ບັນຫາເລື່ອງກ້ວຍໆ ທີ່ມັກຈະບໍ່ຈົບພຽງຄວາມສຸກ

ຊ່ວງເທດສະການກຸດຈີນ ໝາກໄມ້ມົງຄົນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງມີທຸກຖາດໄຫວ້ເຈົ້ານັ້ນກໍຄື “ໝາກກ້ວຍ” ດ້ວຍຄວາມທີ່ຕົ້ນກ້ວຍອອກໝາກເປັນເຄືອຫວີ ຄືກັບຄອບຄົວທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ການໄຫວ້ເຈົ້າດ້ວຍກ້ວຍ ຈຶ່ງເປັນການອວຍພອນໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ສຳລັບກ້ວຍທີ່ນິຍົມນຳມາໄຫວ້ໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄື “ກ້ວຍຫອມ” ເຊິ່ງມີລາຄາຖືກກວ່າກ້ວຍທົ່ວໄປ ແລ້ວກໍຕ້ອງຊື້ມາຕອນທີ່ເປືອກກ້ວຍຍັງເປັນສີຂຽວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນສຸກເກີນໄປໃນມື້ໄຫວ້ເຈົ້າ.

ແຕ່ບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກນີ້! ນັ້ນກໍຄື ຫຼັງຈາກມື້ໄຫວ້ເຈົ້າໄປແລ້ວ ກ້ວຍຍັງບໍ່ຍອມເຫຼືອງ ແລ້ວຕົກລົງວ່າກ້ວຍສີຂຽວນີ້ຈະສຸກຕອນໃດ? ຈະສຸກບໍ່? ແລະ ຖ້າບໍ່ປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ ແປວ່າຍັງດິບຢູ່ແມ່ນບໍ່?

ເລື່ອງແບບນີ້, ຖ້າເຮົາເຫັນວ່າກ້ວຍກາຍເປັນສີຂຽວອ່ອນ ຫຼື ເຫຼືອງນວນຂຶ້ນມາຈັກໜ່ວຍສອງໜ່ວຍ ກໍຄົງບໍ່ເປັນບັນຫາ, ແຕ່ທີ່ເປັນບັນຫາກໍຄື ຢູ່ທີ່ບ້ານບໍ່ມີກ້ວຍຫອມຫວີອື່ນໃຫ້ປຽບທຽບ ແລະ ໃນຫວີດຽວກັນນັ້ນ ກໍສີຄືກັນໝົດທຸກໜ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆ ຄັ້ງເຮົາມັກພົບວ່າກ້ວຍສຸກເລະແລ້ວທັງທີ່ເປືອກ ຍັງມີສີຂຽວຢູ່ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຖິ້ມກ້ວຍໄປຢ່າງໜ້າເສຍດາຍ.

ແຕ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງກ້ວຍໆ ນີ້ ເຮົາມີຈຸດສັງເກດກ້ວຍໄຫວ້ເຈົ້າມາຝາກ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ກິນກ້ວຍທີ່ສຸກຄົບທຸກໜ່ວຍ.

ກ້ວຍສຸກຂຽວ ແມ່ນກ້ວຍຫຍັງ?

ລຳດັບທຳອິດທີ່ຄົນນິຍົມກ້ວຍຫອມຈະຕ້ອງຮູ້ຄື ກ້ວຍທີ່ຂຽວນັ້ນ ມີທັງແບບສຸກຂຽວ ແລະ ຂຽວແບບບໍ່ມີວັນສຸກ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກການຕັດກ້ວຍຂະນະຍັງອ່ອນໂດຍເບິ່ງໄດ້ຈາກຫຼ່ຽມທາງຍາວຂອງໝາກກ້ວຍທີ່ຍັງຄົມຢູ່ ແລະ ໜ່ວຍມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງຈະຂ້າມໄປເໜົ່າເລີຍ ສ່ວນວິທີຫຼີກຫຼ່ຽງກ້ວຍອ່ອນ ກໍຄືເບິ່ງທີ່ໜ່ວຍໝາກກ້ວຍທີ່ມີຄວາມໂຄ້ງມົນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກ້ວຍທີ່ມີຄວາມແກ່ ແລະ ໃກ້ສຸກແລ້ວ.

