Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ຜ່ອນຄາຍແບບປະຢັດ

ຄວາມຄຽດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍສາເຫດ ເຊັ່ນ ການເຮັດວຽກ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ບັນຫາໃນຄອບຄົວ, ສະພາບເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ບັນສາສຸຂະພາບ, ບັນຫາທາງສັງຄົມ ແລະການເມືອງ. ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ກໍຄື ຄວາມຄຽດ ເປັນບໍ່ເກີດຂອງໂຣກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ຄວາມດັນເລືອດ, ໂຣກຫົວໃຈ, ມະເຮັງ ແລະໂຣກອື່ນໆ.

ຜູ້ຊາຍບາງກຸ່ມ ມັກຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດດ້ວຍການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ, ສູບຢາ, ທ່ຽວຫຼິ້ນ; ຜູ້ຍິງບາງຄົນ ກໍຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດແບບນິ້ຄືກັນ. ສະນັ້ນ ເຮົາລອງມາຊ່ວຍກັນຫາວິທີຄາຍຄຽດແບບປະຢັດ ແລະໄດ້ຜົນດີ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຄິດໃນທາງບວກ: ເກືອບ 90%ຂອງຄວາມຕຶງຄຽດ ເກີດຈາກຄວາມຄິດໃນດ້ານລົບ ແລ້ວພາເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໃຈ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າເຮົາພະຍາຍາມປັບທັດສະນະຄະຕິເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກ, ເຊື່ອໝັ້ນໃນການເຮັດຄວາມດີ, ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ຖ້າເຮົາຕັ້ງໃຈ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂ ຄວາມຕຶງຄຽດ ກໍຈະຫຼຸດລົງ ແລ້ວເຮົາກໍຈະສະບາຍໃຈຂຶ້ນ.
  • ຮູ້ຈັກຜ່ອນຄາຍ: ບາງເວລາຂອງການເຮັດວຽກ ເຮົາອາດມີວຽກຮີບດ່ວນ ຫຼື ເຄັ່ງຄຽດຫຼາຍຢ່າງ, ຈົ່ງພະຍາຍາຍາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ສະໝອງໄດ້ຢຸດພັກແດ່ ໂດຍຫັນຄວາມສົນໃຈໄປຫາສິ່ງອື່ນ, ລະສາຍຕາຈາກໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ່ທີ່ນັ່ງຈ້ອງມາເຄິ່ງມື້ ແລ້ວເບິ່ງທ້ອງຟ້າ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວແດ່, ຍ່າງອອກໄປຫານຳ້ມາດື່ມ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແລະຫຼຸດຄວາມອິດເມື່ອຍ ເມື່ອກັບມາເຮັດວຽກຕໍ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຄຽດຈົນເກີນໄປ.
  • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ: ຄົນເຮົາຕຳແໜ່ງຍິ່ງສູງ ຄວາມຕຶງຄຽດກໍສູງຕາມໄປນຳ ເພາະໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ ຕ້ອງຕັດສິນໃຈເກືອບທຸກເລື່ອງ ຊຶ່ງບາງເລື່ອງອາດກາຍເປັນສິ່ງເສຍຫາຍໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ການຮູ້ຈັກຜ່ອນຄາຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ວຍການໄປອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ຫາເວລາພັກຜ່ອນເບິ່ງເດີ່ນຫຍ້າ ຫຼື ຕົ້ນໃນອ້ອມຮອບເຮືອນ ເພື່ອໃຫ້ຄາຍຄຽດຈາກວຽກ ຫຼື ອອກຈາກການຟັງຂ່າວທີ່ຕຶງຄຽດ ມາຟັງເພງເບົາໆຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈສະຫງົບ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ເປັນໄປດ້ວຍດີ.
  • ຍິ້ມເອົາໄວ້: ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ຮູ້ສຶກເຄັ່ງຄຽດ ໃຫ້ພະຍາຍາມຍິ້ມເອົາໄວ້ ເພາະເມື່ອເຮົາຍິ້ມ ຄວາມຮູ້ສຶກຈະດີຂຶ້ນ, ຈະຍິ້ມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ຍິ້ມກັບຄົນທີ່ເຮົາພົບເຫັນ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກກັນມາກ່ອນກໍສາມາດຍິ້ມໃຫ້ກັນໄດ້.
  • ມີສະຕິຢູ່ສະເໝີ: ເຮັດວຽກ ຫຼື ຮັບຟັງທຸກເລື່ອງຢ່າງມີສະຕິ ໃນທີ່ສຸດຈະພົບທາງແກ້ໄຂ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຄວາມຄຽດ. ຫຼາຍຄົນຄຽດເພາະຢາກເປັນແບບທີ່ຄົນອື່ນເປັນ, ຢາກຮັ່ງຢາກມີ, ຢາກໄດ້ຄືແບບທີ່ເຂົາໄດ້, ເຮັດໃຫ້ໂຕເອງຄຽດທີ່ຕ້ອງພະຍາຍາມທຸກວິຖີທາງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແບບຄົນອື່ນ.

ຄວາມຄຽດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍສາເຫດ ເຊັ່ນ ການເຮັດວຽກ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ບັນຫາໃນຄອບຄົວ, ສະພາບເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ບັນສາສຸຂະພາບ, ບັນຫາທາງສັງຄົມ ແລະການເມືອງ. ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ກໍຄື ຄວາມຄຽດ ເປັນບໍ່ເກີດຂອງໂຣກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ຄວາມດັນເລືອດ, ໂຣກຫົວໃຈ, ມະເຮັງ ແລະໂຣກອື່ນໆ.

ຜູ້ຊາຍບາງກຸ່ມ ມັກຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດດ້ວຍການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ, ສູບຢາ, ທ່ຽວຫຼິ້ນ; ຜູ້ຍິງບາງຄົນ ກໍຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດແບບນິ້ຄືກັນ. ສະນັ້ນ ເຮົາລອງມາຊ່ວຍກັນຫາວິທີຄາຍຄຽດແບບປະຢັດ ແລະໄດ້ຜົນດີ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຄິດໃນທາງບວກ: ເກືອບ 90%ຂອງຄວາມຕຶງຄຽດ ເກີດຈາກຄວາມຄິດໃນດ້ານລົບ ແລ້ວພາເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໃຈ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າເຮົາພະຍາຍາມປັບທັດສະນະຄະຕິເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກ, ເຊື່ອໝັ້ນໃນການເຮັດຄວາມດີ, ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ຖ້າເຮົາຕັ້ງໃຈ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂ ຄວາມຕຶງຄຽດ ກໍຈະຫຼຸດລົງ ແລ້ວເຮົາກໍຈະສະບາຍໃຈຂຶ້ນ.
  • ຮູ້ຈັກຜ່ອນຄາຍ: ບາງເວລາຂອງການເຮັດວຽກ ເຮົາອາດມີວຽກຮີບດ່ວນ ຫຼື ເຄັ່ງຄຽດຫຼາຍຢ່າງ, ຈົ່ງພະຍາຍາຍາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ສະໝອງໄດ້ຢຸດພັກແດ່ ໂດຍຫັນຄວາມສົນໃຈໄປຫາສິ່ງອື່ນ, ລະສາຍຕາຈາກໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ່ທີ່ນັ່ງຈ້ອງມາເຄິ່ງມື້ ແລ້ວເບິ່ງທ້ອງຟ້າ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວແດ່, ຍ່າງອອກໄປຫານຳ້ມາດື່ມ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແລະຫຼຸດຄວາມອິດເມື່ອຍ ເມື່ອກັບມາເຮັດວຽກຕໍ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຄຽດຈົນເກີນໄປ.
  • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ: ຄົນເຮົາຕຳແໜ່ງຍິ່ງສູງ ຄວາມຕຶງຄຽດກໍສູງຕາມໄປນຳ ເພາະໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ ຕ້ອງຕັດສິນໃຈເກືອບທຸກເລື່ອງ ຊຶ່ງບາງເລື່ອງອາດກາຍເປັນສິ່ງເສຍຫາຍໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ການຮູ້ຈັກຜ່ອນຄາຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ວຍການໄປອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ຫາເວລາພັກຜ່ອນເບິ່ງເດີ່ນຫຍ້າ ຫຼື ຕົ້ນໃນອ້ອມຮອບເຮືອນ ເພື່ອໃຫ້ຄາຍຄຽດຈາກວຽກ ຫຼື ອອກຈາກການຟັງຂ່າວທີ່ຕຶງຄຽດ ມາຟັງເພງເບົາໆຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈສະຫງົບ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ເປັນໄປດ້ວຍດີ.
  • ຍິ້ມເອົາໄວ້: ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ຮູ້ສຶກເຄັ່ງຄຽດ ໃຫ້ພະຍາຍາມຍິ້ມເອົາໄວ້ ເພາະເມື່ອເຮົາຍິ້ມ ຄວາມຮູ້ສຶກຈະດີຂຶ້ນ, ຈະຍິ້ມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ຍິ້ມກັບຄົນທີ່ເຮົາພົບເຫັນ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກກັນມາກ່ອນກໍສາມາດຍິ້ມໃຫ້ກັນໄດ້.
  • ມີສະຕິຢູ່ສະເໝີ: ເຮັດວຽກ ຫຼື ຮັບຟັງທຸກເລື່ອງຢ່າງມີສະຕິ ໃນທີ່ສຸດຈະພົບທາງແກ້ໄຂ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຄວາມຄຽດ. ຫຼາຍຄົນຄຽດເພາະຢາກເປັນແບບທີ່ຄົນອື່ນເປັນ, ຢາກຮັ່ງຢາກມີ, ຢາກໄດ້ຄືແບບທີ່ເຂົາໄດ້, ເຮັດໃຫ້ໂຕເອງຄຽດທີ່ຕ້ອງພະຍາຍາມທຸກວິຖີທາງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແບບຄົນອື່ນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.