຮັກຕໍ່ກັນ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າພິທີແຕ່ງງານ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າພິທີຍ້ອມແຂ້ວໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນກ່ອນ ເພື່ອເປັນສິລິມຸງຄຸນຂອງວັນແຕ່ງງານ.

ເຖິງວ່າ ການເວລາຈະປ່ຽນໄປ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຮີດຄອງປະເພນີບາງຢ່າງມີການປ່ຽນແປງໄປນໍາ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຍັງພົບເຫັນ ແລະ ຍັງສຶບຕໍ່ປະຕິບັດກັນມາເລື້ອຍໆກໍຄື ການນຸ່ງຖືທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຕໍ່າສິ້ນທໍໄໝທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອະນຸລັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມໃຫ້ຍັງຄົງຢູ່ສູ່ລູກສູ່ຫຼານ.

ຊົນເຜົ່າລື້ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 50 ຊົນເຜົ່າຂອງ ລາວ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນ 8 ຊົນເຜົ່າ ທີ່ໃຊ້ ພາສາລາວ-ໄຕ ເຊິ່ງມີຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວ, ມີຂະນົບທໍານຽມ ແລະ ແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ໃກ້ຄຽງກັບ ຊົນເຜົ່າລາວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການນຸ່ງຖືທີ່ມີລວດລາຍ ແລະ ສີສັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ.

ການນຸ່ງຖືຂອງ “ຜູ້ຊາຍເຜົ່າລື້”

ແມ່ນຈະນຸ່ງຖືຄ້າຍຄືກັບ ເຜົ່າໄຕດໍາ ຈະນຸ່ງໂສ້ງສີດໍານໍ້ານິນ ໃຊ້ແພຂາວຄຽນຫົວ, ສໍາລັບໂສ້ງ-ເສື້ອ ທີ່ນຸ່ງໃນຍາມບຸນ ຫຼື ມີງານ ຂາໂສ້ງແຕ່ຫົວເຂົ່າລົງມາຈະມີແຂບ ແລະ ລາຍຖັກແສ່ວໃສ່, ໃນເມື່ອກ່ອນຜູ້ຊາຍ ເຜົ່າລື້ ມີຮີດເກົ້າຜົມ ແລະ ສັກເມິກໃສ່ແຂນ, ຂາ, ແອວ, ບ່ອງຫູ ແລະ ຍ້ອມແຂ້ວ ຊຶ່ງໃນ ປັດຈຸບັນ ນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຫ້ເຫັນແລ້ວ.

ການນຸ່ງຖືຂອງ ແມ່ຍິງເຜົ່າລື້

ໃນມື້ທໍາມະດາຈະມັກໃສ່ສິ້ນ ເເລະ ເສື້ອສີດໍາ, ສ່ວນໃນມື້ມີບຸນສິນກິນທານ ແມ່ນຈະນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ເປັນແພໄໝສີແດງ, ສີອິດ (ສີຄ້າຍໆດິນຈີ່)… ຊຶ່ງຜູ້ຍິງຊົນເຜົ່າລື້ ແມ່ນນິຍົມກັນນຸ່ງເສື້ອສັ້ນ (ເສື້ອກ້ອມ) ປົກເທິງຫົວສິ້ນເທົ່ານັ້ນ! ໂດຍສິ້ນຈະມີສອງປະເພດຄື ສິ້ນທົ່ວໄປ ແມ່ນສິ້ນທີ່ມີຕີນສີດໍາ ໂດຍນັບແຕ່ຫົວເຂົ່າຂຶ້ນໄປເຖິງແອວແມ່ນຈະມີລວດລາຍສະຫຼັບສີສັນ ປະປົນກັນໄປ, ສ່ວນສິ້ນທີ່ນຸ່ງໃນຍາມບຸນ ແມ່ນສິ້ນທີ່ມີສີສັນລວດລາຍ ເຊິ່ງເຄິ່ງກາງຂອງສິ້ນແມ່ນຈະມີສີຂາວ, ສີອິດ ແລະ ຫົວສິ້ນແມ່ນຈະຕໍ່າແພສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີແດງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສິ້ນຂອງ ເຜົ່າລື້ ຈະມີສາມຕ່ອນ ຊຶ່ງຈະມີລວດລາຍ, ສີສັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ.

ນອກຈາກເສື້ອ, ສິ້ນແລ້ວ ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍຂອງແມ່ຍິງເຜົ່າລື້ ຍັງມີແຜຄຽນຫົວສີຂາວອີກດ້ວຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງນິຍົມພາກັນໃສ່ປອກແຂນ, ປອກຄໍ, ເຂັມປັກເກົ້າ, ຕຸ້ມຫູ…ໃນເມື່ອກ່ອນ ຍິງ-ຊາຍ ຈະນິຍົມກັນຍ້ອມແຂ້ວ ຊຶ່ງຄູ່ຮັກບ່າວ-ສາວ ທີ່ມີຄວາມຮັກຕໍ່ກັນ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າພິທີແຕ່ງງານ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າພິທີຍ້ອມແຂ້ວໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນກ່ອນ ເພື່ອເປັນສິລິມຸງຄຸນຂອງວັນແຕ່ງງານ.

ເຖິງວ່າ ການເວລາຈະປ່ຽນໄປ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຮີດຄອງປະເພນີບາງຢ່າງມີການປ່ຽນແປງໄປນໍາ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຍັງພົບເຫັນ ແລະ ຍັງສຶບຕໍ່ປະຕິບັດກັນມາເລື້ອຍໆກໍຄື ການນຸ່ງຖືທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຕໍ່າສິ້ນທໍໄໝທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອະນຸລັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມໃຫ້ຍັງຄົງຢູ່ສູ່ລູກສູ່ຫຼານ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!