ສຳລັບກ້ວຍສຸກຂຽວນັ້ນ, ຫາກບໍ່ແມ່ນເພາະຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານສາຍພັນ ຫຼື ອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ເຮົາສາມາດລະບຸໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກ່ອນເລີຍວ່າ ໜ້າຈະເປັນກ້ວຍຫອມພັນ ຄາເວນດິຊ (Cavendish) ຫຼື ກ້ວຍຫອມຂຽວ ເຊິ່ງທົ່ວໂລກນິຍົມປູກເພື່ອສົ່ງອອກ ໂດຍສະເພາະສົ່ງໄປປະເທດຈີນ, ເພາະຈະໃຫ້ໝາກດົກ, ໜ່ວຍໃຫຍ່, ມີເປືອກໜາ, ເປືອກມີສີຂຽວ ຫຼື ຂຽວອ່ອນ, ມີຄວາມຂຽວຄົງທົນ, ເນື້ອທາງດ້ານໃນມີຄວາມແໜ້ນ ແຕ່ສັງເກດຍາກເມື່ອສຸກ ເຮັດໃຫ້ກວ່າຈະຮູ້ວ່າສຸກກໍເປືອກດຳແລ້ວ ແປວ່າທາງດ້ານໃນເລະແລ້ວ.

ສ່ວນກ້ວຍຫອມອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ນິຍົມເຊັ່ນກັນ ຄືກ້ວຍ ກຣອສມິເຊລ (Gros Michel) ຫຼື ກ້ວຍຫອມທອງ ເມື່ອມັນສຸກແລ້ວຈະປ່ຽນສີເປັນສີເຫຼືອງ ເປັນພັນທີ່ບໍ່ມີບັນຫາໃນການສັງເກດວ່າສຸກແລ້ວ ແຕ່ຈະມີບັນຫາຢູ່ທີ່ການເກັບມ້ຽນໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຈັດສົ່ງ ເພາະວ່າເປືອກຂອງມັນມີຄວາມບາງກວ່າ ແລະ ຊ້ຳງ່າຍກວ່າ.

ແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ເຮົາມີກ້ວຍຫອມຂຽວ ຫຼື ກ້ວຍຫອມທອງ?

ໃນຕອນທີ່ກ້ວຍຍັງຂຽວຢູ່ ຖ້າບໍ່ເອົາມາວາງທຽບກັນ ຈະພົບວ່າ ການແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກ້ວຍ 2 ສາຍພັນນີ້ ໄດ້ຍາກຫຼາຍ, ໂດຍຊາວກະສິກອນມັກໃຫ້ເບິ່ງທີ່ປາຍຂອງໝາກກ້ວຍ ຖ້າຫາກວ່າພູ່ທີ່ປາຍໝາກກ້ວຍເປັນແຜ່ນຄ້າຍຄືໃບຕອງ ຈະເປັນກ້ວຍຫອມຂຽວ, ແຕ່ຖ້າເຮົາຊື້ມາ ພູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວມັກຫຼຸດອອກໝົດແລ້ວ ຫຼື ຖືກຮ້ານຕັດອອກເພື່ອຄວາມສວຍງາມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າບໍ່ມີປ້າຍບອກຊື່ສາຍພັນກ້ວຍ ກໍເຫຼືອພຽງການສັງເກດດຽວທີ່ພໍເຮັດໄດ້ ຄືລອງສຳພັດທີ່ເປືອກຂອງກ້ວຍຫອມວ່າ ໜາ ຫຼື ບາງ ຫຼື ເບິ່ງທີ່ປາຍຂອງໝາກກ້ວຍວ່າ ຝຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍ ໂດຍກ້ວຍຫອມຂຽວ ຈະມີເປືອກໜາ ແລະ ມີປາຍຂອງໜ່ວຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ສຸດທ້າຍ ຖ້າຍັງບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ວ່າເປັນພັນຫຍັງ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ກໍຄື ໝັ່ນມາຈັບເບິ່ງໝາກກ້ວຍທຸກມື້ວ່ານຸ້ມຂຶ້ນແດ່ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າກ້ວຍມີຄວາມນຸ້ມຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ສີຂອງເປືອກຍັງຂຽວຢູ່ ກໍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ເປັນກ້ວຍຫອມຂຽວ ແລະ ການພິສູດຂັ້ນຕໍ່ໄປແມ່ນຕັກເອົາກ້ວຍໜ່ວຍນັ້ນອອກມາຊິມເບິ່ງ.

ສະຫຼຸບວ່າ ຕ້ອງຂຽວຈົນມີຄວາມຄວາມສຸກ?

ສຳລັບຄົນທີ່ເມື່ອຍຈຸລຸ້ນ ຫຼື ວຸ້ນໃຈທີ່ຈະລໍຖ້າຄວາມສຸກ ທາງອອກທີ່ດີ ທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປກໍຄືການ “ບົ່ມ” ໂດຍອາໄສຮໍໂມນໝາກໄມ້ສຸກທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານ ເຊັ່ນ: ໝາກເລັ່ນ ເອົາມາເກັບໄວ້ຮ່ວມກັບ ໝາກກ້ວຍຫອມ ຢູ່ໃນກ່ອງທີ່ປິດໄວ້ຢ່າງມິດຊິດ ແລະ ຕັ້ງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມສູງຈັກໜ່ອຍ ເພື່ອເລັ່ງຮໍໂມນຈາກໝາກໄມ້ສຸກອອກມາໃຫ້ຫຼາຍໆ.

ແຕ່ວິທີດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຜົນກັບໝາກກ້ວຍຫອມທອງຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ ກ້ວຍຫອມທອງມັກຈະສຸກເຫຼືອງງາມໃຫ້ເຫັນ ຈາກອຸນຫະພູມ ໃນບ້ານເຮົາກຳລັງສູງຂຶ້ນຕາມລະດູການ, ໃນຂະນະທີ່ກ້ວຍຫອມຂຽວນັ້ນ ອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ດ້ານໃນໝາກກ້ວຍສຸກກໍຈິງ ແຕ່ສີຂອງເປືອກຈະຍັງຂຽວຄືເກົ່າ.

ການເຮັດໃຫ້ສີຂອງເປືອກກ້ວຍຫອມຂຽວປ່ຽນສີເປັນສີເຫຼືອງ ເພື່ອສະແດງສະຖານະຄວາມສຸກໄດ້ນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງເຮັດດ້ວຍວິທີທີ່ກົງກັນຂ້າມກັນ ນັ້ນກໍຄື ເອົາກ້ວຍຫອມຂຽວເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນ ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 14 ອົງສາເຊ ເຊິ່ງເຮົາເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງແອ ຫຼື ຫໍ່ເຈ້ຍໃຫ້ມິດຊິດ ແລ້ວເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນທີ່ສຸດຂອງບ້ານ ໂດຍຫຼີກຫຼ່ຽງການຖືກແສງແດດ ແລ້ວເປີດເບິ່ງພຽງມື້ລະຄັ້ງກໍພໍ.

ສຳລັບໃນທາງການຄ້ານັ້ນ, ກ້ວຍຫອມຂຽວ ທີ່ຖືກນຳເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຈະຖືກນຳເຂົ້າຫ້ອງບົ່ມຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 14 ອົງສາເຊັ່ນກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປືອກກາຍເປັນສີເຫຼືອງງາມ ກ່ອນນຳໄປວາງຈຳໜ່າຍແບບພ້ອມຮັບປະທານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກຄົນອາດຈະໄດ້ຄຳຕອບແລ້ວວ່າ ເຫດຜົນທີ່ກ້ວຍຫອມທີ່ນຳມາວາງຈຳໜ່າຍໃນຊ່ວງເທດສະການກຸດຈີນນັ້ນ ບໍ່ຍອມເຫຼືອງເມື່ອສຸກ ກໍເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະເປັນກ້ວຍຫອມຂຽວທີ່ບໍ່ຜ່ານການບົ່ມໃຫ້ເຫຼືອງ ເຊິ່ງເລື່ອງປະໂຫຍດໃນທາງການຄ້າທີ່ເຮົາຈະບໍ່ເລືອກຊື້ກ້ວຍເຫຼືອງມາເກັບໄວ້ຖ້າມື້ໄຫວ້ເຈົ້າ ນັ້ນເອງ.

ຫວັງວ່າປີນີ້ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບກ້ວຍຫອມຂຽວໆ ຈາກມື້ໄຫວ້ເຈົ້າເທດສະການກຸດຈີນ ທີ່ມີຄວາມສຸກອັນຫອມຫວານກັນເນາະ!

ຊ່ວງເທດສະການກຸດຈີນ ໝາກໄມ້ມົງຄົນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງມີທຸກຖາດໄຫວ້ເຈົ້ານັ້ນກໍຄື “ໝາກກ້ວຍ” ດ້ວຍຄວາມທີ່ຕົ້ນກ້ວຍອອກໝາກເປັນເຄືອຫວີ ຄືກັບຄອບຄົວທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ການໄຫວ້ເຈົ້າດ້ວຍກ້ວຍ ຈຶ່ງເປັນການອວຍພອນໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ສຳລັບກ້ວຍທີ່ນິຍົມນຳມາໄຫວ້ໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄື “ກ້ວຍຫອມ” ເຊິ່ງມີລາຄາຖືກກວ່າກ້ວຍທົ່ວໄປ ແລ້ວກໍຕ້ອງຊື້ມາຕອນທີ່ເປືອກກ້ວຍຍັງເປັນສີຂຽວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນສຸກເກີນໄປໃນມື້ໄຫວ້ເຈົ້າ.

ແຕ່ບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກນີ້! ນັ້ນກໍຄື ຫຼັງຈາກມື້ໄຫວ້ເຈົ້າໄປແລ້ວ ກ້ວຍຍັງບໍ່ຍອມເຫຼືອງ ແລ້ວຕົກລົງວ່າກ້ວຍສີຂຽວນີ້ຈະສຸກຕອນໃດ? ຈະສຸກບໍ່? ແລະ ຖ້າບໍ່ປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ ແປວ່າຍັງດິບຢູ່ແມ່ນບໍ່?

ເລື່ອງແບບນີ້, ຖ້າເຮົາເຫັນວ່າກ້ວຍກາຍເປັນສີຂຽວອ່ອນ ຫຼື ເຫຼືອງນວນຂຶ້ນມາຈັກໜ່ວຍສອງໜ່ວຍ ກໍຄົງບໍ່ເປັນບັນຫາ, ແຕ່ທີ່ເປັນບັນຫາກໍຄື ຢູ່ທີ່ບ້ານບໍ່ມີກ້ວຍຫອມຫວີອື່ນໃຫ້ປຽບທຽບ ແລະ ໃນຫວີດຽວກັນນັ້ນ ກໍສີຄືກັນໝົດທຸກໜ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆ ຄັ້ງເຮົາມັກພົບວ່າກ້ວຍສຸກເລະແລ້ວທັງທີ່ເປືອກ ຍັງມີສີຂຽວຢູ່ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຖິ້ມກ້ວຍໄປຢ່າງໜ້າເສຍດາຍ.

ແຕ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງກ້ວຍໆ ນີ້ ເຮົາມີຈຸດສັງເກດກ້ວຍໄຫວ້ເຈົ້າມາຝາກ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ກິນກ້ວຍທີ່ສຸກຄົບທຸກໜ່ວຍ.

ກ້ວຍສຸກຂຽວ ແມ່ນກ້ວຍຫຍັງ?

ລຳດັບທຳອິດທີ່ຄົນນິຍົມກ້ວຍຫອມຈະຕ້ອງຮູ້ຄື ກ້ວຍທີ່ຂຽວນັ້ນ ມີທັງແບບສຸກຂຽວ ແລະ ຂຽວແບບບໍ່ມີວັນສຸກ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກການຕັດກ້ວຍຂະນະຍັງອ່ອນໂດຍເບິ່ງໄດ້ຈາກຫຼ່ຽມທາງຍາວຂອງໝາກກ້ວຍທີ່ຍັງຄົມຢູ່ ແລະ ໜ່ວຍມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງຈະຂ້າມໄປເໜົ່າເລີຍ ສ່ວນວິທີຫຼີກຫຼ່ຽງກ້ວຍອ່ອນ ກໍຄືເບິ່ງທີ່ໜ່ວຍໝາກກ້ວຍທີ່ມີຄວາມໂຄ້ງມົນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກ້ວຍທີ່ມີຄວາມແກ່ ແລະ ໃກ້ສຸກແລ້ວ.

ສຳລັບກ້ວຍສຸກຂຽວນັ້ນ, ຫາກບໍ່ແມ່ນເພາະຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານສາຍພັນ ຫຼື ອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ເຮົາສາມາດລະບຸໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກ່ອນເລີຍວ່າ ໜ້າຈະເປັນກ້ວຍຫອມພັນ ຄາເວນດິຊ (Cavendish) ຫຼື ກ້ວຍຫອມຂຽວ ເຊິ່ງທົ່ວໂລກນິຍົມປູກເພື່ອສົ່ງອອກ ໂດຍສະເພາະສົ່ງໄປປະເທດຈີນ, ເພາະຈະໃຫ້ໝາກດົກ, ໜ່ວຍໃຫຍ່, ມີເປືອກໜາ, ເປືອກມີສີຂຽວ ຫຼື ຂຽວອ່ອນ, ມີຄວາມຂຽວຄົງທົນ, ເນື້ອທາງດ້ານໃນມີຄວາມແໜ້ນ ແຕ່ສັງເກດຍາກເມື່ອສຸກ ເຮັດໃຫ້ກວ່າຈະຮູ້ວ່າສຸກກໍເປືອກດຳແລ້ວ ແປວ່າທາງດ້ານໃນເລະແລ້ວ.

ສ່ວນກ້ວຍຫອມອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ນິຍົມເຊັ່ນກັນ ຄືກ້ວຍ ກຣອສມິເຊລ (Gros Michel) ຫຼື ກ້ວຍຫອມທອງ ເມື່ອມັນສຸກແລ້ວຈະປ່ຽນສີເປັນສີເຫຼືອງ ເປັນພັນທີ່ບໍ່ມີບັນຫາໃນການສັງເກດວ່າສຸກແລ້ວ ແຕ່ຈະມີບັນຫາຢູ່ທີ່ການເກັບມ້ຽນໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຈັດສົ່ງ ເພາະວ່າເປືອກຂອງມັນມີຄວາມບາງກວ່າ ແລະ ຊ້ຳງ່າຍກວ່າ.

ແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ເຮົາມີກ້ວຍຫອມຂຽວ ຫຼື ກ້ວຍຫອມທອງ?

ໃນຕອນທີ່ກ້ວຍຍັງຂຽວຢູ່ ຖ້າບໍ່ເອົາມາວາງທຽບກັນ ຈະພົບວ່າ ການແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກ້ວຍ 2 ສາຍພັນນີ້ ໄດ້ຍາກຫຼາຍ, ໂດຍຊາວກະສິກອນມັກໃຫ້ເບິ່ງທີ່ປາຍຂອງໝາກກ້ວຍ ຖ້າຫາກວ່າພູ່ທີ່ປາຍໝາກກ້ວຍເປັນແຜ່ນຄ້າຍຄືໃບຕອງ ຈະເປັນກ້ວຍຫອມຂຽວ, ແຕ່ຖ້າເຮົາຊື້ມາ ພູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວມັກຫຼຸດອອກໝົດແລ້ວ ຫຼື ຖືກຮ້ານຕັດອອກເພື່ອຄວາມສວຍງາມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າບໍ່ມີປ້າຍບອກຊື່ສາຍພັນກ້ວຍ ກໍເຫຼືອພຽງການສັງເກດດຽວທີ່ພໍເຮັດໄດ້ ຄືລອງສຳພັດທີ່ເປືອກຂອງກ້ວຍຫອມວ່າ ໜາ ຫຼື ບາງ ຫຼື ເບິ່ງທີ່ປາຍຂອງໝາກກ້ວຍວ່າ ຝຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍ ໂດຍກ້ວຍຫອມຂຽວ ຈະມີເປືອກໜາ ແລະ ມີປາຍຂອງໜ່ວຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ສຸດທ້າຍ ຖ້າຍັງບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ວ່າເປັນພັນຫຍັງ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ກໍຄື ໝັ່ນມາຈັບເບິ່ງໝາກກ້ວຍທຸກມື້ວ່ານຸ້ມຂຶ້ນແດ່ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າກ້ວຍມີຄວາມນຸ້ມຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ສີຂອງເປືອກຍັງຂຽວຢູ່ ກໍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ເປັນກ້ວຍຫອມຂຽວ ແລະ ການພິສູດຂັ້ນຕໍ່ໄປແມ່ນຕັກເອົາກ້ວຍໜ່ວຍນັ້ນອອກມາຊິມເບິ່ງ.

ສະຫຼຸບວ່າ ຕ້ອງຂຽວຈົນມີຄວາມຄວາມສຸກ?

ສຳລັບຄົນທີ່ເມື່ອຍຈຸລຸ້ນ ຫຼື ວຸ້ນໃຈທີ່ຈະລໍຖ້າຄວາມສຸກ ທາງອອກທີ່ດີ ທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປກໍຄືການ “ບົ່ມ” ໂດຍອາໄສຮໍໂມນໝາກໄມ້ສຸກທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານ ເຊັ່ນ: ໝາກເລັ່ນ ເອົາມາເກັບໄວ້ຮ່ວມກັບ ໝາກກ້ວຍຫອມ ຢູ່ໃນກ່ອງທີ່ປິດໄວ້ຢ່າງມິດຊິດ ແລະ ຕັ້ງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມສູງຈັກໜ່ອຍ ເພື່ອເລັ່ງຮໍໂມນຈາກໝາກໄມ້ສຸກອອກມາໃຫ້ຫຼາຍໆ.

ແຕ່ວິທີດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຜົນກັບໝາກກ້ວຍຫອມທອງຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ ກ້ວຍຫອມທອງມັກຈະສຸກເຫຼືອງງາມໃຫ້ເຫັນ ຈາກອຸນຫະພູມ ໃນບ້ານເຮົາກຳລັງສູງຂຶ້ນຕາມລະດູການ, ໃນຂະນະທີ່ກ້ວຍຫອມຂຽວນັ້ນ ອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ດ້ານໃນໝາກກ້ວຍສຸກກໍຈິງ ແຕ່ສີຂອງເປືອກຈະຍັງຂຽວຄືເກົ່າ.

ການເຮັດໃຫ້ສີຂອງເປືອກກ້ວຍຫອມຂຽວປ່ຽນສີເປັນສີເຫຼືອງ ເພື່ອສະແດງສະຖານະຄວາມສຸກໄດ້ນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງເຮັດດ້ວຍວິທີທີ່ກົງກັນຂ້າມກັນ ນັ້ນກໍຄື ເອົາກ້ວຍຫອມຂຽວເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນ ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 14 ອົງສາເຊ ເຊິ່ງເຮົາເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງແອ ຫຼື ຫໍ່ເຈ້ຍໃຫ້ມິດຊິດ ແລ້ວເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນທີ່ສຸດຂອງບ້ານ ໂດຍຫຼີກຫຼ່ຽງການຖືກແສງແດດ ແລ້ວເປີດເບິ່ງພຽງມື້ລະຄັ້ງກໍພໍ.

ສຳລັບໃນທາງການຄ້ານັ້ນ, ກ້ວຍຫອມຂຽວ ທີ່ຖືກນຳເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຈະຖືກນຳເຂົ້າຫ້ອງບົ່ມຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 14 ອົງສາເຊັ່ນກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປືອກກາຍເປັນສີເຫຼືອງງາມ ກ່ອນນຳໄປວາງຈຳໜ່າຍແບບພ້ອມຮັບປະທານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກຄົນອາດຈະໄດ້ຄຳຕອບແລ້ວວ່າ ເຫດຜົນທີ່ກ້ວຍຫອມທີ່ນຳມາວາງຈຳໜ່າຍໃນຊ່ວງເທດສະການກຸດຈີນນັ້ນ ບໍ່ຍອມເຫຼືອງເມື່ອສຸກ ກໍເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະເປັນກ້ວຍຫອມຂຽວທີ່ບໍ່ຜ່ານການບົ່ມໃຫ້ເຫຼືອງ ເຊິ່ງເລື່ອງປະໂຫຍດໃນທາງການຄ້າທີ່ເຮົາຈະບໍ່ເລືອກຊື້ກ້ວຍເຫຼືອງມາເກັບໄວ້ຖ້າມື້ໄຫວ້ເຈົ້າ ນັ້ນເອງ.

ຫວັງວ່າປີນີ້ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບກ້ວຍຫອມຂຽວໆ ຈາກມື້ໄຫວ້ເຈົ້າເທດສະການກຸດຈີນ ທີ່ມີຄວາມສຸກອັນຫອມຫວານກັນເນາະ!

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!